ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJ
1
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajůMzdová a personální agenda odměny zastupitelů, odměny volebních komisí(listinná, elektronická)BOZP (listinně)Evidence obyvatel včetně přihlašovacích lístků (listinná, elektronická)Rušení trvalého pobytu (listinná, elektronická)Evidence osob s hlášeným trvalým pobytem na OÚ (listinná)Volební agenda (listinná)Vidimace a legalizace (listinná)Kronika (listinná i elektronická)Poplatky - psi, odpady, FTTH, stočné, vodné (elektronická)Smlouvy o odvádění odpadních vod, stočném, přípojkách a FTTH(listnná)Smlouvy - kupní, prodejní, nájemní, darovací (listinná i elektronická)Podněty k územnímu plánu (listinná)Běžná e-mailová komunikace, datová schránka (elektronicky)Evidence došlé pošty: Podací deník/spisová služba (listinná/elektronická)Krizová hlášení- povodňový plán (elektronicky)Stavební řízení - dotčený orgán, (listinně)Přidělení čísla popisného (listinná)Archivace stavební dokumentace (listinná)Správní řízení - žádosti a rozhodnutí (listinná, elektronicky)Žádosti podle 106/1999 Sb., a odpovědi (listinná)Czech Point (elektronická)Informace poskytované jiným na vlastní obyvatele (soudy, policie) (elektronicky)Úřední deska (fyzická, elektronická)Zápisy a usnesení ze zastupitelstva, rady a výborů (listinně)Knihovna: Seznam čtenářů (listinná)Seznam domů s jménem vlastníka, seznam majitelů chat (listnná, elektronicky)JPO, SDH (listině)Ředitel školy (listinná)Exekuce (listinná)Pokladna, účetní doklady (listinná, elektronicky)Účetnictví (listinná, elektronicky)Kamerový systémStřet zájmůEvidence IP adresEvidence stížností občanů a petic
2
Jsem správcem nebo zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení)SprávceSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceZpracovatelSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceZpracovatelSprávceSprávceSprávceSprávceSprávceSprávce
3
Účel zpracováníVedení mzdové a personální agendyBezpečnost na pracovištiVedení evidence obyvatelEvidence obyvatelEvidence osob s hlášeným trvalým pobytem na OÚVedení volebních seznamůOvěřování podpisů a listinVedení kronikyVýběr poplatkůUzavírání smluv o odvádění odpadních vodUzavírání smluvZpracování územního plánuVedení e-mailové komunikaceVedení poštyInformování občanůStavební řízeníEvidence domůEvidence stavebních pracíSprávní rozhodnutíPrávo na informaceVyřízení žádostí Czech PointInformace jiným správním orgánůmVyvěšování na úřední desceVedení agendy zastupitelstva, rady a výborůVedení seznamu čtenářůVedení evidence vlastníků nemovitostíVedení hasičeské jednotkyPersonální agenda ředitele příspěvkové organizaceInformační povinnostEvidence plateb hotovostích a bezhotovostích na účet obceVedení účetnictvíOchrana majetku správceEvidence střetu zájmůEvidence IP adres občanů, kterým je poskytováno FTTHEvidence stížností občanů a petic
4
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)zaměstnanci obce, zastupitelé, dohodáři , členové volebních komisízaměstnanci obciobyvatelé s trvalým bydlištěmObyvatelé s trvalým pobytemobyvatelé s trvalým bydlištěmVoliči v obci, voliči na hlasovací průkazObčané a jiníObčané obceObčané a majitelé nemovitostíObčanéObčané a jiníObčané a vlastníci nemovitostí, pozemkůKorespondentiKorespondentiobčanéObčanéObčané obceObčanéObčanéŽadateléŽadateléSoučasní a bývalí občanéObčané a jiné fyzické osobyObčané a jiné fyzické osobyČtenáři knihovnyVlastníci nemovitostíČlenové JSDHŘeditel školyObčané obce nebo majitelé nemovitostíPlátci a příjemciPlátci a příjemciOsoby vyskytující se na sběrném místěStarosta, místostarostaObčané, kterým je poskytováno FTTHOsoby vyjadřující stížnosti správci
5
Kategorie osobních údajůJmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, zdravotní pojišťovny, platové výměry, dohody a pracovní smlouvy, kontaktní, zdravotní způsobilost, výše odměny pro zastupitele, prohlášení poplatníka, čísla účtů, srážky ze mzdy, osvědčení o praxi, mzdové listy, evidenční listy důchodového pojištěníjmenné, datum narození, podpisyjmenné, adresnné, rodné číslo, datum narození, místo narození, stav, rodiče, způsobilostjmenné, adresa, datum narození, datum, ke kterému se ruší trvalý pobyt, nabytí právní moci, svědci a jejich bydlištějmenné, adresnné, rodné číslo, datum narození, místo narození, stav, rodiče, způsobilostJmenné, adresnné, datum narozeníJméno a příjmení, datum narození, místo narození a číslo dokladu, listina co se ověřuje, datum, podpisJmennéJmenné, adresnníJmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisyJmenné, adresnné, kontaktní, datum narození, podpisyJmenné, adresné, kontaktní, číslo parcely a nemovitosti, LV,podpisyJemnné, kontaktní, adresníJmenné, adresnní, kontaktní, podpisJmenné, kontaktníJmenné, adresné, LV, číslo parcely, stavební záměr, kontaktníJmenné, adresné, č. popisné, kontaktní, č. parcelyJména, adresnné, rozhodnutí, LV, kontaktyJmenné, adresné, kontaktní, věc, rozhodnutí, datumy narozeníJmené, adresnné, kontakty, datum narozeníJménné, adresné,rodné číslo, číslo dokladu, podpisJmenné, adresnné, datum narozeníJména, adresy, datum narození, parcelaJména, adresy, datum narození, parcelaJmenné, adresníJmenné, adresa, č. popisné, č. evidenční, č. parcelyJmenné, adresné, kontakty, datum narozeníJmenné, adresnné, kontakt, životopis, potvrzení praxe, platový výměr, jmenovací listinnaJmenné, adresné, datum narození, exekuce na co, dražební částka, identifikace nemovitostiJmenné, adresníJmenné, adresníIdentifikační údaje ve formě kamerového záznamuJmenné, adresné, majetkové údajeJmenné, adresné, IP adresaJmenné, adresní, identifikační
6
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemcůUrčení zaměsntnaci, ČSSZ, ÚP, zdravotní pojiš´tovny, finanční úřadUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanci, finanční úřad, soudy, policie apod.Určení zaměstnanciUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanci, katastr nemovitostíUrčení zaměstnanci, katastr nemovitostíUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanciUčení zaměstnanci, stavebním orgánUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanci, dotazovaný orgánUrčení zaměstnanci, veřejnostUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanciUrčení zaměstnanciurčení zaměstnanci
7
Doba uchování osobních údajů50 let - personální a mzdové listy, 10 let - nemocenské , sociální a zdravotní pojištění, 5 let - DPP, DPČ, mzdové lístky, výplatní listiny, evidence pracovní doby5 let50 let5 let50 let5 let (seznamy), 10 let zápisy o výsledku hlasování10 let10 let (poté archiv)5 let5 let (po ukončení platnosti), 10 let (po ukončení platnosti při nabývání, prodeji, pronájmu obecního majetku)5 let (po ukončení platnosti), 10 let (po ukončení platnosti při nabývání, prodeji, pronájmu obecního majetku)10 let (po ukončení platnosti)5 let5 letdo trvání souhlasu5 let5 letpo dobu trvání oprávněného zájmu obce5 let5 let15 let5 let1 rok10 let5 letpo dobu trvání oprávněného zájmu obce5 let5 let (včetně uchování dokumentace z výběrového řízení na ředitele školy)1 rok10 let10 let7 dní5 letPo dobu přihlášení k odebírání FTTH5 let
8
Předávají se osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předáníNENENENENENENENENENENENENE<
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100