BCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
Chcete se přidat do Otevřené databáze architektek? Vyplňte, prosím, tento formulář:
2
https://forms.gle/fGewogmYf9vPm6GQ9
3
Jaké je Vaše jméno?Jaké je Vaše příjmení?
Vaše rodné příjmení? (pro snazší dohledatelnost)
Jaké je Vaše dosažené profesní a institucionální vzdělání (titul/y, škola/y, autorizace ČKA/ČKAIT)?
Kde pracujete? Na jaké pozici? (prosíme stručně)Jakým tématům a činnostem, které souvisejí s architekturou, se profesně věnujete? (prosíme stručně)Jaké jsou Vaše top 3 profesní úspěchy? (může jít o stavební realizace, knižní publikace, strategické výstupy, výzkum, apod.)Váš e-mail?Webový odkaz (osobní či firemní web, LinkedIN apod.)?
Chcete být oslovována s nabídkami na účast v diskusích, na konferencích, v porotách, prezentacích atd.?
Už jste někdy veřejně vystupovala/přednášela?Pokud ANO, kde? (vyberte maximálně top 3)
Potřebujete pro vystupování něco zajistit (hlídání dětí, preferovaný čas, pomoc s přípravou apod.)?
Chcete ještě něco dodat?
4
Jaké je Vaše jméno?Jaké je Vaše příjmení?
Vaše rodné příjmení? (pro snazší dohledatelnost)
Jaké je Vaše dosažené profesní a institucionální vzdělání (titul/y, škola/y, autorizace ČKA/ČKAIT)?
Kde pracujete? Na jaké pozici? (prosíme stručně)Jakým tématům a činnostem, které souvisejí s architekturou, se profesně věnujete? (prosíme stručně)Jaké jsou Vaše top 3 profesní úspěchy? (může jít o stavební realizace, knižní publikace, strategické výstupy, výzkum, apod.)Váš e-mail?Webový odkaz (osobní či firemní web, LinkedIN apod.)?
Chcete být oslovována s nabídkami na účast v diskusích, na konferencích, v porotách, prezentacích atd.?
Už jste někdy veřejně vystupovala/přednášela?Pokud ANO, kde? (vyberte maximálně top 3)
Potřebujete pro vystupování něco zajistit (hlídání dětí, preferovaný čas, pomoc s přípravou apod.)?
Chcete ještě něco dodat?
5
AlžbětaBrůhováBrůhováMgA. - Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (obor architektura)
- v rámci studia stáž na ETSAM, Madrid (Erasmus)
SŠT Zelený pruh (obor tesař)
architektka na volné noze,
iniciátorka komunity Architektky
ženy v architektuře,
design-build, spolupráce,
veřejný prostor,
pracovní podmínky mladých architektů*ek
spolukurátorování čísla ERA21 03/2020, Podhoubí architektury;
množství drobné architektury, navržené a realizované svépomocí (viz web);
spolukurátorování a architektonické řešení výstav a doprovodných publikací (biennální výstava UMPRUM, ZČG v Plzni, 2020; A1.zip, Galerie UM+tisk, 2019);
+ Architektky <3
alzbeta.bruhova@gmail.com
www.alzbetabruhova.cz
https://www.linkedin.com/in/al%C5%BEb%C4%9Bta-br%C5%AFhov%C3%A1-103781111/
AnoAnoBourání - Rádio Wave,
Přednášky pro NGP,
Women in Architecture, US Embassy
ne nutněpreferované jazyky AJ, ČJ
6
AdélaPečlováPečlováIng. arch. - FUA TUL
Bc. - FSv ČVUT
stáž šperk K.O.V. UMPRUM
architektka a zlatnice na volné noze,
iniciátorka skupiny Architektky
ženy v architektuře,
pracovní podmínky architektů*ek,
sebeprezentace
Architektky,
výzkum Pracovní podmínky,
spolukurátorování časopisu Era21
a.peclova@gmail.comwww.adelapeclova.czAnoAnoPecha Kucha night Ostrava a Olomouc,
podcast Živé město,
US Embassy
zohlednit dítě, časová flexibilita, hlídání
7
KateřinaČechováČechová
MSc. Arch. – Hochschule Liechtenstein (dnes Universität Liechtenstein), obor UrbanSCAPE
Bc. – Fakulta architektury ČVUT v Praze
pokračuji v doktorském studiu na Fakultě architektury ČVUT v Praze, obor Urbanismus a územní rozvoj
stáže ne Universität der Künste, Berlin (studijní) a Technische Universität Wien (výzkumná), workshopy v rámci Evropské sekce AIA
urbanistka na volné noze a akademická pracovnice (výzkum a výuka)
t.č. na rodičovské dovolené
transformace (železničních) brownfieldů,
vztah urbanismu a dopravy,
historie a teorie urbanismu,
projektové i publikační činnosti
spoluautorství na územních studiích a komplexních rozvojových plánech rozsáhlých městských území: Palmovka a Libeň (s Unit architekty, 2015–2019), Praha - Bubny a Holešovická teplárna (s CMC architekty, 2012–2014), Shanghai waterfront, Sayna Qing-ge Bay, Ningbo Bei Lun (NDA Associates, 2010) nebo Birsfelden a Basel - Münchenstein (s Bachelard Wagner architekten, 2008)
publikace, přinášející nové pohledy na otázky přestavby železničních brownfieldů, historie urbanismu během socialismu nebo urbanismu a dopravy (spolukurátorství tematického čísla časopisu Era21, kapitola v monografii Nepostavená architektura 80. let, publikace v časopisech Era21, Zlatý řez, Architektúra a Urbanizmus...)
účast na zkvalitnění výuky urbanismu na Fakultě architektury, ČVUT
katerina.cech@gmail.comhttps://www.fa.cvut.cz/cs/fakulta/lide/423-katerina-cechovaAnoAnoCAMP (rozvoj Masarykova nádraží) a veřejné debaty o rozvoji Žižkova,
mezinárodní akademické konference (AESOP, ISUF...)
recenze, komentáře a analytické texty pro oborová média (Era 21, Artalk, Zlatý řez...)
záleží na konkrétní situaci, vše se nicméně odvíjí od toho, že mám dvě malé děti a žiju v Praze :)
8
KarolínaKripnerováKripnerováIng. arch., PhD. - Fakulta architektury, ČVUT v Prazearchitektka a publicistka na volné noze,
spoluzakladatelka neziskové organizace Architekti bez hranic
Novostavby,
rekonstrukce.
Sociální přesahy architekury,
bezdomovectví a veřejný prostor,
pracovní podmínky mladých architektů*ek
Rekonstrukce fary u kostela sv. Gotharda v Praze - Bubenči (spolu s Ing. arch. Janem Kazimourem),
Orientační systém v podchodech pod Hlávkovým mostem (spolu s Architekty bez hranic),
publikace Bezdomovectví a veřejný prostor (spolu s Architekty bez hranic)
karolina.kripnerova@gmail.comhttps://www.architektibezhranic.eu/lideAnoAnoCAMP,
mezinárodní konference,
Spot - Rádio Wave
9
BáraŠafářováŠafářováPh.D. - Texas A&M University (architektura) MUP - Texas A&M Univeristy (uzemni planovani) Dip. Arch - London Metropolitan University (architektura) Bsc. - East London University (architektura)University of Washington Tacoma.
Assistant professor.
Venuji se diskriminaci menšin v architekture a urbanismu.
Zorganizovala jsem nekolik rocniku diversity hackathonu na Texas A&M,
ucim urban design a uzemni planovani na bakalarskem stupni,
ve vedecke cinnosti se venuji dopadu planovani a architektury na socio-economickou segregaci ve mestech.
Dizertacni prace (embargo): Incremental construction and house value segregation: The case of Brownsville, Texas on the United States-Mexico border.
Clanek: Ledesma, E., Giusti, C., Safarova, B., Vasquez, L., & Valles Rojas, E. (2015). Dialogo on the Border: Planning for Latino Communities in South Texas. Progressive Planning, Summer (204). Kapitola v knize: Safarova, B., & Ledesma, E. (2019). Modernism on the United States - Mexico border 1920 - 1970: Architecture of exploitation. In F. Lara & R. Loredo (Eds.), Architecture and Forced Exploitation: The Gulf of Mexico, 1920-1970. Ciudad Victoria COLOFON / Universidad Autónoma de Tamaulipas.
bsafar@uw.eduwww.barasafarova.orgAnoAnoakademicke konference v USA, UK
(ACSP, UAA, APA, AAG, RC21),
DVTV,
NGP OnAir
Zohledneni casoveho posunu - jsem v USA.Jazyk: Anglictina, Cestina
10
MartinaImramovskáSarvašováPh.D. - FA ČVUT v Praze (obor urbanismus a územní plánování),
Ing. - Mendelova univerzita v Brně (obor zahradní a krajinářská architektura),
v rámci studia profesní stáž v Arizoně (USA) a studium na University of Western Australia v Perthu (Austrálie)
autorizovaná krajinářská architektka (OSVČ),
zakladatelka ateliéru (sdružení) M2 od r.2017,
asistentka v ateliéru na FA ČVUT,
vyučující ARCHIP,
t.č. na rodičovské (2 děti)
navrhování veřejných prostranství v souladu s klimatickými a společenskými změnami,
situace (identita) krajinářské architektury v ČR (disertace FA ČVUT 2017),
osvěta na poli krajinářské architektury,
mezioborová spolupráce
mezinárodní konference: Budoucnost je dnes (Dny zahradní a krjainářské tvorby, 2019) - odborný garant (kurátor), disertace: Hledání identity (analýza současné situace profese krajinářská architektura v ČR, 2017), pro bono projekt: Střecha Lucerny, projekty: různé projekty menšího a středního měřítka viz web
imramovska.martina@gmail.comwww.m2ka.czAnoAnomezinárodní konference (jako přednášející i garant),
Ferdinandovy zahrady (ČT),
ČKA,
ČAKA,
SZKT
ohlednit děti tzn. časová flexibilita
11
KláraBrůhováBrůhováPh.D. – Fakulta architektury ČVUT v Praze (obor dějiny architektury a památková péče)
Ing. arch. – Fakulta architektury ČVUT v Praze (obor architektura a urbanismus)
Mgr. – Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (obor teorie a dějiny designu a nových médií)
Bc. – Filozofická fakulta, Karlova univerzita, Praha (obor dějiny umění)
jsem historička architektury a architektka,
pracuji jako vědecká a akademická pracovnice na Fakultě architektury ČVUT v Praze a Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze,
jsem členkou Komise pro urbanismus, veřejný prostor a regeneraci městské památkové zóny Rady městské části Praha 3
obecné zaměření: dějiny architektury a urbanismu 20. stol
výzkumný fokus: problematika poválečné architektury v ČR a aktuálně diskutovaná otázka její památkové ochrany;
téma nerealizovaných architektonických a urbanistických projektů v Praze;
téma žen-architektek ve 2. polovině 20. stol.;
architektura, veřejný prostor a feminismus
kniha: Praha nepostavená. Vltavské břehy jako urbanistické téma moderní metropole. Praha: ČVUT. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. ISBN 978-80-01-06155-8.
kniha: Pražské vize. Fantastické stavby, které nikdy nevznikly. Praha: Paseka, 2018. ISBN 978-80-7432-897-8.
kniha: Beton, Břasy, Boletice. Praha na vlně brutalismu. Praha: ČVUT. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2019. ISBN 978-80-01-06567-9. (spolu s Petrem Vorlíkem)
výstava: Nebourat! Podoby brutalismu v Praze. 2020-03-06 - 2020-11-22 Veletržní palác, Národní galerie Praha. (spolu s Helenou Doudovou, Petrem Vorlíkem, Radomírou Sedlákovou)
klara.bruhova@gmail.comhttps://www.umprum.cz/web/cs/lide/klara-bruhova-4505
https://www.fa.cvut.cz/cs/fakulta/lide/419-klara-bruhova
AnoAno
rozhovory a komentáře pro média (ČT, ČRo, tištěná a internetová periodika - odborná i celospolečenská);
veřejné přednášky + debaty (např. Tschechisches Zentrum Berlin, CAMP, Národní galerie Praha, Den architektury);
příspěvky na tuzemských i zahraničnch odborných konferencích (např. Docomomo, Momowo)
záleží na konkrétní situaci... jelikož ale mám malé dítě,
uvítám časovou flexibilitu či možnost hlídání
Všechno nejlepší k MDŽ! :)
12
ViktóriaMravčákováMravčáková
MgA. - Vysoká škola umělecko průmyslová (obor architektura),
Bc. - Technická univerzita v Košiciach (architektúra a urbanizmus),
počas štúdia stáže - Kyoto university of Arts and Design (obor enviromental studies), Hochschule Wismar (obor architektura)
architektka a urbanistka na voľnej nohe,
spoluzakladateľka kolektívu Spolka,
spolupráca s IPR Praha
verejný priestor,
teória urbanismu,
strategické plánovanie,
participácia
kolektív Spolka
Okolie Národného múzea v Prahe (spoluautorka),
výstavy (Plán pre Košice, Spaces of collectivity,...)
viktoria.mravcakova@gmail.comwww.spolka.ccAnoAnokonferencie (SZKT, FU TUKE, Nonument),
výstavy (VI PER, CAMP),
články a rozhovory ERA21, A2, ČRo)
zohľadnenie cestovania zo Slovenska
13
MichaelaSolnická VolnáSolnická VolnáIng.arch - FSv CVUT ( pobyty na FA CVUT Praha, ENSA Lyon, ENSAM Paris, ENSA Paris-Est, EBA Lyon)výtvarnice, designerka skupiny Ciel K,
designerka a architektka, spoluiniciátorka studia unlimitedJCA
experimentální a probono inciativy ve spolupráci s progresivními sociokulturními aktéry,
zejména v prostředí s omezenými zdroji (Burkina Faso, Ethiopie, Mauritánie),
hlína jako stavební materiál,
čas jako čtvrtý rozměr kompozice, choreografie
realizace JUMP HUB v Ouagadougou,
realizace tanečního centra Grand Studio d´Ankata v Bobo Dioulasso,
účast choreografického díla Ambidextre v oficiálním programu panafrického bienále tance
solnicka@jakubcigler.archiwww.unlimitedjca.com
www.ciel-k.com
AnoAnokonference PPUB ministerstva stavitelství Burkina Faso,
konference The Affordable and The Profitable, Etiopie,
Radio Klasik, Praha
zohlednění skutečnosti, že jsem mimo CR
(online formát?, plánování s časovým předstihem;) )
14
KateřinaEklováPavlováIng. - Fakulta stavební ČVUT (obor Stavební management)
Bc. - Fakulta stavební ČVUT (obor Architektura a stavitelství)
od 2020 doktorské studium na Fakultě stavební ČVUT (téma Udržitelnost budov)
studijní pobyty ve španělské Valencii (UPV) a na Taiwanu (NTUST)
spoluzakladatelka iniciativy Rethink Architecture
- vzdělávání o udržitelné architektuře,
konzultantka udržitelných budov na volné noze,
doktorandka na Fakultě stavební ČVUT
udržitelná architektura, udržitelný životní styl,
realitní development,
diverzita a inkluze samotné architektury i profesního prostředí,
vzdělávání v architektuře a stavebnictví
spoluzaložení a vybudování studentského klubu ŠTUK na Fakultě stavební ČVUT
pořádání přednášek o udržitelné architektuře Rethink Architecture (grant MPO, spolupráce s CZGBC, CAMP)
práce na developmentu velkých projektů ve Skanska (čtvrť Emila Kolbena, Port7)
eklova.katerina@gmail.comhttps://www.linkedin.com/in/katerinaeklova/
https://www.instagram.com/katerina_eklova/
AnoAnodiskuze Udržitelné úterky na Clubhouse,
vědecké konference na Fakultě stavební ČVUT
preferuji časy do 20:00 (mimo večerní uspávání dítěte),
online formát je ideální, pro osobní účast Praha a okolí.
čeština, angličtina, španělština
15
EliškaPomyjováPomyjováFA ČVUT, architektura a urbanismus magistersky stupentoho času jsem zaměstnaná jako výzkumnice na ČVUT UCEEB,
dále se věnuji poradenství v oblasti udržitelné výstavby a správy města
a ve volném čase rozhýbávám diskusi v rodném městě
o kvalitním vystavěném prostředí.
Díky kolegům zkoumám možnosti mezioborové spolupráce, participace, popularizace na poli udržitelné výstavby.
V projektech se věnujeme participativnímu navrhování, možnostem energeticky pozitivních čtvrtí nebo efektivní správě sídel.
Aktivně mě zajímá větší porozumnění a vyšší osobní zodpovědnost, proto se věnuji zapojování různých skupin, které
obvykle nemají prostor se vyjádřit, do různých fází stavebního procesu, a intenzivnímu vysvětlování/povídání o věcech
s architekturou souvisejících.
za svuj profesni uspech povazuju nalezeni vlastni cesty, na topy nevěřim.pomyjovae@gmail.com
https://www.uceeb.cz/lide/ing-arch-eliska-pomyjova
https://www.linkedin.com/in/eli%C5%A1ka-pomyjov%C3%A1-0a1788129/
AnoAnoTop 3? hm... Revize Typologie 2020,
Diskuse v CAMPu na téma pracovních podmínek mladých architektů
a přes 5 let jsem provázela na historickém objektu,
což mluvenému projevu hodně pomůže.
nic mě nenapadádík za vaši aktivitu
16
HelenaHuber-DoudováDoudováPh.D. – University of Zurich (Art History);
Mgr. – Dějiny a teorie umění (UMPRUM, Praha);
Mgr. – Mezinárodní teritoriální studia (FSV UK, Praha);
Bc. Mezinárodní teritoriální studia (FSV UK, Praha)
kurátorka Sbírky architektura Národní galerie v PrazeArchitektura a média,
feministické pojetí architektury,
architektura druhé poloviny 20. století,
transnacionální historie Střední Evropy
výstava – Nebourat! Pobody brutalismu v Praze (NGP, 2020),
publikace – Shared Cities Atlas. Postsocialist Cities and Active Citizenship in Central Europe (Rotterdam: nai010, 2019),
výstava a publikace – Image Factories. Infographics 1920-1945: Fritz Kahn, Otto Neurath et al. (Leipzig German Museum of Books and Writing / Spectorbooks, 2018)
helena.huber-doudova@ngprague.cz
https://www.linkedin.com/in/helena-huber-doudova-29428857/
www.curatorialcollaborative.net
AnoAnoA World of Architecture History conference, Bartlett UCL, 2018,
Infografika Otto Neuratha a Fritze Kahna, UMPRUM, 2017,
Baugruppe je super! Pecha Kucha Prague, 2015
nelive long and prosper
17
MilotaSidorováSidorováIng - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, STU, Nitra (krajinná architektúra)
PhD. - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, STU (krajinná architektúra),
počas štúdia - Erasmus, MLZU (Brno), ČVTU (Praha),
Fulbrightovo štipendium - CCNY, NYC (urbanizmus),
krátkodobé štipendium Guru Gobind Singh Indraprastha University (New Delhi)
Metropolitný Inštitút Bratislavy, Rádio FMurbanizmus,
rodovo citlivé navrhovanie,
mestský rozvoj,
participatívne plánovanie,
strategické plánovanie
založenie a vybudovanie medzinárodného festivalu reSITE (Praha),
úspešná príhláška a programový manažment EU projektu Shared Cities: Creative Momentum,
osveta a publikácie v téme rodovej rovnosti v architektúre a urbanizme,
zostavenie a publikácia viacerých odborných publikácií - Restless Cities: Lessons from Central Euriope, How to Design a Fair Shared City? (komix preložený do 9 jazykov),
Nepredať! Zveľadiť!
milota@wpsprague.commilotasidorova.comAnoAnomoderujem reláciu o mestách Živé Mesto FM,
DVTV,
stovky konferencií a prednášok
nieyou rock!
18
ReginaLoukotováLoukotovádoktorské a magisterské studium na FA ČVUTARCHIP - rektorkaVzdělávání v oboru architektura a vlastní praxeZaložení mezinárodní vysoké školy architektury ARCHIP,
čestné uznání v mezinárodní soutěži na Velké egyptské muzeum,
návrh expozici současného sklad ve Východočeském muzeu
Regina.loukotova@archip.euwww.ARCHIP.euAnoAnoEAAE - evropská asociace škol architektury,
ASCA - americká asociace škol architektury,
BAS - škola architektury v Bergenu, Norsko
Ne, děkuji.Hodně sil!
19
GabrielaKaprálováKaprálováMgr. Arch. – VŠVU Bratislava, Slovensko,
Hoger Architectuutinstituut van het Rijk Artverpy, Belgie,
École Nationale Des Beaux Arts Dijon, Francie
Autorizace ČKA, číslo autorizace 03054, Hostující architekt v SR, č. 0226 HA
ASGK Design - zakladatelka, majitelka, architektkaNavrhování staveb pro bydlení, občanskou vybavenost, veřejný prostor, interiérový design, výstavnictví,
udržitelnost ve výstavbě, dřevostavby, recyklace
Palác Rytířská - Grand Prix Obce architektů v kategorii rekonstrukce 2009,
Dům Zilvar - Architizer A+Awards 2016 finalista v kategorii Private House XS,
Seniorské centrum Šatovka v Šáreckém údolí - 1. místo v jednokolové architektonické soutěži pořádané ČKA a MČ P6
kapralova@asgk.czwww.asgk.czAnoAno
Centrum současného umění DOX ve spolupráci s WPS Prague - Ženský element
- moderovaná diskuse o úspěšnosti a pracovních podmínkách českých architektek,
Salon dřevostaveb - předtsavení domu Zilvar a domu Prokop
FORUM Dřevostaveb listopad 2019, tandemové vystoupení s Martinem Staňkem - Tesaři Osík k realizaci domu Zilvar
Děkuji a držím Vám palce!
20
Ivana VolkováSložilováIng. arch., ČVUT Interiérový designér a architekt (OSVČ)Interiérový design (především rezidenční projekty), rodinné domyvolkova@architektiv.czwww.architektiv.czAnoAnoKonference VizkonNe
Na svém novém youtube Leťs be architects a blogu se snažím šířit
povědomí o architektuře, studiu, důležitosti architekta
a také dělám rozhovory s architekty
(budou uvedeny i jako podcast s názvem O architektech
21
KateřinaZbranková ŠpidlováŠpidlováIng. arch.archirektka na volné nozeaktuálně zejména návrhy interiérůatelier@ katerinaspidlova.czNeNeDíky za tuto komunitu :)
22
MartinaHavlováIng. Martina Havlová, Ph.D.
– autorizovaná krajinářská architektka ČKA 05041
OSVČkrajinářská architektura, parky, náměstí, zahrady, zahrady MŠ, krajinahttps://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/revitalizace-husova-namesti-v-lyse-nad-labem,
https://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/ulice-dukelskych-hrdinu-plana-u-marianskych-lazni
havlova88@seznam.czAnoAno
Havlová, M., Vyhnálková, L. 2017. ZELENÉ FINANCOVÁNÍ – dotační možnosti na realizaci krajinářských projektů.
Garant a přednášející semináře. Seminář pro Českou Komoru Architektů. 24.3.2017,
Havlová, M., Salzmann, K. 2019. S KRAJINOU JEN DOBŘE, Aneb Nástroje plánování v krajině. Garant semináře.
Seminář pro Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu. 29.5.2019
23
juliehrubáhrubáBc. na FA ČVUTProchazka & Partners jako junior architekt
+ sama jako ´freelancer´
komerční prostory a prostory k bydlení rekonstrukce bytu Praha 4, vestavba bytu praha 4julie-hruba@email.czhttps://www.linkedin.com/in/julie-hrub%C3%A1-88a771a7/AnoNeDÍKY za Vašiiniciativu!
24
Helena PazOpekarováing.arch. FA ČVUT
autorizace pro pozemní stavby
sama na sebe rodinné domy, interiéry, nábytek, rekonstrukceRD Ladná u Břeclaviing.arch.paz@seznam.cz
https://www.cka.cz/cs/svet-architektury/seznam-architektu/ing-arch-paz-helena
NeAnoškola interiérového designu - lektroka
25
DariaBalejováBártováing. arch., autorizace ČKAarchitektka OSVČ, architektka krátkodobá spolupráce s jedním pražským ateliérem,
FA ČVUT - vedoucí ateliéru ZAN,
městská architektka Řevnice
devatero řemesel. od dozoru nad výdlažbou pod novou lavičkou v Řevnicích
- přes práci na komerčních developerských projektech
- po koncepty ponorných domů s našimi studenty:-)
viz blogdaria.balejova@gmail.comhttp://archbalejova.blogspot.com/AnoAnoFA ČVUT, Den architektury - od 2014 dosudne
díky za tuto iniciativu, zabývá se tématy, které zažívám a mohu také konfrontovat s tím, jak se na praxi připravují naše studentky a co je v reálu čeká...
K tomu doporučuji také iniciaitivu (diskusní cyklus) FA ČVUT - PO ?ŠKOLE, kde jedno z témat bude
"architektka po škole" Ráda Vás propojím.
26
BarboraSouchováLandováIng. arch. (ČVUT - Fsv: Architektura a stavitelství);
Ing. (ČVUT - MÚVS: podnikání a komerční inženýrství v průmyslu)
mateřská dovolená,
před tím jako architekt (především studie objektů, vizualizace, interiéry)
bytové domy, rodinné domy, interiéry, ostatní méně často (domov seniorů, školka...),
reality, sebevzdělávání a navštěvování kurzů v oblastech rozvíjející schopnosti s vyhlídkou pozice manažera projektu
v rámci mé 3 leté práce u společnosti Metrostav jsem byla součástí týmu, který stavěl Quadrio na Národní třídě,
první můj samostatný projekt byl komplex bytových domů v Říčanech u Prahy (velmi náročný vstup do zaměstnání),
za úspěch považuji i to, že jsem na mateřské stále v kontaktu se svou profesí :)
b.souchova@gmail.comlinkedin.com/in/baralandovaAnoNeNe o architektuře, ale obecně si myslím,
že prezentace/přednášení patří mezi mé silnější stránky
Děkuji, že jste :)))
27
KateřinaŠkorpilováJankováIng. arch., FA VUT Brno,
ČKA 04768
OSVČ na rodičovské,drobné projekty, RD, rekonstrukce, nábytekrealizace interiéru (kuchyň, obývací pokoj) v RD, Výstavba RD Vysoká nad Labemkat.skorpilova@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/kate%C5%99ina-%C5%A1korpilov%C3%A1-05487391/
NeNe
Jsem raději v pozadí a naslouchám :)
28
BarboraŽufanováPupíkováIng. arch., FA VUT, ČKA 03098zufanova@seznam.cz
29
DanielaVranováBadinováing.arch,
autorizace ČKA
samostatněstavby, interiéry-atelier@vranova.euwww.ateliervranova.cz
www.mixarch.cz
NeNe
30
DagmarZimová ( Loskotová)Loskotováing. arch. ,
autorizace ČKA
OSVČPROJEKTY RD,KOMERČNÍ STAVBY, INTERIÉRY, REKONSTRUKCE PAMÁTEKNÁSTAVBA ČINŽOVNÍHO DOMU PRAHA 1, VÝSTAVA LUCEMBURSKÝ ROK, PROJEKT SZ ŽLEBY - LETOS REALIZACEatelier@arch-a.czwww.arch-a.czAnoAnoGymnázium Přípotoční - workshop pro studenty na téma architektura,
WORKSHOP RD V CHKO - PRO STUDENTY FA - vedení skuoiny+ přednáška
ano - ale jsem schopna si zajistit :-)skvělý nápad!
31
DanaZákosteleckáBláhováIng. arch., ČVUT FA,
ČKA 01237
OSVČúzemní plánování, architektura, interiérová tvorbadana.zakostelecka@gmail.comwww.A113.czNeNeděkuji
32
VěraJunováBroučkováAutorizovaná architektkaOSVČ s týmem externích spolupracovníkůnovostavby a rekonstrukce staveb do velikosti investice 20milmozaika různých stavebních realizacívera.junova@tiscali.czhttps://verajunova.cz/NeAnopři prezentaci své práce
33
MartinaPříkazskáNěmcováFA VUT Brno,
ČKA 02863 - autorizace se všeobecnou působností
ARCHALI s.r.o., jednatelka, spolumajitelka, zakladatelka, senior archi/te(k)tka
- s kamarádkami si říkáme tetky architektky...
finalistka mezinárodní soutěže Building Efficienty Awards 2012,
finalistka soutěže E.ON Energy Globe Award ČR 2013,
realizace vlastních 3 pokusných staven pro podporu ekologického projektování
prikazska.martina@gmail.comhttps://archali.weebly.com
https://www.linkedin.com/in/martina-n-34a7a1aa/
AnoAnoČeský rozhlas Brno - program Dílna,
Česká televize - Sama doma,
2 přednášky pod záštitouCosmopolitan Executive Helas Ladies Club, Praha
pomoc s přípravou
ráda bych z pohledu, více než padesátileté, ženy chtěla láskyplně podpořit krásnou profesi, která mi mnoho dala i vzala...
34
Lucie ŠidlováŠidlováIng.arch. (Fakulta architektury VUT v Brně, obor architektura),
autorizace ČKA 03 625
architekt na volné nozerodinné domy, drobná architektura, interiéry, zastavovací studie, dřevostavby...odmocnina@seznam.czwww.luciesidlova.cz
https://www.facebook.com/luciesidlovaarchitektka
NeNe
35
TerezaVrbováVrbováIng. arch. - FA ČVUTsenior architekt
konatel a spolumajitel v ateliéru REGEC+VRBOVA ARCHITEKTI
Projektuji novostavby a rekonstrukce bytových a občanských staveb malého až středně velkého rozsahu.
V ateliéru spojujeme práci týmu architektů, pozemních stavitelů a přípravářů/rozpočtářů staveb.
Máme úzkou návaznost na stavební firmu specializující se na dřevostavby.
Úspěchem je každý návrh, kterým posouváme hranice architektury :).
Mezinárodní konference Sídliště, jak dál? - prezentace školní práce
tereza@regecvrbova.com, arch.tereza.vrbova@gmail.com
https://www.regecvrbova.com/
https://www.linkedin.com/in/tereza-vrbova/
AnoNepomoc s přípravoudíky za architektky!
36
OlgaPokornáIng. arch. / ČVUT v Praze /
autorizace čka
architekt, jednatel /vlastní studiokomerční a developerské projektyarchitekt@olgapokorna.czwww.olgapokorna.czAnoNe
37
JanaKaštánkováKaštánkováing. arch.,
auutorizace ČKA A0 č. 02481
vlastní ateliérúzemní plánování, urbanismus, veřejná prostranství, rekonstrukce, soutěžeSíň proměny, The sperm bridge, založení soukromé školy architekturyjanakastankova@volny.czjanakastankova.cz
lidskemraveniste.cz
AnoAnoMendelu Brno,
konference o urbanismu Kyjov,
Dny architektury atd.
technický přenos
Skvělý počin! nevzdáme se! fajn emdéžet!
38
KatarínaHavlík ŠimkováŠimkováIng. arch., Bc a Ing. arch. na FA ČVUT v Praze,
autorizace ČKA
Hlavní inženýr projektu - Obermeyer Helika,
od 1.5.2021 Project manager pro developera,
Vedlejší OSVČ - vlastní projekty menšího rozsahu
architektonický detail, udržitelnost, zaměření na člověka v prostoru, veřejný prostorSpolupráce na Revitalizaci Tyršových sadů Pardubice,
Samostatná realizace od studie Welcome centra pro ČZU,
Samostatné vedení projektů nad 100 mil. od studie
havliksimkova@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/katar%C3%ADna-havl%C3%ADk-%C5%A1imkov%C3%A1-4073866b/
AnoNePomoc s přípravou
39
EvaHubičkováHubičková
Ing. arch, Ph.D. na FA ČVUT,
autorizece ČKA,
studijní stáže na École nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette a Université de Cergy-Pontoise,
Architektonický atelier ADIUS Tábor, architektkaRekonstrukce památkových objektů,
historická fotografie architektury,
občanské a bytové stavby, interiéry, bazény a aquaparky
PRESTA za Centrum pro plavání malých dětí Tábor,
První cena za projekt zaměřený na polycentralitu ve velkých aglomeracích pro Univerzitu v Cergy Pontoise v Paříži,
Publikace Tábor z edice Zmizelá města pro nakladatelství Paseka
hubickova@gmail.comhttps://www.facebook.com/AtelierAdiusAnoAno
Série přednášek o proměnách Tábora v Muzeu Fotografie Šechtl a Voseček v Táboře,
Městská knihovna v Praze, 2010 - Projekt digitalizace archivu Šechtl a Voseček,
Sympozium bazény, sauny technologie 2018 - projekt úsporného městského aquaparku
40
GabrielaFukatschováKondrlíkováFA STU Bratislava,
člen SKA,
ČKA
hlavní architektkaprojektování staveb, tvorba architektury budov, interiérynominace na cenu časopisu ARCH 2003 za realizaci Harmonia,
projekt rekonstrukce Zamek Klatovy,
projekt rekonstrukce Okresny dum Slany
atelier@modulor.skwww.modulor.skAnoAnoFA STU Bratislavane
41
LucieVogelováVogelováIng. arch., FA ČVUT a Mendelu Zahradně krajinářská fakulta,
autorizace A3
mám svůj architektonický ateliér krajinářská architektura v celé její šíři naše projekty - Campus ČSOB -SHQ,
Areál bývalé továrny Waltrovka,
Památník holokaustu Romů a Sintů v Letech u Písku
vogelova@terraflorida.czhttp://www.terraflorida.cz/AnoAnoC.A.M.P. , AVU, ČKA ne
v mé bublině je výhoda být ženou architektkou
42
Tereza KučerováKučerováMgA., VŠUP,
autorizace 04122
Spolecnik ve firmě Moloarchitekti s.r.o.Dřevostavby, dětská hřiště99 domů,
Ročenka architektury,
2.místo v anketě Dům roku časopisu Můj dům,
Cena Rudolfa Eitelbergera
kucerova@moloarchitekti.czMoloarchitekti.czAnoAnoPechakucha, salon drevostavebMožná dle situace
43
LucieLaštovičkováDvořákováČVUT FA,
ČKA
samostatná architektka, OSVČvším od interiérů přes rekonstrukce, přístavby, novostavby, skupiny staveb až po ÚPve spolupráci s ateliérem Petra Franty 1) Palác Flora, Praha 3,
2) Stálá expozice Svatovítského pokladu, kaple Svatého Kříže, II.nádvoří Pražského hradu,
3) Skleněná nástavba vily, Praha 1 Malá Strana
lucie.last@centrum.czwww.lucielast.czNeNe
44
JarmilaCetkovskáBoudníkováIng. arch. - ČVUT Praha
- ČKA 01 242
OSVČ - důchodcevšeobecně - architektura + urbanismus (územní plány)Nová sv. Anna ICRC FN u sv. Anny Brno,
Rekonstrukce a dostavba nemocnice Kolín,
Novostavba rodinného domu na Anenském nám. Kutná Hora,
ÚP obcí Zruč nad Sázavou, Nové Dvory, Jíkev, atd. + změny ÚP a územní studie, atd.
jcet@centrum.cznemámNeNeNENE
Jen maličkost: omlouvám se jestli se pletu, ale v části: Proč to děláme, 4 odst., věta: Proč v tvoří jenom 35% profesionálně registrovaných u ČKA? - nevím zda to "v" tam patří?
Jsem sice již ve věku kdy nejsem tak zapojená do dění, ale zajímá mě vše co se architektury týká. Přeposílám ještě dceři, která jde v mých "stopách", ale v lepší generaci.
45
PetraKunarováIng. et Ing.arch., autorizace ČKA (A1)architektka ve vlastním ateliéru (IN—FORM—ARCHITEKTI)
odborná asistentka ateliéru FA ČVUT v Praze (Ateliér Kuzemenský)
urbanismus, území, udržitelná soběstačná architektura, bydlení, rekonstrukce nemovitých památekrealizace obnovy lázeňského domu Zlatý Beránek v Karlových Varech,
vítězství v soutěži o návrh územní studie části města Jihlavy a její následné zpracování
petra.kunarova@gmail.comwww.informarchitekti.cz
www.atelierkuzemensky.cz
AnoAno
Vary 1960 - odborná diskuze s veřejností o architektuře 60.let v Karlových Varech,
Vřídelní kolonáda Xkrát jinak - odborná diskuze s veřejností o hodnotách Vřídelní kolonády v Karlových Varech
nepotřebuji nic zajistit
46
PetraTrambováPokornáIng. arch., FA ČVUT PrahaMístostarostka městaveřejný prostor, kvalitní architektura veřejných budov, soutěžerealizace architektonických soutěží ve městě, ve vlastní praxi spokojení klientipetra@trambova.czweb nemámAnoAnoThink-tank ČKA, veřejná projednání, konferencenene, děkuji
47
EvaVondráškováVondráškováIng. arch. - FA ČVUTOSVČ Návrhy a vizualizace interiérů, studie rodinných domů, rekonstrukce bytůVšechny projekty jsou úspěch, pokud je klient spokojený.vondraskova.eva@gmail.comAnoNene
48
JanaNárodováKrakovskáFA ČVUT,
autorizace ČKA
architekt, jednatel firmy Narchael s.r.o.projektování, architektonické studie, interiérystudie využití území Chyše, soubor staveb volnočasového areálu, realizace množství RDjananarodova@centrum.czwww.narchael.czAnoAnoStřední a základní školypreferovaný čas
49
ŠtěpánkaŠmídováŠmídováIng. - MZLU, krajinářská architektura,
Ing.- ČZU,
autorizace A3
studio Šmídová Landscape Architects, zakladatelkrajinářská architekturaprojekty Oaks Prague, Heroldovy Sady, Vokovický Dvůr a dalšístepanka@smidova-la.comwww.smidova-la.comAnoAnoFA ČVUT, přednášky a konference
50
AlenaSmrčkováSmrčkováMgr. - UP Olomouc Přírodovědecká fakulta,
Ph.D. - ČVUT FA - urbanismus,
autorizace A3 ČKA,
Ateliér T-plan s.r.o. - projektant + OSVČkrajinné plánování, posuzování vlivů na žp (EIA, SEA)zpracování územních studií krajiny ORP (6x),
posuzování řady územních plánů a zásad územního rozvoje z hlediska vlivu na ŽP
asmrckova@seznam.czAnoAno PŘF ÚK, workshopy MMR ČR, odborné konferenceneGood job. Díky!
51
VeronikaPánkováBubeníčkováautorizace ČKA 04247vlastní studio / VePa-architecture interiéry, návrhy rodinných domůrealizace - interiér funkcionalistické vily, Praha 6 /
realizace rodinného domu s častečným zakopáním do svahu, Horní Stakory /
Revitalizace městkého parku Štěpánka, Mladá Boleslav.../
veronika.pankova@post.czwww.vepa-architecture.cz/ AnoNe
zatím nedokážu posoudit / mám 4letou dceru, tedy časové možnosti mimopracovních aktivit jsou velmi omezené
52
LenkaNyklováMíchalováIng. ČVUT Praha, fak. stav. 1988,
ČVUT fak. arch. rekvalif. stud.2004,
ČKAIT aut.ing. pro pozemní stavby
OSVČspoluautorství na publikaci Slavné vily Královéhradeckého kraje, vydal FOIBOS a.s.2007;
publikace "VSTUPTE! Staré dveře měšťanských domů v Jičíně", vydalo město Jičín 2006;
Projekt Programu regenerace MPZ Pecka - aktualizace I. 2010 - 2015
lenka.nyklova@hotmail.czwww.projekty-nyklova.czAnoAnoPraktické příklady z řešení novostaveb v MPR Jičín,
diskusní příspěvek v rámci pracovního workshopu „Novostavby a stavební
zásahy v historických jádrech měst“ konaném v Jihlavě
25. - 26.listopadu 2009
uvítám pomoc při 3D zpracování apod.
„Architektura je vůle určité epochy přenesená do prostoru.“ — Ludwig Mies van der Rohe
53
EliškaMrhálkováSlabochováIng. na ZF MENDELU (zahradní a krajinářská architektura),
autorizace ČKA
krajinářská architektka (senior), Atelier Flerakrajinářská architektura, zahradní architekturae.mrhalkova@seznam.czwww.linkedin.com/in/eliška-mrhálková-59169582AnoAnoČRo Dvojkanyní budu na MD, tak ještě nevím
54
MarkétaPešičkováOlivováIng, autorizovaný krajinářský architekt ČKA 03948Krajinářský architektKrajinářská architektura, veřejný prostor, Spoluautorství stavby roku Středoč.kraje (revitalizace m.jádra Mšeno),
Management plán Lánské obory,
Info@proluka.czWww.proluka.cz
55
DagmaKovalčíkováWinklerováIng.akad.arch. -ČVUT, AVU,
autorizace
OSVČrekonstrukce a vzhledem k tomu, že je mi tento měsíc už 70 let, tak menším stavbám,
územní plány také pro menší celky,
RD
Stavba roku za Domov důchodců v Hradci Králové 2002,
2. místo mezi realizacemi za interiér prodejny klenotů SOLUNA 1983
vitkov@seznam.cz0AnoAnoněkolikrát na konferencích o seniorech
a psala jsem o této problematice do odborných časopisů
neFandím Vaší práci!
56
Iveta ZávodnáZávodnáIng.arch. ČVUT Fsv ,
ČKA
Bogle architects - Vedoucí projektů.
Zároveň mám své vlastní zakázky a tým 2 lidí
pouze architektura - návrhy, inženýringVedoucí architekt v Londýně,
Autorizace,
vítěz souteže Rugby stadion RC Tatra Smíchov
zavodna.ivet@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/iveta-z%C3%A1vodn%C3%A1-98967a5a/?originalSubdomain=cz
AnoNehlídání dítěteDobrý počin tato databáze!
57
MiroslavaZadražilováČKA architektka se všeobecnou působností A.0MAAUS s.r.o.Architektonické a projekční práce, územní studie, interiér, modrozelená infrastrukturamirka@zadrazilova.netwww.maaus.czAnoNe
58
AlžbětaKvasničkováMagisterský titul na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, atelier Architektura IIvlastní architektonická praxe studio Amulet,
moderátorka pořadu ArtCafé, Český rozhlas Vltava
propojení architektury a volného uměníkvasnickova.b@gmail.comAnoAnozkušenost z rozhlasu a z participativních programů (diplomová práce)neDíky, že to děláte :)
59
MartinaTunkováIng.arch. FAVUT,
autorizace A2 ČKA Územní plánování
OSVČ (na sebe),
také v rámci Urbanistického studia s Ing. arch. Jitkou Mejsnarovou
územní plánování, urbanismus, interiéry (studie)martina.tunkova@seznam.czMartina Tunková (LinkedIN)AnoNe
60
AnnaCzajkaMgr. Ing. Arch.
00 074 ČKA
hlavní architektaRD, občanské stavby, interiéry, zahrady, malá architektura, design, nábytekProjekt hudební školy,
urbanisticko-architektonický projekt a realizace "Park kultury" v Sieradz (PL),
Bytový dům- Návsí
anna.czajka@anvea.euanvea.euAnoNe
61
VeronikaKvíčalováOndruszováIng. arch. / FA VUT Brno /
autorizace ČKA
OSVČstudie, interiéryrealizace vlastního domuveronika.kvicalova@gmail.comwww.kvicalova.czNeNe
62
MarieZelenkováPavlasováIng.arch. ,
autorizace ČKA
OsvčUdržitelnost, jednoduchost, stavby rozličných měřítek, expozice a výstavy, prostor, BIMRestaurace Gaston v Zoo Praha (G.L.Architekti),
expozice pro muzeum v Jihlavě a NM (G.L.Architekti)
Marie_zelenkova@centrum.czmariezelenkova.euAnoNe
63
MartinaKocurišinováKocurišinováBc., Technická univerzita v Košiciach, odbor architektúra a urbanizmusSIALInteriér, ekológia, udržateľný rozvoj, urbanizmusm.kocurisinova@gmail.comAnoNe
64
ZuzanaŠtemberovádttoIng., MZLU Lednice na Moravě, TERRA FLORIDA - krajinářská architektka, asistentka na KA FA ČVUTsystém krajiny ve městech, zelená infrastruktura, parky a veřejná prostranstvíStudie Drážní promenáda Vršovice - Strašnice (spolupráce),
Studie Motolské údolí a Barrandov (spolupráce),
založení portálu krajinářské architektury DO PARKU www.doparku.cz
stemberova@terrafloridahttp://www.terraflorida.cz/AnoPočítáme s vodou 2019 (panelista), odborná garantka exkurzíor při pravděpodobně ne
65
VendulaKvapilováKvapilováMagisterský titul na VUT FAST,
probíhající doktorát.
OSVČ a jednatel společnosti, hlavní projektantZéjména projekty rekonstrukcí různorodých objektů a inženýring povolování stavebTo bych raději vyplnila až budu starší a budu mít autorizaci :-) kvapilova.projekce@gmail.comv procesuAnoAnov rámci doktorátu na koferencích, zastupujíc VUT FASTnene
66
DenisaAndonovováIng. na ZF MENDELU (zahradní a krajinářská architektura)OSVČkrajinářská architektura, zahradní architekturaSpoluautorství na mnoha projektech s Ateliérem Krejčiříkovi,
projekt Villa Puzzle ve spolupráci s Fandament architects
a zbytek snad přijde časem:-)
denisa.andonov@gmail.comhttps://cz.linkedin.com/in/denisa-andonovovaAnoNenene:-)
67
KateřinaMertenováMertenováIng., Ph.D.energeticky úsporné stavby, udržitelná architekturakaterina.mertenova@email.czwww.sunflyer.czAnoAnoPassivhaustagung Innsbruck a Heidelberg, PassiBat Paris, Pasivní domy Brno
68
MagdalenaHavlováIng. arch. (FA ČVUT)architektka v atelieru Apropos Architects,
doktorandka na Akademii výtvarných umění
zajímá mě typologie bydlení a jeho dostupné formy (historie i současnost v ČR)praxe ve Švýcarsku a Německu,
spolupráce na realizacích v rámci atelieru ov-a,
výzkum typologie dostupného bydlení a jeho prezentace/uplatnění při realizacích
magda.havlova@gmail.comAnoAnoCreative Exchange Future Architecture Platform 2021
Ohledně vystupování si nejsem jistá :)
umím si představit něco v menším kolektivu, příp. porotování/kritiky apod.
69
EliškaFormánkováTintěrováIng.arch, FA ČVUTArchitip s.r.o., jednatelkaPracujeme na projektech od studie po AD vč. interiérů, zejména bydlení a školské stavby, ale i dalšíSpoluúčast na realizace interieru hotelu Intercontinental,
Realizace novostavby 1.stupně ZŠ,
založení firmy s kolegyní,
architip.projekt@gmail.comAnoNe
70
MartinaBuřičováBuřičováing. arch. - FA ČVUT Praha,
ČKA 03137 - autorizovaný architekt A1
aktivní architekt ve vlastním studiu caraa.cz v Praze,
pedagog na FA ČVUT v Praze (vedoucí ateliéru ZAN (ateliérová tvorba), VT (výtvarná tvorba))
komplexní navrhování staveb - novostavby, rekonstrukce, konverze průmyslových staveb a areálů,
navrhování rodinných domů, interiéry, mobiliář, úpravy veřejného prostoru...,
propagace žen - architektek
Přestavba areálu Podkovářská - Praha Vysočany - postupná kultivace průmyslového areálu - budova s basketovým hřištěm na střeše,
přestavba adostavba budovy při ulici Podkovářská s veřejnou galerií na zastávce, SOKEC -Společensko-kulturní centrum v Hrušovanech u Brna,
Přestavba a dostavba činžovního domu v Praze - Vinohradech
martina.buricova@caraa.czwww.caraa.czAnoAnoArchitektky (KRUH 2016), PechaKucha Nigt Praguene
71
MartinaJandováChytilováIng. arch. - ČVUT Praha - fakulta stavebníprojektant, architekt, vlastní firma Architip s.r.o.Od studie, přes projekt až po realizaci a dozor na stavbě.
Stavby pro bydlení, školky a školy.
architip.projekt@gmail.comhttp://architip.cz/AnoAnoPouze na škole. Děkuji vám za iniciativu.
72
AnnaŠvejdarováKožíškováIng. arch. z Fa ČVUT a
Bc. z MÚVS na ČVUT
Garant území na Národním památkovém ústavuposuzování záměrů oprav kulturních památek či domů v památkových zónách, odborný dohledrealizace interiérů,
výherní projekt v participativním rozpočtu,
zatím nabírám zkušenosti jako památkář
anna.koziskova@gmail.comarchitektka.orgAnoNe---
73
VěraHolčákováObrátilováIng./ FAST VUT Brno/
autorizovaný ing. v oboru pozemních staveb u ČKAIT Brno
OSVČ, zakladatelka a majitelka Atelieru Alena rekonstrukce pozemních staveb, zájem o památkyholcakovav@gmail.com
74
KateřinaSalanciPlavcováIng. ZF MENDELUManažerka dílny zahradní architekturyDíla Zahradní architektury, projektantka, rozpočtářkaZnačka SAIKA Katerina@saika.czAnoAnoPrezentace projektů v menších skupináchZohlednit dětiDěkuji Vám
75
RadkaVašutVilímkováIng. arch.,
momentálně studium PhD
Freelance architektkaV rámci doktorského programu studuji pěší zóny a s tím spojený veřejný prostor městradka.vasut.arch@gmail.com
76
KláraKoldováTučková
MSc., magisterské studium architektury na University of Bath, obor Architectural Engineering: Environmental Design
Pracuji jako architektka na volné noze,
věnuji se hlavně interiérům a menším rezidenčním projektům
Kromě architektonické praxe pracuji jako nezávislá redaktorka na článcích o archi-tématech pro různá média,
věnuji se také edukačně-zážitkovým programům pro děti s tématikou města a veřejného prostoru (pro CAMP),
jsem doktorandka na FA ČVUT
Klara@koldova.czwww.koldova.czAnoAnoČVUT, programy pro děti
77
ŠárkaKelnarováPodzemskáAutorizovaný architektOSVČs.kelnarova@gmail.comNeNe
78
Miriam FečíkováFaragulováČKA _ osoba usazená, SKA - Slovenská komora architektovvlastní s.r.o.bydlení, rekreace, rekonstrukce, novostavbymiriam.fecikova@gmail.comAnoNe
Ďakujem za oslovenie a pozvánku. Pozdravujem Vás a držím Vám palce!
79
JanaLandsmanováNyklováIng. arch.Atelier 2,s.r.o., projektantJaninan@email.czNeNe
80
OleksandraDerkachIng. arch. Fakulta stavební ČVUT Architektura a stavitelstvíF68

Samostatně, vlastní ateliér Do Studio
Rezidenční a komerční interiéry
Rekonstrukce a a přestavby
Návrh a realizace každého projektu, Odvaha jít vlastní cestouinfo@do-studio.orgdo-studio.orgAnoNe
81
BarboraŠedováŠedováIng.arch. , FSV ČVUT, obor architektura a stavitelství, autorizace ČKAIT 04169architektka na volné nozedřevostavby, rekonstrukce historických objektů, ne/tradiční architekturastáž v Nizozemí (a cena Reynaers project prijs 2015),
pasivní dům Hrušová,
autorská výstava Architektura Ne/tradiční
sedova@barboraa.czhttp://www.barboraa.cz/AnoNedíky za Vaši iniciativu!
82
ŠárkaDaňkováKolínskáČVUT FA Architektury, Ing. arch.ERGO Working Space s.r.o., majitelErgonomie pracovního prostředí - kanceláře 21.století, certifikace Specialista v ergonomiiVítězství v soutěži ČAK - nové sídlo české advokacie Praha - Palác Dunaj,
ČAK - pokračování spolupráce, nové sídlo moravské advokacie Brno - Kleinův palác,
vytvoření projektu AKTIVNÍ PRACOVIŠTĚ
sarka.dankova@ergoworkingspace.czhttps://www.linkedin.com/in/sarkadankova/AnoAno
1. Sama doma viz https://www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/220562220600086/video/771584,
2. ERGO Akademie viz https://sarkadankova.cz/nase-sluzby/ergo-academy-antikarpal/,
3. vzdělávání, semináře ve firmách, video prezentace
Zcela bez omezení
Ráda věnuji čas pro edukaci v oblasti zdravé práce
83
MichaelaMrázováMrázováIng. arch., Fakulta architektury ČVUT v PrazeFA ČVUT - asistenka v ateliéru ZAN (1.ročník), FA - PR oddělení, architektka na volné nozeVýuka, propagace architektury mezi širokou veřejnost, vlastní tvorba menších stavebRekonstrukce bývalé kuželkárny v Plzni,
Manuál užívání (si) veřejného prostranství na trase Pustevny - Radhošť,
prezentování české architektury v Tennessee -Architects of the World Series v rámci mezinárodního festivalu Memphis in May
mrazova.michaela.mm@gmail.comAnoAnoMemphis in May, pravidelně na FA ČVUTDíky.
84
LuciaAdamičkováAdamičkováIng. v odbore: Záhradná a krajinná architektúra (Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU Nitra)Lucia Adamickova Landscapes - majiteľka ateliéru a krajinná architektkaProjektovanie záhrad a krajinárskych diel. Design a umenie v záhrade. Práca na projekte Changfeng v Šanghaji s RSHP.
Práca na projekte Wood Wharf v Londýne.
Projekt vlastnej značky Lucia Adamickova Landscapes.
lucia@adamickova.comwww.adamickova.com
https://www.facebook.com/WhimsyGarden
AnoAnoFZKI, SPU NitraNieĎakujem za Vašu iniciatívu.
85
DanielaFenclováČVUT - FA, AVU(prof. Cubr), autorizovaná architektka ČKAsvobodné povolání, v důchodudafen@volny.czAnoAnoFA - atelierová výuka, ZAN
Rozhodně velmi potřebná a prospěšná aktivita, ráda se připojím
86
JanaZichaChrenčíkováIng.arch. Fakulta architektury STUArchitektka / Interiérová architektkaEkologieVila Liboc, Drevostavby RDjana.arch@gmail.comAnoNe
87
Alžbeta (Betty)LaurincováLaurincováIng. arch - Slovenská Technická Univerzita Bratislava (počas štúdia 1 rok Erazmus na KU Leuven, Belgicko)architektka a urbanistka na voľnej noheurbanizmus
interakcia s prostredím
strategické plánovanie
pezentácia a komunikácia v rámci strategického plánovania
ilustrácia urbanistických projektov a stratégií
- 5 ročná pracovná skúsenosť v Štokholme (Švédsko)
- zameranie na konzultáciu v rámci strategického plánovania a urbanizmu - práca na voľnej nohe na Ostrove Man so zahraničnou spoluprácou s ateliérmi na Slovensku (napríklad ilustrácie k manuálu Panenská, Bratislava) a vo Švédsku
- víťazný návrh pavilónu Biosphere Unesco Isle of Man (momentálne v prípravnej fáze na realizáciu)
betty.laurincova@gmail.comhttps://www.bettylaurincova.com/AnoNemožno pomoc s prípravou (rady od skúsenejších :)
momentálne pôsobím na Isle of Man, ale som otvorená rôznorodým medzinárodným spoluprácam a podnetom (...a ďakujem za túto iniciatívu)
88
MartinaBílkováBílkováFUA Liberec, autorizace ČKAna volné noze, spoluzakladatelka studia 2D3Dod šperků až po realizace stavebÚspěchem je založení studia 2D3Dmartina@2d-3d.czwww.2d-3d.czNeAnoFA ZANvzhledem k tomu že většinu času jsem mimo ČR moje účast na přednáškách je komplikovaná
89
Hana NovákováBláhováIng.arch-Fsv ČVUT obor architektura a stavitelstvi se zamerenim na urbanismus a uzemni planovaniArchitekt na volne nozeUrbanismus a uzemni planovani,navrhy verejnych prostranstvi, participace obyvatel,rekonstrukce,navrhy nabytkuRekonstrukce bytu na Praze 10,
vytvoreni webu verejnych prostor na Praze 10(www.vpp10.cz),
uzemni studie v lokalite Pasohlavky
blahoha@gmail.comhttps://www.behance.net/HanaBlahovaAnoNeHlidani deti
90
JitkaMusilováSmejkalováIng. VUT Brno - stavební fakultaProjekty převážně rodinných domumusilova.em3@gmail.comwww.EM3.czAnoNe
91
Alice BouškováBouškováing. arch., FUA TUL, FA ČVUTproject designerKrajinářská architekturaNávrh výsadby stromů formou švédského systému,
výhra v soutěži na Park u vody
bouskova.alice@gmail.comAnoAnoDivadelní inscenace, stand up
92
EliškaMálkováMgA., bakalář – FUA TUL, magistr – UMPRUMvlastní výzkumná činnost
> výzkumný projekt a výstava Pro/měna Karlín (společně s Lyndou Zein)
spolupráce s CCEA MOBA
> práce na územních studiích, projektech menších staveb, pořádání soutěží
Letní akademia Discover
> výuka kurzu Psychologie města
městské plánování, pracovní podmínky architektek a architektů, výuka architekturyvýstava Pro/měna Karlín (VI PER);
publikace Dostupné spekulace – Karlín Pak!
malkova.eli@gmail.comAnoNene
93
IvaKeselicovaČVUT, Architektura a Urbanismus, Ing. arch.Frida Escobedo, Mexico City, Junior Architectikeselicova@seznam.czNeNe
94
AnnaSigmundováKašíkováIng. arch. a PhD. FA ČVUT; Diplomé d´architecture ENSAG; autorizace ČKAV ateliéru majoarchitekti jako jedna ze čtyř zakladatelů.Rekonstrukce a novostavby RD, rekonstrukce bytů; vedení menších projektů, komunikace s klientem, navrhování, projekce,
autorský dozor; na momentálně opuštěné výzkumné téma konverzí industriálního dědictví doufám ještě jednou navážu..:)
Schopnost udržet si místo v ateliéru i po dvojité rodičovské;
realizace slaměného domu v Clis ve Francii;
dokončení PhD. na FA ČVUT.
anna.sigmundova@gmail.comwww.majoarchitekti.czAnoNeZajistit méně trémy:)Díky!!!
95
JitkaPeroutka UllwerovaUllwerováIng., obor zahradní a krajinářská architektura na Mendelově univerzitě, autorizace A3 v ČKAKrajinářský architekt - vlastní praxeKrajinářské a zahradní architektuře - všem projekčním fázímÚspěchem je pro mě hlavně moje profesní působení regionálně daleko od Prahy
a šíření osvěty tímto způsobem i mezi menšími a světem architektury nedotčenými investory.
jitka.ullwerova@jitull.czwww.jitull.czAnoNeVčasné informování dopředu kvůli hlídání a cestě. Působím daleko od Prahy a mám malé miminko.
Děkuji za možnost být součásti databáze!
96
MarcelaCaldováCaldovátitul Ing., ČVUT, bc. obor Architektura a stavitelství, mg. obor Stavební inženýrstvíspolumajitel rodinného projekčního ateliéru C.Projekt - pozice architekta a projektantaArchitektonické i konstrukční řešení (od studie po dozory) novostaveb
i rekonstrukcí RD, venkovských usedlostí, penzionů, restaurací,...
marcela.caldova@cprojekt.czAno
97
KornéliaFaklováFaklováIng. arch. - FA ČVUTpracuji jako architektka sama na sebe, na svých zakázkách
dále spolupracuji se dvěma architekty a sdílíme si zakázky
architektuře rodinných domů, interiéru a drobným stavbám1. místo v architektonicko-urbanistické soutěži,
1. stavební povolení na vlastní zakázce rekonstrukci garáže již počas školy :-)
kornelia@faklova.comwww.faklova.comAnoNe
Díky moc za iniciativu a držím ostatním palce! :-)
98
VlaďkaKirschnerFA ČVUT, ČKAna volné nozearchitektura a urbanismuspráce na velkých projektech v Milton studio, Skotskovladkakirschner@gmail.comAnoAnopřednáším 2.rokem urban design na Wageningen University, Holandsko
99
Michaela HavlíčkováOndráčkováIng. arch.; FA VUT BRNO; autorizace ČKA 3784Diplomatický servis - TDI, architektTDI; PROJEKCEprojekce: Villa Bubeneč, RD Pohránov, knihovna ČNBmondrackova@volny.czwww.ds.cz
linkedin
AnoNe
100
Veronika KrystováKrystováIng. arch. - TU Liberec, Fakulta umění a architekturyarchitektka na volné nozepracovní prostředí (workplace design)
HR v architektuře (zatím ve vzdělávací fázi)
vlastní realizace, spolupráce se studiem Perspektivveronika.krysta@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/veronika-krystov%C3%A1-982929117/
AnoNenejspíš ne :)Díky za Architektky!