ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Шановні колеги! Запрошуємо Вас приєднатися до систематизації передового педагогічного досвіду з основ здоров’я. Знайдіть, будь ласка, сторінку Вашого району. Один стовпчик - картка одного досвіду.
2
ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРА
3
ПІБПотьомкіна Вікторія Леонідівна
4
Рік народження1970
5
Освітавища
6
Фах
філолог, викладач російської мови та літератури
7
Звання, нагородивища категорія, «Старший учитель»
8
Посадаросійська мова, основи здоров’я
9
Педагогічний стаж23
10
Адреса досвідуIV міська педагогічна виставка перспективного досвіду
11
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОСВІД
12
ТемаПедагогічна стратегія формування засад здорового способу життя учнів
13
МетаНадання методичної та практичної допомоги управлінцям, вчителям, класним керівникам у розробці педагогічної стратегії формування здорового способу життя підростаючого покоління, творенні системи позаурочної виховної роботи з учнями, превентивних діагностичних та структурно-діяльнісних складових навчально-виховного процесу в цілому, спрямованих на виховання і розвиток потреби у здоровому способі життя у молоді.
14
Короткий змістУ досвіді розкривається питання підвищення пріоритетів здорового способу життя серед учнівської молоді; впровадження передових технологій навчання та виховання, у тому числі здоров’язберігаючих та здоров’язміцнюючих, для вивчення та формування умов здорового способу життя та реалізація навчальних технологій з метою вироблення в учнів навичок вищого рівня; підвищення ролі та відповідальності сім’ї в профілактиці шкідливих звичок та формуванні, збереженні і зміцненні здоров’я дітей, розуміння, а головне, дотримання валеологічних принципів організації побуту та відпочинку.
15
Форма узагальненняОпис досвіду
16
Схвалено (ким? коли?)Диплом департаменту ОНМС ЗМР ІІІ ступеню 4 міської педагогічної виставки перспективного досвіду
17
Місце збереження матеріалів досвідуІV міська педагогічна виставка
18
Шляхи розповсюдження у післядипломній педагогічній освітірайонні та міські семінари
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100