●●●●● ПОТОК * PDMQ * Компетентності та кваліфікації з ПРОФОРІЄНТАЦІЇ в комплексі *** 2 - Таблиця - 20140405 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Comment only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNO
1
PDM1-Q2
Разработка: ПОТОК и humaneX - PDM
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QEaBM6zZdALXW3iK3sFWVpSGqKBuKaJJooM7xZIe8K0/edit#gid=2116111703
Національна система компетенцій, кваліфікацій та профорієнтації (НСККП) ● Асоціація ПОТОК
Юрій Богачков, Віктор Милашенко * E-mail viktor.mylashenko@gmail.com * Phone +380 93 6672954
2
Пакет стандартов УПР1-Ст000-2014 (PDM1-S000-UA2014)
3
Пакет компетенций УПР1-К000-2014 (PDM1-C000-UA2014)
початковий текст
https://docs.google.com/document/d/1mqAppe_xtc5ZddBCQzq6T-bjXrZn6lNZ4OHREr_mQ0g/edit
4
Європейська адаптована ПРОФОРІЄНТАЦІЯ ПОТОК LLL PDM - Національна базова кваліфікація (пакет компетенцій) PDM1-Q2Опис
https://docs.google.com/document/d/1kB0N-NdYiteHMWBJPtFJl4XsVlozhsbVHTZnw8MdrB8/edit
5
Короткий номер і коротка назва компетентностіПовний номер компетентностіПовна назва компетентності
початкові таблиці
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QEaBM6zZdALXW3iK3sFWVpSGqKBuKaJJooM7xZIe8K0/edit#gid=960673626
6
1PDM-С110UAРозуміння системи соціуму (суспільство, цінності, я, права та обов'язки, суспільна роль, соціально-трудові відносини, соціальний капітал, людський капітал)
7
RUПонимание системы социума
8
СоціумENSociety
9
КРИТЕРІЇ (індикатори) та ОПИСИ (дескриптори) для КОМПЕТЕНТНОСТІ
10
Критерій (індикатор) 1
Критерій (індикатор) 2
Критерій (індикатор) 3
11
РівніРозуміння системи загальнолюдських ЦІННОСТЕЙРозуміння систем базових КОМПЕТЕНЦІЙ для життя у спільнотіСоціальне ЗАЛУЧЕННЯ (особиста роль у суспільстві)Линки ***
12
Рівень 1ОПИС (дескриптор) 1.1.1
● Ознайомлений з Біблією (основні заповіді)
● Ознайомлений з базовими поняттями про суспільні цінності (Хартія ЄС та нац. конституція)
● Розрізняє поняття "Добро" і "Зло" правда і брехня
● христианские * исламские * ........* ЕС
ОПИС (дескриптор) 1.2.1
●Знає призначення та структуру загальноєвропейських компентностей протягом життя
●Знає призначення та структуру навичок 21 сторіччя
● range qualifications ***
ОПИС (дескриптор) 1.3.1
●Проявляє позитивне ставлення до оточуючих людей.
●Ініціативність в рамках певного кола соціуму (група в неформальному середовищі або навчальному закладі)
призов
покликання у житті
приззначення у житті
місія
бачення
https://docs.google.com/document/d/1Oh4QNZu1fATVBHuMrIW1Jnq5SpslVV0jURrxx-3rUxQ/edit
13
Рівень 2ОПИС (дескриптор) 1.1.2

● Знає струкутру цінностей, може оцінити і побачити та прийняти відмінності
● Знайомий з Цілями Сталого Розвитку ООН
ОПИС (дескриптор) 1.2.2
●Може орієнтовно оцінити себе і друга за критеріями (компетенціями)
ОПИС (дескриптор) 1.3.2
●Активна позиція щодо запитів та проблем інших. Готовність прийти на допомогу.
●Залучення до спільних дій чи проектів. Волонтерська діяльність неформальна або в організації один-два роки
Координати

Депозитарій компетенцій


https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JqHJ1Cz4mXxqqSjS11nKGGMFjnkofjK2BFuu9ohTzjg/edit
14
Рівень 3ОПИС (дескриптор) 1.1.3
СКОРОЧЕНО...
●Розуміє і приймає ключову роль цінностей для практичного життя
●Має світоглядні координати
●Демонструє розуміння різноманітності культур та толерантність
ОПИС (дескриптор) 1.2.3
●Знає структуру національних та корпоративних соціально-особистісних компетецій
ОПИС (дескриптор) 1.3.3
●Лідерство (ініціатива+відповідальність)
●Соціальне підприємництво
●Підприємництво (стартапи) **** "вміння бути щасливим"
контурна карта і терміни обєктів
●філосіфія ...
●соціальний капітал, людський капітал ...
https://docs.google.com/document/d/1YYbUeI1oEFgFH2dyqdoxcQbKCiXZe5aL5EZtK_47o6o/edit
15
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● лінія розмежування між компетентностями ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
16
2PDM-С120UAРозуміння системи ринку праці (зайнятість, виробництво, сервіс, операції, функції, стандарти, компетенції, кваліфікації, індустрії, кар'єра, професійна етика, підприємництво)
17
RUПонимание системы рынка труда
18
Світ праціENLabour market
19
https://docs.google.com/document/d/1Dv-RuJnH1WY9srtIyP3qja56LLmq4GYjjcQTc8502Hk/edit
КРИТЕРІЇ (індикатори) та ОПИСИ (дескриптори) для КОМПЕТЕНТНОСТІ
20
https://docs.google.com/document/d/1ra_o1lzITeMxW3PeTZnTKOme6_KSYYZ3TPWu3rU7Mck/edit?usp=drive_web
Критерій (індикатор) 1Критерій (індикатор) 2Критерій (індикатор) 3
21
РівніПраця і ВИРОБНИЦТВОПрофесійні СТАНДАРТИ і кваліфікаціїТрудова адаптація і РОЗВИТОК
Орієнтація у світі праці
22
Рівень 1ОПИС (дескриптор) 2.1.1
●знає роботу батьків вдома та в організації
●Може описати діяльність

ОПИС (дескриптор) 2.2.1
● називає сфери людської діяльності та види праці;
● фріланс * самозайність ... ???
ОПИС (дескриптор) 2.3.1
●Практичні побутові трудові проби за певними стандартами http://qualifications.pearson.com/en/qualifications/myskills/btec-home-cooking-skills.html
точка
23
Рівень 2ОПИС (дескриптор) 2.1.2
●Регулярно бере участь у простій роботі вдома
●Може описати оснонвні елементи діяльності
ОПИС (дескриптор) 2.2.2
● Дає визначення, характеризує, та наводить приклади виробничих процесів, операції, функції, проф. стандартів, компетентностей
пояснює відмінності між професією, спеціальністю, кваліфікацією і посадою;
● Репозиторій компетентностей
● Глосарій
ОПИС (дескриптор) 2.3.2
●Мобільність
●За видом діяльності
●За територією
траекория
24
Рівень 3ОПИС (дескриптор) 2.1.3
●Виконав реальні трудові проби в організації
●Може порівняти з іншими видами трудової діяльності

WorldSkills ******
ОПИС (дескриптор) 2.2.3
●наводить приклади професій та відповідних професійних кваліфікацій
● пояснює відмінності між професією, спеціальністю, кваліфікацією і посадою
● НРК ....
Шляхи отримання .....
Вступ до фаху (спеціальності) ***
ОПИС (дескриптор) 2.3.3

попробовать
25
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● лінія розмежування між компетентностями ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
26
3PDM-С130UAРозуміння системи освіти, навчання та підготовки (види та форми навчання, зміст та результати навчання, модулі, програми, контроль, сертифікація, документи про присвоєння кваліфікації, визнання)
27
RUПонимание системы образования, обучения и подготовки
28
Світ освітиENEducation
29
КРИТЕРІЇ (індикатори) та ОПИСИ (дескриптори) для КОМПЕТЕНТНОСТІ
30
Критерій (індикатор) 1Критерій (індикатор) 2Критерій (індикатор) 3
31
РівніРозуміння основних систем освітиВміння навчатися* Вміння ставити і досягати освітні цілі (---Вміння реалізовувати знання)
32
Рівень 1ОПИС (дескриптор) 3.1.1
● ---Основні поняття та нормативні документи
● Глосарій
● Розуміє основні поняття системи освіти. Компетентності та результати навчання
● Репозиторій результатів навчання
Розуміє взаємозвязки між основними поняттями
● Знає ключові документи
ОПИС (дескриптор) 3.2.1
●демонструє бажання навчатися самостійно
● ..... закономерности обучения и научения ...
ОПИС (дескриптор) 3.3.1
●розуміє можливість практичного використання знань
● .... образовательно
● .... Вміє ставити локальні ставити освітні цілі
● .... Вміє перевіряти їх досягнення

33
Рівень 2ОПИС (дескриптор) 3.1.2
Системи формальної освіти
● Знає ознаки формальної освіти
● Приводить приклади формальної освіти
● Розуміє функцію документів про освіту
● Система освіти сьогодні і завтра ****
ОПИС (дескриптор) 3.2.2
●см євро ключ компет
● ..... практики обучения ...


ОПИС (дескриптор) 3.3.2
●демонструє факти свого практичного використання знань
● .... Вміє ставити середньострокові ставити освітні цілі
● .... групувати
● .... Вміє перевіряти їх досягнення
34
Рівень 3ОПИС (дескриптор) 3.1.3
Системи неформальної освіти
● Знає ознаки неформальної освіти
● Приводить приклади неформальної освіти
● Знає ознаки формальної освіти
● Розуміє взаємдію формальної та неформальної освіти
● НРК ....
● інформальна освіта ****
ОПИС (дескриптор) 3.2.3

пирсон спец квал http://qualifications.pearson.com/en/qualifications/myskills/btec-learning-for-life.html

● ..... персональный стиль обучения ...

ОПИС (дескриптор) 3.3.3
шукає знання для практичного використання
● .... Вміє формувати довгострокові ставити освітні цілі
● .... декомпозиція .....
35
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● лінія розмежування між компетентностями ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
36
4PDM-С210UAРозуміння власних здібностей (МОЖУ) та управління ними
37
RUПонимание собственных способностей - МОГУ
38
МожуENCan
39
КРИТЕРІЇ (індикатори) та ОПИСИ (дескриптори) для КОМПЕТЕНТНОСТІ
40
Критерій (індикатор) 1Критерій (індикатор) 2Критерій (індикатор) 3
41
РівніРозуміння власних здібностейРозвиток власних обдарованостей та талантівРеалізація усіх власних можливостей
42
Рівень 1ОПИС (дескриптор) 4.1.1
● Наводить приклади здібностей людини
● Характеризує показники ступеню прояву здібностей


ОПИС (дескриптор) 4.2.1
● Обирає здібності, які потребують розвитку
● Оцінює необхідний час та зусилля для розвитку здібностей
● Формує план розвитку (по періодам навчання)
ОПИС (дескриптор) 4.3.1
● може позитивно фантазувати ***
● Наводить приклади своїх можливих звершень
● win-win
фізичні та соціальні можливості
43
Рівень 2ОПИС (дескриптор) 4.1.2
● Складає перелік власних здібностей
● Приблизно оцінює ступінь розвитку кожної сваєї здібності
ОПИС (дескриптор) 4.2.2
● Складає перелік власних здібностей, які потребують розвитку
● Складає план розвитку здібностей
ОПИС (дескриптор) 4.3.1

● активізує процеси, долає перешкоди, досягає результатів
44
Рівень 3ОПИС (дескриптор) 4.1.3
● Оформлює власне портфоліо
● Групує здібності
● Може надати підтвердження
ОПИС (дескриптор) 4.2.3
● Фіксує в портфолію розвиток здібностей
● Europass CV
● European Skills Passport
ОПИС (дескриптор) 4.3.1
● демонструє результати
● ділиться досвідом
45
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● лінія розмежування між компетентностями ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
46
5PDM-С220UAРозуміння власних інтересів (ХОЧУ) та управління ними
47
RUПонимание собственных интересов - ХОЧУ
48
ХочуENWant
49
КРИТЕРІЇ (індикатори) та ОПИСИ (дескриптори) для КОМПЕТЕНТНОСТІ
50
Критерій (індикатор) 1Критерій (індикатор) 2Критерій (індикатор) 3
51
РівніІнтересиМотивація....Покликання
52
Рівень 1ОПИС (дескриптор) 5.1.1
● бачить обэкти - інтереси
● Короткий самостійний опис власних інтересів
● пояснює

ОПИС (дескриптор) 5.2.1
● перелічити мотиви дій

● анти лінь
ОПИС (дескриптор) 5.3.1


● шукає
створити допомогти
53
Рівень 2ОПИС (дескриптор) 5.1.2
● дає оцінку .... співідносить
● групує
● коригує
ОПИС (дескриптор) 5.2.2
● вміє виражати,
● декларувати
● досягати ?????
!!!! спробувати припустити, які інтереси будуть на різних етапах життя
ОПИС (дескриптор) 5.3.2

● уточнює ??
54
Рівень 3ОПИС (дескриптор) 5.1.3
● вміє виражати,
● декларувати
● досягати ?????
!!!! спробувати припустити, які інтереси будуть на різних етапах життя
ОПИС (дескриптор) 5.2.3


ОПИС (дескриптор) 5.3.3

● визначає місію
● Покликання та місія в професії

хотіння старапів

55
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● лінія розмежування між компетентностями ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
56
6PDM-С230UAРозуміння результатів поєднання факторів ХОЧУ МОЖУ ТРЕБА для своєї особистості
57
RUПонимание результатов сочетания факторов ХОЧУ МОГУ НАДО для себя
58
ТребаENMust
59
КРИТЕРІЇ (індикатори) та ОПИСИ (дескриптори) для КОМПЕТЕНТНОСТІ
60
Критерій (індикатор) 1Критерій (індикатор) 2Критерій (індикатор) 3
61
РівніРозуміння свого місця на ринку праціРозуміння свого місця у певній сфері (галузі) на ринку праціРозуміння свого місця в конкретній організації у певному сегменті ринка праці
62
Рівень 1ОПИС (дескриптор) 6.1.1

● статистика - розмір та карта на ринку праці
● инструменты смотрения на рынок
ОПИС (дескриптор) 6.2.1

● карта галузей
● карта певної галузі
● характеристика галузей - специфіка
ОПИС (дескриптор) 6.3.1

● пониание орнанизаций: роли, функции, задачи
● посадові інструкції
63
Рівень 2ОПИС (дескриптор) 6.1.2

● инструменты поиска под запрос конкрет специальности
● линейка инструментов - ефективність


ОПИС (дескриптор) 6.2.2
● спектри професій по галузей
● + специализация поиска по галузи
ОПИС (дескриптор) 6.3.2
● принципи руху в організації
● внутрення траектория в организации (горизонт, вертик)
готовий до змін та реформ
64
Рівень 3ОПИС (дескриптор) 6.1.3

● проба рынка - размещение резюме и проба рынка
● проба ефективності інструментів
ОПИС (дескриптор) 6.2.3


● ДЛЯ ПЕВНОЇ ПРОФЕСІЇ - проба рынка - размещение резюме и проба рынка
● ДЛЯ ПЕВНОЇ ПРОФЕСІЇ - проба ефективності інструментів
ОПИС (дескриптор) 6.3.3
● принципи hh і міжорганізаціями
● переход - вырос из организации
● дауншифтинг
65
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● лінія розмежування між компетентностями ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
66
7PDM-С310UAВміння конструктивно обговорювати план персонального розвитку через думку реального оточення ( батьки, друзі)
67
RUУмение конструктивно обсуждать и уточнять через мнение влияние групп (родители, друзья)
68
Батьки (близьке оточення)ENDiscussion (with pearents)
69
КРИТЕРІЇ (індикатори) та ОПИСИ (дескриптори) для КОМПЕТЕНТНОСТІ
70
Критерій (індикатор) 1Критерій (індикатор) 2Критерій (індикатор) 3
71
РівніКонструктивне спілкування з родиноюКонструктивне спілкування з друзямиКонструктивне спілкування з НГО
72
Рівень 1ОПИС (дескриптор) 7.1.1

● Вміє прислуховуватися до рекомендацій батьків
● Вміє слухати оточення
● вміє задавати питання

ОПИС (дескриптор) 7.2.1

● Має друзів, які мають професійний досвід
● Предметно цікавиться професійним досвідом друзів
ОПИС (дескриптор) 7.3.1
● волонтерство, альтернативна діяльність
● розуміння НГО
● критерії та інструменти пошуку НГО
73
Рівень 2ОПИС (дескриптор) 7.1.2

● Вміє прислуховуватися до рекомендацій батьків і конструктивно висловлювати їм свою думку
● Вміє шукати та висловлювати аргументи
ОПИС (дескриптор) 7.2.2

● критично оцінює професійний досвід друзів
● критично та аргументовано оцінює рекомендації друзів
ОПИС (дескриптор) 7.3.2

● ролі та функції НГО
● принципи руху в НГО
окно джохари
74
Рівень 3ОПИС (дескриптор) 7.1.3

● Вміє прислуховуватися до рекомендацій батьків, конструктивно висловлювати їм свою думку і домовлятися про спільні варіанти дій

ОПИС (дескриптор) 7.2.3

● пробує
● суботники
ОПИС (дескриптор) 7.3.3

● практична участь в НГО
● потрфоліо
● перехід на проф ринок
● яля Шимків ... мережа ... спіральна циркуляція
75
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● лінія розмежування між компетентностями ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
76
8PDM-С320UAВміння обговорювати (уточнювати) варіанти власний план персонального розвитку через консультації з фахівціями (вчителі, профконсультанти, кадрові агенства)
77
RUУмение конструктивно обсуждать и уточнять свой план персонального развития через консультацию специалистов
78
ПрофіENDiscussion (with professionals)
79
КРИТЕРІЇ (індикатори) та ОПИСИ (дескриптори) для КОМПЕТЕНТНОСТІ
80
123
81
РівніКонструктивне спілкування з вчителями, класникми керівниками,
керівниками гуртків (клубів)
Конструктивне спілкування з профконсультантамиКонструктивне спілкування з професіоналами, агенціями, кадровиками
82
1ОПИС (дескриптор) 8.1.1
● Вміє прислуховуватися до рекомендацій батьків
● Вміє слухати оточення
● вміє задавати питання

ОПИС (дескриптор) 3.2.2
●см євро ключ компет
● ..... практики обучения ...

● дуальна освіта у світі та Україні
ОПИС (дескриптор) 8.3.1
● Був присутнім при візиті роботодавців
● Відвідав профільні виставки та спеціалізовані заходи
● молодіжні проф змагання

отримує систематичну розсилку, задає питання і використовує новини для відвідування відповідних профільних заходів або працевлаштування
розуміння системи гайденс і канселінг у світі
83
2ОПИС (дескриптор) 8.1.2
● Вміє прислуховуватися до рекомендацій батьків і конструктивно висловлювати їм свою думку
● Вміє шукати та висловлювати аргументи
● Вміє виділяти вчителів, з якими має сенс спілкуватися ???
ОПИС (дескриптор) 8.2.2

● Розуміння основ профтестування
● Критерії вибору тестових методик
● Пройшов індивідуальну бесіду, тестування та отримав візуалізовані результати
● Інтерпретація результатів
ОПИС (дескриптор) 8.3.2
● Розуміння сервісів зайнятості (функції, способи і алгоритми взаємодії з ними)
● Розуміння алгоритмів взаємодії сервісів зайнятості
Здатність висловити свої ьбачення та очікування в професійній діяльності (ессе)
● Подав резюме
84
3ОПИС (дескриптор) 8.1.3

● Вміє прислуховуватися до рекомендацій вчителів, конструктивно висловлювати їм свою думку і ознайомлений із усіма офіційними характеристиками
ОПИС (дескриптор) 8.2.3

● встановлення подальшого системного контакту з профконсультантом
● обговорення з батьками результатів проконсультації і прийняття рішення
ОПИС (дескриптор) 8.3.3
● основи трудового законодавства
● процедура співбесіди на роботі
● отримує консалтинг від кадровика
● отримує характеристику та рекомендації
85
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● лінія розмежування між компетентностями ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
86
9PDM-С330UAВміння будувати та коригувати персональну освітньо-професійну траєкторію (ПОПТ) та формувати план персонального розвитку на певний період часу
87
RUУмение строить и корректировать персональную образовательно-профессиональную траекторию (ПОПТ) и формировать план персонального развития на определенный период времени
88
ТраєкторіяENPersonal pathway building
89
КРИТЕРІЇ (індикатори) та ОПИСИ (дескриптори) для КОМПЕТЕНТНОСТІ
90
123EQF for LLL НРК
91
Рівні1 Що таке Траєкторія
2 Моя Траєкторія та Портфоліо
3 Як реалізувати мій План
Траєкторія та план розвиткуРеалізація
▪ Знання▪ Уміння (когнітивні та
практичні)
▪ Автономність і
відповідальність

▪ Знання


▪ Уміння
(когнітивні та
практичні)
▪ Комунікація
▪ Автономність і
відповідальність
+
▪ Інтегральна
компетентність?
92
1ОПИС (дескриптор) 9.1.1

● індивідуальна траєкторія розвитку дитиниОПИС (дескриптор) 9.2.1
● бачення свого розвитку
● матеріали для траєкторії - портфоліо використ +
ОПИС (дескриптор) 9.3.1

● верифікація бачення
● знає структуру траєкторію● вміє добрати основні елементи● самостійно добирає
консультантів
93
2ОПИС (дескриптор) 9.1.2ОПИС (дескриптор) 9.2.2

● траєкторія
●будує горизонтальні та вертикальні лінії персон стратег траектооії
ОПИС (дескриптор) 9.3.2
● верифікація траєкторії

●портфоліо ?????
● знає критерії для оцінювання траєкторії● вміє побудувати власну траєкторію та оцінити якість● самостійно будує траєкторію та обговорює її з найближчим оточенням
94
3ОПИС (дескриптор) 9.1.3

● оценивание
ОПИС (дескриптор) 9.2.3

● план
●будує та оновлює персональний план розвитку
ОПИС (дескриптор) 9.3.3

● реалізаці плану і самоаналіз реалізації
●профиль --- управление персональным профилем
● знає типологію та собливості персональних професійно-освітніх траєкторій (наповнення реальною статистикою)● вміє коригувати персональну траєкторію за результатми оцінювання та набутого досвіду● виконує професійні проби та обговорює траєкторію з професіоналами. Коригує ...
95
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● лінія розмежування між компетентностями ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
96
10PDM-С340UAВміння використовувати ІКТ (зокрема колективні веб-технології) для формування власного освітно-професійного інформаційного середовища, моделювання сценаріїв і плану дій (дорожньої карти), ефективного управління (коригування та поширення) ПОПТ
97
RUУмение использовать ИКТ (в частности коллективные веб-технологии) для формирования собственного образова-профессионального информационной среды, моделирования сценариев и плана действий (дорожной карты), эффективного управления (корректировка и распространения) ПОПТ
98
Інструменти
ENICT for Personal pathway manage
99
КРИТЕРІЇ (індикатори) та ОПИСИ (дескриптори) для КОМПЕТЕНТНОСТІ
100
Критерій (індикатор) 1Критерій (індикатор) 2Критерій (індикатор) 3EQF for LLL
Loading...