Lista Wynikowa 13 Aukcji Internetowej
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDE
1
1
Stare druki
[August II Mocny]. Schurzfleisch Konrad Samuel. Solemnia gratulationis... Vitembergae (Wittenberga) 1697
200360
2
2
Stare druki
Beniowski Maurycy. Historya podróży y osobliwszych zdarzeń sławnego Maurycego Augusta hrabi Beniowskiego...Warszawa 1797
400900
3
4
Stare druki
Bizardière Michel David de la. Histoire de la scission... Amsterdam) 1700
400800
4
5
Stare druki
Chmielowski Benedykt. Nowe Ateny albo Akademia wszelkiey scyencyi pełna [...] Cz. 1. Lwów 1745
500900
5
7
Stare druki
Horacy. Quinctus Horatius Flaccus ab omni obscoenitate expurgatus. Dantisci (Gdańsk) 1648.
300300
6
8
Stare druki
[Kalendarzyk polski]. Historisch-Genealogischer Kalender auf das Gemein-Jahr 1797.
24002400
7
9
Stare druki
Kojałowicz Wojciech Wijuk. O rzeczach do wiary należących rozmowy theo­loga z roznemi wiáry prawdziwej przećiwnikami. Cz. II-III (2 wol.) Kraków 1671
600650
8
11
Stare druki
Miączyński Józef.Mémoire au Roi, pour le Comte [...], Maréchal de Betz, Généralissime de l’Armée de la Sérénissime Republique des Palatinats confédérés de Pologne. B.m. [1784]
150160
9
12
Stare druki
Podręcznik łówców czarownic [Młot na czarownice]. Kramer Heinrich. Malleus maleficarum
1600019000
10
13
Stare druki
Ostrowski Teodor. Dzieie y prawa Kościoła polskiego. T. 1 i 3. Warszawa 1793.
8001200
11
15
Stare druki
Rubinkowski Jakub Kazimierz. Janina zwycięzkich tryumfów... Poznań 1744.
900900
12
17
Stare druki
[Sejm Wielki]. Krasicki Stanisław. Głos Jaśnie Wielmożnego Jmci Pana Stanisława hrabi Krasickiego... 3. Marca Roku 1789
180240
13
21
Stare druki
Traktaty między mocarstwami Europeyskiemi od roku 1648 zaszłe. Podług lat porządku. Z przyłączoną potrzebney historyi wiadomością opisane. T. 1 (z 6). Warszawa 1773
460460
14
27wiek XX
Chotomska Wanda - Odręczny list, z autografem „Wanda”
300400
15
28wiek XX
Chotomska Wanda (1929-2017), poetka, pisarka – Maszynopis tekstu piosenki „Ja mam życie”
300300
16
30wiek XX
Jonkajtys Marian (1931-2004), aktor, reżyser teatralny, poeta, sybirak – Rękopis tekstu „Bez ciebie żyć nie mogę”
200200
17
31wiek XX
Odyniec-Dobrowolski Henryk (1900 – 1985), rotmistrz 18 Pułku Ułanów Pomorskich... Meldunki z pola walki
440750
18
33wiek XX
[Raczkiewicz Witold]. Dyplom nadania Krzyża Komandorskiego (2 klasy) Orderu Odrodzenia Polski („Polonia Restituta”) dla Witolda Raczkiewicza
300800
19
34wiek XX
[Siedlecki Franciszek]. Dyplom Powszechnej Wystawy Krajowej w 1929 r. w Poznaniu
3001000
20
35wiek XX
[Siedlecki Franciszek]. Dyplom Zasługi Powszechnej Wystawy Krajowej w 1929 r.
240440
21
36wiek XX
[Siedlecki Franciszek]. Dyplom Międzynarodowej Wystawy Sztuk Pięknych w mieście Fiume
200900
22
37
dedykacje, autografy
Brodski Josif. Lustro weneckie. Przełożyła Katarzyna Krzyżewska. Biblioteka „Na­­głosu”. Kraków 1993
60180
23
40
dedykacje, autografy
Dąbrowska Maria. Pisma rozproszone (2 wol.). Pierwsze wydanie książkowe pod redakcją i z przypisami Ewy Korzeniewskiej. Kraków 1964.
300300
24
43
dedykacje, autografy
Kurek Jalu. Księga Tatr. Warszawa 197890110
25
44
dedykacje, autografy
Miłosz Czesław. Pięć wierszy. Lublin 1981.
120120
26
45
dedykacje, autografy
Morstin Ludwik Hieronim. Lilije. Dramat w 4 aktach, wierszem. Kraków 1912
8080
27
46
dedykacje, autografy
Osmańczyk Edmund. Wolność jest słoneczna. Opole 1937.
120120
28
48
dedykacje, autografy
Przyboś Julian. Najmniej słów. Kraków [1955].
200200
29
50
dedykacje, autografy
Słonimski Antoni. Obecność. Felietony 1971-1972. Warszawa 1973
7070
30
51
dedykacje, autografy
Słonimski Antoni. Poezje. Warszawa 1951.
150190
31
54
wiek XVII-XVIII
Lotter Tobias. Lobeck Tobias. Atlas geographicus portatilis... orbis habitabilis regna exhibens... Augsburg b.r. (1762)
36004200
32
55
wiek XVII-XVIII
[Polska] – „Poloniae et Silesiae”. J. Janssonius. 1628 r.
5001200
33
57
wiek XVII-XVIII
[Polska] – „Estats de la Couronne de Pologne”. F. Giustiniani. 1739 r.
460460
34
58
wiek XVII-XVIII
Starovcicii (!) descripta.” J. B. Homman. Ok. 1736 r.
18001800
35
59
wiek XVII-XVIII
[Polska] – „Mappa Geographica Regni Poloniae...”. T. Mayer. 1750 r
18001900
36
61
wiek XVII-XVIII
[Śląsk] – „Silesia inferiore...” V. M. Coronelli. 1692 r.
15001500
37
62
wiek XVII-XVIII
[Prusy] – „Prussia accurate descripta a Gasparo Henneberg Erlichensi”. J. Janssonius. 1633-1644 r.
12001200
38
65
wiek XVII-XVIII
[Bałtyk] – „Carte Réduite de la Mer Baltique”. N. Leclerc. 1785 r
44004600
39
66
wiek XVII-XVIII
[Zatoka Gdańska] – „Tabula Geographica exhibens districtum inter Weichselmundam...”. Ryt. F. Lapointe. 1696 r
500500
40
67
wiek XVII-XVIII
[Gdańsk – Wisłoujście] – „Plan von der Weichsel Münde”. G. Drescherieben. Ok. 1730 r.
300300
41
68
wiek XVII-XVIII
[Mapa teatru wojny 1812] – „Tableau des Opérations de la Grande Armée depuis l’ouverture de la Campagne jusqu’au 21 Aout 1812”. Ryt. E. Henry. 1812 r.
300800
42
69
wiek XVII-XVIII
[Mapa Księżyca] – „Nativa Lunae Plenae...”. J. Heweliusz. 1645 r
20002000
43
70
wiek XIX-XX
[Atlas fizyczny świata] – Heinrich Berghaus Physikalischer Atlas. Vollstanding neu bearbeitet und unter Mitwirkung von Oscar Drude ... Hrsg. von Herm. Berghaus. Gotha 1892
600600
44
71
wiek XIX-XX
Romer Eugeniusz. Geograficzno-statystyczny atlas Polski. Wydanie drugie. Lwów-Warszawa 1921.
240500
45
72
wiek XIX-XX
Romer Eugeniusz. Atlas Polski współczesnej [oprac. Instytut Kartograficzny im. E. Romera]. Wyd. 3. Lwów 1928.
120120
46
73
wiek XIX-XX
Romer Eugeniusz. Polska. Atlas geograficzny dla I klasy gimnazjalnej. Wyd. 2. Lwów 1937
180180
47
74
wiek XIX-XX
Romer Eugeniusz. Europa: atlas geograficzny dla II klasy gimnazjalnej. Wyd. 2. Lwów 1935
180180
48
75
wiek XIX-XX
Romer Eugeniusz. Kraje i morza pozaeuropejskie. Atlas geograficzny dla III klasy gimnazjalnej. Lwów 1935
180180
49
76
wiek XIX-XX
Szkolny atlas historyczny. Cz. 1: Dzieje starożytne. Oprac. Jan Natanson – Leski [wyk. Instytut Kartograf. imienia E. Romera we Lwowie]. Wyd. 2. Lwów 1932
120120
50
77
wiek XIX-XX
Szkolny atlas historyczny. Cz. 2. Dzieje średniowieczne i nowożytne; mapki do dziejów Polski oprac. Władysław Semkowicz; mapki do dziejów powsz. oprac. Czesław Nanke; [wyk. Instytut Kartograf. imienia E. Romera we Lwowie]. Lwów 1932
120120
51
78
wiek XIX-XX
Romer Eugeniusz. Jurczyński Juliusz. Atlas krajoznawczy województwa łódzkiego. Lwów 1923.
180380
52
79
wiek XIX-XX
Romer Eugeniusz. Polityczny atlas kieszonkowy. Wyd. 2. Lwów, Warszawa 1937
100100
53
80
wiek XIX-XX
[Polska] – Mapa samochodowa Rzeczypospolitej Polskiej. Arkusz 7: Warszawa. Warszawa 1923
200500
54
81
wiek XIX-XX
[Polska] – Romer Eugeniusz. Szumański Teofil. Polska fizyczna. Instytut Karto­graficzny im. E. Romera. Lwów 1932
150400
55
82
wiek XIX-XX
Mapa taktyczna Polski. 14 arkuszy o wym. 35 x 50 cm (kolor.). Warszawa 1932-1937
440500
56
83
wiek XIX-XX
[Polska] – Poland. [Oprac.] Irena Kuczborska i Tadeusz Lipski. [B.m.] 1937.
120120
57
84
wiek XIX-XX
[Polska] – Die neuen deutschen Ostgebiete (Polen). Stand vom 15. Marz 1941.
300650
58
85
wiek XIX-XX
[Galicja] – Galizien und Nordost-Ungarn. [Wyd. 9]. Berlin u. Glogau [ok. 1914/1915]
120220
59
86
wiek XIX-XX
[Krakowskie – Śląsk Górny] – Mapa krakowsko-śląskiego okręgu turystycznego; rys. Tadeusz Zwoliński. Kraków 1932
120220
60
87
wiek XIX-XX
[Prusy Wschodnie – Lwów. Mapa lotnicza] – Fliegerkarte. Doppel-Textoplastkarte. Zusamenndruck: N-34 (Ostpreussen). N-M 34-35 (Ostpreußen – Lemberg). B.m. 1941.
150160
61
88
wiek XIX-XX
Tasiecki Mieczysław. Jak czytać mapę Królestwa Polskiego i Kresów Wschodnich 1:100,000 . Warszawa 1919.
4080
62
89
Widoki miast
[Brzeg] – „Brieg”. Lit. ok. 1840 r. 150150
63
90
Widoki miast
[Chorzów] – „Die Königshütte in Schlesien”. Wg C. Reissa. Ok. 1842 r.
150150
64
91
Widoki miast
[Dzierżoniów] – „Reichenbach von der Süd-Ost Seite”. F. G. Endler. Pocz. XIX w.
300320
65
92
Widoki miast
[Dzików – Tarnobrzeg] – „Dzików od południa w obwodzie Rzeszowskim.” Lit. M. B. Stęczyński. 1846 r.
180180
66
94
Widoki miast
[Gdańsk] – „Die Stadt Dantzig mit ihren Gebiet...”. Po 1784 r.
440460
67
95
Widoki miast
[Gdańsk i okolice – czasy napoleońskie] – „Plan de la ville de Dantzig et de ses environs”.Ryt. Ch. Dyonnet. 1859 r.
300300
68
96
Widoki miast
[Gdańsk – czasy napoleońskie] – „Siège de Dantzick (Avril 1807). Investissement de la place”. Ryt. J. Skelton. 1842 r.
200220
69
97
Widoki miast
[Gdańsk] – „Dantzic”. Wyd. R. Bowyer. Londyn 1814 r.
460460
70
98
Widoki miast
[Gdańsk] – „Der Bischofsberg”. Lit. F. Bils. 1838 r.
240280
71
99
Widoki miast
[Gdańsk] – „Das Hohe Thor zu Danzig”. Lit. F. Bils. 1839 r.
300300
72
100
Widoki miast
[Gdańsk – Orunia] – „Ora bei Danzig”. Lit. F. Bils. 1839 r.
240280
73
101
Widoki miast
[Gdańsk] – „Hôtel-de-Ville de Dantzig”. L. Chodźko. 1835-1842 r.
260260
74
102
Widoki miast
[Gdańsk] – „Danzig vom Hagelsberge”. J. Hürlimann. Przed 1850 r.
20002000
75
103
Widoki miast
[Gdańsk – Nowy Port] – „Neufahrwasser am Hafenkanal”. Lit. A. E. Troschel. 1859 r.
240240
76
104
Widoki miast
[Gdańsk] – Złota Brama. Ryt. B. Hellingrath. Początek XX w.
240240
77
105
Widoki miast
[Głogów] – „Glogau”. Lit. ok. 1840 r. 150160
78
106
Widoki miast
[Grodno] – „Grodno. Im GrossHertzogthu[m] Litthauen.” G. Bodenehr. Ok. 1730 r.
500500
79
107
Widoki miast
[Grudziądz] – „Graudenz”. Lit. ok. 1840 r.
150260
80
109
Widoki miast
[Jerozolima] – „La sainte cité de Jerusalem iadiz metropolitaine du royaume des Juifs...”. S. Münster. Połowa XVI w.
800800
81
115
Widoki miast
[Legnica] – „Lignitz”. Lit. ok. 1840 r.150170
82
116
Widoki miast
[Łowicz] – „Lovicensis Civitas quae est Archiepiscopa Gnesnensis residentia in Masovia”. G. Braun, F. Hogenberg. 1617 r
18002000
83
117
Widoki miast
[Malbork] – „Marienburg”. Lit. ok. 1840 r.180300
84
121
Widoki miast
[Sandomierz, Biecz] – „Sendomiria. Biecz”. G. Braun, F. Hogenberg. 1617 r.
18002200
85
122
Widoki miast
[Świdnica] – „Schweidnitz”. Lit. ok. 1840 r.
150160
86
123
Widoki miast
[Świebodzin] – „Die Stat Swybuschin in nider Schlesien”. G. Braun, F. Hogenberg. 1572-1618 r.
900900
87
124
Widoki miast
[Warszawa] – Syrenka na Rynku Starego Miasta (strona zamkowa). Lit. F. Jabłczyński. 1915 r.
18002600
88
126
Widoki miast
[Wrocław] – „Das Rathhaus zu Breslau”. Lit. ok. 1840 r.
150150
89
127
Widoki miast
[Zgorzelec] – „Görlitz”. Lit. ok. 1840 r.150160
90
128
portrety, sceny historyczne, ubiory
August III (1696-1763), król Polski. Ryt. J. C. Philips. Po 1734 r.
300340
91
129
portrety, sceny historyczne, ubiory
Bem Józef (1794-1850), generał wojsk polskich, naczelny wódz powstańczej armii węgierskiej w okresie Wiosny Ludów. Wg A. Lacauchie. Połowa XIX w.
150150
92
131
portrety, sceny historyczne, ubiory
Jan Kazimierz (1609-1672), król Polski. Wyd. B. Moncornet. Połowa XVII w.
240240
93
132
portrety, sceny historyczne, ubiory
Kościuszko Tadeusz (1746-1817), generał wojsk polskich i amerykańskich, Najwyższy Naczelnik w 1794 r. Ryt. J. B. Compagnie. Ok. 1794 r.
240260
94
136
portrety, sceny historyczne, ubiory
Orłowski Aleksander (1777-1832), malarz, rysownik, grafik. Ryt. K. W. Kielisiński. 1837 r.
180200
95
138
portrety, sceny historyczne, ubiory
Poniatowski Józef (1765-1813), generał dywizji, minister wojny Księstwa Warszawskiego i naczelny dowódca Wojsk Polskich. Ryt. J. A. Allais. 1828 r.
120200
96
139
portrety, sceny historyczne, ubiory
Schlieff Daniel starszy (1598-1677), rajca gdański. Ryt. I. Saal. Ok. 1677 r.
400400
97
140
portrety, sceny historyczne, ubiory
[Pierwszy rozbiór Polski] – Kołacz królewski. Ryt. J. E. Nilson. Ok. 1773 r.
14005500
98
142
portrety, sceny historyczne, ubiory
[Poniatowski Józef] – „Dernier trait de courage du Prince Poniatowski” (Ostatni akt odwagi). Ryt. J. P. Jazet. Ok. 1820 r.
16001900
99
143
portrety, sceny historyczne, ubiory
[Poniatowski Józef] – Śmierć w nurtach Elstery. Wg. H. Verneta. Przed 1836 r.
700900
100
148
portrety, sceny historyczne, ubiory
[Żmudzini] – Ilustracja do „Pieśni o ziemi naszej” Wincentego Pola. Wg Ju­­l­­iusza Kossaka. 1865 r.
120120
Loading...