จำนวนอาจารย์ประจำ ปีการศึกษา 2559.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
จำนวนอาจารย์ประจำ ( คณะครุศาสตร์ )
จำนวนอาจารย์ประจำ ( วิทยาการจัดการ )
จำนวนอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2
3
ตำแหน่งทางวิชาการวุฒิการศึกษารวมตำแหน่งทางวิชาการวุฒิการศึกษารวมตำแหน่งทางวิชาการวุฒิการศึกษารวม
4
ป.ตรีป.โทป.เอกป.ตรีป.โทป.เอกป.ตรีป.โทป.เอก
5
1. อาจารย์027.5734.51. อาจารย์0448.552.51. อาจารย์621242.5260.5
6
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์066122. ผู้ช่วยศาสตราจารย์04482. ผู้ช่วยศาสตราจารย์0331750
7
3. รองศาสตราจารย์02243. รองศาสตราจารย์01123. รองศาสตราจารย์0347
8
4. ศาสตราจารย์00004. ศาสตราจารย์00004. ศาสตราจารย์0000
9
รวมทั้งหมด(ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาต่อ)035.51550.5รวมทั้งหมด(ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาต่อ)04913.562.5รวมทั้งหมด(ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาต่อ)624863.5317.5
10
รวม(ปฏิบัติงานจริง)033.51548.5รวม(ปฏิบัติงานจริง)04613.559.5รวม(ปฏิบัติงานจริง)622863.5297.5
11
รวม(ลาศึกษาต่อ)0202รวม(ลาศึกษาต่อ)0303รวม(ลาศึกษาต่อ)020020
12
13
14
จำนวนอาจารย์ประจำ ( คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ )
จำนวนอาจารย์ประจำ (คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร )
15
16
ตำแหน่งทางวิชาการวุฒิการศึกษารวมตำแหน่งทางวิชาการวุฒิการศึกษารวม
17
ป.ตรีป.โทป.เอกป.ตรีป.โทป.เอก
18
1. อาจารย์69081041. อาจารย์050.51969.5
19
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์082102. ผู้ช่วยศาสตราจารย์015520
20
3. รองศาสตราจารย์00003. รองศาสตราจารย์0011
21
4. ศาสตราจารย์00004. ศาสตราจารย์0000
22
รวมทั้งหมด(ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาต่อ)69810114รวมทั้งหมด(ปฏิบัติงานจริงรวมลาศึกษาต่อ)065.52590.5
23
รวม(ปฏิบัติงานจริง)69010106รวม(ปฏิบัติงานจริง)058.52583.5
24
รวม(ลาศึกษาต่อ)0808รวม(ลาศึกษาต่อ)0707
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
สรุป
ครุ
มนุษย์
วจก.
วิทย์
 
 
Main menu