ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAG
1
Podporujete zákonnú ochranu života človeka od počatia?Podporujete zákonné povolenie vykonávania eutanázie alebo asistovanej samovraždy?Podporujete vedecké pokusy s kmeňovými bunkami získanými z ľudských embryí?Podporujete klonovanie ľudí či už pre „terapeutické“ alebo pre „vedecké“ účely?Podporujete inštitút manželstva ako výlučný vzťah muža a ženy?Podporujete zákonné povolenie na adopciu dieťaťa pre osoby rovnakého pohlavia?Podporujete zákonnú úpravu, ktorá bude rešpektovať svedomie zdravotníckych pracovníkov, zvlášť lekárov a sestier pri výkone svojho povolania?Podporujete zákonné úpravy, ktoré budú viesť k otvorenej justícii?Podporujete zákonné opatrenia vedúce k decentralizácii moci?Podporujete zákonné opatrenia, ktoré budú viesť k transparentnosti pri štátnych zákazkách, výberových konaniach a financovaní politických strán?Podporujete úplné zrušenie trestnoprávnej imunity poslancov?Podporujete zákonné opatrenia, ktoré budú v súlade s princípom subsidiarity (opatrenia, ktoré motivujú sociálne odkázaným postarať sa o seba a nemotivujú ich žiť iba zo štátnej pomoci)?Podporujete zákonné úpravy, ktoré zabezpečia rozvoj tretieho sektora?Podporujete zákonné úpravy, ktoré zabezpečia zlepšenie podnikateľského prostredia, hlavne malého a stredného?Podporujete zákonné obmedzenie hazardu, pornografie, násilia či návykových látok?
2
Kliknite na bunku a zvoľte možnosťKliknite na bunku a zvoľte možnosťKliknite na bunku a zvoľte možnosťKliknite na bunku a zvoľte možnosťKliknite na bunku a zvoľte možnosťKliknite na bunku a zvoľte možnosťKliknite na bunku a zvoľte možnosťKliknite na bunku a zvoľte možnosťKliknite na bunku a zvoľte možnosťKliknite na bunku a zvoľte možnosťKliknite na bunku a zvoľte možnosťKliknite na bunku a zvoľte možnosťKliknite na bunku a zvoľte možnosťKliknite na bunku a zvoľte možnosť
3
Mikuláš Dzurinda
4
Ivan Mikloš
5
Lucia Žitňanská
6
Jozef Mikuš
7
Milan HortÁNONIENIENIEÁNONIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO (ale nie toho, ktorý robí politiku bez zodpovednosti)ÁNOÁNO
8
Ivan ŠtefanecKeďže klesá počet umelých prerušení života, súčasnú zákonnú úpravu nepovažujem za nevyhnutné meniťNie, život nepochádza od človeka a preto ho človek nemá právo braťNIENIEÁNONIEÁNOÁno, presne také, aké sme začali presadzovať v súčasnej končiacej vládeÁno, podporujem a uplatňujem princíp subsidiarity v slovenskej i európskej legislatíveÁno, presadili sme zverejňovanie zmlúv na internete, presadzujeme obmedzenie politických nominácií a viac transparentnosti v narábaní s verejným zdrojmiÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
9
Martin Fedor
10
Eugen Jurzyca
11
Pavol Frešo
12
Jaroslav Ivančo
13
Magdaléna Vášáryová
14
Viliam Novotný
15
Ondrej Matejanonienienieanonieanoanoanoanoanoanoanoanoano
16
Kamil Homoľaanonie??anonieanoanoanoanoanoanociastocneanoano
17
Marek Vargovčák
18
Milan Ježovica
19
Ivan Chaban
20
Ľudovít Kanik
21
Tibor Tóth
22
Miroslav Beblavý
23
Ján Golian
24
Štefan KužmaÁNONIENIENIEÁNONIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
25
Milan Roman
26
Jana Dubovcová
27
Richard Oravecnienienienieanonieanoanoanoanoanoano?anoano
28
Zoltán Horváth
29
Miroslav Čurilla
30
Jarmila Tkáčovánienieza presne stanovených podmienoknieánonieánobezvýhradneánoánoánoánopríliš všeobecná otázkaánoáno
31
Pavol Kubovič
32
Mária Kolíková
33
Katarína Cibulková
34
Jozef Mertan
35
Tatiana Rosová
36
Roman Matejov
37
Richard Schwarz
38
Tibor Maťaš
39
Milan Baran
40
Slavka Súlovská
41
Miroslava Valková
42
Jozef Pobiecký
43
Ján Mrva
44
Marián Hojstrič
45
Zita Pleštinská
46
Peter Štefanko
47
Marián TörökÁNONIENIENIEÁNONIEÁNOÁNOÁNOÁNONIEÁNOÁNOÁNOÁNO
48
Milan Gaľa
49
Ivana Hromádkováanonieza určitých podmienoknieanoanoanoanoanoanoanoanoanoanoano
50
Jozef Repaský
51
Jozef Mečiar
52
Katarína Čižmárováanonienienieanoanoanoanoanoanoanoanoanoanoano
53
Iveta Kijevská
54
Milan Trstenský
55
Tomáš Galbavý
56
Ivan Harman
57
Peter Markovič
58
Stanislav Janišánonienienieánonieánoánoánoánoánoánoánoáno
59
Martin Padoánonie?nieánonieánoánoánoánoánoánoáno
60
Irena Kyrinovičovás výhradouÁNONIENIEs výhradouÁNONIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
61
Ján Rusnák
62
Jaroslav Regecs výhradounienienieanonieanoanoanoanonieanos výhradouano !!!ano
63
Vincent Štuller
64
Karol GraňákÁNONIENIENIEÁNONIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
65
Richard Strákoš
66
Karol Korintuš
67
Ján Baďanský
68
Eva Marianyiová
69
Michal ŠipošNIENIENIENIEÁNONIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO !
70
Jozef Krúpaánonienienieánonieánoánoánoánoánoánoánoánoáno
71
Richard Duda
72
Cyril Václav
73
Štefan Schnitzer
74
Peter Hruška
75
Katarína Miškovičová
76
Milan Dérer
77
Štefan Huťťa
78
Eva Gubányiová
79
Peter Elekáno, v zmysle súčasnej legislatívyÁNONIENIEÁNONIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNoÁNOÁNOÁNOÁNO
80
Peter Guttmanáno, v zmysle súčasnej legislatívyÁNO
81
Jolana Šulekovááno nienienieánonieánoánoánoánoánoánoánoánoáno
82
Marcel Matanin Konečný
83
Pavol Balžanka
84
Peter Pečnerslobodné a zodpovedné rozhodnutie človeka je nad zákon.to je na diskusiu...ÁNONIEÁNONIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
85
František Halás
86
Eva Bočincová
87
Adriana Slobodovááno, v zmysle súčasnej legislatívyNIEÁNONIEÁNONIENIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
88
Oľga Kántorová
89
Roman Matoušek
90
Martin Zaťovič
91
Emil Petrvalskýpokiaľ tehotenstvo neohrozuje život matky alebo dieťaťa tak ánonie, ale nebráínim sa diskusiiáno, môžu pomôcť liečiť neliečiteľné chorobynieáno, aj po 25 rokoch manželstvaniepokiaľ ich svedomie nebude ohrozovať život pacienta tak ánonerozumiem otázke, pokiaľ by to malo viesť k verejnej kontrole justície tak ánoánoánoánoánoáno, ale bolo by lepšie najprv rozvinúť samosprávu, ktorá je už roky podfinancovanáánoáno
92
Rastislav Vaceľ
93
Marián Habovčíknech o tom rozhodne matka a nie zákonnieak majú pomôcť áno za striktných podmienok nieánoánopodporujem všetko pre dobro pacientaánoánoánoánoánoánojednoznačneáno
94
Pavol Ľorko
95
Marian Libiak
96
Tomáš MerašickýÁNONIENIENIEÁNONIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
97
Michal Okruhlica
98
Gabriela Mažariková
99
Peter Nežnik
100
Ivan Bukovskýnie, súčasná legislatívna úprava je dostatočnáNIENIENIEÁNONIEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO