สรุปแข่งขันทักษะ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFHIJKLM
1
โปรแกรมที่แข่งขัน
ชั้น
ห้อง
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ-นามสกุลสถานที่วันเวลา
6
30
34
42
43
ตัดต่อภาพยนตร์และวิดีโอ (ม.ปลาย)
ม.44นาย
เจตน์สฤษดิ์ สุริยานิมิตรสุข
ห้อง COM 2 ชั้น 4พฤหัส 10/1/256615.10 น
44
ตัดต่อภาพยนตร์และวิดีโอ (ม.ปลาย)
ม.47นายนายธนกฤต นิ่มเมืองห้อง COM 2 ชั้น 4พฤหัส 10/1/256615.10 น
45
ตัดต่อภาพยนตร์และวิดีโอ (ม.ปลาย)
ม.59นายภาณุพิชญ์ ตันติผาติห้อง COM 2 ชั้น 4พฤหัส 10/1/256615.10 น
46
ตัดต่อภาพยนตร์และวิดีโอ (ม.ปลาย)
ม.511น.ส.ศศิร์ธา ยามากุชิห้อง COM 2 ชั้น 4พฤหัส 10/1/256615.10 น
47
ตัดต่อภาพยนตร์และวิดีโอ (ม.ปลาย)
ม.511น.ส.ชลนิภา. ปุยคำห้อง COM 2 ชั้น 4พฤหัส 10/1/256615.10 น
48
ตัดต่อภาพยนตร์และวิดีโอ (ม.ปลาย)
ม.69น.ส.ดวงพร ดุสนาทรห้อง COM 2 ชั้น 4พฤหัส 10/1/256615.10 น
49
ตัดต่อภาพยนตร์และวิดีโอ (ม.ปลาย)
ม.69นายธนภูมิ ภูมิสมบัติห้อง COM 2 ชั้น 4พฤหัส 10/1/256615.10 น
50
51
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ (3D) (ม.ต้น)
ม.38นายโมโตโนรื โคโนะห้อง IT ชั้น 2พฤหัส 10/1/256615.10 น
52
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ (3D) (ม.ต้น)
ม.38ด.ช.ธัญพิสิษฐ์ ชาญอาศัยห้อง IT ชั้น 2พฤหัส 10/1/256515.10 น
53
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ (3D) (ม.ต้น)
ม.36ด.ช.วิชชากร ประเทพห้อง IT ชั้น 2พฤหัส 10/1/256415.10 น
54
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ (3D) (ม.ต้น)
ม.32นายธนภัทร ปลั่งพงษ์พันธ์ห้อง IT ชั้น 2พฤหัส 10/1/256315.10 น
55
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ (3D) (ม.ต้น)
ม.32นายธนภัทร ปลั่งพงษ์พันธ์ห้อง IT ชั้น 2พฤหัส 10/1/256215.10 น
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
Loading...
Main menu