2016. Годишњи план рада
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
МесецОрган, секција, тимТема/ областАктивности Носиоци и задужењаСарадници (спољни)Трајање/ рок/ местоОчекивани резултати, ефективреме реализацијеРЕАЛИЗАЦИЈА: шта се урадило и коНАПОМЕНЕ о реализацији (шта се није урадило, премештено и сл)
2
фебруарКолегијумСтатусне променеАПР - промене СтатутаСлавица Ј, Славица Г, Јелена, Мира Меглићфебр.поднетиа документација у АПР01.03.2016.Припремељени документи, физички однела Јелена Воларов
3
мартКолегијумБанке - овлашћена лица и депоновање потписаСлавица Ј, Славица Г, Јелена, Мира Меглићбанкемартрешени потписи и овлашћење у Интеси, у Комерцијалној нијеУ комерцијалној банци нисмо успели па је одлучено да угасимо рачун због компликоване процедуре за више овлашчћених из различитих градова Рачун угашен
4
мартКолегијумПропозиције, добитиосмишљавање протока информација, пропозиција за обуке, бенефиција чланству и корисницима, добити за извођачеОтворени налози активним члановима, обавештавање у заједници Скупштина, ажурирана (С. Јурић)
5
мајКолегијумЧланствоАжурирање чланства - окупљање, обука и упутства, Гугл+ заједница ...Ленче, Славица Ј.крај априлОтворени налози активним члановима, обавештавање у заједници Скупштина, ажурирана (С. Јурић)
6
континуир.КолегијумАкционо планирање, одлучивањеТекући састанци (4): пролеће. лето, јесен, зима (припрема скупштине у новембру)Славица Ј, Славица Г, Јелена В.током године, онлајнредовне анализе рада, благовремене одлукесви састанци одржани, али се записник не води редовно, одлуке не издвајају
7
фебруарКолегијумТекући састанци Колегијума сазвала Славица Јурић и била записичарфебруарприкупљена документација
8
мартКолегијум ''сазвала Славица Ј. записничар Јелена В.мартдонесене одлуке
9
мајКолегијум ''сазвала Славица Ј. записничар Славица Г.мајиспланирани констиутивни састанци секција и окупљање чланства ради доношења акционих планова03.05.2016.
10
јунКолегијум ''сазвала С. Јурић, записничар С. Јурићјун онлјан04.06.2016.
11
агвустКолегијум ''сазвала С. Јурић, записничаравгст онлајн
12
мајСекција за стручно усавршавањеКонституисањеКонституитивни састанак Секције за СУСлавица Гомилановић и чланство08.05.2016.
13
мајСекција за администрацију издавш и развојКонституисањеКонституитивни састанак Секције за администрацију, издаваштви и развојСлавица Јурић и чланствомајконституисана секција и донет акциони план рада15.05.2016.подељена задужења, отворени налози новим члановима, утврђени рокови - акциони план3 нова члана у односу на прошлу годину
14
мајСекција за информисање и односе са јавношћуКонституисањеКонституитивни састанак Секције за информисање и односе са јавношћуЗаписничар Олга Васић22-2-2016
15
фебруарСекција за администрацију издавш и развојАжирирање сајта у складу с променама СтатутаСлавица Јурићблаговременост промена23.02.2016.ажуриран сајт С.Јурић
16
фебруарСекција за администрацију издавш и развојкреирање флајера са сажетим описом активности и слање уз позив за обнову чланаринеСлавица Јурићкратко и ефикасно представљање свих активности ЗУС03.03.2016.креирала С. Јурић
17
мајСекција за администрацију издавш и развојИздаваштвоЗборник радова КИСШСлавица Јурић, Весна Гошовићјунпријављивање е-зборника у НБС и ЗУС у регистар издавача2016-07-25пријављен ЗУС као издавач, зборник за ЦИП у НБС, постављен зборник на сајт
18
јунУредништво ВебциклопедијеЗборник радова уредништва ВебциклопедијеС. Јурић и уредништвоНБСјулНије урађено
19
мајСекција за администрацију издавш и развојПројектиШколски календар сећања: довршавање приказа свих празникаГ. Петровић, Б. Арсенијевић, С. Јурић ранији учесници пројектајун-новембарприкупљени, прегледани радови
20
јунСекција за администрацију издавш и развојИздаваштво - ревијаОбразовна парадигма - конкурс за чланове за припрему теме, објављивање текста у ревији, излагање на вебинаруу договору са Вебинар-клубом и Секцијом за СУко год се јави на конкурскрај августа - конкурсактивирање сарадника и попуњавање ревије квалитетним приказимаНије урађено
21
континуир.Уредништво ВебциклопедијеИздаваштвоВебциклопедија - редовни месечни прикази алата, обука евентуалних нових или заинтересованих чланова уредништва, Цело уредништво и нови члановиредовно, до новембрасваки месец сваки уредник приказао бар 1 алатмесечноприказано 40-ак нових алата
22
јулСекција за администрацију издавш и развојДИГИКО - дигиталне компетенције Припрема и одржавање портала за беџеве, сајта са описима и регистрима носилаца беџеваЗ. Милојковић, С. Јурић, Д. Јовановић, В.Минчевтоком летаакција мотивисања за стицање дигиталних компетенција и одржавање ЗУС-а на висини задатка у иновативним и пиониорским подухватимапреведен нови док: Јурић, Јовановић, Минчев, ПрпаПоловично урађено
23
''технички предуслови за ДигикоЗ. Милојковићпоч. јула, крај августа ''Није урађено
24
јул ''Дефинисање компетенција и процедуре добијања беџеваС. Јурић, Д. Јовановић, В.Минчев ''урађено са Зораном дефинисање поља у базиПоловично урађено
25
агвуст ''Креирање и називи беџева и ретроактивна доделаС. Јурић. Д. Јовановићавгуст ''није урађено
26
агвуст ''Планирање краткорочних и дугороч. активности за развој дигиталних комепетнција просв. радникацела секцијаавгуст ''није урађено
27
септембар ''Вебинар о акцији ДИГИКОЗ. Милојковић, С. Јурић, Д. Јовановић, В.Минчевсептембар ''није урађено
28
јулУредништво ВебциклопедијеЛетње и зимске школе или конференција (онлајн) припрема летње школе Вебциклопедија 3 : оквирна тема ПлагијатиС. Јурић и ? (по договору)јул настављање започете традиције одржавања онлајн школа о интеграцији ИКТ у наставусептембар -октобародржана као онлајн конференција о плагијатима (Јурић, Јовановић, Милосављев, Гошовић)
29
јулСекција за администрацију издавш и развој(Не)формална обука о Гугл-апс за образовањепланирање и осмишљавање неформалне онлајн обуке или као акред. летње школе или конференције С. Јурић и ? (по договору)јулобучено чланство за активно коришћење Гугл-апсаНије одржано
30
континуир.Секција за администрацију издавш и развојВеб-местаажурирање и администрација Мудла, сајта, Адоби, Едмода, мреже...С. Јурић, З. Милојковићцеле годинеЗоран ажурира Дигико о мрежу, Славица осталосталноажурирана веб-места, пре свега сајт и Мудл -Јурић
31
Секција за информисање и односе са јавношћуПромотивне активностиосмишљавање и попуњавање странице за промоцију активних чланова ЗУСУ оквиру секције решити у ком облику уредити промоцију угледних чланова ЗУС-а
32
обедињавање Фејсбук страница ЗУС и Календар и дозволе и задужења за редовно вођењеЈелена Воларов
33
активирање МрежеБиља и Мира
34
ТвитерМарина
35
Гугл+ Славица Ј. тражи замнеу
36
Школа енглеског
37
38
39
фебруарСекција за информисање и односе са јавношћујасно дефинисање задужења за Г+, Мрежу и ФБ страну Заједнице
40
фебруарСекција за информисање и односе са јавношћуфб странадодела налога за ФБ страну још неким члановима ЗаједницеЈелена ВоларовДодељени ФБ налози Гордани Петровић и Славици Гомилановић
41
континуир.Секција за информисање и односе са јавношћунајавенајаве вебинара и других програма обуке на Г+ и ФБОбједињене све ФБ стране (календар, заједница, вебинар)
42
континуир.Секција за информисање и односе са јавношћупромоцијаобјаве календара на Г+ и ФБ
43
јунСекција за стручно усавршавањеВебинар-клубосмишљавање и дефинисање начела Вебинар-клуба
44
септембарСекција за стручно усавршавањеКонкурсиза конференцију (и друге планове)
45
априлСекција за стручно усавршавањеОдобрени облици СУреализација програма обуке Портфолио - колекција одговорности
46
децембарСекција за стручно усавршавањеСтручни скуповионлајн конференција (одобрена или не)
47
континуир.Уредништво Вебинар-клубапланирање и реализација сета вебинара
48
мартСекција за стручно усавршавањеНеформалне обукеОнлајн недеља???
49
септембарСекција за стручно усавршавањестручно усавршавањереализовање акредитованих семинара "Портфолио ученика - алтернативни начин вредновања" и "Гугл-апликације за Гугл-генерације"С. Јурић, В. Гошовић, Б. Радовићкрај септ- октобар
50
мартСекција за стручно усавршавањевебинариформирање вебинар - уредништва
51
мартСекција за стручно усавршавањевебинаридоговор о концепту вебинара
52
Секција за стручно усавршавањестручно усавршавањереализовање месечних вебинара
53
континуир.Секција за стручно усавршавањесастанциодржавање месечних састанака
54
јануарНОСастанак НОАнализа рада и предлози Мира Меглић, Зорица Смиљанић, Олга ВасићОнлајса почетком у 10.00Састанак није одржан, јер Зорица и Олга нису успеле да ускладе време.Померен за фебруар
55
фебруарНОСастанак НОПисање Извештаја за СкупштинуМира Меглић, Зорица Смиљанић, Олга ВасићУживоСастављање комплетног Извештај НО за Скупштину.са почетком у 18.00Одржан састанак. Присутна сва три члана НО. Састављен један део Извештаја за Скупштину.Нисмо успели да прегледамо све Извештаје секција.
56
мартНОСастанак у проширеном саставу и конституисање новог сазива НО Избор председника НО и договор о раду; Предаја документације ЗУС Мири МеглићМира Меглић, Олга Васић и Александра МишићСастанку присуствовале Јелена Воларов и Весна ГошовићУживоДоговор око реализације и поделе послова18.3.2016. од 20.00 до 23.00 часаИзабран нови председник НО Александра Мишић; Договор се око праћења активности; Весна Гошовић и Јелена Воларов предале Мири документацију Заједнице и печат за подизање пристигле поште, али да Мира направи још један печатАлександри је потребна помоћ и време да акцептира обавезе и послове Надзорног одбора. Мира је у обавези да је упути у рад и примену Статута.
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu