ABCDEF
1
A "Magyar Életrajzi Kalauz" rövidítésjegyzéke
2
3
ÁBMH Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal
4
alap. alapító(ja)
5
aleln. alelnök(e)
6
alkalm. alkalmazott(ak)
7
áll. állam(i)
8
államp. állampolgár(i)
9
államt. államtitkár(ság)
10
ált. általános
11
altáb. altábornagy
12
ant. antológia
13
APEH Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
14
atl. atlétikai
15
B. Budapest(i)
16
bajn. bajnok(ság)
17
bány. bányászat(i)
18
bapt. baptista
19
bevez. bevezetés(e), bevezetője
20
bibl. bibliográfia
21
biol. biológia(i)
22
biz. bizottság(i)
23
Bp(-i) Budapest(i)
24
buddh. buddhizmus, buddhista
25
c. címzetes, című
26
C. cikke(i)
27
csat. csatorna
28
CSEMADOK Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kulturális Szövetsége
29
csop. csoport
30
dalm. dalmát
31
debr. debreceni
32
dem. demokrata, demokratikus
33
Diss. Dissertatio
34
dokt. doktor(a)
35
egy. egyetem(i)
36
egyh. egyház(ak), egyházi
37
elb. elbeszélése(i)
38
elind. elindítója
39
ell. ellenőzés(i)
40
eln. elnök(e), elnöki
41
ép. építő, építési
42
építőm. építőmester
43
Erd. Erdély(i)
44
Értes. Értesítő(je)
45
ESZCSM Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium
46
Eszt. Esztergom
47
etn. etnikai
48
Eur(-i) Európa(i)
49
eü. egészségügyi
50
ev. evangélikus
51
ezr. ezredes
52
fej. fejedelem, fejedelmi
53
felfedez. felfedezője
54
felk. felkelés
55
feln. felnőtt
56
felt. feltaláló(ja)
57
feltét. feltételezett
58
felügy. felügyelő, felügyelőség, felügyelet
59
filoz. filozófia(i)
60
fiz. fizika(i)
61
ford. fordítása(i)
62
forr. forradalom, forradalmi
63
főig. főigazgató(ja), főigazgatóság
64
főisk. főiskola(i)
65
főkap. főkapitány(ság)
66
földműv. földművelési
67
földr. földrajzi
68
főtitk. főtitkár(a), főtitkárság
69
főv. főváros(i)
70
függ(etl). független(ség)(i)
71
gazd. gazdaság(i)
72
GYISM Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium
73
h. helyettes(e)
74
hal. halálozás(i)
75
hallg. hallgató
76
himn. himnusz
77
hírl. hírlap
78
hiv. hivatal(i), hivatalos
79
honv. honvédelmi
80
horv. horvát
81
ICSSZEM Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium
82
idegenforg. idegenforgalmi
83
ideigl. ideiglenes
84
ifj. ifjúsági
85
ig. igazgató(ja), igazgatóság(i)
86
igazs. igazságügyi
87
int. intézet(i)
88
intézm. intézmény(ei)
89
ip. ipar(i)
90
irod. irodalom, irodalmi
91
isk. iskola(i)
92
ism. ismert
93
izr. izraelita
94
jun. junior
95
kam. kamara(i)
96
kand. kandidátus(a)
97
kárpótl. kárpótlási
98
kárrend. kárrendezési
99
kat. katolikus
100
kép. képes