เก็บคะแนน_t1c4
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ห้อง4.1
หน่วยที่
4เรื่องแสง
2
รายการ9/13/25619/20/2561แสง9/27/2561บฝท้ายบท
3
เลขที่ชื่อ - สกุลคะแนน22522030
4
1
เด็กชายธัญเทพ เทพทองดี (s)
21622919
5
2เด็กชายภาณุกฤษณ ใจสมัคร22623423
6
3เด็กชายธนบดี วงษ์นุช12523420
7
4เด็กชายณรภัทร ตุงคะสูต22623424
8
5
เด็กชายนพอินทร์ อินทร์สิทธิ์
22422625
9
6เด็กชายธนธรณ์ นิลจันทร์22623428
10
7เด็กชายนครินทร์ คงหนู22623529
11
8
เด็กชายภามคริษฐ์ อิ่มกระจ่าง
22423421
12
9
เด็กชายพีรวัส วงศ์ประชารัตน์
22523426
13
10
เด็กชายชาร์ลี เลย์ตั้น บราวน์
ย้ายย้ายย้ายย้ายย้ายย้ายย้าย
14
11เด็กชายชนินทร ทองสิน (s)22423423
15
12เด็กชายธีรภัทร เธียรธนู22521121
16
13
เด็กหญิงพิชญ์พีรยา บุณยสาระ
22523421
17
14เด็กหญิงวีรยา บัวสำเริง2252928
18
15
เด็กหญิงสิร์นริน เสนายุติธรรม
22623526
19
16
เด็กหญิงกัญญวรา กลิ่นเกษร
22523421
20
17เด็กหญิงรณีรัตน์ บัวโคก22623420
21
18เด็กหญิงชมชฎา รักเรือง22521415
22
19
เด็กหญิงกนกพร พีระพันธุ์
22623420
23
20
เด็กหญิงปรีดานุช บำรุงพงษ์
22523421
24
21เด็กหญิงภัทราพร ทิณเสวก22623426
25
22
เด็กหญิงศิริกมล สัทธานนท์
22723628
26
23เด็กหญิงกรกนก คุณวุฒิดี22623421
27
24เด็กหญิงทัศพร มีไชโย22623425
28
25เด็กหญิงภัคจิรา มณีสาร22423221
29
26เด็กหญิงคุณัญญา อินฟูลำ22623420
30
27เด็กหญิงขวัญรัก ทองสนธิ22523120
31
28
เด็กหญิงกฤตจญภรณ์ เถื่อนเค
22523419
32
29เด็กหญิงอัคคณัฐ พันมา22621821
33
30
เด็กหญิงณัฐกฤตา สำราญวงค์
22523428
34
31เด็กหญิงปภาดา กาวีวงศ์22623419
35
32เด็กหญิงฬีญากรณ์ ธูปหอม22623417
36
33
เด็กหญิงอารีรัตน์ อ่อนทอง
22623320
37
34เด็กหญิงณัฐชยา ภู่อ่ำ22623423
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...