แบบรายงาน 037 โดยสสอ.
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQR
1
ประทับเวลาคำนำหน้าชื่อนามสกุลอายุบ้านเลขที่หมู่ที่ตำบลติดตาม 0Noteติดตาม 3Noteติดตาม 7ไฟล์รายงาน
2
7/7/2018, 10:22:58น.ส.
มณีรัตน์
สุดสาย
26 ปี
3381
หนองทะเล
7/7/2018, 10:22:5810/7/2018, 10:22:58จนท.สสอ.ลงพื้นที่ Day3 พบว่า ติดตาม Day 0 ลงควบคุมโรคแล้ว แต่ฝนตก เลยควบคุมโรคโดยใช้สเปรย์กระป๋องที่บ้านผู้ป่วย รัศมี 100 เมตรไม่ได้ทำ Day 2 ได้ดำเนินการควบคุมโรคโดบ ULV ในรัศมี 100 เมตร แต่ไม่ได้ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ 14/7/2018, 10:22:58
3
7/7/2018, 10:26:08นาย
วิศิษฏ์ศักดิ์
ชูเรือง
15 ปี
12/13
กระบี่น้อย
8/7/201810/7/2018, 10:26:08ลงควบคุม โดยใช้พ่นเคมี รัศมี 100 เมตร พร้อมควบคุมลูกน้ำโดย อสม. จนท.สาธารณสุข และจนท.เทศบาล14/7/2018, 10:26:08
4
7/7/2018, 10:28:48ด.ช.
อรรถชัย
สาระวารี
13 ปี
3431
อ่าวนาง
7/7/2018, 10:28:4810/7/2018, 10:28:48ติดตามผลการควบคุมโรคบ้านptในวันที่ 3 จากมาตรการ 0 3 7 ม.1 บ้านช่องพลี ต.อ่าวนาง พบว่า ลงแต่ไม่ได้ควบคุมโรค เนื่องจากฝนตก และดำเนินการควบคุมโรคหลังฝนหยุดทันทีในวันที่ 11 ก.ค. 2561 พบผู้ป่วย ให้สุขศึกษาการดูแลสิ่งแวดล้อมภายนอกและในบ้าน การใช้โลชั่นกันยุง แจกทรายบริเวณบ้านในรัศมี100เมตร และพ่นควบคุมโรค ภาชนะทั้งหมด 23 พบลูกน้ำ 1 ภาชนะ HI=11.11 CI=4.35 BI=11.11 14/7/2018, 10:28:48
5
7/7/2018, 10:31:35ด.ช.ธนภัทรไชยขาว1ปี100/6ถ.เมืองเก่า
กระบี่ใหญ่
7/7/2018, 10:31:3510/7/2018, 10:31:3514/7/2018, 10:31:35
6
7/7/2018, 10:35:51ด.ช.รณพีร์แก้วแดง5 ปี344
เขาคราม
7/7/2018, 10:35:5110/7/2018, 10:35:51Pt.อยู่บ้าน อาการทั่วไปปกติ ไม่มีไข้ ไม่ซึม ในครอบครัว มีบิดา , มารดา และน้องสาวผู้ป่วย อาศัยอยู่ด้วยกัน 4 คน บ้านด้านหลังมีลักษณะเป็นป่ายาง สภาพบ้านไม่มีประตูหน้าต่างมิดชิด นอนกางมุ้ง 14/7/2018, 10:35:51
แนบไฟล์รายงานแล้ว ตามแบบ 331
7
8/7/2018, 11:16:10นายSAILEIN
35 ปี
แคมป์คนงานทุ่งโหลง
ถ.กระบี่ปากน้ำ8/7/2018, 11:16:1011/7/2018, 11:16:1015/7/2018, 11:16:10
8
8/7/2018, 11:20:08น.ส.
บุษราวรรณ
ปราศภัย
35 ปี
3791
หนองทะเล
8/7/2018, 11:20:0811/7/2018, 11:20:08ติดตามทั้ง3เคสครั้งที่2 อุปสรรคในการควบคุมโรคคือฝนตกหนักมาก มาตราการควบคุมตรั้งที่2คือ
1.ควบคุมลูกน้ำได้ค่าHIเท่ากับ20 ค่าBI เท่ากับ10 2.ใส่ทรายอะเบทดำเนินการใส่ทุกภาชนะ 3.พ่นสเปรย์กระป๋อง นวน3เคส..ครั้งที่2 4.ให้ความรู้ด้านการควบคุมลูกน้ำและการปฏิบัตืตัว 5.แจกโลชั่นกันยุงในรัศมี100เมตร..ทุกหลังคาเรือน
15/7/2018, 11:20:08
9
8/7/2018, 11:22:40นายสมควรหิรัญ
47 ปี
บ่านเช่าไม่ทราบเลขที่
1
ทับปริก
8/7/2018, 11:22:4011/7/2018, 11:22:40วันที่ 11 ก.ค. 61 เวลา 14.35 - 15.22 น. ลงดำเนินการมาตรการ 0 3 7 พบว่าบ้านผู้ป่วยปิด ลงสำรวจลูกน้ำยุงลาย 14 หลังคาเรือน พบยุงลาย 5 (HI=35.71) จำนวนภาชนะทั้งหมด 82 พบลูกน้ำยุงลาย 19 (CI=23.17)แยกเป็นภาชนะภายในบ้านจำนวน 23 พบลูกน้ำยุงลาย 10 (CI=43.48) ภาชนะนอกบ้านจำนวน 59 พบลูกน้ำยุงลาย 9 (CI=15.25) ค่าBI=135.71 จากการสอบถามชาวบ้านพบว่าเจ้าหน้าที่และอสม.มาพ่นควบคุมยุงตัวแก่ด้วย FOX พ่นในรัศมี 100 เมตร จากบ้านผู้ป่วยพร้อมให้ความรู้เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 61 พร้อมทั้งติดประกาศเครือข่ายควบคุมป้องกันโรคติดต่อตำบลทับปริก(ณ วันที่ได้รับแจ้งเคสวันที่ 8 ก.ค. 61 เจ้าหน้าที่ได้ลงพ่นด้วยสเปรย์บ้านผู้ป่วยเนื่องจากฝนตก)15/7/2018, 11:22:40
10
8/7/2018, 11:26:05ด.ญ.ศศิชาจันแดง6 ปี7392
อ่าวนาง
8/7/2018, 11:26:0511/7/2018, 11:26:05ติดตามวันที่ 3 รพ.สต.และอสม.กำลังดำเนินการลงควบคุมโรคบ้านผู้ป่วยและบ้านในรัศมี 100 เมตร รณรงค์กำจัดลูกน้ำ แจกทราย ให้สุขศึกษา15/7/2018, 11:26:05
11
8/7/2018, 11:39:40นาย
จักรพงษ์
อิ่นคำ
41 ปี
377
ทับปริก
8/7/2018, 11:39:4011/7/2018, 11:39:40แต่ปัญหาที่พบก็คือฝน การทำงานค่อนข้างลำบากและอาจจะไม่ทันการตามมาตรการไปบ้างก็ต้องปรับเปลี่ยนแผนไปวันต่อวันค่ะ คิดว่าทุกพื้นที่ก็คงเจอเหมือนกัน เวลา 16.00-18.00 น จนท สสอ ได้ติดตามดูแลในพื้นที่ ค่า HI 9.09 CI 2.22 BI 13.64 บ้าน 22 หลัง พบลูกน้ำ 2 หลัง ภาชนะทั้งหมด 135 พบลูกน้ำ 3 (พบในบริเวณนอกบ้าน จากของท้งแล้ว และกระถางต้นไม้) (ในบ้านในภาชนะน้ำใช้ )พ่นยาครอบคลุม 100 เมตร วันที่ 11 กค 61 15/7/2018, 11:39:40
12
8/7/2018, 11:41:47นาย
อนิวัตต์
ทรัพย์แสน
15 ปี
177
อ่าวนาง
8/7/2018, 11:41:4711/7/2018, 11:41:47พีพี15/7/2018, 11:41:47
13
9/7/2018, 12:04:57นายสาธรยืนยงค์
40 ปี
49ม.7
กระบี่น้อย
9/7/2018, 12:04:5712/7/2018, 12:04:5716/7/2018, 12:04:57
14
9/7/2018, 12:06:58นาย
ธีรภัทร
สุพรรณ
16 ปี
301ม.1เขาทอง9/7/2018, 12:06:5812/7/2018, 12:06:5816/7/2018, 12:06:58
15
9/7/2018, 12:09:38น.ส.
สุพัตรา
ณ นรินทร์
19 ปี
83ม.3
กระบี่น้อย
9/7/2018, 12:09:3812/7/2018, 12:09:3816/7/2018, 12:09:38
16
9/7/2018, 12:11:24นาง
หลี้อ้า
เหล่าเส็น
79 ปี
66ม.8
กระบี่น้อย
9/7/2018, 12:11:2412/7/2018, 12:11:24ติดตาม จนท.ผู้รับผิดชอบงานยังไม่ได้ลงพื้นที่ (เบื้องต้นได้แจ้งอสม.เพื่อสำรวจและจัดการสิ่งแวดล้อม) ผลสุ่มสำรวจโดยสสอ.มีผอ.รพ.สตเข้าร่วมในพื้นที่ พบค่า HI = 33.33 (5/15) , CI=31.25(5/16) สาเหตุจนท.ผู้รับผิดชอบงานยังไม่ได้ลงพื้นที่ เนื่องจากติดประชุมรับฟังการสั่งการมาตรการการจัดการโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ของเช้าวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 และเดินทางต่อไปประชุมซ้อมแผนMERS ที่สนามบินกระบี่ จัดโดยงานคร.สสจ.กระบี่ ในวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 ,วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เป็นผู้รับผิดชอบงานการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ และเป็นหน่วยบริการที่สุ่มประเมิน ไม่สามารถลงพื้นที่ในช่วงเวลาปกติ ได้สอบถามในช่วงเวลา 17.05 น. ของวันที่ 11 16/7/2018, 12:11:24
17
9/7/2018, 12:43:26นายพศธร
เขมะชัยเวช
155671
อ่าวนาง
9/7/2018, 12:43:2612/7/2018, 12:43:26ติดตาม 3 วันที่ 12 ก.ค. 61 ควบคุมโรคโดยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สสอ. พบภาชนะนอกบ้านมีลูกน้ำ2หลัง ภาชนะรวมภายนอกและในบ้านทั้งหมดจำนวน 33 ภาชนะ ยังพบลูกน้ำในภาชนะรองบริเวณ ภายนอกบ้านจำนวน3ภาชนะ สิ่งแวดล้อมยังจัดการได้ไม่ดี ค่า HI=28.57 BI=42.85 CI =9.09 แจ้งเจ้าของบ้านเช่าและผู้เช่าเรื่องความสำคัญการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องการโรคไข้เลือดออก16/7/2018, 12:43:26
18
9/7/2018, 12:47:56ด.ญ.อัสมาวะเจดีย์51521
หนองทะเล
9/7/2018, 12:47:5612/7/2018, 12:47:5616/7/2018, 12:47:56
19
9/7/2018, 12:59:26ด.ญ.
ณัฐภาณี
เนียรจิตร
11153/2ถนนกระบี่ชุมชนทุ่งโหลงปากน้ำ9/7/2018, 12:59:2612/7/2018, 12:59:2616/7/2018, 12:59:26
20
10/7/2018, 10:34:04ด.ญ.สโรชา
ประหยัดทรัพย์
6 ปี251ม.6เขาทอง10/7/2018, 10:34:0413/7/2018, 10:34:0417/7/2018, 10:34:04
21
10/7/2018, 10:36:51ด.ญ.
อาทิตยา
บุญสม
13 ปี
69ม.4
ทับปริก
10/7/2018, 10:36:5113/7/2018, 10:36:51ติดตามวันที่ 3 ในรัศมี 100 เมตร มีบ้านจำนวน 2 หลัง ภาชนะทั้งหมด 11 อยู่นอกบ้านจำนวน 9 ภาชนะ ในบ้าน 2 ภาชนะ ไม่พบลูกน้ำยุงลาย HI 0 CI 0 BI 0 พ่นกำจัดครั้งที่ 2 โดยวิธีพ่นหมอกควัน ลักษณะพื้นที่บ้านสวน มีการควบคุมโดยใส่ปลาในภาชนะใหญ่ โอ่งแดง และใส่ทรายอะเบทในภาชนะอื่นๆ ได้ติดตามสำรวจในพื้นที่วัดห้วยโต้ ภาชนะสำรวจทั้งหมด 9 ภาชนะ พบลูกน้ำ 2 ภาชนะ ในบริเวณก้นโอ่งที่คว่ำไว้มีน้ำเล็กน้อย และในภาชนะน้ำใช้ 1 ภาชนะ ค่า CI 22.2217/7/2018, 10:36:51
22
10/7/2018, 10:40:40ด.ช.ศุพสิน
สุทธิแป้น
14 ปี
44ม.4ไสไทย10/7/2018, 10:40:4013/7/2018, 10:40:40ติดตามพ่นหมอกวันที่ 2 สำรวจลูกน้ำ และให้โลชั่นทาตัว ผป.กลับมาอยู่บ้านแล้ว ระแวก 100ม.ไม่มีบ้าน 17/7/2018, 10:40:40
23
10/7/2018, 10:43:04นางภาวิณีหน้าดี
32 ปี
76/1ม.12
กระบี่น้อย
10/7/2018, 10:43:0413/7/2018, 10:43:04 ผลสุ่มสำรวจโดยสสอ.มีอสม.เข้าร่วมในพื้นที่ พบค่าดัชนีลูกน้ำยังสูงกว่าเกณฑ์ HI = 33.33 (5/15) , CI=31.25(5/16) สาเหตุจนท.ผู้รับผิดชอบงานยังไม่ได้ลงพื้นที่ เนื่องจากติด รับการประเมินการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการจากสปสช.วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เป็นผู้รับผิดชอบงานการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ และเป็นหน่วยบริการที่สุ่มประเมิน ไม่สามารถลงพื้นที่ในช่วงเวลาปกติ ได้สอบถามจะลงพื้นที่ในช่วงเวลา เย็น ของวันที่ 11 กรกฎาคม 256117/7/2018, 10:43:04
24
10/7/2018, 10:45:57นาง
สุวารีย์
วิลัยพงศ์
33 ปี
49ม.10
กระบี่น้อย
10/7/2018, 10:45:5713/7/2018, 10:45:57วันที่ 12 ก.ค.61 สสอ.ลงสุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลาย บ้านผู้ป่วย CI=0 , HI =0 พบปัญหาพบขยะรอบบ้าน แนะนำจัดการชยะ บริเวณรอบบ้าน17/7/2018, 10:45:57
25
11/7/2018, 10:31:08ด.ช.
สิรวัฒน์
จิตรหลัง6 ปี79ม.11
กระบี่น้อย
11/7/2018, 10:31:0814/7/2018, 10:31:08สาเหตุจนท.ผู้รับผิดชอบงานยังไม่ได้ลงพื้นที่ เนื่องจากติด รับการประเมินการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการจากสปสช.วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เป็นผู้รับผิดชอบงานการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ และเป็นหน่วยบริการที่สุ่มประเมิน ไม่สามารถลงพื้นที่ในช่วงเวลาปกติ ได้สอบถามจะลงพื้นที่ในช่วงเวลา เย็น ของวันที่ 11 กรกฎาคม 256118/7/2018, 10:31:08
26
11/7/2018, 10:35:13ด.ช.
ภานุวัฒน์
นวลนาค9 ปี232ม.5ไสไทย11/7/2018, 10:35:1314/7/2018, 10:35:13บ้านปิด และเพื่อนบ้านปิดหมดทุกหลัง แต่มีการลงสำรวจลูกน้ำระแวกบ้านผป. บริเวณรอบบ้านมีแต่ขยะ พบลูกน้ำ 1 ภาชนะ ร่วมกับจนท.ไสไทย HI=10, CI=1618/7/2018, 10:35:13
27
11/7/2018, 10:37:57น.ส.อิศราดินแดง
15 ปี
51/2ม.3
เขาคราม
11/7/2018, 10:37:5714/7/2018, 10:37:57วันที่ 12 ก.ค.61 สสอ.ลงสุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลาย CI=0 , HI 28.57 ; ลงพื้นที่พร้อมทีมอสม. และผู้รับผิดชอบงานรพ.สต. พร้อมทั้งพ่น ULV 7 หลังคาเรือน พบปัญหามีบ้านรับซื้อของเก่า พบลูกน้ำยุงลายหลายภาชนะ แนะนำจัดระเบียบ เคลื่อนย้ายไปขายต่อโดยเร็ว18/7/2018, 10:37:57
แนบไฟล์รายงานแล้ว ตามแบบ 331
28
11/7/2018, 10:40:22ด.ญ.ซิลมีสมบูรณ์
10 ปี
214/3ม.1
เขาคราม
11/7/2018, 10:40:2214/7/2018, 10:40:22วันที่ี่ 12 ก.ค.61 สสอ.ลงสุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลาย CI=71.43 , HI=66.67 ; .ให้เจ้าของบ้านคว่ำ เทน้ำทิ้งและขัดล้างทันที อสม.ได้แจกทรายไว้ทุกหลังคาเรือนแล้ว เน้นย้ำดูแลบ้านตนเอง18/7/2018, 10:40:22
แนบไฟล์รายงานแล้ว ตามแบบ 331
29
12/7/2018, 9:47:42ด.ช.
ปฎิพัทธ์
คงแก้ว4 ปี18ม.1
หนองทะเล
12/7/2018, 9:47:4215/7/2018, 9:47:42รง 507 เป็นตำบลอ่าวนาง19/7/2018, 9:47:42
30
13/7/2018, 11:05:54น.ส.
จีราวรรณ
ชัยนาเค3876/22
อ่าวนาง
13/7/2018, 11:05:5416/7/2018, 11:05:54วันที่ 16 ก.ค.61 (วันที่ 3) เจ้าที่สสอ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่รพ.สต. ลงสุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลายบ้านผู้ป่วยและบริเวณรัศมี 100 เมตร บ้านผู้ป่วยและบริเวณใกล้เคียงเป็นห้องแถวสำหรับเช่า และบ้านของเจ้าของบ้านเช่า พบผู้ป่วยนอนพักในบ้าน จากการสอบถามพบว่าเจ้าหน้าที่รพ.สต.ลงควบคุมโรคโดยพ่น ULV เมื่อวันที่ (15 ก.ค. 61) วันนี้ได้ดำเนินการสุ่มลูกน้ำ และแจกทราย ใส่ทราย พร้อมทั้งแนะนำการดูแลสิ่งแวดล้อม ทั้งในและนอกบ้าน ร่วมกำจัดลูกน้ำในบ้านกับเจ้าบ้าน บ้านทั้งหมด 30 หลัง เปิด 15 หลัง พบลูกน้ำ 7 หลัง สำรวจ 47 ภาชนะ พบลูกน้ำยุงลาย 14 ภาชนะ และส่วนใหญ่ภาชนะที่พบเป็นภาชนะหลักในบ้าน HI=46.66 CI 29.78 20/7/2018, 11:05:54
31
13/7/2018, 11:09:48ด.ญ.ศิริภา
ถิ่นหนองจิก
8162
เขาคราม
13/7/2018, 11:09:4816/7/2018, 11:09:48วันที่ 18 ก.ค.61 สสอ.,รพ.สต.,ทีมอสม...ติดตามสำรวจลูกน้ำยุงลาย CI=0 , HI=0 พร้อมทั้งพ่น ULV จำนวน 7 หลังคาเรือน ครั้งที่ 2 ไม่เจอผู้ป่วยไปโรงเรียน 20/7/2018, 11:09:48
32
13/7/2018, 11:14:46ด.ช.ศุภากรกังแฮ4750/12
อ่าวนาง
13/7/2018, 11:14:4616/7/2018, 11:14:46วันที่ 16 ก.ค.61 (วันที่ 3) เจ้าที่สสอ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่รพ.สต. ลงสุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลายบ้านผู้ป่วยและบริเวณรัศมี 100 เมตร บ้านผู้ป่วยและบริเวณใกล้เคียงเป็นห้องแถวสำหรับเช่า และบ้านของเจ้าของบ้านเช่า พบผู้ป่วยแข็งแรง ทำกิกรรมได้ตามปกติ จากการสอบถามพบว่าเจ้าหน้าที่รพ.สต.ลงควบคุมโรคโดยพ่น ULV 1 ครั้ง เมื่อวันที่ (15 ก.ค. 61) และบ้านเช่าใกล้เคียงมีผู้ป่วยไข้เลือดออก1รายประมาณ 1 เดือนที่ผ่านมา(ได้ลงควบคุมแล้ว) วันนี้ได้ดำเนินการสุ่มลูกน้ำ และแจกทราย ใส่ทราย พร้อมทั้งแนะนำการดูแลสิ่งแวดล้อม ทั้งในและนอกบ้าน ร่วมกำจัดลูกน้ำในบ้านกับเจ้าบ้าน บ้านทั้งหมด 24 หลัง เปิด 11 หลัง พบลูกน้ำ 4 หลัง สำรวจ 21 ภาชนะ พบลูกน้ำยุงลาย 10 ภาชนะ และส่วนใหญ่ภาชนะที่พบเป็นภาชนะหลักในบ้าน และล้อยางบริเวณบ้านที่สอนมวย HI=-36.36 CI 47.61 20/7/2018, 11:14:46
33
13/7/2018, 11:28:42ด.ญ.
โสธารัตน์
เอียดสี98/51
อ่าวนาง
13/7/2018, 11:28:4216/7/2018, 11:28:42ลงติดตามที่รพ.สต.และสอบถามผู้รับผิดชอบงาน ไม่พบผู้ป่วยและหาบ้านตามเลขที่ไม่เจอ เจ้าหน้าที่รพ.สต.ลงติดตามโรงเรียนบ้านช่องพลี เนื่องจากมีชื่อเป็นนร.ช่องพลี แต่เด็กไม่ได้เรียนในปีการศึกษานี้ ได้ลงตามบ้านเลขที่ใกล้เคียงที่ให้มาอีกครั้ง สอบถามบ้านเลขที่ 8/2 และ 8/3 เจ้าบ้านแจ้งว่า8/5เป็นบ้านญาติ แต่ไม่มีคนชื่อนี้ในบ้านนี้20/7/2018, 11:28:42
34
14/7/2018, 11:15:09ด.ช.
ศรายุทธ
ช่วยเกื้อ
12ปี
134/3ม.6เขาทอง14/7/2018, 11:15:0917/7/2018, 11:15:0921/7/2018, 11:15:09
35
14/7/2018, 11:18:59ด.ญ.
ทักษิณา
ดำกุล9ปี172ม.3
คลองประสงค์
14/7/2018, 11:18:5917/7/2018, 11:18:59จากการติดตาม ธีระพงค์ พ่นเสปรย์บ้านผู้ป่วยและรัศมี 100 เมตรรวม 5 หลังคาเรือน สำรวจ CI บ้านผู้ป่วย 4 ภาชนะ ไม่พบลูกน้ำยุงลาย CI = 0 สำรวจภาชนะรัศมี 100 เมตรรอบบ้านผู้ป่วยจำนวน 7 ภาชนะ พบลูกน้ำยุงลาย 1 ภาชนะ CI = 9.09 สำรวจบ้านที่มีแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายจำนวน 5 หลัง พบลูกน้ำยุงลายจำนวน 1 หลัง HI = 20
36
14/7/2018, 11:23:24ด.ญ.
สุวนันท์
ขันบรรจง
12ปี
แคมป์ช้างคลองสน
ม.1
หนองทะเล
14/7/2018, 11:23:2417/7/2018, 11:23:24รง 507 เป็นตำบลอ่าวนาง21/7/2018, 11:23:24
37
14/7/2018, 11:28:37นาย
เทพณรงค์
ก้านบัว
21ปี
2ม.10
กระบี่น้อย
14/7/2018, 11:28:3717/7/2018, 11:28:37ติดตามวันที่ 18 กค61 สำรวจ HI=0,CI=0 พ่นสารเคมีบริเวณบ้านผู้ป่วยและรัศมี 100 เมตร โดยเทศบาลกระบี่น้อย สำรวจลูกน้ำรัศมี 100 เมตร HI=25,CI=26.6721/7/2018, 11:28:37
38
14/7/2018, 11:33:43นายธนมนธ์
ประทีป ณ ถลาง
20ปี
214/24
ม.7ไสไทย14/7/2018, 11:33:4317/7/2018, 11:33:43 ผป.ทำงานโรงแรมอ่าวนางคลิฟบีช เพิ่มกลับมาพักที่บ้านตอนเป็นไข้ ติดเชื้อจากอ่าวนาง ลงสำรวจพร้อม อสม. และแจกทรายนอกบริเวณ 100 เมตร มีบ้านหลายหลัง ระแวกบ้านผป.พบลูกน้ำ 1 หลัง พบ 2 ภาชนะ ในภาชนะทิ้งแล้ว HI=10 CI=13.33 CIในบ้าน=021/7/2018, 11:33:43
39
14/7/2018, 11:38:39นางชัดกังจี้
50ปี
554/44
ม.2
อ่าวนาง
14/7/2018, 11:38:3917/7/2018, 11:38:3917/7/61 เจ้าหน้าที่รพ.สต.ลงสุ่มลูกน้ำ ร่วมกับผู้รับผิดชอบงาน รพ.สต. พบบ้านเช่า 4 หลัง บริเวณรัศมี 100 เมตรเป็นสวนปาล์ม และ มีที่พักคนงานพม่าอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ บ้านผู้ป่วยและใกล้เคียงเปิด 1 หลัง สำรวจลูกน้ำภายในภายนอกบ้าน ทั้งหมด 4 หลัง และสำรวจภาชนะบริเวณที่พักคนงานพม่า ดำเนินการแจกทราย ใส่ทราย กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ และให้คำแนะนำการดูแลสิ่งแวดล้อมล้อมกับผู้ป่วยและประชาชนที่อาศัยบริเวณนั้น สำรวจภาชนะทั้งหมด 16 ภาชนะ พบลูกน้ำยุงลาย 5 ภาชนะ สำรวจบ้าน 4 หลัง พบลูกน้ำบริวณข้างบ้าน 1 หลัง HI=25.00 CI=31.25 21/7/2018, 11:38:39
40
14/7/2018, 11:41:36น.ส.
พรวิวรรณ์
นามวงศ์
26ปี
70/1ม.2
เขาคราม
14/7/2018, 11:41:3617/7/2018, 11:41:36วันที่ 18 ก.ค.61 สสอ., รพ.สต.,พร้อมทีมอสม.ลงสุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลาย CI=0 , HI=10 พ่น ULV จำนวน 10 หลังคาเรือน พบผู้ป่วยกำลังเก็บขยะรอบบ้าน21/7/2018, 11:41:36
41
15/7/2018, 11:08:24น.ส.กันหาช่วยชุม2386/82
อ่าวนาง
15/7/2018, 11:08:2418/7/2018, 11:08:24ลงติดตามวันที่ 18 ก.ค. 61 โดยทีมจนท. สสอ.และทีมจนท.รพ.สต. บ้านที่ผู้ป่วยพักเป็นบ้านพักพนักงานโรงแรมภูพิมาน เป็นโรงผลิตน้ำดื่มพระนาง เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ติดตามหาบ้านผู้ป่วยร่วมกับจนท.สสอ. และดำเนินการควบคุมโรคครั้งแรก โดยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายร่วมกับผู้อาศัยใกล้เคียง แนะนำการใช้โลชั่นกันยุง การดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกบ้าน ลักษณะบ้านเป็นห้องพักติดกันจำนวน18 ห้อง ใช้ห้องน้ำรวมทั้งหมด 6 ห้อง บ้าน 2 หลัง โรงไม้ 1หลัง โรงน้ำ 1 หลัง ทั้งหมดจำนวน 22 หลัง พบลูกน้ำ 1 หลัง ภาชนะ 22 ภาชนะ พบลูกน้ำในถังสีขนาดกลางข้างโรงผลิตน้ำดื่ม 1 ภาชนะ HI = 4.54 CI = 4.54 22/7/2018, 11:08:24
42
15/7/2018, 11:11:41ด.ช.
ติรมีซียี
สุขประเสริฐ
612/24
คลองประสงค์
15/7/2018, 11:11:4118/7/2018, 11:11:41บ้านปิด พ่นเสปรย์ทางช่องหน้าต่างสอบถาม อสม.ที่รับพ่นเสปรย์เมื่อมีเจ้าบ้านปรากฏว่าได้พ่นแล้ว ขยะได้รับขนภ่ายแล้วยังคงมีขยะที่มีน้ำขังจำนวน 5 ภาชนะไม่พบลูกน้ำยุงลาย CI = 0 พ่นเสปรย์รัศมี 100 เมตรรอบบ้านผู้บ่วย จำนวน 3 หลังคาเรือน สำรวจลูกน้ำยุงลายหลังคาเรือนละ 3 ภาชนะ ไม่พบลูกน้ำยุงลาย CI = 0 ,HI = 0 สำรวจลูกน้ำยุงลายโรงเรียนบ้านบางขนุน CI = 022/7/2018, 11:11:41
43
15/7/2018, 11:17:01นายธนภัทรขนานใต้151896
หนองทะเล
15/7/2018, 11:17:0118/7/2018, 11:17:01HI=0 CI=0 พ่น ULV22/7/2018, 11:17:01
44
15/7/2018, 11:20:57นาย
ประจักษ์
สองเมือง26
ห้องพักเดสก้า ห้องที่2
7
อ่าวนาง
15/7/2018, 11:20:5718/7/2018, 11:20:5722/7/2018, 11:20:57
45
15/7/2018, 11:26:18นาย
ประเสริฐ
สารภี23
1/15 ซ.ร่วมจิตร
ร่วมจิตรร่วมใจปากน้ำ15/7/2018, 11:26:1818/7/2018, 11:26:18เผ
46
15/7/2018, 12:24:05ด.ญ.
ธัญญรัตน์
เอี่ยมเพ็ง
4702
เขาคราม
15/7/2018, 12:24:0518/7/2018, 12:24:05วันที่ 18 ก.ค.61 สสอ., รพ.สต.,พร้อมทีมอสม.ลงสุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลาย CI=16.67 , HI=10 พ่น ULV จำนวน 10 หลังคาเรือน ผู้ป่วยไปโรงเรียนแล้ว พบว่าเพื่อนบ้านหลังติดกันป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก(น.ส.พรวิวรรณ์ นามวงศ์) เจอลูกน้ำยุงลายในบ้านผู้ป่วยรายนี้(ภาชนะเก็บน้ำในห้องน้ำ เททิ้งแล้ว อสม.แจกทรายอะเบทแล้ว)22/7/2018, 12:24:05
47
16/7/2018, 10:00:54นายดุสิตปากลาว
29 ปี
311/44
ซอยเพชรจีนชุมชนปานุราชปากน้ำ16/7/2018, 10:00:5419/7/2018, 10:00:5423/7/2018, 10:00:54
48
16/7/2018, 10:04:11นาย
ขจรศักดิ์
ก่อแก้ว
25 ปี
28ม.10
กระบี่น้อย
16/7/2018, 10:04:1119/7/2018, 10:04:1123/7/2018, 10:04:11
49
16/7/2018, 10:06:51ด.ญ.อภิพรชูทอง
10 ปี
บ้านเช่าไม่มีเลขที่
ถนนหน้าพลับพลา ชุมชนเมืองเก่า
กระบี่ใหญ่
16/7/2018, 10:06:5119/7/2018, 10:06:5123/7/2018, 10:06:51
50
16/7/2018, 10:09:24ด.ช.
รัชชาพล
สมพงษ์7 ปี490ม.2
อ่าวนาง
16/7/2018, 10:09:2419/7/2018, 10:09:24วันที่ 19 ก.ค.61 (วันที่ 3) เจ้าที่สสอ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่รพ.สต. ลงควบคุมโรค และสำรวจลูกน้ำยุงลายบ้านผู้ป่วยและบริเวณรัศมี 100 เมตร บ้านผู้ป่วยเป็นบ้านเดี่ยวและบริเวณใกล้เคียงเป็นห้องแถวสำหรับเช่าจำนวน 4 ห้อง บ้านผู้ป่วยปิด และบ้านเช่าส่วนใหญ่ปิด ดำเนินการพ่นULV บ้านใกล้เคียงและรอบบ้านผู้ป่วย HI= 60 CI = 47.0523/7/2018, 10:09:24
51
16/7/2018, 10:38:46นายพสุธาเพชรพัว
19 ปี
198/30
ม.7ไสไทย16/7/2018, 10:38:4619/7/2018, 10:38:46จนท.สสอ. จนท.ไสไทย ร่วมกับอสม.ลงสุ่มตรวจลูกน้ำบริเวณบ้านผป. พบลูกน้ำในบ้าน บริเวณขาโต๊ะทั้ง 4 ขา ได้ใส่ทรายโดยอสม.แจกทรายให้ระแวกใกล้เคียง 10 หลัง (CIในบ้านCI=66.66),(CIรอบบ้านCI=26.66)HI=1023/7/2018, 10:38:46
52
17/7/2018, 11:21:22นายเจษฎา
หมันด้าเหร้
15 ปี
บ้านพักปอเนาะนาหัวนอน
ม.4ไสไทย17/7/2018, 11:21:2220/7/2018, 11:21:22สภาพโรงเรียนพบที่ทิ้งขวด/แก้วน้ำ มีน้ำขัง และการทิ้งขยะไม่ใช่ทิ้งทุกวัน แต่ไม่พบลูกน้ำ สภาแวดล้อมโรงเรียนหอพักชาย-หญิงกันคนละฝั่ง ของฝั่งผู้หญิงจะเป็นเรือนแถวยกพื้นสูง อากาศถ่ายเทดี ไม่มืด ห้องน้ำ มีประมาณ 19 ห้อง ห้องอาบน้ำรวม ฝั่งผู้ชายจะเป็นห้องแถวยาว มีหลายห้อง สภาพห้องมีขยะทิ้งหน้าห้อง ห้องจะอับทึบ ห้องน้ำจะสายฝักบัวไม่มีที่เก็บน้ำ จากการติดตาม วันที่ 19 โดย อสม - หอพักชาย ไม่พบลูกน้ำ CI = 0 (ขยะมีแยะ) - หอพักหญิง การะมัง 10 ใบกระถาง3ใบ พบ 10 ใบCI = 7.7 วันที่ 20 โดยผู้ติดตาม /จนท./อสม. - หอพักชาย ขวดน้ำ/ภาชนะ 35,แก้วน้ำ 30,ชามถ้วย 15 รวม80 ที่ พบ 45 CI = 56.25 - หอพักหญิง ที่พัก 18 ห้อง ไม่พบลูกน้ำ - ห้องน้ำ19 ห้อง พบลูกน้ำ 5 ห้อง CI = 26.3124/7/2018, 11:21:22
53
17/7/2018, 11:25:51ด.ช.คฑาวุธปรางอ่อน7 ปี315/2ม.1
อ่าวนาง
17/7/2018, 11:25:5120/7/2018, 11:25:51เจ้าหน้าที่ สสอ. ลงสุ่มติดตาม วันที่ 3 ส่วนใหญ่บ้านปิด เปิดทั้งหมด 4 หลัง บ้านผู้ป่วยปิด ประชาชนในรัศมี 100 เมตร ยังไม่เห็นความสำคัญของการใส่ทรายลูกน้ำ เพื่อป้องกันและควบคุมโรค(ให้ทรายแล้วไม่ใส่) เน้นย้ำให้เห็นความสำคัญและประโยชน์เพื่อป้องกันการเกิดโรค และใส่ทรายกำจัดลูกน้ำให้ในบ้านที่เปิด สำรวจค่า HI=25 CI=11.1124/7/2018, 11:25:51
54
17/7/2018, 11:29:08ด.ช.
สุรภัทร
ปรางอ่อน9 ปี315/2ม.1
อ่าวนาง
17/7/2018, 11:29:0820/7/2018, 11:29:08หอพักหญิง การะมัง ๑๐ ใบกระถาง๓ใบ พบ ๑๐ ใบCI = ๗.๗24/7/2018, 11:29:08
55
17/7/2018, 11:32:13ด.ช.ธนาธิป
นาวาสมุทร
7 เดือน
6ม.2ไสไทย17/7/2018, 11:32:1320/7/2018, 11:32:13จากการติดตามที่บ้านพบ ญาติผู้ป่วยชื่อ อิสมาแอน นาวาสมุทร ผู้ให้ข้อมูล ว่าผู้ป่วยทั้ง 2 คน เป็นพี่น้องกัน เข้ารับการรักษาณ รพ.กระบี่พร้อมกัน คนโตออกจากรพท.แล้วแต่ยังไปเฝ้าน้อง บ้านชั้นเดียวยาวติดต่อกันประมาณ 30 เมตร ไม่มีมุ้งลวด เพดานชำรุด อาชีพค้าขาย ภายในบ้านมีบริเวณเป็นห้องหลายห้อง อับและมืดหลายจุดเหมาะสำหรับยุงอาศัย มีห้องน้ำ 4 ห้อง ภาชนะเก็บน้ำ 6 ที่ ไม่มีฝาปิด ไม่มีลูกน้ำ บริเวณรอบมีบ้านใกล้เคียง 8 หลังคาเรือน 24/7/2018, 11:32:13
56
17/7/2018, 11:34:11ด.ญ.ชญานิศ
นาวาสมุทร
4 ปี6ม.2ไสไทย17/7/2018, 11:34:1120/7/2018, 11:34:1124/7/2018, 11:34:11
57
17/7/2018, 11:36:23ด.ญ.
ปภัสตรา
เนื้อนุ้ย
13 ปี
217ม.8
ทับปริก
17/7/2018, 11:36:2320/7/2018, 11:36:23วันที่ 20 ก.ค. 61 เวลา 16.25 - 17.25 น. ลงดำเนินการมาตรการ 0 3 7 บ้านผู้ป่วย ลงสำรวจลูกน้ำยุงลายในรัศมี 100 เมตร จากบ้านผู้ป่วย 8 หลังคาเรือน สุ่มตรวจลูกน้ำยุงลาย พบลูกน้ำยุงลาย 4 (HI=50) จำนวนภาชนะทั้งหมด 76 พบลูกน้ำยุงลาย 9 (CI=11.84 )แยกเป็นภาชนะภายในบ้านจำนวน 13 พบลูกน้ำยุงลาย 2 (CI=15.38) ภาชนะนอกบ้านจำนวน 63 ไม่พบลูกน้ำยุงลาย 7 (CI=11.11) ค่าBI=112.5 จากการสอบถามพ่อผู้ป่วยพบว่าเจ้าหน้าที่และอสม.มาพ่นควบคุมยุงตัวแก่ด้วย FOX พ่นในรัศมี 100 เมตร จากบ้านผู้ป่วยพร้อมให้ความรู้เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 61 (ณ วันที่ได้รับแจ้งเคสวันที่ 17 ก.ค. 61 เจ้าหน้าที่ไม่ได้ลงพ่นบ้านผู้ป่วยและในรัศมี 100 เมตร จากบ้านผู้ป่วยเนื่องจากบ้านผู้ป่วยปิดและฝนตกหนักตลอด)24/7/2018, 11:36:23
58
17/7/2018, 11:39:04ด.ญ.อรัญญาบ่อหนา
14 ปี
บ้านไม่มีเลขที่
ม.3ไสไทย17/7/2018, 11:39:0420/7/2018, 11:39:04จากการติดตามสภาพบ้านเป็นห้องแถวให้เช่า ห้องที่ 3 พบผู้เช่า หญิง 1 ชาย1 สภาพแวดล้อมมีบ้านบริเวณใกล้ จำนวน 2 หลังรวมห้องแถว 5 ห้อง และห้องติดกันห้องที่ 135/4 ดช.ณัฐวุฒิ กิจจำนง ภาชนะเก็บน้ำ 2 ที่ ไม่พบลูกน้ำ สิ่งแวดล้อมเหมาะสำหรับการเพาะพันธ์ยุง เนื่องจากมีภาชนะรับน้ำ ไม่พบลูกน้ำ มีการแจกทรายอะเบท การพ่น ภาชนะ ในบ้าน 4 รอบบ้าน 6 ไม่พบลูกน้ำ CI =0 บ้าน 7 หลัง ไม่พบลูกน้ำ HI =024/7/2018, 11:39:04
59
17/7/2018, 11:41:12ด.ช.
วรปกรณ์
แดงหนำ6 ปี150ม.3
เขาคราม
17/7/2018, 11:41:1220/7/2018, 11:41:1224/7/2018, 11:41:12
60
17/7/2018, 11:43:13น.ส.นฤมลหยังกูล
24 ปี
66ม.3
หนองทะเล
17/7/2018, 11:43:1320/7/2018, 11:43:13
Hi=6.67 CI=1.92 CI บ้านผป.=0 พ่นสเปรย์กระป๋อง
24/7/2018, 11:43:13
61
18/7/2018, 11:32:48ด.ญ.
ณัฐฐณิชา
สังข์แก้ว
7 ปี85/42ถนนศรีตรัง
กระบี่ใหญ่
18/7/2018, 11:32:4821/7/2018, 11:32:4825/7/2018, 11:32:48
62
18/7/2018, 11:36:17นายถาวรดวงขวัญ
22 ปี
บ้านพักพนักงานนัมเบอร์วัน
ถนนสุดมงคลปากน้ำ18/7/2018, 11:36:1721/7/2018, 11:36:1725/7/2018, 11:36:17
63
18/7/2018, 11:38:27ด.ญ.อภิรดาเทศทอง
12 ปี
239ม.2
เขาคราม
18/7/2018, 11:38:2721/7/2018, 11:38:2725/7/2018, 11:38:27
64
19/7/2018, 11:34:12ด.ญ.นิตยาจุลม่วง1416ถ.ราษฎร์พัฒนา ชุมชนร่วมใจชน
กระบี่ใหญ่
19/7/2018, 11:34:1222/7/2018, 11:34:1226/7/2018, 11:34:12
65
19/7/2018, 11:39:27ด.ช.
รัฐภูมิ
ช่วยวิรัตน์
151/71ถ.ธงชัย ชุมชนเมืองเก่า
กระบี่ใหญ่
19/7/2018, 11:39:2722/7/2018, 11:39:2726/7/2018, 11:39:27
66
19/7/2018, 11:51:19ด.ญ.ปายฟ้าสมศักดิ์211/4ม.10
กระบี่น้อย
19/7/2018, 11:51:1922/7/2018, 11:51:19HI=0,CI=0 พ่นเคมีกำจัดยุงตัวแก่ด้วยเครื่องพ่นหมอกควัน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 22 กค.6126/7/2018, 11:51:19
67
19/7/2018, 11:56:32ด.ช.
ภูริภัทร
ฮับยูโส๊ะ
107/13ไสไทย19/7/2018, 11:56:3222/7/2018, 11:56:32พบพ่อ ม๊ะหญิงและน้าของ ด.ช. ภูริภัทร ฮับยูโส๊ะ ผู้ป่วยกลับบ้านแล้วและไปโรงเรียนแล้ว จากการติดตามซักประวัติพบว่าเด็กไปเล่นที่ห้องแถวละแวกใกล้เคียง (มีการแจ้งการเกิดโรคในละแวกนี้และได้ควบคุมแล้ว) บ้านผู้ป่วยอยู่ด้านหลังติดกับบ้านม๊ะหญิง ตรวจลูกน้ำทั้ง2 บ้านไม่พบ ลูกน้ำ และตรวจละแวกใหล้เคียงรัศมี 100 เมตร มีบ้าน 7 หลัง (ถัดไป 3 หลัง อสม.ตรวจเมื่อวันที่ 20 กค.61 พบลูกน้ำ1หลัง 1 ภาชนะใส่ทราย ให้ความรู้) บ้านเลขที่ 6/1 พบ ลูกน้ำ 1 หลัง ภาชนะ 4 ที่ (ห้องน้ำ ถังน้ำหน้าบ้าน หลังบ้าน ล้อยาง) 26/7/2018, 11:56:32
68
19/7/2018, 12:00:04น.ส.
จิตติมา
ช่อไกร34109/24
เขาคราม
19/7/2018, 12:00:0422/7/2018, 12:00:0426/7/2018, 12:00:04
69
19/7/2018, 12:03:31นาง
อารัญญา
เอียดสี4422/112
หนองทะเล
19/7/2018, 12:03:3122/7/2018, 12:03:31พ่นสเปรย์กระป๋อง26/7/2018, 12:03:31
70
19/7/2018, 12:09:22นาง
นงเยาว์
มะลิดง5316/82
หนองทะเล
19/7/2018, 12:09:2222/7/2018, 12:09:22พ่นสเปรย์กระป๋อง26/7/2018, 12:09:22
71
19/7/2018, 12:14:37นาย
พรรรพิษ
ใหม่ผึ้ง444862
อ่าวนาง
19/7/2018, 12:14:3722/7/2018, 12:14:37สุ่มติดตามวันที่ 4 (23/7/61) โดยจนท.สสอ. พบบ้านปิด จากการสอบถามมีผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออกเพิ่มในบ้านเดียวกับผู้ป่วย ขณะนี้นอนโรงพยาบาล จากการสังเกตุสภาพแวดล้อมภายนอกบ้านผู้ป่วยและบริเวณรัศมี 100 เมตร พบว่ามีการจัดการสภาพแวดล้อมดีขึ้น บ้านปิดเกือบทั้งหมด สุ่มสำรวจค่า HI = 11.11 CI = 5.5526/7/2018, 12:14:37
72
20/7/2018, 10:40:40ด.ญ.
ปุณยนุช
วรวุฒิ
13 ปี
18-22
ถนนเมืองเก่า ชุมชนเมืองเก่า
กระบี่ใหญ่
20/7/2018, 10:40:4023/7/2018, 10:40:4027/7/2018, 10:40:40
73
20/7/2018, 10:42:37ด.ช.
ธัชชาดล
สมพงษ์3 ปี490ม.2
อ่าวนาง
20/7/2018, 10:42:3723/7/2018, 10:42:37สุ่มติดตามวันที่ 3 โดยจนท.สสอ. พบบ้านปิด จากการสังเกตุสภาพแวดล้อมภายนอกบ้านผู้ป่วยและบริเวณรัศมี 100 เมตร พบว่ามีการจัดการสภาพแวดล้อมบริเวณรอบบ้าน บ้านปิดทุกหลังทั้งบ้านผู้ป่วยและบริเวณรัศมี 100 เมตร (จนท.รพ.สต.ลงพ่นULV ควบคุมโรคเมื่อเช้า HI=20 CI =8.33 ) 27/7/2018, 10:42:37
74
20/7/2018, 10:45:57ด.ช.วงศกรซามะ
13 ปี
บ้านพักปอเนาะนาหัวนอน
ม.4ไสไทย20/7/2018, 10:45:5723/7/2018, 10:45:57จากการติดตามพร้อม อสม. พบ ครูผู้ควบคุมและดูแลหอพัก นายธนาวุฒิ มัสหรน (098-3123747) สภาพแวดล้อมยังไม่เป็นระเบียบ ถังขยะมีการคว่ำเรียบร้อย ที่ทิ้งขวดยังไม่มีหลังคากันน้ำขังและยังอยู่เกือบเต็มยังไม่มีการทิ้ง หอพักชายมี 97 ห้อง (นร.ชาย 175 คน) หอพักหญิง 160 ห้อง(นร.หญิง 275 คน) รวม นร.ทั้งหมด ประมาณ 600 คน อุปกรณ์การทำอาหารของเด็กยังตั้งไม่เก็บล้างแต่ไม่มีน้ำขัง ภาชนะรอบ บ้านพัก พบลูกน้ำในลังเก็บนำแข็งที่มีน้ำขังเล็กน้อยโดยใช้เป็นที่เก็บสายไฟ
ภาชนะที่อยู่ที่โล่ง จำนวน 30 ภาชนะ พบ 1 ที่
CI= 3.3 HI = 0
27/7/2018, 10:45:57
75
20/7/2018, 10:47:54ด.ญ.
เพ็ญนภา
ชัยกุล
10 ปี
13/1ม.2
เขาคราม
20/7/2018, 10:47:5423/7/2018, 10:47:54พ่น ULV จำนวน 10 หลังคาเรือน วันที่3 และสำรวจลูกน้ำยุงลาย HI=10, CI=4 รายงานโดยคุณจิรพงษ์ หอมปาน(Line:SRRT_Muangkrabi ณ 23 ก.ค..61.) 27/7/2018, 10:47:54
76
20/7/2018, 10:49:54ด.ญ.
ธนัชพรณ์
หยังกุล
10 ปี
263ม.2
อ่าวนาง
20/7/2018, 10:49:5423/7/2018, 10:49:54DAY 3 โดยจนท.สสอ.และจนท.รพสต. พบค่า HI = 10 , CI = 15.3827/7/2018, 10:49:54
77
20/7/2018, 10:52:41ด.ญ.
นิรวิดา
วะจิดี7 ปี135ม.1
หนองทะเล
20/7/2018, 10:52:4123/7/2018, 10:52:4127/7/2018, 10:52:41
78
20/7/2018, 10:54:47ด.ญ.
ณัฐญาวา
เสลา4 ปี645ม.1
เขาคราม
20/7/2018, 10:54:4723/7/2018, 10:54:4727/7/2018, 10:54:47
79
21/7/2018, 9:38:00นาย
จิรวัฒน์
ชุมบุตร
20 ปี
39/3ม.10
กระบี่น้อย
21/7/2018, 9:38:0024/7/2018, 9:38:0028/7/2018, 9:38:00
80
22/7/2018, 11:01:14นายนทวุฒิภูแข2424/124
อ่าวนาง
22/7/2018, 11:01:1425/7/2018, 11:01:1429/7/2018, 11:01:14
81
22/7/2018, 11:07:43ด.ช.วงศกรเล็กกุล10149/12
กระบี่น้อย
22/7/2018, 11:07:4325/7/2018, 11:07:4329/7/2018, 11:07:43
82
23/7/2018, 10:51:51ด.ช.ตฤปตฤทไชยวัฒน์
12 ปี
2ม.1
ทับปริก
23/7/2018, 10:51:5126/7/2018, 10:51:51วันที่ 27 ก.ค. 61 เวลา 14.35 - 15.25 น. ลงดำเนินการมาตรการ 0 3 7 บ้านพักคนงานบ.อิปันข้างวัดในช่อง ลงสำรวจลูกน้ำยุงลาย 18 ห้อง ได้สำรวจจริง 2 ห้อง 16 ห้องปิดไม่สามารถสุ่มตรวจลูกน้ำได้ และ บ้านพักจำนวน 5 หลังได้สุ่มตรวจลูกน้ำ 1 หลัง 4หลังไม่สามารถสุ่มตรวจได้ ไม่พบลูกน้ำยุงลาย 0 (HI=0) จำนวนภาชนะทั้งหมด 7 ไม่พบลูกน้ำยุงลาย 0 (CI=0 )แยกเป็นภาชนะภายในบ้านจำนวน 3 ไม่พบลูกน้ำยุงลาย 0 (CI=0) ภาชนะนอกบ้านจำนวน 4 ไม่พบลูกน้ำยุงลาย 0 (CI=0) ค่าBI=030/7/2018, 10:51:51
83
23/7/2018, 10:54:20ด.ญ.
ศันสนีย์
สายวารี9 ปี73ม.3
คลองประสงค์
23/7/2018, 10:54:2026/7/2018, 10:54:20ฝนตกได้พ่นเสปรย์บ้านผู้ป่วยและรัศมี 100 เมตร สำรวจ CI บ้านผู้ป่วย ในบ้าน 3 ภาชนนะ นอกบ้าน ถังพักน้ำฝนขนาดเล็ก 4 ภาชนะ ไม่พบลูกน้ำยุงลาย สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายรัศมีบ้าน 100 เมตรจำนวน 2 หลังคาเรือน HI= 030/7/2018, 10:54:20
84
23/7/2018, 10:55:57น.ส.
กันติชา
รัตนสุภา
15 ปี
55ม.10
กระบี่น้อย
23/7/2018, 10:55:5726/7/2018, 10:55:5730/7/2018, 10:55:57
85
23/7/2018, 10:59:06นาย
เอกรัตน์
พระวงษ์วรรณ์
27 ปี
166/7ม.5ไสไทย23/7/2018, 10:59:0626/7/2018, 10:59:0630/7/2018, 10:59:06
86
23/7/2018, 11:02:03นายบัณฑิตใหม่ผึ้ง
28 ปี
486ม.2
อ่าวนาง
23/7/2018, 11:02:0326/7/2018, 11:02:0330/7/2018, 11:02:03
87
23/7/2018, 11:04:49ด.ญ.
ศิริวรรณ
หวาหาบ8 ปี388ม.5
หนองทะเล
23/7/2018, 11:04:4926/7/2018, 11:04:4930/7/2018, 11:04:49
88
23/7/2018, 11:07:11นายสมนึกสายนุ้ย
17 ปี
79/2ม.1
หนองทะเล
23/7/2018, 11:07:1126/7/2018, 11:07:1130/7/2018, 11:07:11
89
24/7/2018, 10:21:16ด.ญ.
ชุตินันท์
ปิยธรรมคุณ
13 ปี
21/2
ถนนปานุราช
ปากน้ำ24/7/2018, 10:21:1627/7/2018, 10:21:1631/7/2018, 10:21:16
90
24/7/2018, 10:23:40ด.ช.ธนบดีรอดหน่วย
10 ปี
79/1
ถนนปานุราช
ปากน้ำ24/7/2018, 10:23:4027/7/2018, 10:23:4031/7/2018, 10:23:40
91
24/7/2018, 10:25:33น.ส.
ลัดดาวัลย์
หาญชนะ
21 ปี
9ม.9
กระบี่น้อย
24/7/2018, 10:25:3327/7/2018, 10:25:3331/7/2018, 10:25:33
92
25/7/2018, 10:41:15นายสมพร
พ่วงแม่กลอง
24 ปี
5/26
ถนนศฤงคารพัฒนา
ปากน้ำ25/7/2018, 10:41:1528/7/2018, 10:41:151/8/2018, 10:41:15
93
25/7/2018, 10:47:43ด.ญ.อรินญา
ช่วยการกล้า
7 ปี80ม.5
หนองทะเล
25/7/2018, 10:47:4328/7/2018, 10:47:431/8/2018, 10:47:43
94
26/7/2018, 10:50:20ด.ญ.
บุณยวีร์
กอบุญ8 ปี511ม.1
หนองทะเล
26/7/2018, 10:50:2029/7/2018, 10:50:202/8/2018, 10:50:20
95
26/7/2018, 10:52:27น.ส.นิรมล
ตันติทวีวรกุล
31 ปี
198/37
ม.7ไสไทย26/7/2018, 10:52:2729/7/2018, 10:52:272/8/2018, 10:52:27
96
26/7/2018, 10:57:17ด.ช.
กรริชญ์
อีดเกิด8 ปี
บ้านไม่ทราบเลขที่
ม.6เขาทอง26/7/2018, 10:57:1729/7/2018, 10:57:172/8/2018, 10:57:17
97
26/7/2018, 10:59:13ด.ช.สารัชบำรุง
14 ปี
ปอเนาะนาหัวนอน
ม.4ไสไทย26/7/2018, 10:59:1329/7/2018, 10:59:132/8/2018, 10:59:13
98
26/7/2018, 11:01:30ด.ช.
ชัชนันท์
ทรงสวัสดิ์วงศ์
4 ปี
บ้านพักร้านลายไทย
ม.7
อ่าวนาง
26/7/2018, 11:01:3029/7/2018, 11:01:302/8/2018, 11:01:30
99
27/7/2018, 9:25:45ด.ญ.
สุพัตรา
เกกินะ
13 ปี
107/1ม.1เขาทอง27/7/2018, 9:25:4530/7/2018, 9:25:453/8/2018, 9:25:45
100
28/7/2018, 8:51:44นายธนันดร
กาญจนวโรดม
40 ปี
143ม.3ไสไทย28/7/2018, 8:51:4431/7/2018, 8:51:44 สำรวจ CI บ้านผู้ป่วย นอกบ้าน ถัง กระถางต้นไม้ ๖ ภาชนะ ไม่พบลูกน้ำยุงลาย สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายรัศมีบ้าน 100 เมตรจำนวน ๗ หลังคาเรือน พบลูกนำ้ ๑ หลัง HI= ๑๔.๒๘ ภาชนะ ๑๖ที่ พบลูกนำ้ ๓ ที่ CI =๑๘.๗๕ ควบคุมโดยทำลสยและใส่ทรายอะเบท (จนท.ร่วมกับ อสม.ออกดำเนินการ) 4/8/2018, 8:51:44
Loading...
Main menu