ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
TRƯỜNG TRUNG HỌC KỸ THUẬT THỰC HÀNH
2
TỔ ĐÀO TẠO
3
4
Lớp: 15Đ01Môn học: Chính trị
5
6
7
STTMSHSHỌ VÀ TÊNNGÀY SINHĐIỂMĐIỂM TRUNG BÌNH
8
Quá trình (40%)Thi (60%)Số
9
1
15Đ01002
Nguyễn MạnhCường10/06/94788
10
2
15Đ09001
Lê ThịĐào09/11/96888
11
3
15Đ01003
Huỳnh VănĐạt25/07/95476
12
4
15Đ01004
Huỳnh VănDũng06/01/9100
13
5
15Đ01005
Chu MinhHiếu01/09/95687
14
6
15Đ01007
Võ Huỳnh MinhPhương17/04/84788
15
7
15Đ13007
Dương TiênSang13/05/95888
16
8
15Đ01009
Bùi QuangSơn09/05/96777
17
9
15Đ01018
Trần NgọcTân02/12/96777
18
10
15Đ01010
Lê VănThật05/08/97888
19
11
15Đ01011
Nguyễn VănThức17/06/94777
20
12
15Đ09006
Trần ThịThương25/10/95888
21
13
15Đ01012
Hoàng HữuTiến2/1/1997788
22
14
15Đ01016
TrầnVăn21/12/9500
23
15
15Đ01017
Dương Thanh05/02/96877
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100