თავშესაფრის სტატისტიკის ფორმა - 2019
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
თავშესაფარში ცხოველთა ბრუნვის სტატისტიკური მონაცემები
ააიპ “საქართველოს ცხოველთა დაცვისა და გადარჩენის საზოგადოება“- GSPSA
წესის დანართი N4ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №7-28, 2015 წლის 6 აპრილი, "ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოველების
(ძაღლების, კატების) მოვლა-პატრონობის და მათი პოპულაციების მართვის
წესის დამტკიცების შესახებ" მე-7 მუხლის მე-5 პუნქტი.
3
2019 წელი
4
5
ორგანიზაცია" საქართველოს ცხოველთა დაცვისა და გადარჩენის ორგანიზაცია "
6
საინდეფიკაციო კოდი:205171847
7
მისამართი: თბილისი, ნუცუბიძის მე-2 მ/რ., 1-ლი კვ. კორპ. 3ა
8
9
www.gspsa.org.geinfo@gspsa.org.ge
10
11
12
Nთვეშემოსული ცხოველების რაოდენობაჩატარებული ოპერაციებითავშესაფრიდან გასული ცხოველების რაოდენობა /Number of animals released სიკვდილიანობაევთანაზიასხვა თავშესაფარში გადაყვანაცხოველების რაოდ. თვის ბოლოს
13
ძაღლიკატასხვაკასტრაციასტერილიზაცია სხვაგაჩუქებამიკედლებატერიტორიაზე გაშვებადროებითი შეფარებაპატრონზე დაბრუნებაავადმყოფობით/ბუნებრივი
14
ძაღლიკატაძაღლიკატაძაღლიკატაძაღლიკატაძაღლიკატაძაღლიკატაძაღლიკატაძაღლიკატაძაღლიკატა
15
16
1იანვარი/January0000000000000000000000510
17
2
თებერვალი/Fabruary
0000010000000000000000510
18
3მარტი/March1000010000100000000000510
19
4აპრილი/April0000000000000000000000510
20
5მაისი/May
21
6ივნისი/June
22
7ივლისი/July
23
8აგვისტო/August
24
9
სექტემბერი/September
25
10ოქტომბერი/October
26
11
ნოემბერი/November
27
12
დეკემბერი/December
28
29
სულ:1000020000100000000000
30
31
32
ააიპ “საქართველოს ცხოველთა დაცვისა და გადარჩენის საზოგადოება“- GSPSA
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...