1. oferta poddrajka.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
МЕДЖИК ГРИЙН ЛЕНД - МГЛ
3
Melioration Agronomy Vertical Design Architecture
4
Architecture Landscape
5
6
Проучване, Проектиране, Изграждане,
7
Озеленяване и Поддръжка
8
Оферта
9
За абонаментна поддръжка на растителността в екстериора
10
на частна жилищна сграда за периода октомври - септември.
11
12
Наименование на работитеОписание на работите
Ед.м-ка
кол.
ед.ц.
чест.%
обща
13
лева
с-ст лв
14
Октомври
15
Екстериор
16
17
1.
Еденични дървета над 15 години
Санитарна и формировъчна резитба, плевене, окантяване.брой5,5100%0
18
2.Ед. дървета до 15 годиниСанитарна и формировъчна резитба, плевене, окантяване.брой3,525%0
19
3.
Ед. храсти с височина над 1,5 м.
Форм. резитба, изнасяне на раст. отпад, окантяване, торене, прекопаване, плевене
брой2,525%0
20
4.
Ед. храсти с височина под 1,5 м.
Форм. резитба, изнасяне на раст. отпад, окантяване, торене, прекопаване, плевене
брой1,525%0
21
5.Увивни храсти
Форм. резитба, изнасяне на раст. отпад, окантяване, торене, прекопаване, плевене
кв.м.0,850%0
22
6.
Жив плет от широкол. храсти
Форм. резитба, изнасяне на раст. отпад, окантяване, торене, прекопаване, плевене
лин.м.1,7550%0
23
7.
Масиви от дървета, хр. и цветя
Форм. резитба, изнасяне на раст. отпад, окантяване, торене, прекопаване, плевене
кв.м.3,2550%0
24
8.Рози
Форм. резитба, торене с мин. торове, орязване на сухи цветове,плевене, зазимяване.
кв.м.0,5100%0
25
9.
Масиви от многогодишни цветя
Окопаване, плевене, торене с мин. торове, орязване на сухи цветове.кв.м.1,8550%0
26
10.Тревни площиКосене, събиране на окосената трева, грапене, торене с мин. торове.кв.м.0,5170%0
27
11.Пръскане на дърветаИзвършва се със акарициди, инсектициди и фунгицидиброй1,825%0
28
12.Пръскане на храстиИзвършва се със акарициди, инсектициди и фунгицидиброй1,425%0
29
13.Пръскане на тревни площи
Извършва се със акарициди, инсектициди, фунгициди и системни хербециди.
брой0,5125%0
30
14.Зазимяване на растениятаОвързване, прекопаване, разрохкване, подрязване, загърляне.брой1,2100%0
31
15.Отзимяване на растенията
Отвързване, прекоп., разрохкване, подрязване/почистване от измръзнали клонки
брой1,30%'--------
32
16.
Аериране на тревните площи
Премахване на изсъхналата трева от тревните площи.кв.м.0,9100%0
33
17.Вертикулация на почватаПробождане на тревните площи с метална вила.кв.м.1,8100%0
34
18.
Почистване на растенията от сняг
Почистват се само дървета и храсти.
1 посещ.
450%--------
35
19.Извозване на отпадъцитеИзвършва се еднократно за всяко посещение.
на посещ
4,55100%22,5
36
37
Октомври лв.
22,5
38
39
Ноември
40
Екстериор
41
42
1.
Еденични дървета над 15 години
Санитарна и формировъчна резитба, плевене, окантяване.брой5,520%0
43
2.
Еденични дървета до 15 години
Санитарна и формировъчна резитба, плевене, окантяване.брой3,510%0
44
3.
Ед. храсти с височина над 1,5 м.
Форм. резитба, изнасяне на раст. отпад, окантяване, торене, прекопаване, плевене
брой2,510%0
45
4.
Ед. храсти с височина под 1,5 м.
Форм. резитба, изнасяне на раст. отпад, окантяване, торене, прекопаване, плевене
брой1,510%0
46
5.Увивни храсти
Форм. резитба, изнасяне на раст. отпад, окантяване, торене, прекопаване, плевене
кв.м.0,810%0
47
6.
Жив плет от широкол. храсти
Форм. резитба, изнасяне на раст. отпад, окантяване, торене, прекопаване, плевене
лин.м.1,7510%0
48
7.
Масиви от дървета, храсти и цветя
Форм. резитба, изнасяне на раст. отпад, окантяване, торене, прекопаване, плевене
кв.м.3,2510%0
49
8.Рози
Форм. резитба, торене с мин. торове, орязване на сухи цветове,плевене, зазимяване.
кв.м.0,50%'--------
50
9.
Масиви от многогодишни цветя
Окопаване, плевене, торене с мин. торове, орязване на сухи цветове.кв.м.1,850%'--------
51
10.Тревни площиКосене, събиране на окосената трева, грапене, торене с мин. торове.кв.м.0,5150%0
52
11.Пръскане на дърветаИзвършва се със акарициди, инсектициди и фунгицидиброй1,825%0
53
12.Пръскане на храстиИзвършва се със акарициди, инсектициди и фунгицидиброй1,425%0
54
13.Пръскане на тревни площи
Извършва се със акарициди, инсектициди, фунгициди и системни хербециди.
брой0,5125%0
55
14.Зазимяване на растениятаОвързване, прекопаване, разрохкване, подрязване, загърляне.брой1,275%0
56
15.Отзимяване на растенията
Отвързване, прекоп., разрохкване, подрязване/почистване от измръзнали клонки
брой1,30%'--------
57
16.
Аериране на тревните площи
Премахване на изсъхналата трева от тревните площи.кв.м.0,90%--------
58
17.Вертикулация на почватаПробождане на тревните площи с метална вила.кв.м.1,80%--------
59
18.
Почистване на растенията от сняг
Почистват се само дървета и храсти.
1 посещ.
450%'--------
60
19.Извозване на отпадъцитеИзвършва се еднократно за всяко посещение.
на посещ
4,55100%22,5
61
62
Ноември лв.
22,5
63
64
Декември
65
Екстериор
66
67
1.
Еденични дървета над 15 години
Санитарна и формировъчна резитба, плевене, окантяване.брой5,50%'--------
68
2.
Еденични дървета до 15 години
Санитарна и формировъчна резитба, плевене, окантяване.брой3,50%'--------
69
3.
Еден. храсти с височина над 1,5 м.
Форм. резитба, изнасяне на раст. отпад, окантяване, торене, прекопаване, плевене
брой2,55%0
70
4.
Еден. храсти с височина под 1,5 м.
Форм. резитба, изнасяне на раст. отпад, окантяване, торене, прекопаване, плевене
брой1,55%0
71
5.Увивни храсти
Форм. резитба, изнасяне на раст. отпад, окантяване, торене, прекопаване, плевене
кв.м.0,85%0
72
6.
Жив плет от широколистни храсти
Форм. резитба, изнасяне на раст. отпад, окантяване, торене, прекопаване, плевене
лин.м.1,755%0
73
7.
Масиви от дърв., храсти и цветя
Форм. резитба, изнасяне на раст. отпад, окантяване, торене, прекопаване, плевене
кв.м.3,2525%0
74
8.Рози
Форм. резитба, торене с мин. торове, орязване на сухи цветове,плевене, зазимяване.
кв.м.0,50%'--------
75
9.
Масиви от многогодишни цветя
Окопаване, плевене, торене с мин. торове, орязване на сухи цветове.кв.м.1,855%0
76
10.Тревни площиКосене, събиране на окосената трева, грапене, торене с мин. Торове.кв.м.0,5110%0
77
11.Пръскане на дърветаИзвършва се със акарициди, инсектициди и фунгицидиброй1,80%'--------
78
12.Пръскане на храстиИзвършва се със акарициди, инсектициди и фунгицидиброй1,40%'--------
79
13.Пръскане на тревни площи
Извършва се със акарициди, инсектициди, фунгициди и системни хербециди.
брой0,510%'--------
80
14.Зазимяване на растениятаОвързване, прекопаване, разрохкване, подрязване, загърляне.брой1,20%'--------
81
15.Отзимяване на растенията
Отвързване, прекоп., разрохкване, подрязване/почистване от измръзнали клонки
брой1,30%'--------
82
16.
Аериране на тревните площи
Премахване на изсъхналата трева от тревните площи.кв.м.0,90%'--------
83
17.Вертикулация на почватаПробождане на тревните площи с метална вила.кв.м.1,80%'--------
84
18.
Почистване на растенията от сняг
Почистват се само дървета и храсти.
1 посещ.
45100%0
85
19.Извозване на отпадъцитеИзвършва се еднократно за всяко посещение.
на посещ
4,55100%22,5
86
87
Декември лв.
22,5
88
89
Март
90
Екстериор
91
92
1.
Еденични дървета над 15 години
Санитарна и формировъчна резитба, плевене, окантяване.брой5,50%'--------
93
2.
Еденични дървета до 15 години
Санитарна и формировъчна резитба, плевене, окантяване.брой3,50%--------
94
3.
Еденични храсти с височина над 1,5 м.
Формировъчна резитба, изнасяне на раст. отпад, окантяване, торене, прекопаване, плевене
брой2,550%0
95
4.
Еденични храсти с височина под 1,5 м.
Формировъчна резитба, изнасяне на раст. отпад, окантяване, торене, прекопаване, плевене
брой1,550%0
96
5.Увивни храсти
Формировъчна резитба, изнасяне на раст. отпад, окантяване, торене, прекопаване, плевене
кв.м.0,850%0
97
6.
Жив плет от широколистни храсти
Формировъчна резитба, изнасяне на раст. отпад, окантяване, торене, прекопаване, плевене
лин.м.1,7550%0
98
7.
Масиви от дървета, храсти и цветя
Формировъчна резитба, изнасяне на раст. отпад, окантяване, торене, прекопаване, плевене
кв.м.3,2525%0
99
8.Рози
Формировъчна резитба, торене с мин. торове, орязване на сухи цветове,плевене, зазимяване.
кв.м.0,5100%0
100
9.
Масиви от многогодишни цветя
Окопаване, плевене, торене с мин. торове, орязване на сухи цветове.кв.м.1,8550%0
Loading...
Main menu