ประกาศผลสอบนักเรียนสอบเข้า ป.1 ปีการศึกษา 2563 (ประกาศ 13 พ.ย. 62)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
โรงเรียนแม่พระฟาติมา
2
ประกาศผลสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
3
แผนก English Activity Section (EA)
4
ปีการศึกษา 2563
5
6
ที่
เลขที่สอบ
ชื่อสกุลหมายเหตุ
7
1P.1001
เด็กหญิงสุภัสสรา
อรุณพิริยะกุล
8
2P.1002
เด็กชายเตชินท์
ระตีพูน
9
3P.1005
เด็กหญิงวริษา
แสนสวาท
10
4P.1006
เด็กชายปฏิพัทธ์
วงศ์อิทธิพลากร
11
5P.1007
เด็กหญิงอนัญญา
รัตนฉวี
12
6P.1008
เด็กชายฐากูร
สมดี
13
7P.1009
เด็กชายธนนท์
ประสิทธิ์วรากุล
14
8P.1010
เด็กหญิงพัทธนันท์
ชูชัยวุฒิพงศ์
15
9P.1011
เด็กชายณัทสฤษฎิ์
เสนีย์พยัคฆ์
16
10P.1012
เด็กชายธนกฤติ
แถนสีแสง
17
11P.1013
เด็กหญิงอภิษฎา
โพธิ์มาก
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
โรงเรียนแม่พระฟาติมา
38
ประกาศผลสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
39
แผนกสามัญ
40
ปีการศึกษา 2563
41
42
ที่
เลขที่สอบ
ชื่อสกุลหมายเหตุ
43
1P.1002
เด็กชายพันธ์ชนกชนม์
พันธ์สังข์
44
2P.1003
เด็กชายชลธิปญ์
เชิดฉาย
45
3P.1005
เด็กหญิงธัญลักษณ์
ไทยธัญญพานิช
46
4P.1006
เด็กชายพงศพัศ
หลาทอง
47
5P.1007
เด็กชายชินาธิป
อ่วมอิ่ม
48
6P.1008
เด็กชายพิษณุ
จักระนอง
49
7P.1010
เด็กชายศุภกร
ลีลาภูมิพงศ์ชัย
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
หมายเหตุ : ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30 น.
69
สอบสัมภาษณ์ เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...