ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Bohoslužby o 9:30
2
3
P.Č.Meno
4
1Martin PribulaPoznámky:
5
2Sylvia Pribulová
Každá osoba musí byť zapísaná do samostatného riadku (vrátane účinkujúcich)
6
3Aron Pribula
Je potrebné mať rúško zakrývajúce ústa a nos.
7
4Anna Danterova
Pri vstupe do modlitebne je potrebné si dezinfikovať ruky.
8
5Daniel Plett
Podávanie rúk je zakázané.
9
6Anna Plett
Je potrebné dodržiavať odstup 2 metre.
10
7Samuel Plett
Veľká besiedka bude na Zrínskeho o 9:30 (malá besiedka nebude). Prosíme rodičov, aby deti priviedli priamo na Zrínskeho.
11
8Vladimír Ira
Rodičia, nezapisujte do tabuľky deti, ktoré budú na nedeľnej besiedke.
12
9Ľubica Irová
13
10Matej Kolářik
14
11Melánia Kolářiková
15
12Michal Vrábel
16
13Angela Vráblová
17
14Daniel Vrábel
18
15Lenka Vráblová
19
16Lucia Vráblová
20
17Matúš Vrábel
21
18Radislav Nemec
22
19Radoslav Nemec
23
21Anna Šandorová
24
22Ida Pučeková
25
23Elena Pribulová
26
24Michaela Libantová
27
25L.Kesjar
28
26Ivan Kohút
29
27Ľudmila Kohútová
30
28Beata Bogárová
31
29Dana Kešjarová
32
30Roman Doro
33
31Jonatan Kraljik
34
32Marija Kraljik
35
33Želko Kralik
36
34Ruženka Jambrih
37
35Ľubomír Syč
38
36Eva Syčová
39
37Tamara Syčová
40
38Marek Syč
41
39Eunika Syčová
42
40Roman Smolk
43
41Alžbeta Smolková
44
42Lenka Gubová
45
43Ľubica Hovorková
46
44Nata Hovorková
47
45Mirka Hovorková
48
46Šimon Hovorka
49
47Martin Hovorka
50
48Eva Rudy Dorova
51
49Zuzka Parizkova
52
50Daniel Potucek
53
51Jarmila Cihova
54
52Igor Ciho
55
53Margita Kráľová
56
54Slávo Kráľ
57
55Helena Mikletičova
58
56Daniel Mikletič
59
57Ondrej Škodák
60
58Vera Škodák
61
59Sara Škodak
62
60Andrej Škodák
63
61Matej Škodák
64
62Jaroslav Tancik
65
63Miro Antalík
66
64Štefka Antalikova
67
65Ľubomíra Kohútová
68
66Pavel Kohút
69
67Julius Boledovic
70
68Dávid Pribula
71
69Barbora Pribulová
72
70Marta Račičová
73
71Daniel Valenta
74
72Katka Valentová
75
73Peter Pribula ml.
76
74Lenka Pribulová
77
75Theodor Pribula
78
76Abigail Pribulová
79
77Ján Kováčik
80
78Ľuboslava Kováčiková
81
79Ján Szőllős
82
80Diana Dzuriaková
83
81Naomi Dzuriak
84
82Greatka Sarkozy
85
83Jana Máťušová
86
84Rút Bedáriková
87
85Martina Mikolasova
88
86Martin Mikolas
89
87Diana Mikolasova
90
92Judita Kolářiková
91
88Damian Mikolas
92
89Vladimír Krajčí
93
90Peter Zembery
94
93Miroslav Kolářik
95
94Ondrej Kohút
96
95Peter Pribula st.
97
98
99
100