ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ
2
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
3
4
DANH SÁCH SINH VIÊN HOÀN THÀNH SINH HOẠT CÔNG DÂN TUẦN SHCD CUỐI KHÓA
5
(Dự kiến)
6
Năm học 2021-2022 24/4/2022
7
8
STTHọ và tênMSSVĐiểmFeedbackKết quả học tậpMục đích học tập
9
1Nguyen Tuan KietITIT190277xChưa hoàn thành
10
2Phạm Minh KhoaBABAIU18080 10xChưa hoàn thành
11
3Nguyễn Thị Anh ĐàoBABAIU1837616xHoàn thànhSHCD Cuối khóa, chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường
12
4Nguyễn Lữ Minh ThyBABAIU1933817xHoàn thànhSHCD Cuối khóa, chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường
13
5Lê Trần Tân SangIELSIU1925415xHoàn thànhBổ sung SHCD GK còn thiếu
14
6Lưu Minh LongITITIU1807916xHoàn thànhSHCD Cuối khóa, chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường
15
7Huỳnh Đức PhátITITIU1917711xChưa hoàn thành
16
8Bùi Thế VinhIELSIU1817612xChưa hoàn thành
17
9Trần Hoài NamIELSIU1808915xHoàn thànhSHCD Cuối khóa, chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường
18
10Tạ Phạm Thuỳ Trang IELSIU1815317xHoàn thànhSHCD Cuối khóa, chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường
19
11Đặng Thị Vĩnh HảoBAFNIU1829316xHoàn thànhSHCD Cuối khóa, chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường
20
12Lê Khánh TâmEVEVIU1805014xChưa hoàn thànhSHCD Cuối khóa, chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường
21
13Ho Thi Thu ThaoIELSIU1814015xHoàn thànhSHCD Cuối khóa, chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường
22
14Hứa Ngọc Nghi LâmBABAIU1808816xHoàn thànhSHCD Cuối khóa, chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường
23
15Trần Bảo NhiBEBEIU1814515xHoàn thànhSHCD Cuối khóa, chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường
24
16Nguyễn Huỳnh Trúc QuânBEBEIU2023812xChưa hoàn thànhBổ sung SHCD GK còn thiếu
25
17Nguyễn Nhật KhaBEBEIU1907119xHoàn thànhBổ sung SHCD GK còn thiếu
26
18Hà Xuân Trường IELSIU1816417xHoàn thànhSHCD Cuối khóa, chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường
27
19Nguyễn Thị Minh ÁnhIELSIU1818018xHoàn thànhSHCD Cuối khóa, chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường
28
20Nguyễn Thị Xuân HânIELSIU1803516xHoàn thànhSHCD Cuối khóa, chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường
29
21Nguyễn Khai NguyênIELSIU1920317xHoàn thành
30
22Hán Minh VyIELSIU1824016xHoàn thànhSHCD Cuối khóa, chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường
31
23TRẦN BẢO TRÂMIELSIU1815116xHoàn thànhSHCD Cuối khóa, chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường
32
24TRẦN TRỊNH BẢO TRÂNBABAIU2061216xHoàn thànhBổ sung SHCD GK còn thiếu
33
25Lê Quang ThôngBTFTIU1708616xHoàn thànhSHCD Cuối khóa, chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường
34
26Trần Tú NhiBEBEIU2022512xChưa hoàn thànhBổ sung SHCD GK còn thiếu
35
27Lê Hồng HạnhBABAIU1838118xHoàn thànhSHCD Cuối khóa, chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường
36
28Lê Nguyễn Lam NgọcBTBTIU1834518xHoàn thànhSHCD Cuối khóa, chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường
37
29Vũ Mai Quốc TháiIelsiu1813416xHoàn thành
38
30Đặng Bá Thiện PhúcMAMAIU1802718xHoàn thànhSHCD Cuối khóa, chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường
39
31Trần Thị Lan HươngBAFNIU1803616xHoàn thànhSHCD Cuối khóa, chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường
40
32Trịnh Thị Thùy TrangBABAIU1833016xHoàn thànhSHCD Cuối khóa, chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường
41
33Nguyễn Thị Anh ThơBAFNIU1813216xHoàn thànhSHCD Cuối khóa, chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường
42
34Trịnh Bảo KhanhBEBEIU1815914xChưa hoàn thànhSHCD Cuối khóa, chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường
43
35Lê Thanh MaiIELSIU1807716xHoàn thànhSHCD Cuối khóa, chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường
44
36PHẠM QUANG HUYIEIEIU1803317xHoàn thànhSHCD Cuối khóa, chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường
45
37Thân Vũ Quỳnh HươngBAFNIU1909113xChưa hoàn thànhSHCD Cuối khóa, chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường
46
38Tôn Nữ Hoài ThanhIEIEIU1808016xHoàn thànhSHCD Cuối khóa, chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường
47
39Nguyễn Thuỳ TrangBTFTIU1821818xHoàn thành
48
40Đặng Thị Thu Duyên BEBEIU1906019xHoàn thànhSHCD Cuối khóa, chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường
49
41Trần Tâm ThiIEIEIU1808414xChưa hoàn thànhSHCD Cuối khóa, chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường
50
42Phan Hữu NghĩaBAFNIU2035916xHoàn thànhBổ sung SHCD GK còn thiếu
51
43Nguyễn Trần Khánh LinhIELSIU1806718xHoàn thànhSHCD Cuối khóa, chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường
52
44Ngô Văn HiếuIELSIU1804118xHoàn thànhSHCD Cuối khóa, chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường
53
45Nguyễn Đình Minh QuânIELSIU1825318xHoàn thànhSHCD Cuối khóa, chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường
54
46Nguyen Qui VInh Quangititiu192529xChưa hoàn thành
55
47Đỗ Võ Minh ThưBABAIU2060118xHoàn thànhBổ sung SHCD GK còn thiếu
56
48Lê Đỗ Huy DuITITIU1802716xHoàn thànhBổ sung SHCD GK còn thiếu
57
49Miêu Thuận LâmBEBEIU2021214xChưa hoàn thànhBổ sung SHCD GK còn thiếu
58
50Trương Thụy Anh ThưBTFTIU1823617xHoàn thànhSHCD Cuối khóa, chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường
59
51Nguyễn Ngọc TrườngIELSIU190864xChưa hoàn thànhBổ sung SHCD GK còn thiếu
60
52Võ Thăng LongBABAIU1810517xHoàn thànhSHCD Cuối khóa, chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường
61
53Vương Hồng Kim ChâuBEBEIU2018812xChưa hoàn thànhBổ sung SHCD GK còn thiếu
62
54Trần Thị Ngọc VyIEIEIU1811919xHoàn thànhSHCD Cuối khóa, chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường
63
55Trương Thanh HàBABAIU1804816xHoàn thànhSHCD Cuối khóa, chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường
64
56Võ Ngọc Thu HàBAFNIU1802816xHoàn thànhSHCD Cuối khóa, chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường
65
57Nguyễn Hữu Minh ĐứcBABAWE1635710xChưa hoàn thànhBổ sung SHCD ĐK còn thiếu
66
58Bùi Hoàng Kim LongBAFNIU1806516xHoàn thànhSHCD Cuối khóa, chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường
67
59Lê Hữu Hoàng LongIELSIU1807115xHoàn thànhSHCD Cuối khóa, chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường
68
60Lương Nhã Nhật Minh BAFNIU1807216xHoàn thànhSHCD Cuối khóa, chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường
69
61Trần Chí ThịnhMAMAIU1700617xHoàn thànhBổ sung SHCD ĐK còn thiếu
70
62Võ Ngọc Trân ChâuBABAIU1802716xHoàn thànhSHCD Cuối khóa, chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường
71
63Nguyễn Mai ThanhIELSIU1813616xHoàn thànhSHCD Cuối khóa, chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường
72
64
PHẠM NGUYỄN PHƯƠNG TRANG
BABAIU1830917xHoàn thànhSHCD Cuối khóa, chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường
73
65Bùi Nguyễn Quang MinhIELSIU1808118xHoàn thànhSHCD Cuối khóa, chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường
74
66Đinh Hoàng TúBABAIU1823116xHoàn thànhSHCD Cuối khóa, chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường
75
67Nguyễn Phan Ái VyBABAIU1838716xHoàn thànhBổ sung SHCD GK còn thiếu
76
68Đinh Thị Minh PhươngBAFNIU1810416xHoàn thànhSHCD Cuối khóa, chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường
77
69Nguyễn Quốc BảoBABAIU1928416xHoàn thành
78
70Lê Hòa Bình IEIEIU18007 18xHoàn thành
79
71Nguyễn Hoàng Thanh TúBTBTIU2024318xHoàn thànhBổ sung SHCD GK còn thiếu
80
72Nguyễn Võ Huỳnh NhưBEBEIU1702916xHoàn thành
81
73Đỗ Chu PhongBABAIU1816515xHoàn thànhSHCD Cuối khóa, chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường
82
74Huỳnh Thúy VyIELSIU1817813xChưa hoàn thànhSHCD Cuối khóa, chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường
83
75Trần Minh TuấnBABAIU1823316xHoàn thànhSHCD Cuối khóa, chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường
84
76Nguyễn Các Ngọc KhêIELSIU1805416xHoàn thành
85
77Đoàn Duy TânIELSIU2012117xHoàn thànhBổ sung SHCD GK còn thiếu
86
78Lê Đình KhánhIELSIU1805316xHoàn thànhSHCD Cuối khóa, chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường
87
79Lê Hoàng Thúy Vi BABAIU2018118xHoàn thànhBổ sung SHCD GK còn thiếu
88
80Nguyễn Thị Thu AnIELSIU1824916xHoàn thành
89
81Lê Hoàng Thảo LinhIELSIU1806617xHoàn thànhSHCD Cuối khóa, chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường
90
82Trần Nguyễn Khánh DuyITDSIU1804916xHoàn thànhSHCD Cuối khóa, chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường
91
83Phan Mỹ Hồng HạnhBEBEIU2019814xChưa hoàn thànhBổ sung SHCD GK còn thiếu
92
84Nguyễn Thị Minh ThươngBABAIU1820316xHoàn thànhSHCD Cuối khóa, chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường
93
85Nguyễn Thị Kim PhụngBAFNIU2039718xHoàn thànhBổ sung SHCD GK còn thiếu
94
86Nguyễn Đặng Phương LamIELSIU1806216xHoàn thànhSHCD Cuối khóa, chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường
95
87PHẠM MINH QUÂNEEACIU1806218xHoàn thànhSHCD Cuối khóa, chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường
96
88Trần Cẩm Thuỵ NhiBEBEIU1909218xHoàn thànhSHCD Cuối khóa, chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường
97
89Bùi Minh TrúcBTBTIU2024116xHoàn thànhBổ sung SHCD GK còn thiếu
98
90Lê Bá Khánh LinhBAFNIU2032612xChưa hoàn thànhBổ sung SHCD GK còn thiếu
99
91Trần Thị Thanh Mai IELSIU1807617xHoàn thànhSHCD Cuối khóa, chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường
100
92Nguyễn Quốc KhánhIELSIU1903018xHoàn thành