BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
504, Vörånejdens jaktvårdsförening
Älgavskjutning 2014
Uppdaterat 31.12-2014
2
3
Avskjutning
Kvarvarande
4
Jaktlag (samsök)LicenserLicensplan
Fullvuxa
Kalvar
Avskjutningsprocent
AnvändaOanvändaÄlgstamVitsvansh.Rådjur
5
TjurarKorKalvarTjurarKorFullvuxnaTjurkalvKokalvKalvarTjurar Kalvarlicenserlicenser
6
Bertby-Palvis jaktklubb8,0228*31444875%67%80,012158
7
Karvat- Kaitsor jaktklubb7,022622442650%60%70,012158
8
Kimo jaktklubb r.f.10,0321032542660%55%82,08510
9
Kvimo jaktklubb r.f.4,011422224100%67%40,0968
10
Maxmo skärgårds jf.4,011422134100%67%40,012205
11
Maxmo-Kärklax jaktklubb10,03210325821060%67%100,081115
12
Oravais jf.11,53311336561150%65%11,50,0233530
13
Oravais södra jf.7,0218*31433675%60%70,015525
14
Oxkangar jaktklubb4,011422134100%67%40,010810
15
Rökiö jaktklubb r.f8,022812372933%75%7,50,591215
16
Teugmo jaktklubb r.f.4,011411213450%67%40,07106
17
Vörå jaktklubb11,0331042654967%60%10,50,5182510
18
Vörå jvf -Mäkipää jk.40,0101040991830124250%70%391,0604934
19
Vörå Östra15,03361151650%73%141,0
20
Vörå Södra25,066121972650%68%250,0
21
Österö-Västerö jf15,54512*5510381150%52%15,50,0262015
22
Totalt144,03836139433073785613458,9 %64,7 %140,04,0229236199
23
Hylllicenser 8,0
24
Fullvuxna 73
Procenten tjurar (av fullvuxna)
58,9 %
25
Tjurar43
Procenten kalvar (av totala antalet )
64,7 %
26
Kor30
Procenten tjurkalvar (av totala antalet kalvar )
58,2 %
27
Kalvar134Hela Vörånejdens
28
Totala antalet skjutna djur207
Samsökets
Beviljade licenser
152,0
Kvarvarande älgstam :
233
29
* Bertby-Palvis fick en hyllicens
Använda licenser
140,092,1 %
Kvarvarande vitsvanshjortar :
240
30
* Oravais södra fick en hyllicens
Oanvända licenser
4,02,6 %
Kvarvarande rådjur :
199
31
* Österö-Västerö fick en halv hyllicens
32
33
34
Avskjutning
Kvarvarande
35
Jaktlag (skild licens)LicenserLicensplan
Fullvuxa
Kalvar
Avskjutningsprocent
AnvändaOanvändaÄlgstamVitsvanh.Rådjur
36
KorTjurarKalvar
Tjurar
Kor
Fullvuxna
Tjurkalv
Kokalv
Kalvar
Tjurprocent
Kalvprocent
licenserlicenser
37
Mickelsörarnas jk.-Märäskär
2,012101000100%0%11,044
38
39
40
41