สำรวจรายชื่อผู้รับผิดชอบงานไอทีประจำ รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ ปี 2559
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFG
1
ลำดับ
คำนำหน้า
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่งรหัสหน่วยงานEmailประเภทGmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
2
1นายสุเพียร คำวงศ์จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน00294 สสอ.ขุขันธ์itkhukhan@gmail.com081-0751512
3
2น.ส.ณัฐธิดา สารภาพ
นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ
48 รพ.สต.โคกโพน
nuttida.sarapap@gmail.com
088-5910967
4
3นายวีรวัฒน์ รัศมีผอ.รพ.สต.49 รพ.สต.ตะเคียนบังอีงveerawatr2013@gmail.com093-4758306
5
4นางจันทรา บุญศักดิ์
นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
50 รพ.สต.จะกงboonsak5553 @gmail.com083-9094421
6
5นางฐิติญา จาตุมอื่นๆ :51 รพ.สต.ใจดีthitiya9881@gmail.com092-9326622
7
6นางสุวรรณี ชัยพงษ์อื่นๆ :52 รพ.สต.กันจานNamaun_nut@hotmail.com094-6294163
8
7น.ส.ปาริฉัตร ดวงมณี
นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ
53 รพ.สต.อาวอยkandamanee01@gmail087-1274712
9
8นายเชียรชัย นอกไธสง
นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
54 รพ.สต.หนองคล้าk033541@gmail.com084-8357909
10
9นายชยพล เสนาภักดิ์
นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
55 รพ.สต.ขนุนsenapuk@gmail.com089-4239866
11
10นางจันทรา มะลิพันธ์จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน56 รพ.สต.ปรือใหญ่Maekukik@ hotmail.com089-7170473
12
11นายสุทธิรักษ์ จงราชผอ.รพ.สต.57 รพ.สต.ปรือคันrakcho@gmail.com081-2668479
13
12นายกอบศักดิ์ พิมานแพงพยาบาลวิชาชีพ58 รพ.สต.ทับทิมสยาม 06aoa.mee@gmail.com086-2596560
14
13นายรณรงค์ ยกพล
นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ
59 รพ.สต.หนองลุง
arsenalfc_ssk@hotmail.com
083-1460650
15
14นายปริวัฒน์ กอสุระจพ.สาธารณสุขชำนาญงาน60 รพ.สต.สมบูรณ์pariwataof@gmail.com087-3205830
16
15นาง
จีรนันท์ ศรีบรริบูรณ์
นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ
61 รพ.สต.หัวเสือjeeranan151@gmail.com089-5796625
17
16น.ส.สร้อยสุดา บุตรชาติอื่นๆ :
62 รพ.สต.ตะเคียนช่างเหล็ก
Weawdent@gmail.com097-3299955
18
17น.ส.ชญานิษฐ์ แก่นกาญจน์
นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
63 รพ.สต.กวางขาวkhonde@gmail.com080-4646634
19
18น.ส.นันท์นภัส ลีลา
นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
64 รพ.สต.คลองกลางnantnapat25@gmail.com098-1015865
20
19นางเพ็ญทิวา สารบุตร
นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
65 รพ.สต.โคกเพชรPentiva1@gmail.com087-9617951
21
20น.ส.สุพรรษา ศุภนิมิตวงศ์
นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ
66 รพ.สต.ปราสาท
rung.rungchaw2530@gmail.com
081-7484758
22
21นางชนากานต์ นามโคตรจพ.สาธารณสุขชำนาญงาน67 รพ.สต.บ่อทองnamkhot.eaw@gmail.com081-5488013
23
22น.ส.รติยากร ชวดพงษ์
จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน
68 รพ.สต.สำโรงตาเจ็นratiyakorn2013@gmail.com093-4537912
24
23นายสุธี จาตม
นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
69 รพ.สต.นาก๊อกNongtime2518@ Gmail.con089-5852770
25
24นางสุพิทยา โมฆะศิริ
นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
70 รพ.สต.กฤษณาTik_Mokasiri@hotmail.com081-7607709
26
25นายวินิจ มนทอง
นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
71 รพ.สต.วิทย์winich007@hotmail.com085-7359808
27
26นายธานินทร์ สัมพุทธานนท์
นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
72 รพ.สต.ตรอยTaninkhukhan@gmail.com083-3761238
28
27นาย
เกียรติศักดิ์ พวงพลอย
นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ
73 รพ.สต.นิคมซอยกลางteee1199@gmail.com087-4637437
29
28นางดรุณี สารศรี
นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
74 รพ.สต.โนนDarunee.tham@gmail.com081-2659174
30
Loading...
Main menu