תוכנית חקלאית שנתית לחקלאות אקולוגית
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
ינוארפברוארמרץאפרילמאייונייוליאוגוסטספטמבראוקטוברנובמברדצמבר
2
שיא החורף. קר וגשוםעונה בה יכולים להיות ימים קרים מאוד וגם ימים חמיםפריחה רבה, אדמה רטובה מהחורף ויש התחממות, צימוח חזק של עציםעוד הרבה פריחה, קרקע מתייבשתהקרקע יבשה מספיק כדי לעשות עבודות עפר, הכי יבש. הרבה זמן אחרי הגשם האחרון. הימים מתחילים להתקצר. הרבה דברים מניבים . עונה הפכפכה, יש שנים שהחורף נכנס בשמחה ולפעמים עוד חם ויבש. החורף מתחיל רשמית :)
3
כלליחרמוש ועישובחרמוש ועישובבדיקת מערכות ההשקייה, תיקוניםהשקיות ראשונותעבודות עפר, השקיה, מלכודות חרקים, רשתות נגד מזיקים. עבודות עפר, השקיהעבודות לשימור מים, השקיהעבודות לשימור מים, השקיהתלוי בגשם- עבודות לשימור מים, השקיהלחדש חיפוי וקומפוסט לעצים, הכנות לחורף
4
קטיףשסק
משמש
משמש
זית
זיתזית
5
שתילותנשיריםסוב- טרופיםטרופיים וסוב טרופייםטרופייםאספסת
6
דישוןהוספת קומפוסט לקראת לבלוב מסביב לעצים פיזור זבל פרות בכל השטח
7
גיזוםגיזום משמשגיזום משמשגיזום שסק לאחר הקטיףגיזום עצי הזית לאחר הקטיףגיזום עצי הזית לאחר הקטיף
8
הגנה ממזיקיםפיזור מלכודות ללכידה המונית בשסק+משמשפיזור מלכודות ללכידה המונית בזיתים
9
ריבוי ייחור נשיריםשתילת ייחורי עצים נשירים
10
זריעות במשתלהשתילי קיץ בחממה
11
איסוף זרעיםאיסוף של התלתן והאספסתאיסוף השומשום
12
זריעות בשטחזרעי שומשום בזיתים+משמש זריעת אספסת+תלתן זיתים ומשמשזריעת אספסת+תלתן זיתים ומשמש
13
14
דילולפרחי שסק
15
נשירה ולבלוב
16
הרכבותנשיריםסוב- טרופיםסוב טרופים
17
בעלי חיים- להוסיף עונות דגירה, הטלה, המלטה, דבורים 4-5 כבשים נמצאות באזור של השסק
2 חמורים בשסק
10 תרנגולות בזיתים
10 תרנגולות במשמש
הכנת כוורות לאחר איסוף הזרעים משחררים את הכבשים
למשך שבועיים בזיתים ושבועיים במשמש
הכנסת החמורים לזיתים ולמשמש במקביל לכבשים
החמורים מנקים את מה שהכבשים לא אוכלות.
תרנגולות דוגרות
אפרוחים חדשים נמצאים במתחם בזיתיםתרנגולות בזיתים ובמשמש ביחד עם החמורים.
הכבשים סיימו לאכול וחזרו לדיר
תרנגולות בזיתים ובמשמש ביחד עם החמורים.
הכבשים סיימו לאכול וחזרו לדיר
תרנגולות בזיתים ובמשמש ביחד עם החמורים.
הכבשים סיימו לאכול וחזרו לדיר
תרנגולות בשסק לאחר המסיק מכניסים את כל בע"ח לזיתים שיאכלו את השאריות לאחר המסיק מכניסים את כל בע"ח לזיתים שיאכלו את השאריות חמורים במשמש.
כבשים בדיר.
תרנגולות בזיתים
18
פעילות אנושיתבנייה של מבנים שונים - תנאים אידאליםמסיק זיתים, הכנת שמן זית, כבישת זיתים
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...