ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAP
1
KalendariumLokaler
2
År
Mån
DatklRubrikPredikanMötesledningOrgelSång/MusikFikagruppKommentarDatFörsamlingssalKyrksalExpeditionMBU-gårdenExterna LokalerExp källareGästrumRutsbergBordtennisrumSemester Pastor
2877
2022
Maj
v17
2878
01 sö10.00NattvardsgudstjänstAlf EnglundNils-Erik AlneMargaretha GustafssonHenrik AlfGrupp 4Söndagsskola. Annie o MariaBjörn Söderberg Alméns första arbetsdag 01 sö
2879
2022
Maj
v18
2880
02 må11.00-18.00SKPF avd 4902 måUthyrt B6/22
2881
18.00-20.30StickkafeStickis
2882
03 ti19.00Gemensam bön i Marieborgskyrkan03 tiGemensam bön
2883
18.00ScoutScout
2884
04 on12.00-17.00Onsdagsträffen04 onOnsdagsträffen
2885
05 to14-16Symöte05 toSymöte
2886
14.00-16.00Språkcafe´Språkcafe
2887
18.30BönBön
2888
06 fr06 fr
2889
07 lö09.00Pilgrimsvandring. Samling vid Gertrudsviks busshållplats. Tag med eget fika. Vandringen är ca 8 km.07 lö
2890
08 sö10.00MBU-GudstjänstJonas KarlssonBjörn Söderberg Almén / Alf EnglundAnette DanielssonGrupp 508 sö
2891
2022
Maj
v19
2892
09 må
2893
10 ti18.00Scout10 tiScout
2894
11 on12.00-17.00Onsdagsträffen11 onUthyrt B 5/22
2895
12 to13.30-16.00Nål och Tråd12 to
2896
14.00-16.00Språkcafe´Språkcafe´
2897
13 fr13 frNål och Tråd
2898
14 lö17.0018.00 möte om Projekt MiciurinAnsvarig: Gunnar Lindén14 lö18.00 Projekt Miciurin
2899
15 sö10.00GudstjänstBjörn Söderberg AlménCarin GillsjöMargaretha GustafssonRuben ÖbergGrupp 6Söndagsskola, Gunvor15 sö
2900
2022
Maj
v20
2901
16 må11.30-18PRO16 måUTH B 1/22
2902
17 ti10.00Diakonala RådetMargaretha17 tiDiakonala Rådet
2903
17.00-21.00Brf RingblommanUthyrt B 17/22
2904
18.00ScoutScout
2905
18 on12.00-17.00Onsdagsträffen18 onUthyrt B 5/22
2906
18.30Församlingsafton
2907
19 to14.00-16.00Språkcafe´19 toSpråkcafe´
2908
18.30BönBön
2909
20 fr20 fr
2910
21 lö12.00-20.00Gospelkören KAOS/Alf21 löServering för GospelkörenÖvning
2911
18.00Gospelkonsert, Oh Happy dayAlf EnglundGospelkören KAOSGospelkonsert
2912
22 sö10.00GudstjänstBjörn Söderberg AlménAlf EnglundAnnie RosendahlLovsångsgruppenGrupp 7Söndagsskola, Gunvor22 sö
2913
2022
Maj
v21
2914
23 må18.00-20.30Stickkafe23 måStickis
2915
17.00Brf EdslöfUthyrt B 19/22
2916
24 ti24 ti
2917
25 on12.00-17.00Onsdagsträffen25 onUthyrt 5/22
2918
26 to13.30-16.00Nål och tråd26 to
2919
27 fr27 fr
2920
28 lö28 lö
2921
29 sö10.00GudstjänstAlf EnglundMargaretha GustafssonGrupp 829 sö
2922
2022
Maj
v22
2923
30 må30 må
2924
31 ti10.00Diakionala RådetGunvor31 tiDiakonala Rådet
2925
2022
Jun
2926
01 on12.00-17.00Onsdagsträffen01 onUthyrt B 5/22
2927
18.30StyrelsenStyrelsen
2928
02 to18.30.BönBön
2929
14.00-16.00SpråkcaféSpråkcafé
2930
03 fr03 fr
2931
04 lö9.00-22.00Birgitta o Folke Bergström04 löUthyrt B18/22
2932
05 sö10.00NattvardsgudstjänstAlf EnglundBjörn Söderberg AlménAnnie RosendahlLovsångsgruppenGrupp 9Välkomnande av nya medlemmar.05 sö
2933
Uthyrt B23/22 AVBOKAD
2934
2022
juni
v23
2935
06 må06 må
2936
07 ti17:00-21:00Årsmöte Bistånd Östeuropa07 tiUthyrt B28/22Alf E sem
2937
08 on12.00-17.00Onsdagsträffen08 onUthyrt 5/22Alf E sem
2938
09 to13.30-16.00Nål o tråd09 toBroderigrupp
2939
09 to18.00-22.00Kulturskolan09 toUthyrt 32/22KonsertAlf E sem
2940
10 fr10 frAlf E sem
2941
11 lö11 lö
2942
12 sö10.00GudstjänstBjörn Söderberg AlménJoachim BergströmLennart ArfwidssonGrupp 112 sö
2943
2022
juni
v24
2944
13 må13 må
2945
14 ti14 ti
2946
15 on12.00-17.00Onsdagsträffen15 onUthyrt 5/22
2947
16 to14:00-17:00Begravning16 toPrelbokn 31/22Begravning
2948
17 fr17 frAlf E sembyte till 8 juli
2949
18 lö09.00Pilgrimsvandring. Samling vid Sandvik Gränsö. Alf EnglundTag med eget fika. Vandringen är ca 5 km.18 lö
2950
19 sö10.00GudstjänstBjörn Söderberg AlménAlf EnglundLennart ArfwidssonGrupp 2Församlingsmöte19 sö
2951
2022
juni
v25
2952
20 måPastor Björn sem. 20 juni- 10 juli20 måBjörn SA Sem
2953
21 ti13.30-16.00Nål o tråd21 tiBroderigruppBjörn SA Sem
2954
22 on12.00-17.00Onsdagsträffen22 onUthyrt B 5/22
Alf E sem,Björn SA Sem
2955
23 to23 toBjörn SA Sem
2956
24 fr24 frBjörn SA Sem
2957
25 lö25 löBjörn SA Sem
2958
26 sö10.00Gemensam Gudstjänst i stadsparken.Nicolaj VollburgFA

26 söBjörn SA Sem
2959
2022
juni
v26
2960
27 må27 måBjörn SA Sem
2961
28 ti28 tiBjörn SA Sem
2962
29 on12-17.00 Onsdagsträffen29 onUthyrt B 5/22Björn SA Sem
2963
18.00StyrelsenStyrelsen
2964
30 to30 toBjörn SA Sem
2965
2022
juli
v26
2966
01 fr01 frBjörn SA Sem
2967
02 lö02 löBjörn SA Sem
2968
03 sö10.00NattvardsgudstjänstAlf EnglundMargareta GustafssonGrupp 303 söBjörn SA Sem
2969
2022
juli
v27
2970
04 må04 måBjörn SA Sem
2971
05 ti05 tiBjörn SA Sem
2972
06 on14.00-16.30RutsbergGunvor+Alf06 on14.00-16.30Björn SA Sem
2973
07 to07 toBjörn SA Sem
2974
08 fr08 frBjörn SA SemAE sem byte 17/6