ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
Voor actuele overnachtingsadressen langs het Trekvogelpad gaat u naar
2
"LOGIES EN CAMPINGS" op https://nivon.nl/wandelpaden/trekvogelpad/
3
bladzijde | kaartnummer | heen/terug | regelnummerDe oude tekst in deze kolom..... . . vervangt u door de nieuwe tekst in deze kolom
wijzigingsdatum
4
5
b13Abusievelijk is een deel van de dagtochten niet in de wandelgids opgenomen.28-8-2017
6
Het betreft de volgende dagtochten:
7
STARTPUNT EINDPUNT KM KAART
8
9
NS Alkmaar Graft19,7 4 - 6
10
Graft Wormer14,9 7 - 8
11
b53|k10|r7 <rechtdoor. ..............bij aansluiting op asfaltweg ............ . Derde padrechtdoor. Bij aansluiting op asfaltweg linksaf. Derde pad
12
b58|k13|km 86 tot km 89rood/witte markering nauwelijks mogelijk, volg de witte palen die niet altijd zo wit meer zijn of in het gras verdwijnen. Met kaart 13 erbij gaat het goed6-9-2019
13
14
b58|k13|r►0Horecagelegenheid Ateliercafé EllyKootElke vrijdag, zaterdag en zondag, 1/2 maart tot 1 oktober, 10.00 tot 17.30 uur: koffie, kleine lunch, wijn of bier. Op het terras of in het atelier. Kunstwerken van EllyKoot en anderen. U kunt als groep een afspraak maken.22-5-2013
15
b63|k15|Vaartijden pont Broek in Waterland-Holysloot15 april tot 1 okt.9:30 tot 17:00 uur. voor-en najaar zat en zond.
16
tel. 0610967206
17
b65|krt16Oranjesluizen.........De ORANJESLUIZEN zijn afgesloten, De Schellingwouderbrug is het alternatief. Markering is aangepast.
18
b81|k22|r ►1 en ◄3Het gebied van Natuurmonumenten is verboden voor honden
19
b85|k24|►r 1-2Natuurbrug Crailoo is verboden voor honden!Alternatieve route voor honden: Bij P70310 (natuurbrug) rechtdoor fietspad volgen. Bij 1e fietspad scherp li.af naar beneden. Einde fietspad schuin rechtdoor naar wit hek. Einde weg li.af fietspad op en re.af naar verkeerslichten. Weg oversteken. Rechtdoor over spoorbrug. Bij bocht naar links fietspad op. Na 100 m rechts aanhouden. Fietspad volgen. Bij P-62436/001 rechtdoor. Bij P-70312/001 re.af en meteen li.af. Nu ben je weer op de beschreven route.24-3-2020
20
b85|k24|◄r 17-19Natuurbrug Crailoo is verboden voor honden!Alternatieve route voor honden. Bij P-70312/001 rechtdoor fietspad ri. Hilversum. Bij P-62436/001 rechtdoor. Einde fietspad links aanhouden en dan na 100 m rechts aanhouden. Over spoorbrug naar verkeerslichten. Oversteken, re.af en meteen li.af Achter eetcafé re.af. Bij bocht naar links schuin rechtdoor naar fietspad. Einde re.af en doorlopen naar P-70310 bij natuurbrug. Nu ben je weer op de beschreven route. 24-3-2020
21
b90|k27|>r11Na 1km bij P-20071 rechtsaf Edmond InsingerlaanNa 1 km bij ANWB-paddestoel rechtsaf. (volgens de gids, kaartje en tekst P-20071. Het nr. is gewijzigd in P-62477. Op dit moment (oktober 2020) is er slechts een betonnen sokkel aanwezig)20-10-2020
22
b90|k27|<r1Na 1 km bij P-20071 linksaf ...Na 1 km bij ANWB-paddestoel linksaf. (volgens de gids, kaartje en tekst P-20071. Het nr. is gewijzigd in P-62477. Op dit moment (oktober 2020) is er slechts een betonnen sokkel aanwezig)20-10-2020
23
b90|k27|<r2bij P-20022 linksafBij Y-20022 linksaf20-10-2020
24
b90|k27|>r10bij P-20022 rechtsafBij Y-20022 rechtsaf20-10-2020
25
b93, zichtpunt 1Theehuis 't Hooge Erf heet nu:Het Spiehuis. (www.hetspiehuis.nl)22-10-2021
26
b90|k27|<r7....langs afrastering. Heideveldje oversteken. Op splitsing....2-9-2020
27
b93|k28|<r7 en 8rechtdoor, Edmond Insingerlaanrechtdoor. (de naam Edmond Insingerlaan is verdwenen).2-9-2019
28
b95|k29|>Doordat een groot gedeelte van dit trajectdeel niet voor honden toegankelijk is, is er hiervoor een variant ingesteld en geldt de tekst zoals hiernaast is weergegeven.Na de spoorwegovergang links af, Heezerspoor Westzijde. Deze uitlopen en aan het einde rechtsaf, (provinciale weg N413, van Weerden Poelmanweg). Bij "Soester Hoogt" rechts aanhouden, fietspad links aanhouden tot Verlengde Paltzerweg. Linksaf en direct rechtsaf (N213). Einde op T-kruising met N237 (Amersfoortse Straat) rechtsaf en direct daarna linksaf de N413 oversteken.Rechtsaf en voetpad vervolgen, wordt Banningstraat. Op kruising met Kampweg linksaf. Weg uitlopen en de snelweg over viaduct oversteken.21-10-2021
29
b95|k29|<Doordat een groot gedeelte van dit trajectdeel niet voor honden toegankelijk is, is er hiervoor een variant ingesteld en geldt de tekst zoals hiernaast is weergegeven.Rechtdoor, Kampweg, en op kruising met Banningstraat rechtsaf. Gaat over in een voetpad langs N237 (Amersfoortse Straat). Via de verkeerslichten oversteken, even rechtsaf en direct linksaf (van Weerden Poelmanweg / N413). Linksaf, Verlengde Paltzerweg en direct rechtsaf fietspad tot "Soester Hoogt". Rechtsaf en daarna op N413 linksaf. Vervolgens linksaf, Heezerspoor Westzijde. Einde rechtsaf, Paltzerweg en daarna spoor oversteken. (Naar station Den Dolder vlak voor spoor linksaf).21-10-2021
30
b97|k30|>r6 en 7Na 750m ... pad in.Na ca. 400m rechtsaf, via markeringen wit-rood, klein bospaadje in. Aan de rechterhand passeert u een monument. Einde bospad linksaf, negeer paden links en rechts daarna op driesprong rechtsaf en kort daarna weer rechtsaf richting pyramide.12-5-2021
31
b97|k30|<r1 en 2Vervolgens ... einde pad links langs verharde weg.Vervolgens Nordic Walking pad links af, pad van links negeren, MTB-pad kruisen daarna op driesprong linksaf. Kort daarna weer linksaanhouden en vervolgens eerste paadje rechtsaf. Even daarna passeert u een momument aan de linkerhand. Einde bospaadje linksaf, verharde weg.12-5-2021
32
b99Ik31De bushalte bij "piramide" Austerlitz is opgeheven.22-10-2021
33
b99|k31|>r14-16Voor open terrein linksaf....Derde pad linksaf, langs solitaire naaldboom. Bij een bankje linksaf en bij de volgende schuine kruising rechtsaf. Einde pad (voor woning) met de bocht mee naar rechts en daarna het volgende (ruiter)pad links af. Bocht naar rechts en einde pad op asfaltweg linksaf. Voor wit hek de bocht naar links volgen. Bocht naar rechts volgen, daarna linksaf via (fietsers)verkeerslichten de provinciale weg oversteken. Overzijde provinciale weg linksaf en de asfaltweg, Poorste Bos, oversteken richting verkeersbord "doodlopende weg". Voor het verkeersbord "doodlopende weg" rechtsaf via een houten afsluitboom en langs een bordje "opengesteld" rechtdoor (niet linksaf!). Let op! Hierna is de route niet gemarkeerd! De volgende driesprong, bij een bankje, rechts aanhouden. Volg dit slingerende bospad gedurende 530m en negeer al de zijpaden. Aan het einde passeert u een houten afsluitboom en u komt op een klinkerweg (Hoekenkamp). Ga hier linksaf en nagenoeg direct weer rechtsaf. Let op! Hierna is de route weer gemarkeerd! Negeer een pad van links en op de volgende driesprong links aanhouden. Op de volgende kruising van zandpaden rechstaf richting een bankje op een heuvel.3-2-2021
34
b99|k31|<r4-7Op kruising bij bosrand rechtsaf ............ Bij open terrrein De Hoogt rechtsaf.Op kruising bij bosrand linksaf. Linkerzijpad negeren en op de volgende driesprong links aanhouden. Let op! het volgende trajectdeel is NIET gemarkeerd. Op de klinkerweg (Hoekenkamp) links af en nagenoeg direct weer rechts af een bospad in. U passeert een houten afsluitboom. Dit slingerende bospad gedurende 530m volgen. Al de zijpaden negeren. Op een driesprong, bij een bankje, links aanhouden. De houten afsluitboom passeren en op de asfalt parallelweg linksaf. Let op! Hierna is de route weer gemarkeerd! De asfaltweg, Poorste Bos, oversteken en rechtsaf richting (fiets)oversteekplaats. De provinciale weg oversteken en ga rechtsaf, De Hoogt. Bocht naar links en daarna bocht naar rechts volgen. Sla het eerste (ruiter)pad rechtsaf in. Bocht naar links en aan het einde pad, rechts aanhouden. Eerste pad links (tegenover woning) inslaan. Volgende schuine kruising links aanhouden, richting bankje en voor open terrein De Hoogt rechtsaf.3-2-2021
35
36
37
38
39
b104 I k34Park BroekhuizenDe bospaden ter hoogte van (met name) kasteeltje Broekhuizen zijn weer toegankelijk gemaakt. Hierdoor kan het Trekvogelpad weer "normaal" gevolgd worden. De omleiding is niet meer van toepassing. Wel moet er nog opgelet worden of de markeringen in orde zijn.2-10-2021
40
41
b106 I k35Betreft km220 > < 224De bospaden ter hoogte van (met name) kasteeltje Zuilenstein zijn weer toegankelijk gemaakt. Hierdoor kan het Trekvogelpad weer "normaal" gevolgd worden. De omleiding is niet meer van toepassing. Wel moet er nog opgelet worden of de markeringen in orde zijn.2-10-2021
42
43
b115 | k39 | ►7e regel. Rechtsaf brug over. Einde weg linksaf. Eerste weg rechtsaf (Nieuwe Steeg)Rechtsaf brug over:
- Vervolg route (toegankelijk juli t/m februari, niet voor honden): direct linksaf en passeer het hekwerk, toegang tot natuurgebied "Binnenveldse Hooilanden". (als het graspad modderig is, de route via het fietspad, etc. vervolgen). Eerste pad rechtsaf, brug over. Einde graspad het hekwerk passeren en rechtdoor, Nieuwe Steeg.
- Vervolg route, variant (maart t/m juni en voor honden): Einde weg linksaf. Eerste weg rechtsaf, Nieuwesteeg.
25-11-2021
44
b115 | k41 | ◄4e regel. Einde weg linksaf. Eerste weg rechts.Einde Nieuwesteeg:
- Vervolg route (toegankelijk juli t/m februari, niet voor honden): Asfaltweg oversteken en bij fietsknooppunt 13 rechtdoor en het hekwerk passeren, toegang tot natuurgebied "Binnenveldse Hooilanden". (als het grapad modderig is links af en de route variant vervolgen). Einde graspad brug over en linksaf. Einde pad het hekwerk passeren en op het asfaltfietspad rechtsaf.
- Vervolg route, variant (maart t/m juni en voor honden): Einde weg linksaf. Eerste weg recht.
25-11-2021
45
46
b125|k41|►Gehele tekst vervallen..(Aanlooproute vanaf station Ede-Wageningen: station aan zuidzijde verlaten, rechtdoor Oude Bennekomseweg. Linksaf langs schouwburg De Reehorst en rechtsaf Bennekomseweg. Op rotonde rechtdoor, Edeseweg. 200 m voorbij het voormalige Tolhuis ligt de aansluiting op de route).
[41] Op de Edeseweg via de vluchtheuvel oversteken en rechtsaf het voetpad volgen. 100 m verder linksaf en het volgende pad schuin linksaf richting kasteel Hoekelum. Voor het weiland met de bocht mee naar rechts. Het pad uitlopen en op de verharde weg rechtdoor richting Boerderij Hoekelum. De boerderij aan de linkerzijde passeren en de bocht naar links volgen. Rechtdoor over bruggetje en bocht naar links volgen. Bij prieeltje rechtsaf. Voor open veld rechtsaf en voor aarden wal linksaf. U volgt een spreng. De sprengkop ronden en pad licht omhoog gaan. Op ruime kruising rechts aanhouden. Tweede kruising beukenlaan (links een bankje) rechtdoor. Na 500 m op ruime vijfsprong rechts aanhouden. Op kruising bij bankje linksaf, brede laan omhoog. Voor de heuvel rechtsaf en linksaf achter de heuvel langs. Pad uitlopen tot het eind. Op brede laan rechtsaf. Na 250 m voor klinkerweg schuin linksaf. Einde weg rechtsaf, onverharde weg met fietspad. Onder viaduct door. Rechtdoor en na 1 km bij uitzichtpunt linksaf, spoor over (Naar NIVON-huis De Bosbeek rechtsaf, Bosbeekweg.) [42]
4-3-2021
47
b125|k41|◄Gehele tekst vervallen..[42] Spoor kruisen en rechtsaf, Doctor Hartogsweg. (Voor Nivon-huis De Bosbeek rechtdoor, Bosbeekweg.) Rechtdoor langs spoor en onder viaduct door. Na witte slagboom linksaf onverharde weg, Horalaan. Bij klinkerweg (links) schuin rechtsaf, brede laan. Na huisnummer 4 (aan linker zijde) eerste pad linksaf. Zijpaden negeren. Na bankje op heuvel rechtsaf. Op vijfsprong 2e pad links, brede laan naar beneden. volgen. Op eerste kruising bij een bankje rechtsaf. Aan het einde op een vijfsprong linksaf. Na 500 m kruist u een beukenlaan (rechts aan bankje). Op tweede (ruime) kruising links aanhouden. De sprengkop ronden en spreng volgen. Ter hoogte van een bruggetje rechtsaf. Na het passeren van een open veld links aanhouden. Bij prieeltje linksaf en bocht naar rechts volgen. Na bruggetje rechtdoor en bocht naar rechts volgen. Boerderij Hoekelum aan rechterzijde passeren. In de bocht naar rechts rechtdoor richting weiland. Daarna de bocht naar links volgen. Einde pad op de verharde weg rechtsaf. Bij Edeseweg rechtsaf voetpad volgen. Na 100 m linksaf via vluchtheuvel oversteken en rechtdoor, Sportparkweg. (Aanlooproute naar station Ede-Wageningen rechtsaf). [41]4-3-2021
48
b127|k42|►r1-4Na spoor rechtsaf......zijpaden negeren.Na spoor rechtsaf, zandpad, en na houten afsluitboom linksaf, zandpad. Eerste pad rechtsaf, zandweg, en dit ca. 1 km blijven volgen, zijpaden negeren. Spreng over en linksaf. Op splitsing rechts aanhouden, bospaadje. Bij pad, schuin van links, rechtdoor.30-9-2018
49
b127}k42|◄r16-18Dit slingerend pad.....ruim 1 km volgenIn bocht naar rechts, rechtdoor klein bospad in. Bij pad, schuin van rechts, rechtdoor. Rechtsaf spreng over en zandweg ca. 1 km blijven volgen, zijpaden negeren. Einde linksaf, zandpad. Einde rechtsaf, zandpad langs spoorbaan. 30-9-2018
50
b127|k42|►r11Links langs schaapskooi,...Rechts langs schaapskooi,...6-6-2018
51
b129|k43|◄r6links zandverstuiving1-11-2017
52
k44, 45 en 46De route van het Trekvogelpad loopt voor een belangrijk deel door Nationaal Park De Hoge Veluwe.
Helaas is in de wandelgids niet vermeld dat voor de toegang tot het park een bedrag van € 11,10 per volwassene (prijs in 2021) wordt gevraagd.
27-12-2020
53
b133|k45|►Gehele tekst vervallen..[45] Maak uw keuze uit hoofdroute of alternatief tijdens de bronsttijd in de maand september.
Alternatief tijdens bronsttijd: Ga op de kruising rechtdoor. Op viersprong linksaf. Vóór het Kröller Müller Museum, bij zebrapad, linksaf. Onmiddellijk na de fietsenstalling rechtsaf, aan overzijde half verhard pad volgen. Bij asfaltweg rechts half verhard pad vervolgen tot klinkerweg, hier oversteken en bospad volgen. Bij “Everzwijn” linksaf langs Park Paviljoen. U bent weer op de hoofdroute.
Hoofdroute: Op kruising rechtsaf. Langs President Steijnbank en rechtdoor, bos in. Trappen op en trappen af langs stenen oriënteertafel. Asfaltpad kruisen. Na 25 m rechtdoor, verhard pad. Door klaphek en rechtdoor asfaltweg oversteken. Langs betonmuren en open vlakte rechts houden. Bosrand volgen. Na 175 m links aanhouden, stijgend slingerpad. Rechtsaf steile trap op. Op splitsing rechts aanhouden. Pad over kam volgen. Beneden bij picknicktafel linksaf. Bocht naar links. Na kunstwerk “Ohne Titel 1988” linksaf ruiterpad volgen. Klinkerweg oversteken. Rechtdoor langs Park Paviljoen.
Vervolg hoofdroute: Voetpad rechts van parkeerplaats volgen. Asfaltweg oversteken en bospad volgen. Op kruising rechtdoor over bospad. Ruiterpad kruisen. Kronkelend bospad volgen. Klaphek door, bospad vervolgen. Asfaltweg kruisen. Einde rechtsaf, voetpad (water links). Bij brug aan linkerzijde rechtdoor asfaltweg kruisen. Voorbij picknickplaats rechtsaf, voetpad, gaat over in vlonderpad. Bij ‘Pompgebouw’ rechtdoor, vlonderpad. Einde links aanhouden. Groot grasveld aan linkerhand houden. Einde rechtsaf, pad langs vijver, naar jachtslot. Na de koepel rechtsaf. Rechts aanhouden naar oprijlaan. [46]
21-5-2021
54
b133|k45|◄Gehele tekst vervallen[46] Voor het jachtslot linksaf, voor koepel linksaf en pad volgen naar vijver. Linksaf, langs vijver. Voor groot grasveld linksaf pad volgen. Op splitsing rechts aanhouden, vlonderpad. “Pompgebouw” passeren en verder vlonderpad volgen. Voor vijver linksaf, bij brug aan rechterzijde rechtdoor asfaltweg kruisen. Pad langs vijver. Voor einde van de vijver linksaf, asfaltpad kruisen en bospad in. Asfaltweg kruisen. Pad volgen en door klaphek. Voor open vlakte linksaf, kronkelend bospad volgen. Bij bankje op zandheuvel links aanhouden. Ruiterpad kruisen. Op kruising schuinlinks kronkelend pad volgen. Asfaltweg oversteken. Voetpad langs Park Paviljoen volgen.
Maak hier uw keuze uit hoofdroute of alternatief tijdens de bronsttijd in de maand september.
Alternatief tijdens bronsttijd:

Rechtsaf bij beeld “Everzwijn”. Weg oversteken en voetpad volgen. Einde pad asfaltweg oversteken en voor fietsenstalling linksaf. Bij zebrapad rechtsaf. Tweede pad, bij President Steijnbank, rechtsaf. Op de kruising bij de President Steijnbank komt u weer op de hoofdroute. Hier rechtdoor. [45]
Hoofdroute: Rechtdoor lopen. Verharde weg oversteken en ruiterpad volgen. Op kruising rechtsaf richting kunstwerk “Ohne Titel, 1988”. Bocht naar rechts. Na picknickplaats rechtsaf, pad omhoog en kronkelend over kam. Slingerpad vervolgen. Voor open vlakte schuin rechtsaf, verhard pad. Bosrand volgen. Langs betonnen muren, asfaltweg kruisen. Verhard pad blijven volgen. Na klaphek pad vervolgen en asfaltpad kruisen. Trappen op en trappen af langs stenen oriënteertafel. Beneden rechtdoor. Langs President Steijnbank tot kruising, hier linksaf [45]
21-5-2021
55
b135|k46|◄r6Einde, in bocht...Eerste pad...19-4-2017
56
b137|k47|►r3en fietspad6-3-2017
57
b137|k47|►r4tussen fietspad en picknickbank (bank is verdwenen)van het fietspad6-3-2019
58
b149|k52|►r1-2Na 200 m.....linkerzijde volgen.Na 200 m Baakse Beek over en rechtsaf het weiland in en beek aan linkerzijde volgen. Er kunnen koeien lopen. De verplaatsbare afrasteringen na het openen en ook weer sluiten.27-8-2021
59
b149|k52|◄r4-5Direct na brug.....andere kant volgen.Direct na brug/duiker rechtsaf en schouwpad aan linkerzijde van de Baakse Beek volgen. Na ca 600 m bij stuw beek oversteken en aan de andere zijde door het weiland vervolgen. Er kunnen koeien lopen. De verplaatsbare afrastering na het openen ook weer sluiten.27-8-2021
60
k55 en 56Na opening van Museum MORE in Huize Ruurlo in juni 2017 is één toegangshek tot de tuin alleen overdag geopend en het andere permanent gesloten. De route is daarom verlegd en voert niet meer langs Huize Ruurlo.22-8-2017
61
Wilt u Museum MORE bezoeken, loop dan vanaf de rotonde in de hieronder vervallen routebeschrijving plm. 25 m verder, over de brug van Huize Ruurlo naar de toegang van de tuin en het museum.
62
Zie de 4 tekstblokken hieronder.
63
b159|k55|►r9-14Bij afsluitboom rechtdoor……over in de Stapeldijk. 56. (Naar station.......Na overgang rechtsaf.)Voor afsluithek rechtsaf, breed pad. Na 200 m Stapeldijk schuin rechts oversteken, Ribbertsteeg. (Naar station Ruurlo: op Stapeldijk linksaf, over voetspoor linkerzijde. Waar hoofdweg rechtsaf buigt, rechtdoor. Op rotonde rechtsaf. Rondweg Zuid oversteken, Vordenseweg. Na overgang rechtsaf.) 22-8-2017
64
b159|k55|◄r1-7(Vanaf station Ruurlo.......linksaf de brug over naar Huize Ruurlo.) 56. Na brug rechtdoor blijven lopen….Na afsluitboom rechtdoor beek volgen en bij asfaltweg rechtsaf.(Vanaf station Ruurlo: weg volgen evenwijdig aan spoorlijn naar overgang. Linksaf spoor over, Vordenseweg. Bij rotonde rechtdoor, Rondweg Zuid oversteken en even verder linksaf naar Stapeldijk over voetspoor aan rechterzijde. Na plm. 300 m rechtsaf, breed pad.) Stapeldijk schuin rechts oversteken, breed pad. Na 200 m, einde linksaf. Beek aan de rechterhand volgen en bij asfaltweg rechtsaf.22-8-2017
65
b161|k56|►r1Voetspoor langs Stapeldijk volgen. Eerste weg linksaf.22-8-2017
66
b161|K56|◄r9-10Rechtsaf Stapeldijk, over voetspoor….linksaf, Vordenseweg.22-8-2017
67
b165|K58|►Gehele tekst vervallen.[58] Waar de Veldweg met een bocht naar links gaat, rechtsaf, Hupselsedijk; wordt onverharde Eppinkweg. Op kruising van zandwegen linksaf, Zaterdagweg. Op kruising rechtdoor, verharde Molenweg. Op volgende kruising rechtsaf halfverharde weg met fietspad, Bosdijk. Eerste kruising met onverharde weg rechtsaf, Groeneweg. Einde linksaf, asfaltweg, gaat over in onverhard pad. Einde, voor de N18, rechtsaf en trap op naar viaduct. Over de N18 en aan de andere zijde trap af. Beneden rechtsaf en na 100 m links aanhouden, asfaltweg. Eerste kruising rechtsaf, halfverharde weg met fietspad, Olden Eibergsedijk. Deze gaat over in asfaltweg. Na plm. 150 m linksaf, Ontinkweg. Aan einde rechtsaf, Eibergen in, Acaciastraat. Na huisnummer 7 linksaf, Lariksweg. Eerste weg rechtsaf, Borculoseweg, gaat over in Grotestraat door centrum. [59]30-3-2018
68
b165|K58|◄Gehele tekst vervallen.[59] Grotestraat wordt Borculoseweg. Einde linksaf, Lariksweg. Tweede straat rechtsaf, Acaciastraat. Eibergen uit en linksaf, Ontinkweg. Einde rechtsaf, asfaltweg, gaat over in halfverharde weg met fietspad, de Olden Eibergsedijk. Eerste kruising linksaf, Roelvinkweg. In bocht naar links, rechts aanhouden en na 100 m trap op naar viaduct. Over de N18 en aan de andere zijde trap af. Pad langs de N18 volgen en na 50 m links aanhouden, pad gaat over in asfaltweg. Eerste zandweg rechtsaf, Groeneweg, wordt graspad. Eerste kruising linksaf, halfverharde weg met fietspad, Bosdijk. Eerste kruising linksaf, Molenweg. In bocht naar links rechtdoor, onverharde Zaterdagweg. Op kruising van zandwegen rechtsaf, Eppinkweg, wordt klinkerweg, Hupselsedijk. Eerste weg linksaf, Veldweg. Dennenweg passeren. Na 300 m rechtsaf, breed bospad langs afsluitboom, Geldersch Landschap & Kasteelen. [58]30-3-2018
69
b173|k60|►r2-3Ong. vijf meter.....langs prikkeldraad.Na ong. 150 m links aanhouden.6-11-2020
70
b173|k60|◄r19-20Einde pad langs.....afsluitboom langs beekoeverEinde pad rechtdoor, rechter beekoever volgen.6-11-2020
71
b173|k60|►r20Rechtsaf over bruggetje en direct linksaf pad langs beekje.Afsluitboom passeren en de linkeroever Buurserbeek blijven volgen. Na links enkele recreatiewoningen rechtsaf houten bruggetje over, daarna meteen linksaf.6-11-2020
72
b173|k60|◄r3tussen "Buurser Beek volgen." en "Linksaf brug over." tussenvoegen:Afsluitboom passeren en rechter oever blijven volgen.6-11-2020
73
b173|K60|►r22-23 (Vanaf hier linksaf een wit-rood gemarkeerde aanlooproute naar centrum Haaksbergen, ong. 2,5 km.)Vanaf hier linksaf een wit-rood gemarkeerde aanlooproute naar centrum Haaksbergen (3,9 km).
(Deze aanlooproute wijkt af van de route zoals afgebeeld op kaart 60.)
Bruggetje bij de molen over de Buurserbeek (paal Y81), langs terras Hotel Restaurant Bi’j de Watermölle, Watermolenweg. Eerste asfaltweg rechtsaf (Korenmolenweg). Na ca. 60 meter linksaf bij paal Y69, smal bospad. Parkeerplaats via informatiebord oversteken en op asfaltweg (Watermolenweg) rechtsaf. Eerste asfaltweg linksaf, Hasseltweg. Eerste asfaltweg (Scholtenhagenweg) oversteken en direct rechtsaf over terras (Theeschenkerij Jordaan). Inrit Camping Scholtenhagen oversteken en een smal bospad inlopen (evenwijdig aan de asfaltweg = Scholtenhagenweg). Einde bospad linksaf asfaltweg, Laarveldsweg. Na ca. 100 meter rechtsaf bij bordje “voetpad”. Dit geasfalteerde voetpad volgen tot einde weg. Dan rechtsaf voetpad tot grote parkeerplaats (P). Linksaf en P over de lengte helemaal oversteken. Aan eind in het midden de P verlaten naar voetpad/gravelpad Groot Scholtenhagen. Eerste pad linksaf en bij paal Y01 rechtsaf langs kanon. Einde pad over bruggetje, asfaltweg (Scholtenhagenweg) oversteken en linksaf. Fietspad volgen (let op fietsers van beide kanten!). Eerste asfaltweg rechtsaf, Dievelaarslaantje (fiets- en wandelpad). Eerste asfaltpad linksaf (tussen voetbalveld HSC aan linkerzijde en heuvel aan rechterzijde. Einde pad rechtsaf en na 20 meter linksaf, voetpad langs Kinderboerderij. Na hek Kinderboerderij en voor grote vijver rechtsaf. Voetpad langs vijver volgen tot voorbij bruggetje naar eilandje in de vijver. Ca. 70 meter na bruggetje rechtsaf en asfaltweg (Sonderenstraat) oversteken. Rechtsaf en na 10 meter linksaf en langs houten hek naar bospad (Mölln’pad), wordt graspad. Einde pad linksaf (Molenstraat), half verhard pad. Na oversteken brede rijksweg (oude N18) iets links aanhouden en rechtdoor, Molenstraat. Zijstraten negeren. Bij voorrangsweg, Eibergsestraat, rechtdoor (daarvoor eerst links aanhouden en na ca. 30 meter rechtsaf zebrapad oversteken). Molenstraat blijven volgen, gaat over in Markt. Voor Katholieke kerk St. Pancratius rechtsaf, (Markt), parkeerplaats, gaat over in Jonkheer Von Heijdenstraat. Na ca. 150 meter rechtsaf, Schoolstraat. Komt uit bij Dr. Prinsstraat/busstation Haaksbergen.
Aanlooproute van centrum Haaksbergen naar Oostendorper Watermolen:
Vertrek vanaf busstation Haaksbergen aan de Zeedijk. Steek de Dr. Prinsstraat over naar de Schoolstraat. Einde linksaf, Jonkheer Von Heijdenstraat. Bij achterzijde RK-kerk (St. Pancratius) rechtdoor (Markt) en einde parkeerplaats linksaf (Markt gaat over in Molenstraat). Bij voorrangsweg (Eibergsestraat) rechtdoor en Molenstraat vervolgen (daarvoor eerst de voorrangsweg bij Café Zeezicht en zebrapad oversteken, ca. 30 meter links aanhouden en rechtsaf, Molenstraat). Zijstraten negeren, in bocht naar links rechtdoor en voormalige rijksweg (oude N18) oversteken, blijft Molenstraat, half verhard pad.
Na 140 meter bij hek rechtsaf naar graspad (Mölln’pad), wordt bospad. Einde bospad langs hek: kruising met Dievelaarslaantje/(Sonderenstraat). Schuin rechts richting vijver en voor vijver linksaf. Wandelpad langs vijver volgen tot na afrastering/hek Kinderboerderij en voor eerste stenen schuur linksaf: voetpad. Na 150 meter rechtsaf en kort daarop tweede asfaltpad linksaf. Einde pad rechtsaf, Dievelaarslaantje. Einde linksaf op fietspad, Scholtenhagenweg. Na 65 meter rechtsaf, weg oversteken en over bruggetje naar Volkspark Groot Scholtenhagen, voetpad/gravelpad. Zijpaden negeren, pad volgen tot langs kanon. Bij einde voetpad park verlaten, rechtdoor over grote parkeerplaats en aan eind P rechtsaf, voetpad tussen sportvelden en clubgebouw. Eerste pad linksaf.
Einde voetpad linksaf (Laarveldsweg). Einde weg rechtsaf via smal bospad evenwijdig aan asfaltweg (Scholtenhagenweg). Inrit Camping Scholtenhagen oversteken en aan eind van terras Theeschenkerij Jordaan asfaltweg oversteken (Scholtenhagenweg) en linksaf, Hasseltweg. Eerste asfaltweg rechtsaf, Watermolenweg. Na 70 meter linksaf, parkeerplaats oversteken en iets links van informatiebord bospad inlopen. Einde bospad (paal Y81) rechtsaf (Korenmolenweg), eerste weg linksaf. Passeer Hotel-Restaurant Bi’j de Watermölle en vervolgens de Oostendorper Watermolen. Vanaf dit punt volgt u het weer het Trekvogelpad.

2-6-2018
74
b173|k60|◄r3Invoegen na "Buurser Beek volgen": Afsluitboom passeren en rechteroever blijven volgen.6-11-2020
75
b173|k60|◄19-20langs prikkeldraad....langs beekoeverRechtdoor rechter beekoever volgen.
76
b175|K61|◄r10-11(Vanaf hier rechtdoor een wit-rood gemarkeerde aanlooproute naar centrum Haaksbergen, ong. 2,5 km)Vanaf hier rechtdoor een wit-rood gemarkeerde aanlooproute van en naar centrum Haaksbergen (3,9 km).
(Deze aanlooproute wijkt af van de route zoals afgebeeld op kaart 60.)
Zie tekst bij kaart 60.
2-6-2018
77
b175|k61|►r4....de weg om........de weg over....26-4-2017
78
b175|k61Vanaf oktober 2021 worden in het Haaksbergerveen tussen km 390 en km 393 grondwerkzaamheden verricht. Mogelijk wordt hierdoor enige hinder ondervonden. Het Trekvoelpad blijft wel begaanbaar.27-9-2021
79
b175|k61|◄r6....de weg om........de weg over....26-4-2017
80
b181|K63|►r8-10Voor de parkeerplaats linksaf……aan de rechterzijde het fietspad volgen.Over de parkeerplaats links aanhouden en einde linksaf langs slagbomen. Op Jacobsrietweg rechtsaf over fietspad.8-11-2017
81
b181|k63|◄r6-8Na flauwe bocht naar links …… rechtsaf door voetgangerssluis,Bij slagbomen van parkeerplaats linksaf. Parkeerplaats aan rechterzijde oversteken en aan eind door voetgangerssluis.8-11-2017
82
b183|k64|►r13-14In bocht naar rechts derde straat linksaf, PijperstraatNa bocht naar rechts, vóór openbare bibliotheek, linksaf.26-4-2017
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100