แบบรายงานการใช้ค่าสาธารณูปโภค (ตามใบแจ้งหนี้) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
แบบรายงานการใช้ค่าสาธารณูปโภค (ตามใบแจ้งหนี้) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
3
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
4
เดือนไฟฟ้าประปาน้ำมันโทรศัพท์ (บาท)รวมเป็นเงินทั้งสิ้นหมายเหตุ
5
จำนวนหน่วยจำนวนเงินจำนวนหน่วยจำนวนเงินจำนวนหน่วยจำนวนเงิน
6
(kwh)(บาท)(ลบ.ม.)(บาท)(ลิตร)(บาท)
7
ต.ค.๕๙4632,105.543192.6--1,075.353,373.49
8
พ.ย.๕๙3661,734.423192.6--1,088.193,015.21
9
ธ.ค.๕๙353.001,684.683192.6--1,097.822,975.10
10
ม.ค.๖๐2451,260.983192.6--1,072.142,525.72
11
ก.พ.๖๐2561,302.603192.6--1,120.292,615.49
12
มี.ค.๖๐495.002,206.783192.6--1,075.353,474.73
13
เม.ย๖๐6712,872.613192.6--1,142.314,207.52
14
พ.ค.๖๐5182,363.183192.6--1,139.103,694.88
15
มิ.ย.๖๐6182,754.903192.6--1,092.474,039.97
16
ก.ค.๖๐4011,904.883192.6--1,078.563,176.04
17
ส.ค.๖๐4111,944.053192.6--1,091.403,228.05
18
ก.ย.๖๐4772,247.873192.6--
19
รวม
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Sheet1