ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKAL
1
:-)
1. online KT 4.4.2020
Štatistiky1.kolo2.kolo3.kolo4.kolo5.kolo6.kolo7.kolo Stovky, bingá (nepovinné), oddeľujte čiarkou
2
p.č.menoSBŽolíkyBingáŽolíkyBingáŽolíkyBingáŽolíkyBingáŽolíkyBingáŽolíkyBingáŽolíkyBingá Uveďte slovo a bodovú hodnotu
3
1Brezovan Daniel7020001000200020FIX, IX, PI 93
4
2Černinská Anna9211101000202021
5
3Daniš Tomáš9321101021001021nemapujú 92, nečiňme 110
6
4Diószegi Ľudovít8110102000201011navážiť 117
7
5Fornerová Mata5100101000101011u(d)ržaný 93
8
6Furík Viliam8221101021101000
9
7
Gajdoš Jozef 1. miesto
8801212201112210se(d)ačke 113, ro(v)nanej 68, čape(n)om 109
10
8
Henc Marian 2. miesto
8510001122111021
11
9Horňák Štefan12411202120211021vstúpim 105
12
10Horňáková Eva7200201010101210
13
11Chrobáková Iveta9321111010201110
14
12Ivan Michal7711011021111211neoblož 112
15
13Jacková Soňa621010112000110doposiaľ 80
16
14Jambrichová Viera732100011011102
17
15Jančurová Dagmar6500120000112121boxovala 74, odori/e/m 81, okru/ž/ia 81, (n)ažat(i)e 87, n(e)sv(e)dč
18
16
Janikovičová Miroslava
2000000000001010volievame 70
19
17Janovská Renata5200201100111000
20
18Juricová Lucia9321201021001110dokosíme 70, slonova 74
21
19
Karaka Vladimír 3. miesto
8320001012112010skrytom 78, dohorelo 65, cvikajte 72
22
20Macek Milan6110001010111010
23
21Majerová Anna7210101120101001
24
22Michalka Rastislav7510210012001121fikajt(e), úži 98
25
23Milan Ján4210000010002200nesplať 86, predaným 78
26
24Modránszky Peter4500101111130000Foxy 93, ódami 70, Nep(o)zob+ovejem 93, omietol 72, sporenia 72, uprataný 92, Frky+robiť 71,
27
25Mojžiš Daniel9500222220100021z(á)padom 69, vytiekla 80, neskočme 69, postava 80, nev(i)n(n)e 80
28
26Nemčoková Klára5100001011201000opachou 90
29
27Pastucha Ivan5321000010101101
30
28Petrík Marek8411112110211000
31
29Pinter Patrik7510102100210211
32
30Rybárska Iveta8220101010210110 čertilo 106
33
31Slezáková Mária6521111111000011mokn(u)tia 66, menov(k)a 83, triel(i)a69, nemot(a)ná 63, s(p)orenom 66
34
32Sliš Martin10621101011112122
35
33Stašková Brigita7200202200001020
36
34Šimko Marián9821111010221311
37
35Tomková Erika7120002020000011opadneme 89
38
36Tomková Lara751010112300111(o)blačný(m) 88, skrytom 78, neodraté 66, vlčin(c)e 92, namáčalo 84
39
37Udvardy Alexander5100101010001011mastno(u), hatiam 78
40
38Vernarský Jaroslav4400010020111101vyzerá, že nie všetkým bol doručený mail o dobrovoľnom vypĺňaní tejto tabuľky
41
39Vidová Andreja7000201010101010
42
40Vilner Gertrúda8512201110211100oba(l)enia 80, bé-žiadané 94, zosuno(v)-oje 81, n(e)posaď 94, ježu(r)ia-ba 83
43
41Zahradníková Eva8610201101111221rozdanie 74, podrobia 80, okopnie 97, nedarmo 99, opásali 68, diakonom 72
44
42Žákovičová Zdenka6210210000102100omast(e)ná 74 bodov, vyb(i)(t)om 92 bodov
45
Súčty2941364216421342194219422142274221
46
Použité skratky:
47
Spolu žolíkovV zelených bunkách musí byť číslo 42, ak všetci správne zapísali žolíky
48
SBSpolu bíng
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100