การรับสมัครนักเรียน (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSWXYZAAAB
1
ประทับเวลา
ระดับชั้นที่ต้องการสมัครเรียน
คำนำหน้า
ชื่อ (ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ)
สกุล
วันเดือนปีเกิด(29/02/2563)
เลขประจำตัวประชาชนผู้สมัคร(13 หลัก)
หมู่โลหิตบ้านเลขที่หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์ผู้สมัคร(085-9201123)
สำเร็จการศึกษาสูงสุด
ปีการศึกษา
จบจากโรงเรียน อำเภอ จังหวัด (โรงเรียนละลมวิทยา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ)
2
19/3/2020, 14:52:09มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงสุพิชฌาย์ นิลแก้ว06/09/25501129701421938B15110ขะยุง(โนนใหม่)ห้วยตามอญภูสิงห์ศรีสะเกษ331400806100578
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2562โรงเรียนบ้านละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
3
19/3/2020, 15:00:48มัธยมศึกษาปีที่ 4นางสาวรังษิยารัชต์ ผาผล6/11/25471331700109869O23 ธาตุละลมภูสิงห์ศรีสะเกษ331400642585695
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2562โรงเรียนละลมวิทยา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
4
19/3/2020, 15:19:52มัธยมศึกษาปีที่ 4นายอภินันท์มียศเรืองรอง08/06/25471118600020635O73ไทยถาวรห้วยตามอญภูสิงห์ศรีสะเกษ331400936689619
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2562โรงเรียนละลมวิทยา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
5
19/3/2020, 15:20:13มัธยมศึกษาปีที่ 4นายธีรเมธแก้วท้วม11/04/25471339900829145443ไทยถาวรห้วยตามอญภูสิงห์ศรีสะเกษ331400610488710
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2562โรงเรียนละลมวิทยา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
6
19/3/2020, 15:29:23มัธยมศึกษาปีที่ 4เด็กหญิงจันทราทิพย์บุญรักษา20/02/25481339500054332O1016โคกแก้วละลมภูสิงห์ศรีสะเกษ331400923701359
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2562โรงเรียนบ้านละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
7
19/3/2020, 15:50:39มัธยมศึกษาปีที่ 4นางสาวศลิษา ทองแพรว21/11/25461331700085722B1404สมบูรณ์ห้วยใต้ขุขันธ์ศรีสะเกษ331400640708482
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2562โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
8
19/3/2020, 16:09:21มัธยมศึกษาปีที่ 4นางสาวสุธาริณีศรีโกษร22/02/25471339900806692-53บ้านธาตุละลมภูสิงห์ศรีสะเกษ331400630481594
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2562โรงเรียนละลมวิทยา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
9
19/3/2020, 16:14:49มัธยมศึกษาปีที่ 4เด็กหญิงนันธพรไชยสาร03/04/481339900851892O141ละลมละลมภูสิงห์ศรีสะเกษ331400653271300
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2562โรงเรียนบ้านละลม
10
19/3/2020, 16:23:43มัธยมศึกษาปีที่ 4นางสาวพราวนภาสมศรี22/09/25471331700109371-1005พนมชัยห้วยตามอญภูสิงห์ศรีสะเกษ331400802792047
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2562โรงเรียนละลมวิทยา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
11
19/3/2020, 16:34:46มัธยมศึกษาปีที่ 4นางสาวสุนันท์ดามณีศรี18/04/25471331700107335498ธาตุทองละลมภูสิงห์ศรีสะเกษ331400652585985
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนละลมวิทยา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
12
19/3/2020, 16:35:07มัธยมศึกษาปีที่ 4นางสาวปิยรมณ์สุริพล22/12/25471331700110557B1857โคกชาติ​ไพรพัฒนาภูสิงห์​ศรีสะเกษ​331400656545220
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2562โรงเรียน​ละ​ลม​วิทยา​ อ.ภูสิงห์​ จ.ศรีสะเกษ​
13
19/3/2020, 16:51:49มัธยมศึกษาปีที่ 4นางสาวพัชราภรณ์พวงยอด03/06/25471331700108072B60/12บ้านทำนบห้วยตามอญภูสิงห์ศรีสะเกษ331400953243137
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2562โรงเรียนละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
14
19/3/2020, 16:53:45มัธยมศึกษาปีที่ 4นางสาวณภัทรคุมรอบ12/09/25471328600027433ไม่ทราบ1336โคกหลักห้วยตามอญภูสิงห์ศรีสะเกษ331400821344358
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2562โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
15
19/3/2020, 16:56:38มัธยมศึกษาปีที่ 4นางสาววัลลิภากาศบำรุง31/07/471339900822876AB4910ละลมละลมภูสิงห์ศรีสะเกษ331400638486636
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2562โรงเรียนบ้านละลม
16
19/3/2020, 17:03:02มัธยมศึกษาปีที่ 4นางสาวอารียาทองอินทร์27/05/25471331700108043โอ8710ขะยูงห้วยตามอญภูสิงห์ศรีสะเกษ331400935683054
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2562โรงเรียนละลมวิทยา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
17
19/3/2020, 17:13:25มัธยมศึกษาปีที่ 4นางสาววราภรณ์รัตนา24/11/2547133990083638913313ละลมละลมภูสิงห์ศรีสะเกษ331400985910807
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2562โรงเรียนละลมวิทยา
18
19/3/2020, 17:23:03มัธยมศึกษาปีที่ 4นางสาวพรวิไลโต๊ะนาค20/01/25481331700111057397โพธิ์เงินละลมภูสิงห์ศรีสะเกษ331400996284399
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2562โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
19
19/3/2020, 17:23:24มัธยมศึกษาปีที่ 4นางสาวไปรายาโต๊ะนาค14 สิงหาคม พศ25471331700108773B557โพธิ์เงินละลมภูสิงห์ศรีสะเกษ331400807244790
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2562โรงเรียนละลมวิทยา อ.ภูสิงห์จ.ศรีสะเกษ
20
19/3/2020, 17:33:52มัธยมศึกษาปีที่ 4นายชนาธิปยศนีย์19/11/25471331700110093O2062ทำนบห้วยตามอญภูสิงห์ศรีสะเกษ331400638935439
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2562โรงเรียนละลมวิทยา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
21
19/3/2020, 17:56:20มัธยมศึกษาปีที่ 4นางสาวธนพรเเก้วคำลา19/02/4811040001182402814เเซร์ไปรไพรพัฒนาภูสิงห์ศรีสะเกษ331400945480993
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2562โรงเรียนละลมวิทยา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
22
19/3/2020, 18:13:44มัธยมศึกษาปีที่ 4เด็กหญิงเบญจวรรณประทุมวงษ์29/09/254713317001094511585พนมชัยห้วยตามอญภูสิงห์ศรีสะเกษ331400886168990
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
62
23
19/3/2020, 18:15:06มัธยมศึกษาปีที่ 4เด็กหญิงศศิกานต์แก้วบริบัติ01/04/254813317001120291467โพธิ์เงินละลมภูสิงห์ศรีสะเกษ331400630515262
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2562โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
24
19/3/2020, 18:18:34มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงศรันย์พร คุ้มบ้าน20/02/25501331700120765B371ห้วยห้วยตามอญภูสิงห์ศรีสะเกษ331400807820796
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2563บ้านห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
25
19/3/2020, 18:22:56มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงโศภิตาใจบุญ27/05/255011299020335871083บ้านธาตุละลมภูสิงห์ศรีสะเกษ331400935390573
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2563รร.บ้านธาตุพิทยาคมต.ละลมอ.ภูสิงห์จ.ศรีสะเกษ
26
19/3/2020, 18:44:10มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กชายพรเทพบัวทอง02/03/25501331700120943858ธาตุทองละลมภูสิงห์ศรีสะเกษ331400887723557
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
บ้านธาตุพิทยาคม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
27
19/3/2020, 18:47:22มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กชายภานุวัฒน์ทองเลิศ05/08/255013317001229382053ธาตุละลมภูสิงห์ศรีสะเกษ331400886055008
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2563โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
28
19/3/2020, 18:49:10มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กชายพัทธดลย์มะเดื่อ19/11/25501331700123934โอ489โพธิ์ไทรห้วยตามอญภูสิงห์ศรีสะเกษ331400632194742
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2562เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง. อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
29
19/3/2020, 19:04:11มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กชายธีระพงษ์ชมดี(17/05/25511139900574050988ธาตุทองละลมภูสิงห์ศรีสะเกษ331400821568627
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2563โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
30
19/3/2020, 19:05:13มัธยมศึกษาปีที่ 4นางสาวณัฐธิดาปวงอูป05/10/25471331700109532379โพธิ์ไทรห้วยตามอญภูสิงห์ศรีสะเกษ331400638400397
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2562โรงเรียนละลมวิทยา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
31
19/3/2020, 19:05:26มัธยมศึกษาปีที่ 4นางสาวรัตติกาลสมสาร2/1/254713317001061341398ธาตุทองละลมภูสิงห์ศรีสะเกษ331400959097246
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนละลมวิทยา
32
19/3/2020, 19:11:43มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กชายพงศกรณ์พรมนรา25/02/255013317001208972033ธาตุละลมภูสิงห์ศรีสะเกษ331400957387401
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2563โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม
33
19/3/2020, 19:15:31มัธยมศึกษาปีที่ 4นายธีรภัทรเป็นผล17/5/25471331700107831727ศรีอุดมพัฒนาห้วยตามอญภูสิงห์ศรีสะเกต331400886374024
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2563ละลมวิทยา
34
19/3/2020, 19:28:39มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงอรนันท์ธรรมพร27/01/25501331700120471บี2221ห้วยห้วยตามอญภูสิงห์ศรีสะเกษ331400949560309
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2562โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ
35
19/3/2020, 19:44:56มัธยมศึกษาปีที่ 4นางสาวศศิกานต์เพชรสว่าง23/01/254813317001110812172ทำนบห้วยตามอญภูสิงห์ศรีสะเกษ331400933807561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2562โรงเรียนละลมวิทยา
36
19/3/2020, 19:51:18มัธยมศึกษาปีที่ 4นางสาวสุพิชญาโพธิ์ทอง05/02/254813317001112602072ทำนบห้วยตามอญภูสิงห์ศรีสะเกษ331400642798934
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2562โรงเรียนละลมวิทยา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
37
19/3/2020, 19:57:15มัธยมศึกษาปีที่ 4เด็กชายปัญญาศักดิ์แก้วบริบัติ16/01/25481331700111006237โพธิ์เงินละลมภูสิงห์ศรีสะเกษ331400820513020
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2562โรงเรียนเคียงศิริโพธิ์ทอง อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
38
19/3/2020, 20:14:22มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงจีระนันท์จันทร์ธรรม01/05/511209702428986187บ้านโพธิ์เงินละลมภูสิงห์ศรีสะเกษ331400829794126
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
62เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง
39
19/3/2020, 20:17:47มัธยมศึกษาปีที่ 4นายปารเมศ คำนึง9/5/254711390001362690/18แซรไปรไพรพัฒนาภูภูสิงห์ศรีสะเกษ331400660018602
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2562โรงเรียนละลมวิทยา อ.ภูสิงห์. จ.ศรีสะเกษ ต.ไพรพัฒนา
40
19/3/2020, 20:39:39มัธยมศึกษาปีที่ 4นายเบญจพลสีหาราช10/6/25471103703805118346โคกหลักห้วยตามอญภูสิงห์ศรีสะเกษ331400950250029
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2563โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
41
19/3/2020, 20:59:07มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงว​รัญ​ชญา​จันทร์​แสง02/11/25501331700123845-346โคกหลักห้วยตา​มอญ​ภูสิงห์​ศรีสะเกษ​331400619926747
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2562บ้านห้วยตา​มอญ​ อ.ภูสิงห์​ จ.ศรีสะเกษ​
42
19/3/2020, 21:06:40มัธยมศึกษาปีที่ 4นางสาวสุภาภรณ์ ถาวร14/02/25471331700106673A1392โคกเเดงไพรพัฒนาภูสิงห์ศรีสะเกษ331400610390513
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2562โรงเรียนละลมวิทยา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
43
20/3/2020, 3:26:25มัธยมศึกษาปีที่ 4นายสิงหนาทเสนาจ(3/12/47)1100703681467AB13ไทยถาวรห้วยตามอญภูสิงห์ศรีสะเกษ331400640151460
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
62โรงเรียนละลมวิทยา อ.ภูงสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
44
20/3/2020, 6:44:02มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กชายเทวาโสดาพรม24/09/255013399009573131067โพธิ์เงินละลมภูสิงห์ศรีสะเกษ331400822902679
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2563โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
45
20/3/2020, 8:47:53มัธยมศึกษาปีที่ 4นายรวิภาสจันทร์เเสง16/11/254713317001099741606โคกหลักห้วยตามอญภูสิงห์ศรีสะเกษ331400944019565
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2563โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
46
20/3/2020, 8:50:15มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงปะริตาทองมาลา21/2/25511103100998500B2005พนมชัยห้วยตามอญภูสิงห์ศรีสะเกษ331400807345726
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
บ้านพนม
47
20/3/2020, 8:52:29มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงพิมลวัลย์ทองพิลา23/05/25511229901247086หมู่A1745พนมชัยห้วยตามอญภูสิงห์ศรีสะเกษ3314009250323842562บ้านพนมชัย
48
20/3/2020, 9:05:35มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กชายสรวิศประพันธ์สุพงษ์12/05/255014406013591991039โพธิ์ไทรห้วยตามอญภูสิงห์ศรีสะเกษ331400872785293
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2563โรงเรียนบ้านพนมชัย อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
49
20/3/2020, 9:11:35มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงพิมลวัลย์ทองพิลา23/05/25511229901247086หมู่A1745พนมชัยห้วยตามอญภูสิงห์ศรีสะเกษ331400925032384
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2562บ้านพนมชัย
50
20/3/2020, 9:31:02มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงรุ่งไพลินพงษ์ชาติ25/04/25501331700121567173บ้านธาตุละลมภูสิงห์ศรีสะเกษ331400803954179
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2562โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
51
20/3/2020, 9:54:52มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงสุดารัตน์ สีดำ05/07/255013399009473512145พนมชัยห้วยตามอญภูสิงห์ศรีสะเกษ331400973424080
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2562โรงเรียนพนมชัย อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
52
20/3/2020, 10:05:12มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กชายรัฐศาสตร์สุขตน15/01/255113317001246552112ทำนบห้วยตามอญภูสิงห์ศรีสะเกษ331400860060625
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2562โรงเรียนบ้านทำนบ
53
20/3/2020, 10:20:46มัธยมศึกษาปีที่ 4นายธีระยุทธวงนุริน4/8/25471100703639649273ธาตุละลมภูสิงห์ศรีสะเกษ331400641643409
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2562โรงเรียนละลมวิทยา
54
20/3/2020, 10:22:20มัธยมศึกษาปีที่ 4นายธีรภัทรชนะค้า11/09/254711020036177171747โคกชาติไพรพัฒนาภูสิงห์ศรีสะเกษ331400825909023
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2562โรงเรียน ละลมวิทยา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
55
20/3/2020, 10:59:07มัธยมศึกษาปีที่ 4เด็กชายจักรินจึงตระกูล26/03/25481331700111987102ทำนบห้วยตามอญภูสิงห์ศรีสะเกษ331400870186839
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2563ละลมวิทยา
56
20/3/2020, 11:21:43มัธยมศึกษาปีที่ 4นายสิงหนาทเสนาจ(3/12/47)1100703681467AB13ไทยถาวรห้วยตามอญภูสิงห์ศรีสะเกษ331400640151460
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
63โรงเรีนนละลมวิทยา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
57
20/3/2020, 11:21:50มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงศิริมาศ​แสนดี14/07/2550133170012255524/18ธาตุทองละลมภูสิงห์​ศรีสะเกษ33140623387351
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2562โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม​ อ.ภูสิงห์​ จ.​ศรีสะเกษ​
58
20/3/2020, 11:22:40มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงสุทธาดาพรมประดิษฐ11/5/25501339900940861993ธาตุละลมภูสิงห์ศรีสะเกษ331400967200841
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2562โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
59
20/3/2020, 11:27:08มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงวรรณิกานาสุก08/11/25501339900963755O13613บ้านละบมหนองหารละลมภูสิงห์ศรีสะเกษ331400935219770
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2562โรงเรียนบ้านละลม อำเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ
60
20/3/2020, 11:28:25มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงศิริมาศแสนดี14/07/2550133170012255524/18ธาตุ​ทอง​ละลมภูสิงห์​ศรีสะเกษ​331400623387351
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2562รร.บ้านธาตุพิทยาคม​ อ.ภูสิงห์​ จ.ศรีสะเกษ​
61
20/3/2020, 11:31:18มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กชายปรัตถกรนาสุก08/11/25501339900963747O13613บ้านละลมหนองหารละลมภูสิงห์ศรีสะเกษ331400935219770
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2562โรงเรียนบ้านละลม
62
20/3/2020, 11:39:11มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงเกตกมลจิตหาญ8/1/25501160101944141108ธาตุทองละลมภูสิงห์​ศรีสะเกษ​331400623387351
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2562รร.บ้านธาตุพิทยาคม
63
20/3/2020, 11:50:45มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงชลธิชาจันทร์แสง16/5/25511331700125805B13913ละลมหนองหารละลมภูสิงห์ศรีสะเกษ331400970027203
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2562โรงเรียนบ้านละลม
64
20/3/2020, 12:47:11มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงจิตรามณีทองทิพที30/07/25501331700122865B14313ละลมละลมภูสิงห์ศรีสะเกษ331400821318265
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2562โรงเรียนบ้านละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
65
20/3/2020, 14:00:37มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงพัชราภาจันพรมชู09/01/25511339900970735455พนมชัยห้วยตามอญภูสิงห์ศรีสะเกษ3314008112372512562บ้านพนมชัย
66
20/3/2020, 14:13:06มัธยมศึกษาปีที่ 4นายกฤษดาใจบุญ9มิถุนายน2547133170010826968ธาตุทองละลมภูสิงห์ศรีสะเกษ331400981966449
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
62โรงเรียนละลมวิทยา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
67
20/3/2020, 15:45:16มัธยมศึกษาปีที่ 4นางสาวชนันญาธรรมพร08/01/25481331700110859B1104บ้านโกแดงละลมภูสิงห์ศรีสะเกษ331400909052421
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2563โรงเรียนและลมวิทยา
68
20/3/2020, 15:45:33มัธยมศึกษาปีที่ 4นางสาวญาณิศาบรรดิษฐ์10/11/25471129800155675724บ้านโกแดงละลมภูสิงห์ศรีสะเกษ331400626102759
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2563โรงเรียนละลมวิทยา
69
20/3/2020, 16:35:26มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กชายธีรเดช บุญหอม18/09/255013317001233493110ขะยูงห้วยตามอญภูสิงห์ศรีสะเกษ331400832037264
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2562โรงเรียนบ้านขะยูง (โนนเจริญศึกษา)
70
20/3/2020, 17:59:43มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงนันทินีจันทา02/02/255013317001205791895พนมชัยห้วยตามอญภูสิงห์ศรีสะเกษ331400934388983
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2563โรงเรียนบ้านพนมชัย อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
71
20/3/2020, 18:29:05มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงพิมลวัลย์ทองพิลา23/05/25511229901247086หมู่A1745พนมชัยห้วยตามอญภูสิงห์ศรีสะเกษ3314009250323842562บ้านพนมชัย
72
20/3/2020, 18:35:27มัธยมศึกษาปีที่ 4นางสาวบัทมาดอกพวง12/08/25471331700108781-123/14แซรไปรไพรพัฒนาภูสิงห์ศรีสะเกษ331400639608756
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2562โรงเรียนละลมวิทยา
73
20/3/2020, 19:40:32มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงนิกษ์นิภาเป็นผล16/08/255013317001231102704แซร์ไปร์ไพรพัฒนาภูสิงห์ศรีสะเกษ331400610383615
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2562โรงเรียนบ้านแซร์ไปร์ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
74
20/3/2020, 19:42:55มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงสมิตาศรีโสภา30/11/25501331700124086A84/65โป่งโป่งบางละมุงชงบุรี201500625507906
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2562บ้านมาบประชัน อำเภอ.บางละมุง จังหวัด.ชลบุรี
75
20/3/2020, 21:04:50มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงปุญยาพร​ ตองอบ07/09/501129701422250ไม่ทราบ1187โพธิ์เงินละลมภูสิงห์​ศรีสะเกษ​331400957280558
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2563โรงเรียน​เคียง​ศิริ​บ้านโพธิ์​ทอง
76
20/3/2020, 23:56:59มัธยมศึกษาปีที่ 4นางสาวศรัณย์​พร​ยอดตะ​พงษ์​04/10/471339200042321B574โกแดงละลมภูสิงห์​ศรีสะเกษ​331400967277501
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2562โรงเรียนละลมวิทยา​ อ.ภูสิงห์​ จ.ศรีสะเกษ​
77
21/3/2020, 6:16:20มัธยมศึกษาปีที่ 4นางสาวเบญจวรรณประทุมวงษ์29/09/254713317001094511585พนมชัยฟ้วยตามอญภูสิงห์ศรีสะเกษ331400886168990
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2562
78
21/3/2020, 6:43:40มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กชายศุรธีร์จันท่าม่วง26/5/255013317001219071303ธาตุละลมภูสิงห์ศรีสะเกษ331400953234287
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2562บ้านธาตุพิทยาคม ภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษ
79
21/3/2020, 6:49:11มัธยมศึกษาปีที่ 4นางสาวแจ่มนภาแจ้งสว่าง04/06/25471331700108064A292โคกแดงไพรพัฒนาภูสิงห์ศรีสะเกษ331400982209720
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2563โรงเรียนละบมวิทยา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
80
21/3/2020, 9:42:11มัธยมศึกษาปีที่ 4นางสาวทิพวรรณชารีผาย15/03/25471331700107076248ตามอญห้วยตามอญภูสิงห์ศรีสะเกษ331400622146237
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2562โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
81
21/3/2020, 10:35:33มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กชายเทพมงคลแก้วสุวรรณ์25/06/255013317001222023114แซร์ไปร์ไพรพัฒนาภูสิงห์ศรีสะเกษ331400984586450
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2562โรงเรียนบ้านแซร์ไปร์ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
82
21/3/2020, 10:56:31มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงปนัดดาสกุลงาม05/12/25501331700124132ไม่ทราบ1214แซรไปรไพรพัฒนาภูสิงห์ศรีสะเกษ331400820762120
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2562
83
21/3/2020, 12:17:17มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงธิดาวรรณแซ่เปี่ยน15/06/25501339900945391O2724แซรไปรไพรพัฒนาภูสิงห์ศรีสะเกษ331400950315548
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2562โรงเรียนบ้านแซรไป อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
84
21/3/2020, 12:17:21มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงเพชรลดาชาบัวน้อย12/03/25501330501458510B164/14แซรไปรไพรพัฒนาภูสิงห์ศรีสะเกษ331400804435656
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2562โรงเรียนบ้านแซรไปร อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
85
21/3/2020, 12:17:22มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กชายรัตน์ตศาตร์ชาบัวน้อย12/03/25501330501458501B164/14แซรไปรไพรพัฒนาภูสิงห์ศรีสะเกษ331400808601476
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2562โรงเรียนบ่านแซรไปร อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
86
21/3/2020, 12:23:45มัธยมศึกษาปีที่ 4นางสาวณัฎฐณิชาคำสี08/04/25481328600029754O53/18เเซรไปรไพรพัฒนาภูสิงห์ศรีสะเกษ331400610952612
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2562โรงเรียนและลมวิทยา อำเภอ ภูสิงห์ จังหวัด ศรีสะเกษ
87
21/3/2020, 12:43:12มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กชายพรชัยสุขกรมใส(15/12/2550)133170012422115910ขะยูงห้วยตามอญภูสิงห์ศรีสะเกษ331400829560962
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2562โรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา)
88
21/3/2020, 15:47:20มัธยมศึกษาปีที่ 4นายสุทธิภัทรอุกประโคน19/01/25481319200043386988แซรไปรไพรพัฒนาภูสิงห์ศรีษะเกศ331400648033407
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2562โรงเรียนละลมวิทยา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีษะเกศ
89
21/3/2020, 18:23:19มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงพัชราทิพย์บุ ญ ขวาง07/04/255113399009813541599โพธิ์ไทรห้วยตามอญภูสิงห์ศรีสะเกษ331400859201123
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2562เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง
90
21/3/2020, 19:03:18มัธยมศึกษาปีที่ 4นายธีรภัทรแพงดวงแก้ว10 มิถุนายน 25471331700108145 กรุบ๊บ O412บ้านโคกแดงไพรพัฒนาภูสิงห์ศรีษะเกศ331400656176729
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2563(โรงเรียนละลมวิทยา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ)
91
21/3/2020, 19:08:38มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงสุชาธรรมบรรเทิง10/5/255113317001257162004แซรไปรไพรพัฒนาภูสิงห์ศรีสะเกษ331400833644897
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2562
92
21/3/2020, 20:16:42มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงมณฑิรา​สวนเกตุ13/3/255013317001211172674แซรไปรไพรพัฒนาภูสิงห์ศรีสะเกษ​331400953812744
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2563โรงเรียนบ้านแซรไปร​ อ.ภูสิงห์​ จ.ศรีสะเกษ​
93
21/3/2020, 22:08:22มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงศิริวรรณบุญสิงห์22/05/25501330501461235B1688แซรไปรไพรพัฒนาภูสิงห์ศรีสะเกษ331400945367863
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2562แซร์ไปร อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
94
22/3/2020, 7:05:43มัธยมศึกษาปีที่ 4นางสาวกัลยกรเถื่อนสุข(15/07/47)1240401164957B62/12ละลมละลมภูสิงห์​ศรีสะเกษ​331400990250740
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2562(โรงเรียนละลมวิทยา​ อ.ภูสิงห์​ จ.ศรีสะเกษ)​
95
22/3/2020, 8:33:52มัธยมศึกษาปีที่ 4นายธีรนันงิ้วราย15/11)25471331700110034901ห้วยห้วยตามอญภูสิงห์ศรีสะเกษ331400804392047
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2562โรงเรียนบ้านห้วยตามอซ
96
22/3/2020, 9:42:01มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กชายณัฐปภัสร์พลภักดี(18/11/2550)1331700123926B8612บ้านประเสริฐพัฒนาละลมภูสิงห์ศรีสะเกษ331400858795051
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2562โรงเรียนบ้านละลม
97
22/3/2020, 10:09:06มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กชายวิวิธชัยสุวันชัย18/09/25501339900956988B1575พนมชัยห้วยตามอญภูสิงห์​ศรีสะเกษ​331400935384278
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2563โรงเรียน​บ้าน​พนมชัย​ อ.​ภูสิงห์​ จ.​ศรีสะเกษ​
98
22/3/2020, 10:33:44มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงกัญญาภัคบุตะราช08/12/25501339900967B15210ละลมละลมภูสิงห์ศรีสะเกษ331400630599335
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2562โรงเรียนบ้านละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
99
22/3/2020, 11:06:16มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กหญิงศรีริต้าสันดอน23/02/25511209000377273B18310ละลมกลางละลมภูสิงห์ศรีสะเกษ331400953428278
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2562โรงเรียนบ้านละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
100
22/3/2020, 11:41:03มัธยมศึกษาปีที่ 1เด็กชายสุรพลกุสุมภ์24/01/25511339900972673288ธาตุทองละลมภูสิงห์ศรีสะเกษ331400803514781
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2561โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
Loading...