คะแนนเก็บ ม.6/2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNSTUVWXYZ
1
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 สายการเรียนวิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2
2
ชื่อครูประจำชั้น : นางดรุณี แสงศิริรักษ์ , นางสาวรุ่งรัตน์ สมโภชน์ , นางสาวพัชรีพร ธุระธรรม
3
หอ
กรุ๊ป
เผ่า
4
เลือด
quiz
dream
ansgroupmid
final
total
grade
5
เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล202020302010040
6
17700
น.ส.นันทวัน สกุลทิพย์เดชา
12Oม้ง1318181511753.5361915
7
27760น.ส.ศิริพร แซ่เล่า5Oม้ง1018191911773.5371719
8
38308น.ส.อุไร วงศ์ธีรภาพ16Aม้ง1018181610723361616
9
48629น.ส.อรณิชา พันธ์เจดีย์12Bไทย1418181610763.5362016
10
59284
น.ส.รัชนี พลีชีพเพื่อเผ่า
16O
กะเหรี่ยง
141818158733362015
11
69287น.ส.วราภรณ์ ศรีสมุทร20Oไทย101817155652.5351515
12
79290น.ส.สุภัสสร ช่างเงิน7Oไทย11193182011824402121
13
89291
น.ส.สุภิญญา สงเคราะห์ถิ่น
7Bไทย17201171510804382520
14
99293น.ส.อาภา แซ่ว่าง1Oม้ง1118171510713351615
15
109294น.ส.อัมพร อรุณแสงใส12O
กะเหรี่ยง
1518181510763.5362116
16
119300นายภัทรพล คำสุก13ABไทย1019181511733371715
17
129338
น.ส.เกษมณี สุดารัตน์คีรี
5O
กะเหรี่ยง
111919157713381915
18
139340
น.ส.จันทร์จิรา เชี่ยวชาญคีรี
7B
กะเหรี่ยง
1219191511763.5382015
19
149346น.ส.ยุวดี ชยุตารัตนา5B
กะเหรี่ยง
1618171511773.5352116
20
159593น.ส.เสาวนีย์ พญาวงษ์16Aลีซอ12193191611804412319
21
1610152น.ส.กฤติมา ทองมา7Aไทย1220181510753.5382015
22
1710153
น.ส.จิรานุช มั่นคงพิพัฒน์
12Aม้ง112018159733381915
23
1810154น.ส.ไพรลิน ชัยอารักษ์4O
กะเหรี่ยง
1219171510733361815
24
1910155
น.ส.ภิราพร ธาราศิริโชค
4A
กะเหรี่ยง
151818188773.5362119
25
2010156น.ส.มานี พนาปานแก้ว12AB
กะเหรี่ยง
1018171711733351517
26
2110158น.ส.สุวนันท์ จารุวนาลี16O
กะเหรี่ยง
1218171510723351715
27
2210159นายคงบรรชา แซ่ม้า13Oม้ง1018171511713351515
28
2310199
นายหัสดิน บ้านนาไพรสิฐ
18B
กะเหรี่ยง
1018181510713361615
29
2410219
น.ส.ญาณี วิโรจน์วนากุล
5Oม้ง151817155703352015
30
257231น.ส.สุดาพร ดำเนินคีรีบ.พ.B
กะเหรี่ยง
121818208763.5361820
31
267742น.ส.ทักษพร อยู่เสือบ.พ.Oอาข่า101818178713361617
32
279275
น.ส.มีนตรา วงศ์คล้ายพระจันทร์
20B
กะเหรี่ยง
111818158703361715
33
289292น.ส.ณัฐธิดา อ่อนจิ๋ว12Bไทย1418181510753.5362015
34
299304นายสิทธิพล อินตา11Bไทย131517156662.5321515
36
319319น.ส.วนิดา แสนอุ่นเรือน9O
กะเหรี่ยง
161817155713352116
37
329343น.ส.ณัฐภรณ์ นภาศิริพนา3AB
กะเหรี่ยง
1018192010773.5371720
38
339344น.ส.พจนาถ ระมั่ง17Oไทย101818159703361615
39
349591น.ส.อรชา ขจรไกลการ20B
กะเหรี่ยง
111917158703361715
40
359786น.ส.มยุรี แก้วกุมารี4B
กะเหรี่ยง
131817157703351815
41
3610161น.ส.ดวงฤดี เปกไธสง20Oไทย1118171510713351615
42
3710162
น.ส.ประนอม บ้านนานิรามัย
2AB
กะเหรี่ยง
152018157753.5382318
43
3810163
น.ส.ปวีณา วิเชียรชัยคีรี
20O
กะเหรี่ยง
1118191811773.5371818
44
3910164
น.ส.เอื้อมดาว (พาณี) พรมปิก
12Oไทย1620172414914372327
45
4010165น.ส.พิชญาภา เลาลี16Aมูเซอ111917158703361715
46
4110166น.ส.ไพรลิน โตอุ่นเพชร12Aไทย132019158753.5392217
47
4210168น.ส.ศิริลักษณ์ ผิวมา3Oไทย1418171510743351915
48
4310169นายตังส่วย -14O
กะเหรี่ยง
101817157672.5351515
49
4410170น.ส.กาญจนา แซ่จ้าง20Bม้ง1018171510703351515
50
4510176น.ส.วรรณภา อาระเฮีย3ABไทย101517158652.5321215
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
Loading...
 
 
 
6/1
6/2
6/3
 
 
Main menu