Endringsforslag årsmøtet2018 (Svar)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQ
1
TidsmerkeForslagsnrHvilken sak foreslår du endring til?Beskriv endringen din så konkret som muligBegrunnelse for endringenNavnet dittNavn på kandidatNavn på person man stiller motNavn på forslagstiller
Beskriv endringen du vil gjøre
Begrunn endringen du vil gjøre kort her
2
10.03.2018 kl. 08.40.28Sak 1 Konstitueringfrist for endringsforslag på resolusjoner settes til lunsjVi trenger tid til å få satt opp voteringsorden og innstilt i resolusjonskomiteen før debatten starter, slik at debatten blir så enkel og tydelig som mulig. Det er også slik prosessen er beskrevet i resolusjonskomiteens redegjørelse.Torkil Vederhus
3
07.03.2018 kl. 20.55.58F1Sak 10 HandlingsplanPunkt til kap 4 Engasjement og politisk aktivitet: Fylkesstyret skal lansere Oslo MDGs sanghefte på sommerfesten 22.juni. Det skal inneholde passende sanger med besifring som gir god stemning og oppfordrer til allsang, iblandet oversikt over Oslo MDGs kjernepolitikk, hovedgjennomslag i byråd og liste med Oslo MDGs møter og aktiviteter i sommeroslo. Den skal ha grafisk oversikt over de mest brukte grepene for gitar og ukulele. Trykksak med umiddelbar feelgoodfaktor til å dele ut på stands i sommer. Hjelper folk å bruke byen og parkene og bidrar til økt byliv og er en katalysator for de immatrielle verdiene vi forfekter. I tillegg er det erfaringsmessig mange trønderviser i underskrevnes allsangsesjoner, en sangskatt som gjerne deles med flere en passende sommerkveld.Asbjørn Aas
4
07.03.2018 kl. 21.17.22F2Sak 10 HandlingsplanKapittel 2 Organisasjonsbygging og drift: Oslo MDG skal være en pådriver for fortsatt sammenblanding av MDG og MGP ved å stille opp i neste MGP.Det er reell sammenblanding av begrepene MGP og MDG. Det er en god regel å ikke være defensiv, da har man tapt. Det er i tillegg et vell av mer og mindre fargerike bidrag i MGP, og partiet har ressursene. Vi står for en politikk som krever å ta en kalkulert risiko og hoppe i det ukjente, og med et bidrag i MGP øver vi oss i praksis på det. Vi vil også få et bidrag til neste versjon av Oslo MDGs sanghefte. Til sist vil vi, uansett om vi vinner eller taper, bli plassert i samme kategori som Jahn Teigen og det skal man ikke kimse av.Asbjørn Aas
5
07.03.2018 kl. 22.36.56F3Sak 10 HandlingsplanTil kapittel 4 "ENGASJEMENT OG POLITISK AKTIVITET". Fylkesstyret skal ta frem illustrasjoner over de politiske prosessene på rådhuset, som på en lettfattelig måte inkluderer de viktigste organene og deres sammenheng. Det skal inkluderes hvor og når lokallagene kan påvirke på en god måte.Politiske prosesser kan være utfordrende å sette seg inn i. Gode tegninger er ofte et godt supplement til tekst og gjør det ofte lettere å forstå kompliserte sammenhenger. MDG er et lite parti med mange personer uten politisk bakgrunn. Derfor er det viktig å være god på opplæring slik at lokallagene bruker kreftene riktig. Asbjørn Aas
6
08.03.2018 kl. 22.44.36F4 (foreslått trukket av forslagsstiller)Sak 10 HandlingsplanHelhetlig endringsforslag til handlingsplanen:

Handlingsplan for Oslo MDG 2018-2019

Oslo MDGs hovedprioriteringer
Fylkeslagets mål er å få gjennomslag for partiets politikk i Oslo. For å lykkes må Oslo MDG være en åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. I perioden 2018-2019 har fylkeslaget tre hovedmålsettinger:
-Være en synlig og tydelig politisk aktør fram mot lokalvalget 2019.
-Bygge en mer slagkraftig partiorganisasjon gjennom å styrke medlemsdemokratiet, spre kunnskap og skolere medlemmene i partiets politikk, sørge for god kommunikasjon mellom ulike nivå i organisasjonen og styrke lokallagene.
-Være et spennende og engasjerende parti å være medlem i.

1.Medlemspleie og engasjement
Oslo Miljøpartiet De Grønne skal sørge for at medlemstilbudet gir god faglig og politisk skolering. Samtidig skal vi være en hyggelig og inkluderende sosial arena for alle medlemmer. Da er det viktig å skape inkluderende arenaer og et godt medlemstilbud.

1.1 Lokallagene har ansvar for å kontakte nye medlemmer straks etter innmelding. Lokallagene oppfordres å ha en medlemsansvarlig, som sørger for at nye medlemmer kontaktes, ønskes velkommen og inviteres til kommende arrangementer både i lokallagene og i fylkeslaget. Lokallagene har samtidig ansvar for å kontakte og aktivisere gamle medlemmer og inkludere alle i aktiviteter og politikkutvikling.
1.2 Alle medlemmer har ansvar for å ta godt imot og inkludere nye medlemmer og førstegangsdeltakere på medlemsmøter. Fylkesstyret og de mest profilerte medlemmene våre har et særlig ansvar for å ta kontakt med og hilse på nye medlemmer eller medlemmer de ikke kjenner fra før.
1.3 Fylkesstyret skal sørge for å avholde jevnlige medlemsaktiviteter og møter for nye medlemmer.
1.4 Fylkesstyret skal ved behov bistå lokallagsstyrene og medlemsøter i lokallagene.
1.5 Fylkesstyret skal rulle ut et skoleringsopplegg om Oslo-politikk.

2.Verving
For å vinne valget er det viktig å få flere med på laget. Derfor må fylkeslaget, i samarbeid med lokallagene, sørge for jevnlig verveaktivitet.

2.1 Fylkesstyret skal lage en vervestrategi for perioden og fram mot valget. Strategien skal inneholde en plan for målretta verveaksjoner som også legger vekt på å rekruttere folk i ulike aldre, av ulike kjønn og fra ulike miljøer.

3.Partidemokrati og internkommunikasjon
Fylkesstyret skal jobbe med å styrke medlemsdemokratiet og lokallagene og sørge for god kommunikasjon mellom ulike ledd i organisasjonen.

3.1 Representantskapsmøtene skal videreføres som arena for å diskutere og vedta politikk, og skal sørge for ivaretagelse av grasrotdemokratiet. Det er fylkesstyret som har ansvar for gjennomføringen av disse, og for at kvaliteten og møtedeltagelsen er høy. Lokallagene forventes å etterstrebe kontinuitet blant delegatene, og sørge for at delegatene er forberedt.
3.2 I løpet av perioden skal det arrangeres et strategiseminar for fylkesstyret, byrådet, bystyregruppa og Oslos stortingsrepresentant.
3.3 Fylkesstyret skal holde tett kontakt med lokallag, fylkeslag, rådhuset, stortingsgruppa og ungdomspartiet.
3.4 Landsstyrerepresentanten har ansvar for å forankre sitt arbeid i fylkeslaget.
3.5 Fylkesstyret har ansvar for jevnlig utsendelse av nyhetsbrev til medlemmene.
3.6 Fylkesstyret har ansvar for å informere om kommende medlemsaktiviteter og andre viktige hendelser i internkommunikasjonen på Facebook og på e-post.
3.7 Fylkesstyret skal tilby hjelp til folkevalgte, slik at de kan forvalte MDGs politikk på en god måte i bydelsutvalg og på Rådhuset.
3.8 Fylkesstyret skal jobbe for at alle som ønsker å bidra frivillig i organisasjonen får et tilbud om dette.
3.9 Fylkesstyret skal opprette en digital kalender som medlemmer kan abonnere på for å kunne følge med på aktiviteter i fylkeslaget og lokallagene.

4.Forberedelser til valgkamp
Arbeidet med å ruste organisasjonen for valgkamp og det langsiktige strategiske arbeidet er allerede i gang. Dette arbeidet er det viktig at fylkesstyret er med på.

4.1 Fylkesstyret har i samarbeid med våre representanter på rådhuset ansvar for strategiske forberedelser til valgkampen i 2019.
4.2 Fylkesstyret har ansvar for at medlemmer og lokallag blir involvert i planleggingen av valgkampen.
4.3 Fylkesstyret har overordnet ansvar for at det stilles lister i alle bydelene.

5. Organisasjonsbygging og drift
For å ruste organisasjonen til valgkamp er det viktig med ansvarlig drift og opprustning av fylkeslaget og lokallagene.

5.1 Fylkesstyret skal sikre en ansvarlig økonomisk drift og spare opp penger til lokalvalget. Det skal spesielt vektlegges å samle inn midler fra nye kilder.
5.2 Fylkesstyret skal oppnevne lokallagskontakter fra styret som skal sørge for god dialog og oppfølglig av lokallagsstyrene.
5.3 Fylkesstyret skal tilby støtte til lokallagene om styredrift, økonomi og medlemsmøter.
5.4 Fylkesstyret skal holde en årlig lederskolering for lokallagslederne og andre med lederansvar etter årsmøtesesongen. Alle med lederansvar bør få tilbud om en mentor.
5.5 Fylkesstyret skal arrangere jevnlige ledersamlinger for Oslo MDG.

6. Ekstern kommunikasjon
I arbeidet med å øke oppslutningen rundt MDGs prosjekt i Oslo er det svært viktig å kommunisere Oslo MDGs politikk og gjennomslag.

6.1 Fylkesstyret skal sørge for jevnlig aktivitet på nettsider og sosiale medier.
6.2 Fylkesstyret skal sørge for regelmessig og positiv synlighet i media for partiet, i samarbeid med stortingsgruppa, folkevalgte på Rådhuset og fylkeslagets kommunikasjonsrådgiver.
Forslagsstillere mener dette endringsforslaget er ryddigere, mindre pirkete og lettere å forstå. Vi har også inkludert målsetninger og visjoner for hva fylkeslaget skal jobbe mot, i tillegg til at vi har kommet med en rekke ekstraforslag vi mener vil bidra til å styrke organisasjonen.

Blant annet er det lagt til tre hovedprioriteringer for hva fylkeslaget skal jobbe opp mot, et delkapittel om verving og større fokus på å styrke lokallagene.

Fra den opprinnelige handlingsplanen er kun intensjonen punktene 2.5, 4.5 og 4.6 som ikke er ivaretatt i endringsforslaget. Forslagsstillere mener punktene 2.5 og 4.5 er for pirkete til å ta med i et endringsforslag. Vi ønsker heller ikke punkt 4.6 som foreslår å opprette en forslagsbank for forslag som blir fremmet i bydelsutvalgene, fordi det finnes en slik nasjonalt som det ønskelig at man heller bruker.
Einar Wilhelmsen, Christine Evjen, Trine Jakobsen Rydland, Herman Søndenaa, Guri Barka Martins, Asbjørn Aas, Marie Loe Halvorsen og Hulda Holtvedt.
7
08.03.2018 kl. 22.56.01F5Sak 10 Handlingsplan
Legge til innledningsvise hovedprioriteringer:
____________________________________________

Oslo MDGs hovedprioriteringer

Fylkeslagets mål er å få gjennomslag for partiets politikk i Oslo. For å lykkes må Oslo MDG være en åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. I perioden 2018-2019 har fylkeslaget tre hovedmålsettinger:
-Være en synlig og tydelig politisk aktør fram mot lokalvalget 2019.
-Bygge en mer slagkraftig partiorganisasjon gjennom å styrke medlemsdemokratiet, spre kunnskap og skolere medlemmene i partiets politikk, sørge for god kommunikasjon mellom ulike nivå i organisasjonen og styrke lokallagene.
-Være et spennende og engasjerende parti å være medlem i.
Å formulere mål for fylkeslaget er viktig for at det tydelig skal komme frem hva fokusområdene i organisasjonen skal være det neste året og hva vi skal jobbe mot. De foreslåtte hovedprioriteringene er ukontroversielle og dekker det viktigste av politisk synlighet opp mot lokalvalget, organisasjonsbygging og engasjement og trivsel blant medlemmene.
Einar Wilhelmsen, Christine Evjen, Trine Jakobsen Rydland, Herman Søndenaa, Guri Barka Martins, Asbjørn Aas, Marie Loe Halvorsen og Hulda Holtvedt
8
08.03.2018 kl. 23.10.08F6Sak 10 HandlingsplanErstatte delkapittel 1 og punktene 1.1, 4.1 og 4.2 i innstilt handlingsplanen med nytt delkapittel:
____________________

1.Medlemspleie og engasjement
Oslo Miljøpartiet De Grønne skal sørge for at medlemstilbudet gir god faglig og politisk skolering. Samtidig skal vi være en hyggelig og inkluderende sosial arena for alle medlemmer. Da er det viktig å skape inkluderende arenaer og et godt medlemstilbud.

1.1 Lokallagene har ansvar for å kontakte nye medlemmer straks etter innmelding. Lokallagene oppfordres å ha en medlemsansvarlig, som sørger for at nye medlemmer kontaktes, ønskes velkommen og inviteres til kommende arrangementer både i lokallagene og i fylkeslaget. Lokallagene har samtidig ansvar for å kontakte og aktivisere gamle medlemmer og inkludere alle i aktiviteter og politikkutvikling.
1.2 Alle medlemmer, særlig de mest profilerte, har ansvar for å ta godt imot og inkludere nye medlemmer og førstegangsdeltakere på medlemsmøter.
1.3 Fylkesstyret skal sørge for å avholde jevnlige medlemsaktiviteter og møter for nye medlemmer.
1.4 Fylkesstyret skal ved behov bistå lokallagsstyrene og medlemsøter i lokallagene.
1.5 Fylkesstyret skal rulle ut et skoleringsopplegg om Oslo-politikk.
_________________________
Opprinnelig punkt 1.2 flyttes til under "Organisasjonsbygging og drift".
Flytter alt som angår medlemspleie og medlemsaktiviteter til ett kapittel. De opprinnelige forslagene er noe omformulert for å bli lettere å forstå. Punkt 1.2 og 1.5 er nye. Punkt 1.2 skal vise at alle har ansvar for inkludering og en god tone i organisasjonen, og ansvarliggjør særlig profilerte medlemmer, slik som folkevalgte og fylkesstyret, til å ta godt imot nye folk. Punkt 1.5 er viktig for å skolere medlemsmassen i Oslopolitikken som vi skal gå til valg på i 2019.
Einar Wilhelmsen, Christine Evjen, Trine Jakobsen Rydland, Herman Søndenaa, Guri Barka Martins, Asbjørn Aas, Marie Loe Halvorsen og Hulda Holtvedt.
9
08.03.2018 kl. 23.13.09F7Sak 10 HandlingsplanLegge til delkapittel om verving:
_____________

X.Verving
For å vinne valget er det viktig å få flere med på laget. Derfor må fylkeslaget, i samarbeid med lokallagene, sørge for jevnlig verveaktivitet.

X.1 Fylkesstyret skal lage en vervestrategi for perioden og fram mot valget. Strategien skal inneholde en plan for målretta verveaksjoner som også legger vekt på å rekruttere folk i ulike aldre, av ulike kjønn og fra ulike miljøer.
For å vinne valg er det ikke noen tvil om at vi må få flere folk med på laget, og da skulle det bare mangle å utforme en verveplan frem mot lokalvalget. Opprinnelig forslag til handlingsplan nevnte ikke verving.
Einar Wilhelmsen, Christine Evjen, Trine Jakobsen Rydland, Herman Søndenaa, Guri Barka Martins, Asbjørn Aas, Marie Loe Halvorsen og Hulda Holtvedt.
10
08.03.2018 kl. 23.22.43F8Sak 10 HandlingsplanErstatt punkter 2.2, 2.4, 4.3 og 4.7 med nytt delkapittel:

_______________________________
X.Partidemokrati og internkommunikasjon
Fylkesstyret skal jobbe med å styrke medlemsdemokratiet og lokallagene og sørge for god kommunikasjon mellom ulike ledd i organisasjonen.

X.1 Representantskapsmøtene skal videreføres som arena for å diskutere og vedta politikk, og skal sørge for ivaretagelse av grasrotdemokratiet. Det er fylkesstyret som har ansvar for gjennomføringen av disse, og for at kvaliteten og møtedeltagelsen er høy. Lokallagene forventes å etterstrebe kontinuitet blant delegatene, og sørge for at delegatene er forberedt.
X.2 I løpet av perioden skal det arrangeres et strategiseminar for fylkesstyret, byrådet, bystyregruppa og Oslos stortingsrepresentant.
X.3 Fylkesstyret skal holde tett kontakt med lokallag, fylkeslag, rådhuset, stortingsgruppa og ungdomspartiet.
X.4 Landsstyrerepresentanten har ansvar for å forankre sitt arbeid i fylkeslaget.
X.5 Fylkesstyret har ansvar for jevnlig utsendelse av nyhetsbrev til medlemmene.
X.6 Fylkesstyret har ansvar for å informere om kommende medlemsaktiviteter og andre viktige hendelser i internkommunikasjonen på Facebook og på e-post.
X.7 Fylkesstyret skal tilby hjelp til folkevalgte, slik at de kan forvalte MDGs politikk på en god måte i bydelsutvalg og på Rådhuset.
X.8 Fylkesstyret skal jobbe for at alle som ønsker å bidra frivillig i organisasjonen får et tilbud om dette.
X.9 Fylkesstyret skal opprette en digital kalender som medlemmer kan abonnere på for å kunne følge med på aktiviteter i fylkeslaget og lokallagene.
Alt som handler om intern kommunikasjon og medlemsdemokrati samles i ett delkapittel. Noen omformuleringer av punkter fra det opprinnelige forslaget. Punkt X.2, X.4, X.8, og X.9 er nye, men forslagsstillere anser ikke disse som kontroversielle.
Punkt X.8 og X.9 er ment til å styrke involveringen av og informasjonen til medlemmer som ønske rå engasjere seg.
Punkt X.2 omtaler strategiseminar, som for første gang ble avholdt for Oslo MDG nå i vinter. Dette er ønske om at skal gjentas årlig.
Punkt X.4 er ment for å ansvarliggjøre landsstyrerepresentanten, uten å detaljstyre arbeidet hens som tillitsvalgt.
Einar Wilhelmsen, Christine Evjen, Trine Jakobsen Rydland, Herman Søndenaa, Guri Barka Martins, Asbjørn Aas, Marie Loe Halvorsen og Hulda Holtvedt.
11
08.03.2018 kl. 23.28.55F9Sak 10 HandlingsplanErstatte delkapittelet om "Forberedelse til valgkamp" med:
_________________________
X.Forberedelser til valgkamp
Arbeidet med å ruste organisasjonen for valgkamp og det langsiktige strategiske arbeidet er allerede i gang. Dette arbeidet er det viktig at fylkesstyret er med på.

X.1 Fylkesstyret har i samarbeid med våre representanter på rådhuset ansvar for strategiske forberedelser til valgkampen i 2019.
X.2 Fylkesstyret har ansvar for at medlemmer og lokallag blir involvert i planleggingen av valgkampen.
X.3 Fylkesstyret har overordnet ansvar for at det stilles lister i alle bydelene.
Punkt X.1 er nesten likt som det ene punktet fra den innstilte handlingsplanen. Punkt X.2 og X.3 er nye, og stiller fylkesstyret til ansvar for å inkludere medlemmene i planleggingen av valgkampen og for at bydelslister stilles i alle bydelene. Til nå har ingen hatt et overordnet ansvar for sistnevnte, og det er problematisk.
Einar Wilhelmsen, Christine Evjen, Trine Jakobsen Rydland, Herman Søndenaa, Guri Barka Martins, Asbjørn Aas, Marie Loe Halvorsen og Hulda Holtvedt.
12
08.03.2018 kl. 23.49.59F10Sak 10 HandlingsplanErstatt delkapittelet "Organisasjonsbygging og drift" og punktene 1.2, 2.1 og 2.3 med eget delkapittel:
___________________________________

X. Organisasjonsbygging og drift
For å ruste organisasjonen til valgkamp er det viktig med ansvarlig drift og opprustning av fylkeslaget og lokallagene.

X.1 Fylkesstyret skal sikre en ansvarlig økonomisk drift og spare opp penger til lokalvalget. Det skal spesielt vektlegges å samle inn midler fra nye kilder.
X.2 Fylkesstyret skal oppnevne lokallagskontakter fra styret som skal sørge for god dialog og oppfølglig av lokallagsstyrene.
X.3 Fylkesstyret skal tilby støtte til lokallagene om styredrift, økonomi og medlemsmøter.
X.4 Fylkesstyret skal holde en årlig lederskolering for lokallagslederne og andre med lederansvar etter årsmøtesesongen. Alle med lederansvar bør få tilbud om en mentor.
X.5 Fylkesstyret skal arrangere jevnlige ledersamlinger for Oslo MDG.

_____________________________________
Dersom forslaget om å lage nytt delkapittel "Partidemokrati og internkommunikasjon" ikke vedtas, skal det i tillegg legges til disse punktene:

X.6 Representantskapsmøtene skal videreføres som arena for å diskutere og vedta politikk, og skal sørge for ivaretagelse av grasrotdemokratiet. Det er fylkesstyret som har ansvar for gjennomføringen av disse, og for at kvaliteten og møtedeltagelsen er høy. Lokallagene forventes å etterstrebe kontinuitet blant delegatene, og sørge for at delegatene er forberedt.
X.7 Fylkesstyret skal holde tett kontakt med lokallag, fylkeslag, rådhuset, stortingsgruppa og ungdomspartiet.

(Dette forslaget må derfor voteres over etter overnevnte forslag)
Forslagsstillere mener strukturen og formuleringene i dette forslaget er bedre og mer presist enn i innstilt handlingsplan. I tillegg settes krav om lederskolering for lokallagene og andre med lederansvar etter årsmøtesesongen, som er viktig for å styrke lokallagsdriften.

Dersom forslaget om nytt delkapittel "Partidemokrati og internkommunikajson" faller, er det viktig å likevel ikke miste punktene om representantskapsmøte eller kommunikasjon mellom ulike organer i organisasjonen som ellers ville blitt flyttet til nevnte delkapittel. Derfor inneholder dette forslaget et "dersom".
Einar Wilhelmsen, Christine Evjen, Trine Jakobsen Rydland, Herman Søndenaa, Guri Barka Martins, Asbjørn Aas, Marie Loe Halvorsen og Hulda Holtvedt.
13
08.03.2018 kl. 23.53.47F11Sak 10 HandlingsplanErstatt punkt 4.3 og 4.4 med nytt delkapittel:
_______________________________________

X. Ekstern kommunikasjon
I arbeidet med å øke oppslutningen rundt MDGs prosjekt i Oslo er det svært viktig å kommunisere Oslo MDGs politikk og gjennomslag.

X.1 Fylkesstyret skal sørge for jevnlig aktivitet på nettsider og sosiale medier.
X.2 Fylkesstyret skal sørge for regelmessig og positiv synlighet i media for partiet, i samarbeid med stortingsgruppa, folkevalgte på Rådhuset og fylkeslagets kommunikasjonsrådgiver.

Skiller ekstern kommunikasjon fra medlemsaktiviteter og intern kommunikasjon i eget delkapittel. Ellers ivaretas intensjonen fra innstilt handlingsplan, med bare noen små omformuleringer.
Einar Wilhelmsen, Christine Evjen, Trine Jakobsen Rydland, Herman Søndenaa, Guri Barka Martins, Asbjørn Aas, Marie Loe Halvorsen og Hulda Holtvedt.
14
09.03.2018 kl. 12.27.34F12Sak 10 HandlingsplanGjelder punkt 2.2 under Handlingsplan for MDG. Punktet foreslås endret til: Det skal legges til rette for en velfungerende kommunikasjon mellom lokallag, fylkeslag, bystyregruppa/byråd og stortingsgruppa. Fylkesstyret har i tillegg ansvar for kontakten mellom Oslolaget og
MDG nasjonalt. Endringen er altså at bystyregruppa legges til i teksten
Det er naturlig at også bystyregruppa/byråd står nevnt i dette punktet. Lillian Bredal Eriksen
15
10.03.2018 kl. 10.09.03F13Sak 10 Handlingsplan"Helhetlig endringsforslag til handlingsplanen:

Handlingsplan for Oslo MDG 2018-2019

Oslo MDGs hovedprioriteringer
Fylkeslagets mål er å få gjennomslag for partiets politikk i Oslo. For å lykkes må Oslo MDG være en åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. I perioden 2018-2019 har fylkeslaget tre hovedmålsettinger:
-Være en synlig og tydelig politisk aktør fram mot lokalvalget 2019.
-Bygge en mer slagkraftig partiorganisasjon gjennom å styrke medlemsdemokratiet, spre kunnskap og skolere medlemmene i partiets politikk, sørge for god kommunikasjon mellom ulike nivå i organisasjonen og styrke lokallagene.
-Være et spennende og engasjerende parti å være medlem i.

1.Medlemspleie og engasjement
Oslo Miljøpartiet De Grønne skal sørge for at medlemstilbudet gir god faglig og politisk skolering. Samtidig skal vi være en hyggelig og inkluderende sosial arena for alle medlemmer. Da er det viktig å skape inkluderende arenaer og et godt medlemstilbud.

1.1 Lokallagene har ansvar for å kontakte nye medlemmer straks etter innmelding. Lokallagene oppfordres å ha en medlemsansvarlig, som sørger for at nye medlemmer kontaktes, ønskes velkommen og inviteres til kommende arrangementer både i lokallagene og i fylkeslaget. Lokallagene har samtidig ansvar for å kontakte og aktivisere gamle medlemmer og inkludere alle i aktiviteter og politikkutvikling.
1.2 Alle medlemmer, særlig de mest profilerte, har ansvar for å ta godt imot og inkludere nye medlemmer og førstegangsdeltakere på medlemsmøter. Fylkesstyret og de mest profilerte medlemmene våre har et særlig ansvar for å ta kontakt med og hilse på nye medlemmer eller medlemmer de ikke kjenner fra før.
1.3 Fylkesstyret skal sørge for å avholde jevnlige medlemsaktiviteter og møter for nye medlemmer.
1.4 Fylkesstyret skal ved behov bistå lokallagsstyrene og medlemsøter i lokallagene.
1.5 Fylkesstyret skal rulle ut et skoleringsopplegg om Oslo-politikk.

2.Verving
For å vinne valget er det viktig med en langsiktig strategi for å få flere med på laget.

2.1 Fylkesstyret skal lage en vervestrategi for perioden og fram mot valget. Strategien skal inneholde en plan for målretta verveaksjoner som også legger vekt på å rekruttere folk i ulike aldre, av ulike kjønn og fra ulike miljøer.

3.Partidemokrati og internkommunikasjon
Fylkesstyret skal jobbe med å styrke medlemsdemokratiet og lokallagene og sørge for god kommunikasjon mellom ulike ledd i organisasjonen.

3.1 Representantskapsmøtene skal videreføres som arena for å diskutere og vedta politikk, og skal sørge for ivaretagelse av grasrotdemokratiet. Det er fylkesstyret som har ansvar for gjennomføringen av disse, og for at kvaliteten og møtedeltagelsen er høy. Lokallagene forventes å etterstrebe kontinuitet blant delegatene, og sørge for at delegatene er forberedt.
3.2 I løpet av perioden skal det arrangeres et strategiseminar for fylkesstyret, byrådet, bystyregruppa og Oslos stortingsrepresentant.
3.3 Fylkesstyret skal holde tett kontakt med lokallag, fylkeslag, rådhuset, stortingsgruppa og ungdomspartiet.
3.4 Landsstyrerepresentanten har ansvar for å forankre sitt arbeid i fylkeslaget.
3.5 Fylkesstyret har ansvar for jevnlig utsendelse av nyhetsbrev til medlemmene.
3.6 Fylkesstyret har ansvar for å informere om kommende medlemsaktiviteter og andre viktige hendelser i internkommunikasjonen på Facebook og på e-post.
3.7 Fylkesstyret skal tilby hjelp til folkevalgte, slik at de kan forvalte MDGs politikk på en god måte i bydelsutvalg og på Rådhuset.
3.8 Fylkesstyret skal jobbe for at alle som ønsker å bidra frivillig i organisasjonen får et tilbud om dette.
3.9 Fylkesstyret skal opprette en digital kalender som medlemmer kan abonnere på for å kunne følge med på aktiviteter i fylkeslaget og lokallagene.

4.Forberedelser til valgkamp
Arbeidet med å ruste organisasjonen for valgkamp og det langsiktige strategiske arbeidet er allerede i gang. Dette arbeidet skal ledes av fylkesstyret.

4.1 Fylkesstyret har i samarbeid med våre representanter på rådhuset ansvar for strategiske forberedelser til valgkampen i 2019.
4.2 Fylkesstyret har ansvar for at medlemmer og lokallag blir involvert i planleggingen av valgkampen.
4.3 Fylkesstyret har overordnet ansvar for at det stilles lister i alle bydelene.

5. Organisasjonsbygging og drift
For å ruste organisasjonen til valgkamp er det viktig med ansvarlig drift og opprustning av fylkeslaget og lokallagene.

5.1 Fylkesstyret skal sikre en ansvarlig økonomisk drift og spare opp penger til lokalvalget. Det skal spesielt vektlegges å samle inn midler fra nye kilder.
5.2 Fylkesstyret skal oppnevne lokallagskontakter fra styret som skal sørge for god dialog og oppfølglig av lokallagsstyrene.
5.3 Fylkesstyret skal tilby støtte til lokallagene om styredrift, økonomi og medlemsmøter.
5.4 Fylkesstyret skal holde en årlig lederskolering for lokallagslederne og andre med lederansvar etter årsmøtesesongen. Alle med lederansvar bør få tilbud om en mentor.
5.5 Fylkesstyret skal arrangere jevnlige ledersamlinger for Oslo MDG.

6. Ekstern kommunikasjon
I arbeidet med å øke oppslutningen rundt MDGs prosjekt i Oslo er det svært viktig å kommunisere Oslo MDGs politikk og gjennomslag.

6.1 Fylkesstyret skal sørge for jevnlig aktivitet på nettsider og sosiale medier.
6.2 Fylkesstyret skal sørge for regelmessig og positiv synlighet i media for partiet, i samarbeid med stortingsgruppa, folkevalgte på Rådhuset og fylkeslagets kommunikasjonsrådgiver. "
"Forslagsstillere mener dette endringsforslaget er ryddigere, mindre pirkete og lettere å forstå. Vi har også inkludert målsetninger og visjoner for hva fylkeslaget skal jobbe mot, i tillegg til at vi har kommet med en rekke ekstraforslag vi mener vil bidra til å styrke organisasjonen.

Blant annet er det lagt til tre hovedprioriteringer for hva fylkeslaget skal jobbe opp mot, et delkapittel om verving og større fokus på å styrke lokallagene.

Fra den opprinnelige handlingsplanen er kun intensjonen punktene 2.5, 4.5 og 4.6 som ikke er ivaretatt i endringsforslaget. Forslagsstillere mener punktene 2.5 og 4.5 er for pirkete til å ta med i et endringsforslag. Vi ønsker heller ikke punkt 4.6 som foreslår å opprette en forslagsbank for forslag som blir fremmet i bydelsutvalgene, fordi det finnes en slik nasjonalt som det ønskelig at man heller bruker. "

Dette helhetlige endringsforslaget har kun små justeringer fra det første.
Einar Wilhelmsen, Christine Evjen, Trine Jakobsen Rydland, Herman Søndenaa, Guri Barka Martins, Asbjørn Aas, Marie Loe Halvorsen og Hulda Holtvedt.
16
06.03.2018 kl. 16.46.37Sak 5: FordelingsnøklerFlytte én landsmøtedelegat fra Vestre Aker til Grønn UngdomIntensjonen er å gjøre delegatfordelingen mer representativ for medlemsmassen. Per 31.12.2017 hadde Vestre Aker MDG 123 medlemmer mens Oslo Grønn Ungdom hadde hele 263. Likevel er delegatantallet til MDGLM 3 for begge. Det betyr at hver delegat fra Vestre Aker står med 40 medlemmer bak seg, mens hver delegat fra Oslo GU står med 87 delegater bak seg. Spriket mellom de lokallagene som hver får 3 delegater er også stort: Sagene med 191 medlemmer på den ene enden av skalaen og Vestre Aker med 123 på den andre. Derfor er det ønskelig at Grønn Ungdom får en av Vestre Akers delegater.

Dessuten var opplevelsen i fjor at etterspørselen etter delegatplass blant enkelte av lokallagsmedlemmene langt lavere enn i Grønn Ungdom, hvor medlemmer som ønsket å fra på landsmøtet måtte få avslag.
Christine Evjen
17
06.03.2018 kl. 20.10.45Sak 6 ResolusjonerEndre forslaget til vedtak i resolusjonen "Lovpålagte fritidsklubber" til:
- Lovfeste krav til minst én fritidsklubb i hver kommune
- Gi kommunene mulighet til å søke statlig støtte for å etablere og drifte fritidsklubber
Mer presis formulering. Det er ikke vits å lovpålegge kommunene noe de ikke har råd til, legger derfor til at kommunene må kunne søke om statlig støtte for å etablere og drifte fritidsklubbene.Christine Evjen
18
07.03.2018 kl. 18.11.40Sak 6 ResolusjonerEt helhetlig endringsforslag til resolusjonen om sykkelskoler i norske storbyer.
(her er den også i google docs-dokument: https://docs.google.com/document/d/1ykjxC3IeTltxg8DK1vorVvpvajcWbfdkR3yv4CfLRi0/edit?usp=sharing )


Løft for sykkelundervisningen

Sykkelsatsing er en kjernesak for De Grønne, og en av de viktigste virkemidlene vi har for å oppnå renere luft, menneskevennlige byer, grønn transport og god folkehelse.

Nasjonalt har andelen reiser som utføres på sykkel sunket fra 7% i 1992 til 4% i 2009. Regjeringen og lokalpolitikere andre steder i landet prioriterer biler over myke trafikanter, og vi er fremdeles langt unna å nå det nasjonale sykkelmålet på 8% av alle reiser. Skal dette målet nås må hver 7. bilreise kortere enn 5 km erstattes med sykkel, 80% av barn og unge må sykle eller gå til skolen og sykkelbruken i byer og tettsteder må dobles.

En forutsetning for at flere skal velge sykkelen er ikke bare utbygging av sykkelveinett, men også økt sykkelglede og mer kunnskap om trafikksikkerhet blant Oslo- innbyggerne. Da er et løft sykkelundervisningen en nøkkelfaktor, slik at barn og unge lærer seg å ta til sykkelen i tidlig alder.

I dag er sykkelopplæringen i grunnskolen ofte veldig kort og enkel og kvaliteten varierer svært mellom de ulike skolene. For å forbedre mulighetene for god sykkelundervisning bør det etableres fysiske anlegg, slik som Eberg Trafikkgård i Trondheim, en slags miniatyrby hvor barn kan øve seg på å sykle i liksom-trafikk. Slike anlegg vil kunne sikre at skolene har verktøyet for en engasjerende og praktisk sykkelopplæring. I tillegg står frivillige aktører klare til å heve kompetansen til lærerne, men tilbudet er uoversiktlig og lite tilgjengelig. Derfor er det lurt å bruke en samleportal etter “svømmedyktig.no”- modellen som kan gjøre det lettere for lærere å øke sin kompetanse på feltet. Det er stort potensiale for å bedre sykkel- og trafikkompetansen til lærere, og staten bør spille på lag med frivilligheten for et kvalitetsløft av sykkelopplæring i norsk skole.

Sikring av skolevei, uteområder der det er lett å sykle og den generelle tilgangen på gang- og sykkelveier er avgjørende for både sykkelopplæringen og for at folk velger sykkel som transportmiddel. Her er det mye som gjenstår, og staten må hjelpe kommunene rundt om i landet med investeringene som kreves.

Derfor ønsker Oslo Miljøpartiet De Grønne at...

Statlige virkemidler skal iverksettes for å løfte sykkelundervisningen:
- Sykkelundervisningen skal ha som overordnet mål å fremme sykkelglede, øke sykkelbruken og gjøre unge trygge på hvordan man ferdes i trafikken.
- Tilrettelegge for flere anlegg for ferdighetstrening i sykling og trafikkforståelse ved å årlig sette av midler på statsbudsjettet for å finansiere etablering i aktuelle kommuner.
- Øke det faglige nivået på skolens sykkelopplæring ved å tilgjengeliggjøre sykkelkompetanse fra frivilligheten for lærere. Samleportalen “sykkeldyktig.no” skal sikres statlig finansiering for å samle og gi en oversikt over sykkelopplæringstilbud for skoler etter modell fra portalen “svømmedyktig.no” for svømmeopplæring.
- Sette kommunene i stand til å ruste skoler og veinett for å nå sykkelmålene ved å øke posten “Tilskudd til gang og sykkelveier” på statsbudsjettet med én milliard.
- Nasjonalt mål for sykkeltrafikk økes slik at sykkeltrafikken skal utgjøre
15 prosent nasjonalt av alle reiser innen 2023
25 prosent i byene av alle reiser innen 2023

Kommunale virkemidler skal iverksettes for å løfte sykkelundervisningen:
- Oslo kommune skal utrede mulighetene for å etablere anlegg for ferdighetstrening i sykling og trafikkforståelse i Oslo.
- Oslo kommune skal verne om gratisprinsippet i sykkelundervisningen ved å stimulere til utlånsbibliotek ved skolene som inkluderer fremkomstmidler som sykkel, sparkesykler og rullebrett.
Endringsforslaget inneholder punkter som er mer konkrete og er mer spesifikke på tiltakene vi kan gjøre for å løfte sykkelundervisningen. Grønn Ungdom nasjonalt har jobbet grundig med resolusjonen og har hatt kontakt med andre organisasjoner som jobber med trafikk og sykkel, og utformet punktene etter å ha fått deres anbefalinger. Tiltakene er derfor mer konkrete og mer gjennomførbare.Oslo Grønn Ungdom
19
07.03.2018 kl. 21.05.28Sak 6 ResolusjonerBehandle resolusjon 17 Trondheimsveien - Fra motorvei til miljøgate" i stedet for resolusjon 7 "Miljøpartiet De Grønne og småhusplanen — en felles resolusjon"Trine Jakobsen Rydland
20
07.03.2018 kl. 21.10.16Sak 6 ResolusjonerBehandle resolusjon 19 " Tiltak for bedre personvern for barn og unge" i stedet for resolusjon 5 "Kontantstøtta er grønn politikk for alle"Trine Jakobsen Rydland
21
08.03.2018 kl. 18.11.30Sak 6 ResolusjonerResolusjon7 : Linje 10: Mdg bør undersøke dagens praktisering av Småhusplanen og behovet for tydeligere, konkrete regler som ivaretar biologisk mangfold og arkitektonisk særpreg.
Vi ønsker spesielt: Punkt 4: Stoppe ytterligere utbygging.........
Mere presistMargaretha Isaksen
22
08.03.2018 kl. 19.48.41Sak 6 ResolusjonerResolusjon 2 Lovpålagte fritidsklubber

Bakgrunn
I Oslo får fritidsklubbene midlene sine gjennom bydelenes budsjetter. De kan også søke ekstra støtte gjennom ulike støtteordninger. I vår bydel Søndre Nordstrand, hvor det allerede er høye utgifter til barnevernstjenester, må vi ha en mye større satsing på barn og ungdom for å sørge for at det går bra med dem fra starten av. Ikke bruke massevis av midler på å hjelpe dem først når problemene har oppstått.

I vår bydel har vi hatt en negativ utvikling i ungdomsmiljøene over lengre tid. Vi har høyest drop out-rate fra videregående skole i hele Oslo, og ungdomsskoleelevene scorer godt under Oslo-gjennomsnittet på nasjonale prøver. Tatt i betraktning at 25% av barna i bydelen lever i lavinntektsfamilier som ikke har råd til at barna deltar i organiserte medlemsaktiviteter som koster penger, vet vi at flere barn må slutte på fotball, korps etc. og står dermed uten et fritidstilbud.

Det fantes tidligere flere fritidsklubber i bydel Søndre Nordstrand. Men Hallis, som ble drevet med stor suksess på Hallagerbakken i mange år, ble lagt ned pga. økonomiske nedskjæringer i 2004 uten at noen alternativer ble tilbudt ungdommene. Nedskjæringen sammenfaller med oppblomstringen av gjengmiljøet på Holmlia. Det finnes sikkert mange liknende saker i Norge.

Bydelen opplever nå utbredt salg av narkotika rundt skoler, grøntområder og senterne. Disse kriminelle miljøene rekrutterer ungdommer helt ned i 14-års alderen blant ungdom som ikke har noe bedre å ta seg til enn å "henge" rundt skolene i bydelen. Sist sommer ble 90 personer pågrepet i en storaksjon i Oslo øst.

Uten fritidsklubber og andre aktivitetstilbud, hva skal barn og ungdommer sysselsette seg med? Fritidsklubber er et forebyggende tiltak og forskning peker på at fritidsklubber er en god investering.

Forslag til tiltak
I dag opplever vi fritidsklubber som en budsjettpost som enkelt ofres med et pennestrøk. Å gjøre fritidsklubber til en lovpålagt tjeneste kan gjøre at det blir lettere å tenke langsiktig i det forebyggende arbeidet for barn og ungdommer. Det gir også et klart signal til våre unge om at vi ser dem og prioriterer dem. MDG ønsker en utredning for å gjøre fritidsklubber til en lovpålagt oppgave for bydeler og kommuner.
Jeg ønsker å trekke første forslag til fordel for ny tekst. Det er kortet ned og gjort omformuleringer. Gjelder Resolusjon 2: Lovpålagte fritidsklubber Lars Thomte
23
09.03.2018 kl. 13.14.50Sak 6 ResolusjonerForslag om å behandle resolusjon 24 - Mobilitetshus på FrognerLeder og nestleder i MDG Frogner ønsker å slå et slag for sin egen resolusjon, og foreslår derfor at resolusjonen om moblitetshus behandles av årsmøtet.

Årsaken til dette er at vi ser det som gunstig at Oslo MDG tar en tydelig posisjon i en høyaktuell sak. Videre er det viktig å be årsmøtet om å markere en tydelig posisjon ovenfor beslutningstagerne i byrådet om å velge en tydelig side i saken.

Ofte er argumentene i slike forslag at det er bedre å gi byrådet økt handlingsrom fremfor å binde dem. Vi ser derimot et behov for å gjøre nettopp dette i en flertydig sak. Selv om vi allerede har markert oss med gruppeleder Harald Nissen, er det positivt om vi kan gi en helt entydig beskjed, og ikke minst, sitte i førersetet når saken debatteres.
Adam Tumidajewicz
24
09.03.2018 kl. 16.12.16Sak 6 ResolusjonerResolusjon 22, endring tekst, og flytting til behandling på
årsmøtet:
1) Endre tekst; stryke "og å anlegge denne parken innen valget 2019."
2) stemmes over på årsmøtet
Viktig resolusjon for Frogner Lokallag. Ønsker å løfte den til avstemming på årsmøtet.Arne Haabeth, Adam Tumidajewicz
25
09.03.2018 kl. 18.08.00Sak 6 ResolusjonerStryke første punkt fra resolusjon 20, Det offentlige rom, et pusterom, som lyder: Jobber for å begrense mengden reklame i det offentlige rom, bl.a. på kollektivtransport og holdeplasser.Det er vanskelig å begrense mengden reklame i det offentlige rom midt i diverse kontrakter som vi har inngått eller arvet fra forrige byråd. Men vi kan la være å inngå nye slike kontrakter og la eksisterende utløpe av seg selv. Dette er dekket av andre punkter i forslaget.Børge A. Roum
26
09.03.2018 kl. 18.20.35Sak 6 ResolusjonerLegg til følgende nye punkt i resolusjonsforslag 20 Det offentlige rom, et pusterom: - Jobbe for å begrense bruk av reklameskjermer i vinduer til butikker, spisesteder, etc. rettet ut mot gatearealer, spesielt skjermer hvor det selges reklameplass til tredjeparter.Stadig flere butikker og andre med store vinduer ut mot det gågater setter opp reklameskjermer som trekker oppmerksomhet og fyller opp det offentlige rom med enda mer kjøpe- og kroppspress. Dette er en utvikling vi bør ta tak i raskt.Børge A. Roum
27
09.03.2018 kl. 18.27.07Sak 6 ResolusjonerEndre denne siste setningen i dette punktet i resolusjon 1 om sykkelskoler i norske byer

«- Øke det faglige nivået på skolens sykkelopplæring ved å tilgjengeliggjøre sykkelkompetanse fra frivilligheten for lærere. Samleportalen “sykkeldyktig.no” skal sikres statlig finansiering for å samle og gi en oversikt over sykkelopplæringstilbud for skoler etter modell fra portalen “svømmedyktig.no” for svømmeopplæring.»

Til

«En nettportal, etter modell fra portalen “svømmedyktig.no” for svømmeopplæring, må sikres statlig finansiering for å samle og gi en oversikt over sykkelopplæringstilbud for skoler
Det er ikke lurt å gi føringer for hva en slik portal skal hete og hvor på internett den bør ligge. I tillegg er "svømmedyktig" et mye mer utbredt og normalt akseptert ord enn "sykkeldyktig", som høres mer konstruert ut for å passe med formelen.Børge A. Roum
28
09.03.2018 kl. 23.03.01Sak 6 ResolusjonerBehandle Resolusjon 25: Oslo – Europas hovedstad for deling og samarbeid istedenfor Resolusjon 1 Sykkelskole i storbyer fra Oslo Grønn Ungdom eller Resolusjon 5: Kontantstøtta er grønn politikk for alle! Fra Adam TumidajewiczBørge A. Roum
29
09.03.2018 kl. 23.06.07Sak 6 ResolusjonerBehandle Resolusjon 20: Det offentlige rom, et pusterom istedenfor Resolusjon 1 Sykkelskole i storbyer eller Resolusjon 5: Kontantstøtta er grønn politikk for alle!Børge A. Roum
30
10.03.2018 kl. 10.31.32Sak 6 ResolusjonerResolusjon 7. Strykningsforslag. Stryke kulepunkt på side 13: «utvikle en Skøyenplan med menneskevennlige byggehøyder, gode grøntområder og gode transportløsninger»Viktig og effektiv klima- og miljøpolitikk å bygge høyt ved knutepunkterTom Kristian Berger
31
10.03.2018 kl. 10.34.31Sak 6 ResolusjonerGjelder forslaget om lovpålagte ungdomsklubber. Forslagsteksten endres til: Miljøpartiet De Grønne vil at det stadfestes normer for innhold, kvalitet og antall ungdomsklubber basert på demografiske og sosioøkonomiske forutsetninger og kriterier i en kommune/bydel. Dersom Søndre Nordstrands opprinnelige forslag faller ønsker vi å fremme dette subsidiært. Lillian Bredal Eriksen
32
10.03.2018 kl. 10.34.45Sak 6 ResolusjonerStrykningsforslag resolusjon 7, side 13. Stryke kulepunkt: «redusere planområdet for Smestad-reguleringen»Ruter har pekt på ledig kapasitet på vestgående t-baner samtidig som det er fulle vogner mot øst. Det er derfor rasjonelt å sørge for høy fortetting ved t-banestasjoner på vestkanten. Tom Kristian Berger
33
10.03.2018 kl. 10.48.46Sak 6 ResolusjonerResolusjon nr 7: a) Nytt første kulepunkt i første kulepunktliste: Småhusplanen videreføres og følges. b) Slette teksten fram til "Vi ønsker at MDG skal ha det sosiale mennesket i fokus ved utbygging."Teksten rommer skjemmende faktafeil. Hovedbudskapet om å videreføre småhusplanen må inn i kulepunktlista.Martin Oppegaard
34
10.03.2018 kl. 10.57.43Sak 6 ResolusjonerResolusjon 17 settes opp mot resolusjon 2Tom Kristian Berger
35
10.03.2018 kl. 11.04.10Sak 6 Resolusjonerendringsforslag til Resolusjon 22, trekker endringenblir ivaretatt av Fylkesstyret, slik redaksjonen vurderer
Arne Haabeth, Adam Tumidajewicz
36
10.03.2018 kl. 11.04.18Sak 6 ResolusjonerEndre resolusjon 2 til resolusjon 12Tydelig uttalelse fra Årsmøtet på oslo s og nylandsbroa er viktigAsbjørn Aas
37
10.03.2018 kl. 11.05.17Sak 6 ResolusjonerBytte ut resolusjon 3 med resolusjon 25Flere gode ideer i resolusjon 25 som kan styrke Oslos posisjon som miljøhovedstad i 2019.Kenneth M. Lydersen
38
10.03.2018 kl. 11.06.43Sak 6 ResolusjonerSette resolusjon 12 opp mot resolusjon 7Tom Kristian Berger
39
10.03.2018 kl. 11.06.56Sak 6 ResolusjonerBytte ut behandling av resolusjon 1 med resolusjon 20.Resolusjon 20 inneholder mange bra tiltak som kan styrke Oslos posisjon som miljøhovedstad i 2019.Kenneth M. Lydersen
40
10.03.2018 kl. 11.09.23Sak 6 ResolusjonerBehandle resolusjon 19 i stedet for 5Personvern er fremtidsrettet, dagsaktuelt og vil bli stadig viktigere. Det er svært viktig å delta aktivt i denne debatten og bidra til mindre overvåking og bedre personvern. Kontantstøtte mener vi allerede noe om nasjonalt, det er et kompromiss mellom svært ulike ståsteder og mange motstridende hensyn og det er ingen grunn til å bruke medietid og politisk kapital på dette temaet.Kristine Schøyen Berdal
41
10.03.2018 kl. 11.11.36Sak 6 ResolusjonerBehandle resolusjon om personvern i stedet for resolusjon om småhusplanenMiriam Langmoen
42
10.03.2018 kl. 11.11.40Sak 6 ResolusjonerOslo MDG vil: - At bestemmelsene og føringene i Kommunedelplanen (KDP) for Akerselva Miljøpark oppdateres og skjerpes for å sikre et strekere og reelt vern, blant annet gjennom å bytte ut gjeldende “hensynsone” med en byggegrense. At KDP for Akerselva Miljøpark inkluderes i kommuneplanens arealdel når denne revideres. - At det innarbeides en klausul/bestemmelse i kommuneplanen som sier at dersom eksisterende anlegg og bebyggelse plassert innenfor 20-meters beltet fra Akerselva rives, skal arealet reguleres til friområde dersom dette bidrar til å sikre sammenhengende grønt- og turveidrag langs elva. - At vi inntil videre går mot planlagte byggeprosjekter innenfor 20 metersbeltet fra Akerselva som er i strid med føringene i KDP Akerselva Miljøpark. - At Akerselva Miljøpark rustes opp i forbindelse med Europeisk Miljøhovedstad 2019, f.eks. ved å gjøre tiltak for etablere bedre skilting og tilgjengelighet langs elva. - Jobbe for at Oslo kommune tar initiativ til å endre vernestatusen til landskapsvernområde. Helhetlig endringsforslag til resolusjon 4. Presisering og utvidelse.Sirin Hellvin Stav
43
10.03.2018 kl. 11.11.54Sak 6 ResolusjonerBehandle 8 resolusjoner og la resolusjon 19 være den 8.Personvern er svært viktigKristine S Berdal
44
10.03.2018 kl. 11.12.53Sak 6 ResolusjonerResolusjon 6 Plastforurensing
Pkt 9. Stryk «ikke nedbrytbar engangsplast»
Forskning viser at nedbrytbar engangsplast i realiteten ikke er nedbrytbar, men ender som mikroplast. Løsningen på plastproblemet er returordninger og sirkulær økonomi: Kriteriet for nedbrytbarhet settes under ideelle forhold i lab, og plasten oppfører seg anderledes ute i økosystemet,
Einar Wilhelmsen
45
10.03.2018 kl. 11.13.20Sak 6 ResolusjonerErstatte behandlingen av resolusjon 7 (om Småhusplanen) med resolusjon 20: (Det offentlige rom, et pusterom)Sindre Buchanan
46
10.03.2018 kl. 11.13.38Sak 6 ResolusjonerBehandle resolusjon 19 istedenfor resolusjon 3.Resolusjon 3 er allerede mer enn bra nok ivaretatt ved økt fokus på grensesetting for dagens unge. Resolusjon 19 er derimot mer kurant nå. Begge er skole, så da får vi en resolusjon om skole.Øyvind Elgstøen
47
10.03.2018 kl. 11.13.45Sak 6 ResolusjonerErstatte resolusjon 5 (om Kontantstøtte) med med resolusjon 19: (Tiltak for bedre personvern)Sindre Buchanan
48
10.03.2018 kl. 12.08.51Sak 6 Resolusjoner
Resolusjon 6 (plastforurensing) - punkt 9 - endre til:

Stille krav til bruk av ikke-fossil plast og resirkulerbar plast i kommunens innkjøp, og fase ut bruken av engangsartikler av plast, som f.eks. engangskrus - og -bestikk, i kommunens virksomheter innen 2020.
Mitt endringsforslag innebærer at vi stryker "fase ut bruk av ikke-nedbrytbar plast". Som Einar skriver i sitt endringsforslag lenger opp betyr ikke nødvendigvis "nedbrytbar plast" at den faktisk er nedbrytbar, det betyr kun at den brytes ned noe raskere en vanlig plast. Jeg foreslår også at vi erstatter ordet "bioplast" med "ikke-fossil plast" siden bioplast kan missforstås som nedbrytbar plast.
Sabina Syed
49
10.03.2018 kl. 12.11.06Sak 6 ResolusjonerForeslår å stryke følgende punkt i resolusjon 1: 1, 3 og 4Ressurskrevende og intensjonen ved forslaget (bedre sykkelopplæring) kan bedre gjennomføres i samarbeid mellom kommunen, skoler og relevante aktører (Trygg Trafikk, Syklistenes Landsforbund og andre).Kenneth M. Lydersen
50
10.03.2018 kl. 12.12.17Sak 6 ResolusjonerEndringer til resolusjon 2.

Endre overskriften til «Flere fritidsklubber»

Endre siste avsnitt under «Forslag til vedtak» til:

Å realisere flere fritidsklubber kan gjøre at det blir lettere å tenke langsiktig i det forebyggende arbeidet for barn og ungdommer. Det gir et klart signal til våre unge om at vi ser dem og prioriterer dem. Derfor vil Miljøpartiet De Grønne at det skal etableres flere fritidsklubber og med et særlig fokus på belastede områder
Lovpålegging tar ikke høyde for at vidt forskjellige kommuner kan ha vidt forskjellige behov og dermed behov for forskjellige løsninger. Tom Kristian Berger
51
10.03.2018 kl. 12.12.18Sak 6 ResolusjonerStryke "og internettkontroll" fra første punkt til vedtak i Resolusjon 19 om personvern. Internettkontroll kan være nødvendige sperringer på nettsider som barn og unge også bruker. Elisabeth Fjelltun Nilsen
52
10.03.2018 kl. 12.12.25Sak 6 ResolusjonerForeslår å stryke punkt 3 fra resolusjonen. Dette da utfasing på to år kan føre til store ekstrakostnader kontra det å fase ut naturlig.Kenneth M. Lydersen
53
10.03.2018 kl. 12.15.02Sak 6 ResolusjonerForeslår å stryke punkt 1 fra resolusjonenVeldig kontroversielt (forsørgeransvar å avgjøre slike ting) og praktisk ugjennomførbart. Det er mye bra ved foreldreovervåkning og som ikke her blir godt nok belyst.Kenneth M. Lydersen
54
10.03.2018 kl. 12.17.47Sak 6 ResolusjonerForeslår å endre punkt 3 i resolusjonen så den blir lydende: "At all kameraovervåkning på skoler og barnehager i undervisningstiden skal i utgangspunktet være forbudt".Gir rom for å søke ved evt dispensjoner av ymse årsaker.Kenneth M. Lydersen
55
10.03.2018 kl. 12.32.08Sak 6 ResolusjonerLegge til "Omreisende" sykkelskole til resolusjon 1 fra Grønn UngdomJeg tror det vil være bedre bruk av ressursene våre å sette opp en omreisende sykkelskole, framfor å bruke et fysisk bygg som elevene fra hele Oslo (eller andre storbyer) må reise til. Det kommer til å bli veldig vanskelig med logistikken å sende hele skoleklasser, eventuelt med sykler, til disse lokalene. Jeg mener derfor det vil bli bedre å sende rundt en gruppe personer med utstyr rundt til skolene i store byer.Hauk Sitre
56
10.03.2018 kl. 12.32.09Sak 6 ResolusjonerResolusjon 3: Seksualundervisning for barn og unge bør styrkes

#metoo har satt fokus på ukultur i brede lag av samfunnet, i arbeidsliv, kulturliv, media, politikk og mange andre arenaer. Kampen mot seksuell trakassering, uønsket seksuell oppmerksomhet og overgrep handler om mer enn lover og regler. Det handler om hva slags holdninger vi har. For å forebygge dette, trengs enda sterkere innsats i seksualundervisningen i skolen.

Ungdommens bystyremøte har formidlet at seksualundervisningen ikke er god nok. Derfor er det bra at byrådet har vedtatt å styrke seksualundervisningen, med særlig vekt på grensesetting. Grensesetting handler både om å forstå andres og egne grenser, men å oppsummere dette som "grensesetting" impliserer først og fremst at det er ditt ansvar å sette grenser, og ikke andres ansvar å respektere dem.

Seksualundervisningen må styrkes. Barn og unge må lære om hvordan man respekterer hverandres grenser og hvordan man kan håndtere det når man har opplevd at egne grenser ikke blir respektert.
Begge kjønn bør få styrket seksualundervisning. Ved å ha en resolusjon som retter seg direkte mot å styrke seksualundervisningen for gutter er jeg redd jenter kan bli litt glemt når man skal drive seksualundervisning. Å få forståelse for viktigheten av å respektere hverandres grenser er nyttig for begge kjønn. Det er også viktig at det kommer frem at å respektere hverandres grenser er viktig uavhengig av kjønn til både offer og overgriper.Dagrun Haugland
57
10.03.2018 kl. 12.34.45Sak 6 ResolusjonerResolusjon 1. Endring: Sykkelopplæringen skolene har i dag evalueres med formål om å styrke opplæringen både kvalitetsmessig og økonomisk. Det er i dag opplæring for 4. og 5. klassinger på skolen gjennom et skoleringsopplegg fra Trygg Trafikk, hvor lærerne selv er ansvarlig for opplæringen. Barn sykler i sitt nærmiljø. Det vil derfor være unaturlig at barna skal til byen for å lære å sykle. Et eget skolebygg for dette synes unødvendig.Lillian Bredal Eriksen
58
09.03.2018 kl. 23.33.02Sak 9 ValgFranz Della MeaMiriam Einangshaug
Kandidat til varamedlem
59
10.03.2018 kl. 06.58.34Sak 9 ValgFranz Della MeaEiny LangmoenKandidat styremedlem
60
10.03.2018 kl. 09.13.52VedtekterForslag 4 frå Kjersti Aspheim endrast frå §7.8 til §7.1Skrivefeil i opphaveleg forslagAnette Nistad
61
10.03.2018 kl. 13.58.11Sak 6 ResolusjonerEndre resolusjon 2 til resolusjon 12Tydelig uttalelse fra Årsmøtet på oslo s og nylandsbroa er viktigAsbjørn Aas
62
10.03.2018 kl. 15.43.54Vedtekter - Sak F11Endre F11 fra å være tilleggsforslag om et nytt punkt, til et tillegg til eksisterende paragraf, f.eks. 7.8 eller 7.11. Gi hjemmel til redaksjonell endring av denne "innbakingen"Foreliggende F11 skaper kun et pålegg om at det eksisterer et arbeidsutvalg. Intensjonen er god, men ivaretas kanskje bedre med litt redaksjonell frihet.Adam Tumidajewicz
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu