Godišnji plan natječaja za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva u 2015. godini
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHI
1
Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2015. godini iz Državnog proračuna i fondova Europske unije
2
R. brojNaziv tijela Naziv natječaja (oznaka aktivnosti u državnom proračunu)Ukupna vrijednost natječaja (kn)Okvirni broj planiranih ugovoraFinancijska podrška se ostvaruje na rok odOkvirni datum raspisivanja natječajaOkvirni datum završetka natječajaOkvirni datum za ugovaranje
3
1.UZUVRHJavni poziv za sufinanciranje EU projekata organizacijama civilnog društva u okviru programa EU za 2015. godinu (A509051 -Sufinanciranje EU projekata OCD)5,000,000.00100prema uvjetima ugovorenog EU projekta9. ožujka 2015.1.prosinca 2015.60 dana od zaprimanja prijave
4
2.UZUVRHPodrška razvoju partnerstava OCD-a i visokoškolskih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja (service learning) (nova aktivnost)26,470,590.003018 mj15. lipnja2015.7. rujna 2015.7. siječnja 2016.
5
3.UZUVRHPodrška volonterskim centrima za provedbu programa edukacije koordinatora volontera u OCD-ima i javnim ustanovama (nova aktivnost)26,470,590.001518 mj4. svibnja 2015.
3. kolovoza 2015.
9. studenoga 2015.
6
4.UZUVRHPodrška partnerskim inovativnim projektima civilnog, javnog i poslovnog sektora za ponovno korištenje otvorenih javnih podataka i razvoj ICT/mobilnih aplikacija za kvalitetnije sudjelovanje građana u lokalnom odlučivanju - faza I (nova aktivnost)26,470,590.002024 mj
16. studenog 2015.
18. siječnja 2016.
18. svibnja 2016.
7
5.UZUVRHOsnaživanje doprinosa OCD-a za provedbu programa građanskog odgoja i obrazovanja - faza I. (nova aktivnost)26,470,590.003018 mj14. rujna 2015.
16. studneog 2015.
16. ožujka 2016.
8
6.UZUVRHProstori sudjelovanja - razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice - faza I (nova aktivnost)17,647,057.002024 mj1. lipnja 2015.
31. kolovoza 2015.
4. prosinca 2015.
9
7.MSPMŠirenje usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom (K972011) 27,000,000.005012 mj
24. prosinca 2014.
24. veljače 2015.20. lipnja 2015.
10
8.MSPM Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici - faza 3 (K972011) 33,127,000.002514 mj 4. srpnja 2014.19. rujna 2014.19. veljače 2015.
11
9.MSPM/HZZPoboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju (K972011)30,000,000.002313 mj
27. studenoga 2014.
27. siječnja 2015.
18. svibnja 2015.
12
10.MSPMPoziv za su/financiranje programa regionalnih volonterskih centara na području Republike Hrvatske za razdoblje 2015.-2017. godine (A754006 Razvoj volonterstva)1,000,000.00436 mjVeljača 2015.Ožujak 2015.Svibanj 2015.
13
11.MSPMNatječaj za su/financiranje lokalnih volonterskih centara u 2015. godini na području Republike Hrvatske (A754006 Razvoj volonterstva)2,000,000.0020 do 3012 mjVeljača 2015.Ožujak 2015.Lipanj 2015.
14
12.MSPMPoziv za prijavu projekata usmjerenih prevenciji nasilja nad djecom i mladima (A 792009)3,100,000.0030-4012 mjOžujak 2015.Travanj 2015.Lipanj 2015.
15
13.MSPMPoziv za prijavu programa rada savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji organizacija civilnog društva A6530292,100,000.00736 mjStudeni 2015.Prosinac 2016.Veljača 2016.
16
14.MSPMPoziv za prijavu projekata - organizirane dnevne aktivnosti (A734189)2,600,000.004012 mjProsinac 2015.Siječanj 2016.Veljača 2016.
17
15.MSPMPoziv za prijavu projekata udruga usmjerenih promicanju i zaštiti prava djece i podrške obitelji (Aktivnosti 558049, 653006)2,500,000.0020-4012 mjSvibanj 2015.Lipanj 2015.Rujan 2015.
18
16.MSPMProjekti/programi usmjereni mladima (A558047)6,200,000.0040-6012/24 mjOžujak 2015.Svibanj 2015.Rujan 2015.
19
17.MSPMTrogodišnji program - 2014 - .2017. udruga koje djeluju u području socijalne skrbi30,250,000.0013312 mjNastavak iz 2014.__
20
18.MSPMTrogodišnji program - 2013. - 2015. udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom 36,684,800.0012112 mjListopad 2015.Prosinac 2015.Siječanj 2016.
21
19.MSPMProjekti usmjereni prevenciji socijalne isključenosti (A 734189)6,500,000.0040-6012 mjTravanj 2015.Lipanj 2015.09.2015.
22
20.MZOS*Uspostava profesionalne-stručne podrške obrazovanju učenika s teškoćama (pomoćnici u nastavi - EU fondovi (K578044)40,000,000.0040 do 5012 mjOžujak 2015.Lipanj 2015.Kolovoz 2015.
23
21.MZOS*Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih - faza II28,860,000.0040 do 5014 mjSiječanj 2015.Ožujak 2015.Svibanj 2015.
24
22.MZOS*Promocija kvalitete i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja na osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj razini - EU fondovi (K578044)19,840,000.0040 do 5012 mjSiječanj 2015.Ožujak 2015.Srpanj 2015.
25
23.MZOSNatječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskog godini 2015./2016. (A577 130)8,000,000.0010012 mj10. ožujka 2015.20. travnja 2015.4. rujna 2015.
26
24.MZOSJavni poziv za dodjelu sredstava udrugama nacionalnih manjina koje provode posebne oblike nastave za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj (A577137)900,000.00107 dana20. ožujka 2015.21. travnja 2015.15. lipnja 2015.
27
25.MZOSJavni poziv za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju za 2015./2016. školsku godinu (A578041)10,707,448.005010 mj15. lipnja 2015.15. srpnja 2015.30. rujna 2015.
28
26.MZOSJavni poziv za prijavu projekata udruga koje će izrađivati udžbenike za slijepe i slabovidne učenike i studente1,150,000.00612 mj1. travnja 2015.1. svibnja 2015.15. runja 2015.
29
27.MZOSJavni poziv za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2015. godini (A622004)2,463,000.0055do kraja 2015.23. veljače 2015.25. ožujka 2015.1. lipnja 2015.
30
28.MZOSJavni poziv za financijsku potporu izdavanja znanstvenih i stručnih knjiga u tiskanome i elektroničkome obliku u 2015. godini (A622006)350,000.001512 mj23. veljače 2015.25. ožujka 2015.1. lipnja 2015.
31
29.MZOSJavni poziv za financijsku potporu u organizaciji i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2015. godini (A622005)900,000.0040do kraja 2015.16. veljače 2015.18. ožujka 2015.15. svibnja 2015.
32
30.MZOSPoticaji Hrvatskoj zajednici tehničke kulture16,000,000.001do kraja 2015.1.siječnja 2015.-31.prosinca 2015. 1.siječnja 2015.-31.prosinca 2015. 1.siječnja 2015.-31.prosinca 2015.
33
31.MZOSPoticanje sportsko- rekreativnih aktivnosti1,400,000.0050do kraja 2015.16. veljače 2015.16. ožujka 2015.60 dana od zaprimanja prijave
34
32.MKPoziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu (A565027 A565030 A781002 A781003 A565003 A565033 A565034 K564016 K565018 K565029 A565010 A565036)75,000,000.00190012/36 mj.srpanj 2015.rujan 2015.siječanj 2016.
35
33.MKJavni poziv za predlaganje programa poduzetništva u kulturi za 2015. godinu (A784003)400,000.001512 mj.ožujak 2015.travanj 2015.lipanj 2015.
36
34.MKJavni poziv za otkup knjiga u 2015. godini (A781002)2,000,000.0022012 mj.ožujak 2015.studeni 2015.nema ugovora
37
35.MKPoziv za predlaganje programa i/ili radionica za Ruksak (pun) kulture, nacionalni dopunski program potpore kurikulumu u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, namijenjen djeci i mladima u RH za 2016. godinu (A781009)400,000.002512 mj.studeni 2015.prosinac 2015.dinamikom izvođenja programa u 2016. g.
38
36.MKProgram Kreativna Europa i Program "Kultura 2007.-2013." (Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura (A576226)827,000.0013prema uvjetima ugovorenog EU projektaHrvatski projektni partneri su obvezni u roku od petnaest dana nakon isteka roka za podnošenje prijave projekta Izvršnoj agenciji, Desku Kreativne Europe Ministarstva kulture poštanskim putem ili osobno dostaviti potpuno i pravilno ispunjen Zahtjev za sufinanciranje projekta programa EU Kreativna Europa – potprogram Kultura koji je sastavni dio Pravilnika.nakon objave rezultata natječaja Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu
39
37.MKProgram dodjele bespovratnih sredstava neprofitnim medijima (A781008)3,000,000.002012 mj.travanj 2015.svibanj 2015.lipanj 2015.
40
38.MKPilot program javnog ugovaranja novinarskih radova u neprofitnim medijima (A781008)250,000.001912 mj.ožujak 2015.travanj 2015.svibanj 2015.
41
39.MKZaklada "Hrvatska kuća - Croatia House" (A781010)1,000,000.006012 mj.siječanj 2015.prosinac 2015.tijekom godine u skladu s odlukom o financiranju
42
40.ZKNRazvojna podrška za organizacije (A781006)4,400,000.0050 do 6012 - 36 mj02/06/1509/09/1502/12/15
43
41.ZKNPodrška za razvoj novih kulturnih i umjetničkih programa (A781006)450,000.0030 do 40do 12 mj15.01.2015. i 02.06.2015.03.03.2015. i 09.09.2015.26.05.2015. i 02.12.2015.
44
42.ZKNRazvojna podrška za suradničke platforme u Republici Hrvatskoj (A781006)900,000.005 do 1012 - 60 mj6.2.2015.9.9.2015.12.2.2015.
45
43.ZKNRazvojna podrška za suradničke platforme u jugoistočnoj Europi (A781006)800,000.005 do 1012 - 60 mj6.2.2015.9.9.2015.12.2.2015.
46
44.MIZNatječaj za prijavu prijedloga projekata iz područja psihosocijalne potpore oboljenila od kroničnih i malignih bolesti u svrhu traženja financijske potpore iz dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu (A803005)2,580,000.0020 do 2512 mj19.veljače 2015.25. ožujka 2015.1. lipnja 2015.
47
45.MIZNatječaj za prijavu prijedloga projekata iz područja zdravlja u Republici Hrvatskoj u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna na pozicijama Ministarstva zdravlja u 2015. godini (A803005)800,000.0010 do 1512 mj19.veljače 2015.25. ožujka 2015.1. lipnja 2015.
48
46.MVEPZAKLADA HRVATSKA KUĆA (A777060)1,000,000.00601 godina1/31/201512/15/2015svaka dva mjeseca tijekom godine
49
47.MVEPNatječaj za dodjelu financijske podrške organizacijama civilnog društva iz područja međunarodne razvojne suradnje u 2015. godini (K776046)2,500,000.0010 do 1612 mj3/2/20154/15/20155/11/2015
50
48.MVEPNatječaj za potporu projektima za pružanje humanitarne pomoći Republike Hrvatske u 2015. godini (A777058)2,000,000.005 do 812 mj3/2/20153/31/20154/15/2015
51
49.MVEPNatječaj za prijavu programa/projekata društava prijateljstva u svrhu ostvarenja financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava od igara na sreću planiranih u Državnom proračunu za 2015. godinu (A776056)1,000,000.005012 mj9/1/201510/1/201510/30/2015
52
50.MINGONatječaj za dodjelu financijske potpore za provedbu projekta savjetovanja potrošača u 2015. godini (A560054)1,300,000.00412 mj1.9.2015.1.11.2015.1.12.2015.
53
51.MBJavni natječaj "Promicanje vrijednosti Domovinskog rata" (A753015)5,000,000.005512 - 16 mjveljača 2015.7.3.2015.5.5.2015.
54
52.MBJavni natječaj "Psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI iz Domovinskog rata, stradalnika i članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz "Domovinskog rata" (A753015)6,700,000.006512 - 16 mjveljača 2015.7.3.2015.5.5.2015.
55
53.MBJavni natječaj „Sudionici i stradalnici Drugog svjetskog rata“ (A753015)
700,000.00712 - 16 mjveljača 2015.7.3.2015.5.5.2015.
56
54.MBEdukacija braniteljskih udruga za izradu projektnih prijedloga za natječaje i provedbu projekata (A753015)200,000.0021 mjRujan 2015.Rujan 2015.Listopad 2015.
57
55.MINTJačanje strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu kroz sufinanciranje projekata konkurentnosti hrvatskog turizma u 2015. godini (A587014)3,000,000.002010 mjveljača 2015.Ožujak 2015.60 dana od zatvaranja
58
56.MPOLJSufinanciranje rada uzgojnih udruženja (A650126)700,000.001512 mj5/1/2015lipanjsrpanj
59
57.MPOLJProvođenje kontinuiranog programa uzgoja i uzgojno-selekcijskog rada u Alkarskoj ergeli za pasminu engleski punokrvnjak i uzgojnog tipa „Alkar“ radi širenja kvalitetnog zemaljskog uzgoja konja na području Sinja i okolice te radi uzgoja kvalitetnih konja za održavanje manifestacije Sinjska alka (T568210)300,000.00112 mjsiječanj 2015. godine_______po anuititetima
60
58.MPOLJProvođenje programa kvalitetnog i učinkovitog korištenja pčelinjih paša u Republici Hrvatskoj (T401091)10,000.00112 mjlistopad 2015. godine_______jednokratno
61
59.MPOLJNatječaj za sufinanciranje programa promidžbe i informiranja iz područja lovstva (A568060)400,000.002012 mjeseci2. 5. 2015.30.10.2015.15.12. 2015.
62
60.MPOLJNatječaj za sufinanciranje programa unosa zeca običnog (Lepus europaeus Pall.) (A568060)100,000.0030po izvršenju 2. 5. 2015.30.10.2015.15.12. 2015.
63
61.MPOLJFinanciranje zaštitnih sredstva za sprječavanje štete od smeđeg medvjeda (Ursus arctos L). (A568060)250,000.0020po izvršenju 2. 5. 2015.30.10.2015.15.12. 2015.
64
62.MPOLJNatječaj za prijavu projekata udruga za sufinanciranje unapređenja stanja i gospodarenja šumama šumoposjednika, programa promidžbe i informiranja iz područja šumarstva (A820038)200,000.002012 mj.27.2.2015.15.12.2015.60 dana od zaprimanja prijave
65
63.MPOLJJavni poziv za prijavu manifestacija za dodjelu potpore organizatorima znanstveno-stručnih skupova, gospodarskih manifestacija i lokalno-tradicijskih manifestacija iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede u 2015. godini (A650131)1,700,000.0020012 mjeseci1/1/201512/31/2015u 3 ciklusa tijekom godine
66
64.MPOLJNatječaj za financiranje izrade specifikacija za zaštitu oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta (A828063)500,000.0012po izvršenju 1.3.2015.30.4.2015.30.5.2015.
67
65.MPOLJSufinanciranje rada i poticanje ustroja proizvođačkih organizacija, zadruga i klastera u poljoprivredi (T820064)2,500,000.001012 mjesecisufinanciranje se provodi na temelju ispunjavanja odredbi odgovarajućeg podzakonskog akta
68
66.MRMSOBRAZOVANJE ZA PODUZETNIŠTVO I OBRT (T854020)18,000,000.006012 MJ29.7.2014.27.10.2014.2 kvartal 2015.
69
67.MRMSJAČANJE SOCIJALNOG DIJALOGA - FAZA II (T854020)18,000,000.001912 MJ
12.prosinca 2014.
12. 03. 2015. 2 kvartal 2015.
70
68.MRRFEUNatječaj za prijavu projekata udruga na otocima za ostvarivanje prava na financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2015. godinu (A570463)300,000.0015 do 2012 mj1. ožujak 2015.15. travnja 2015.1. lipanj 2015.
71
69.DUHIRHJavni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2015. godinu (A862020)20,000,000.003012 - 24 mj.ožujak 2015.srpanj 2015.srpanj 2015.
72
70.DUHIRHJavni natječaj za financiranje programa i projekata hrvatske manjine u inozemstvu za 2015. godinu (A862011 i A862018)3,000,000.0010012 - 14 mj.svibanj 2015.rujan 2015.rujan 2015.
73
71.DUHIRHJavni natječaj za financiranje programa i projekata hrvatskog iseljeništva za 2015. godinu (A862006)1,600,000.006012 - 24 mj.svibanj 2015.rujan 2015.rujan 2015.
74
72.DUHIRHJavni natječaj za financiranje programa i projekata nakladničke djelatnosti hrvatskog iseljeništva za 2015. godinu (A862006)400,000.001512 - 24 mj.lipanj 2015.listopad 2015.listopad 2015.
75
73.FZOEUNatječaj za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi financiranja projekata organizacija civilnog društva u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i promicanja obnovljivih izvora energije3,000,000.003012 - 24 mj.28.2.2015.30.4.2015.30.06.2015.
76
74.SNMJavni poziv nevladinim udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za predlaganje programa kulturne autonomije iz područja: informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija (A732003)37,815,000.0080do 12 mj11/12/201412/12/2014travanj 2015.
77
75.NZRCDNatječaj za dodjelu institucionalne podrške stabilizaciji i/ili razvoju udruga (demokratizacija, udruge osoba s invaliditetom, mladi i udruge iz Domovinskoga rata) (A509014)17,000,000.00Do 7536 mjeseci (12+12+12)18.08.2015. 16.09.2015. prosinac 2015./siječanj 2016.
78
76.NZRCDNatječaj po Decentraliziranom modelu za građanske akcije "Naš doprinos zajednici" (A509014)1,560,000.00do 1203 mjeseca 15.04. i 15.09.2015. srpanj i prosinac 2015. godine srpanj i prosinac 2015. godine
79
77.NZRCDPoziv za iskaz interesa za suradnju u području razmjene znanja "Znanje bez granica" (A,B,C) (A509014)150,000.00do 30jednokratno 16.01.2015.do 10. studenoga 2015 najkasnije 8 dana prije odlaska na međunarodni skup ili dolaska stručnjaka iz inozemstva u Hrvatsku odnosno poziva
80
78.NZRCDProgram "Europa plus" za pred/međufinanciranje odobrenih projekata organizacija civilnoga društva iz EU fondova (A509014)10,000,000.00do 6012 mjeseci23. siječnja 2015. do iskorištenja planiranoga ukupnog iznosa sredstava za 2015. godinunajkasnije 30 dana od dana odobravanja podrške
81
79.NZRCDRazvojna suradnja kroz jednokratne podrške na nacionalnoj razini – ad hoc inicijative (A509014)150,000.00do 5jednokratno23. siječnja 2015.do iskorištenja planiranoga ukupnog iznosa sredstava za 2015. godinunajkasnije 30 dana od dana odobravanja podrške
82
80NZRCDNatječaj za dodjelu nagrade za razvoj volonterstva među djecom i mladima "Otisak srca" (A509014)300,000.00do 15jednokratno 18.08.2015. 1.10.2015. studeni 2015.
83
81.NZRCDRazvojna suradnja kroz programske podrške : Tematski fond "Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 2.0" (A509014)15,000,000.00Do 10 platformi OCD-a36 mjeseci (12+12+12)veljača 2015. 45 dana od objave30 dana od objave rezultata
84
82.ULJPPNMVRHNatječaj za dodjelu bespovratnih sredstava udrugama za provedbu projekata u području zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih prava (A681022)300,000.00do 156 do 12 mj Veljača 2015. Ožujak 2015.Svibanj 2015.
85
83.ULJPPNMVRHNatječaj za financiranje programa koji doprinose očuvanju tradicijske kulture Roma (A513030)70,000.00do 10do 6 mj Rujan 2015.Listopad 2015.Studeni 2015.
86
87
88
89
Legenda kratica za tijela državne uprave:
90
DUHIRHDržavni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
91
FZOEUFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
92
MBMinistarstvo branitelja
93
MINGOMinistarstvo gospodarstva
94
MINTMinistarstvo turizma
95
MIZMinistarstvo zdravlja
96
MKMinistarstvo kulture
97
MRMSMinistarstvo rada i mirovinskog sustava
98
MRRFEUMinistarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU
99
MSPMMinistarstvo socijalne politike i mladih
100
MVEPMinistarstvo vanjskih i europskih poslova
Loading...
Main menu