sk3.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อโรงเรียนรับสมัครธุรการ
2
ลำดับที่
ชื่อโรงเรียน
จำนวนผู้สมัคร
ลำดับที่
ชื่อโรงเรียน
จำนวนผู้สมัคร
ลำดับที่
ชื่อโรงเรียน
จำนวนผู้สมัคร
ลำดับที่
ชื่อโรงเรียน
จำนวนผู้สมัคร
ลำดับที่
ชื่อโรงเรียน
จำนวนผู้สมัคร
3
1
กระจายสุธิธรรมโม
321บ้านหว้าหลัง441บ้านพรุชิง461บ้านสม็อง481บ้านทับโกบ3รวม413
4
2บ้านม้างอน422บ้านควนขี้แรด242บ้านป่ากอ562
ประสิทธิ์ทวีสิน 2
382บ้านใหม่2
5
3
วัดเกษมรัตน์
323วัดช่องเขา443บ้านม่วงถํ้า463บ้านลําลอง483วัดยางทอง4
6
4
บ้านควนหัวช้าง
324วัดนาปรือ744บ้านสวรรค์564
บ้านสะพานเคียน
384
บ่อเกดวิจิตรวิทยา
2
7
5
คลองแงะ(จะนะ)
425เหมืองควนกรด245บ้านโคกพยอม265
บ้านวังใหญ่ปลายรํา
585บ้านควนตานี2
8
6บ้านป่าชิง726บ้านท่าหมาก246บ้านแม่ที766บ้านพอบิด686บ้านนาม่วง7
9
7บ้านแค527วัดนิคมประสาท447บ้านควนเจดีย์467วัดนาหมอศรี687บ้านท่า8
10
8
ชุมชนบ้านนาทับ
528นิคมสร้างตนเอง 4448
บ้านปากบางสะกอม
368วัดวังไทร788บ้านฉลุง9
11
9
ชุมชนวัดน้ำขาว
729
บ้านเกาะแลหนัง
449บ้านพรุหลุมพี169
บ้านสํานักหว้า
389
บ้านตะเคียนทอง
4
12
10บ้านทรายขาว230บ้านคลองขุด350บ้านวังใหญ่570บ้านเกาะค่าง390
บ้านห้วยเต่า
3
13
11บ้านบ่อโชน431บ้านควนตีหมุน451
วัดเทพาไพโรจน์
271บ้านพรุเตียว291
บ้านทําเนียบ
8
14
12
บ้านป่ากช่อง
432บ้านตูหยง352บ้านเขาน้อย372บ้านปริกใต้392บ้านบ่อทอง5
15
13
บ้านเขาจันทร์
533บ้านควนหรัน653บ้านพรุตู373บ้านท่าข่อย393บ้านมุนี6
16
14บ้านนนท์634บ้านท่าม่วง454
ชุมชนบ้านสะท้อน
674
บ้านทุ่งไม้ด้วน 1
294บ้านควนหรัน4
17
15บ้านแพร้ว335
นิคมสร้างตนเองเทพา 2
755บ้านวังบวบ675
บ้านม่วง สะเดา
395
บ้านถํ้าตลอด
8
18
16
วัดขุนตัดหวาย
636บ้านตาแปด556ทองอยู่นุตกูล576บ้านพังลา296
ธรรมศาสตร์ - จุฬา 1
6
19
17บ้านทุ่งครก637บ้านท่าไทร257
บ้านเก่า(นาทวี)
677บ้านหัวถนน397บ้านล่องควน9
20
18บ้านลางา538บ้านทุ่งโพธิ์458อายุรกิจโกศล578วัดม่วงก็อง2
21
19บ้านสะกอม239วัดปริก559
วััดลำพดจินดาราม
379บ้านระตะ3
22
20บ้านนาหว้า640บ้านพระพุทธ360บ้านป่าเร็ด780
สังวาลย์วิท 2
1
23
9079866890
24
การตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบ กำลังดำเนินการ จะประกาศให้ทราบก่อนสอบต่อไป
25
รวมขณะนี้ 413 คน
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Sheet1
 
 
Main menu