ตารางชั่วโมงให้คำปรึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ตารางชั่วโมงให้คำปรึกษา ประจำภาคการศึกษา สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปรึกษาแนะนำและช่วยเหลือนักศึกษา
เพื่อแก้ไขอุปสรรคปัญหาในการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตลอดจนการให้การปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัว และการดำเนินชีวิต
เป็นไปตามประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา มทส.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
คำอธิบาย
ผศ. ดร.จิติมนต์ อั่งสกุล
รศ. ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ
ผศ. ดร.ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล
ผศ. ดร.หนึ่งหทัย ขอผลกลาง
ผศ. ดร.ธรา อั่งสกุล
ผศ. ดร.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด
อ. ดร.นฤมล รักษาสุข
อ. ดร.นิศาชล จำนงศรี
อ. ดร.ฉัตรภัสร์ ฐิติอัคราวงศ์
อ. ดร.สรชัย กมลลิ้มสกุล
อ. ดร.ธรรมศักดิ์ เธียรนิเวศน์
อ. ดร.พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร
อ. ดร.ธวัชพงษ์ พิทักษ์
อ.พรอนันต์ เอี่ยมขจรชัย
อ.นรินทร ฉิมสุนทร