Lich thi HK1-2017.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQ
1
2
Ở MỖI CA THI GIỜ BẮT ĐẦU LÀM BÀI SAU GIỜ VÀO THI 15 PHÚT, THỜI GIAN THI 60 PHÚT
3
NGÀYTHỨCA
BUỔI
GIỜ VÀO
HPTÊN HPLỚPTÊN LỚPKHOASLNƠI THI
9
3/131S7h00VLVật lý đại cương và lý sinhCD12CD TIN CHI N1, N2 CÓ ĐKKH568GD
20
5/151S7h00AV1Anh văn 1CD12CD TIN CHI N1, N2 CÓ ĐKNN378GD
40
7/171S7h00ML1
Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lê nin I
CD12CD TIN CHI N1, N2 CÓ ĐKCT400GD
41
8/1CN1S7h00BHCSBệnh học cơ sởCD12CD TIN CHI N1, N2 CÓ ĐKNOI116PM
42
8/1CN2S8h30BHCSBệnh học cơ sởCD12CD TIN CHI N1, N2 CÓ ĐKNOI116PM
43
8/1CN3S10h00BHCSBệnh học cơ sởCD12CD TIN CHI N1, N2 CÓ ĐKNOI116PM
44
8/1CN4C13h30BHCSBệnh học cơ sởCD12CD TIN CHI N1, N2 CÓ ĐKNOI116PM
45
8/1CN5C15hBHCSBệnh học cơ sởCD12CD TIN CHI N1, N2 CÓ ĐKNOI116PM
56
10/131S7h00GPGiải phẫuCD12CD TIN CHI N1, N2 CÓ ĐKNGOAI116PM
57
10/132S8h30GPGiải phẫuCD12CD TIN CHI N1, N2 CÓ ĐKNGOAI116PM
58
10/133S10h00GPGiải phẫuCD12CD TIN CHI N1, N2 CÓ ĐKNGOAI116PM
59
10/134C13h30GPGiải phẫuCD12CD TIN CHI N1, N2 CÓ ĐKNGOAI116PM
60
10/135C15hGPGiải phẫuCD12CD TIN CHI N1, N2 CÓ ĐKNGOAI116PM
83
12/152S8h30HHHóa họcCD12CD TIN CHI N1, N2 CÓ ĐKKH594GD
92
13/161S7h00VSKSVi sinh ký sinh đại cươngCD12CD TIN CHI N1, N2 CÓ ĐKXN117PM
93
13/162S8h30VSKSVi sinh ký sinh đại cươngCD12CD TIN CHI N1, N2 CÓ ĐKXN117PM
94
13/163S10h00VSKSVi sinh ký sinh đại cươngCD12CD TIN CHI N1, N2 CÓ ĐKXN117PM
95
13/164C13h30VSKSVi sinh ký sinh đại cươngCD12CD TIN CHI N1, N2 CÓ ĐKXN117PM
96
13/165C15hVSKSVi sinh ký sinh đại cươngCD12CD TIN CHI N1, N2 CÓ ĐKXN117PM
97
14/171S7h00GDSKGiáo dục sức khỏeCD12CD TIN CHI N1, N2 CÓ ĐKYHCD98PM
98
14/172S8h30GDSKGiáo dục sức khỏeCD12CD TIN CHI N1, N2 CÓ ĐKYHCD98PM
99
14/173S10h00GDSKGiáo dục sức khỏeCD12CD TIN CHI N1, N2 CÓ ĐKYHCD98PM
107
6/224C13h30LYTLuật Y tế và Y đứcCD12CD TIN CHI N1, N2 CÓ ĐKDD147PM
124
8/241S7h00SHSinh học và di truyềnCD12CD TIN CHI N1, N2 CÓ ĐKKH579GD
131
9/251S7h00SKMTSức khỏe, môi trường và vệ sinhCD12CD TIN CHI N1, N2 CÓ ĐKYHCD140PM
132
9/252S8h30SKMTSức khỏe, môi trường và vệ sinhCD12CD TIN CHI N1, N2 CÓ ĐKYHCD62PM
140
10/261S7h00SLSinh lýCD12CD TIN CHI N1, N2 CÓ ĐKNOI113PM
141
10/262S8h30SLSinh lýCD12CD TIN CHI N1, N2 CÓ ĐKNOI113PM
142
10/263S10h00SLSinh lýCD12CD TIN CHI N1, N2 CÓ ĐKNOI113PM
143
10/264C13h30SLSinh lýCD12CD TIN CHI N1, N2 CÓ ĐKNOI113PM
144
10/265C15hSLSinh lýCD12CD TIN CHI N1, N2 CÓ ĐKNOI113PM
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
Loading...
 
 
 
Du lieu