แจ้งเลขพัสดุประจำวัน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLMNOP
1
แจ้งเลขพัสดุประจำวัน OYesShop.com / OYesFashion.comอาจจะเข้ามาอัพเดทช้า แต่จัดส่งแน่นอนค่ะ
2
ชื่อ เลขที่พัสดุ วันที่ส่ง
3
** กรณีส่ง kerry รบกวนคุณลูกค้าเปิดเครื่องรับสาย kerry ด้วยนะคะ ไม่งั้น kerry จะไม่สามารถเข้าไปส่งของนะคะ ขอบคุณมากๆ จ้า ^^
4
5
6
คุณธัญญลักษณ์ONUT00036662431/8/2017kerry
7
คุณจริยาONUT00036662631/8/2017kerry
8
คุณชยาภัสร์ONUT00036663131/8/2017kerry
9
คุณทศวรรณONUTQ0000175430/8/2017kerry
10
คุณอรุณรัตน์ONUTQ0000175530/8/2017kerry
11
คุณฉวีพันธุ์ONUTQ0000175630/8/2017kerry
12
คุณสมพิศONUTQ0000175730/8/2017kerry
13
คุณชลธิชาONUTQ0000175830/8/2017kerry
14
คุณพัชรีONUTQ0000175930/8/2017kerry
15
คุณจามรONUTQ0000176230/8/2017kerry
16
คุณนภัทรONUTQ0000176330/8/2017kerry
17
คุณชฎานันท์ONUT00036572530/8/2017kerry
18
คุณวิตสุดาONUT00036572830/8/2017kerry
19
คุณศิรินทิพย์ONUT00036573130/8/2017kerry
20
คุณ SurapeeONUT00036573330/8/2017kerry
21
คุณสาวิณีET575677275TH29/8/2017ปณ.
22
คุณราชนารีET575677261TH29/8/2017ปณ.
23
คุณภัทร์สุดาET575676368TH28/8/2017ปณ.
24
คุณนิธิดลKE0000017226528/8/2017kerry
25
คุณสุพัตราSCONQ0000051628/8/2017kerry
26
คุณนุชนาฎSCONQ0000051728/8/2017kerry
27
คุณชนินาฎSCONQ0000051828/8/2017kerry
28
คุณชามาSCONQ0000051928/8/2017kerry
29
คุณกฤษณาSCONQ0000052028/8/2017kerry
30
คุณสุรภีSCONQ0000052128/8/2017kerry
31
คุณกลิ่นสุคนธ์ET578308521TH28/8/2017ปณ.
32
รตอ.หญิงกฤติยาณีET578308535TH28/8/2017ปณ.
33
คุณรพีพรรณET578308549TH28/8/2017ปณ.
34
คุณวรรณภรณ์ET578308552TH28/8/2017ปณ.
35
คุณพิริยาภรณ์ET578308566TH28/8/2017ปณ.
36
คุณอริสาET578308570TH28/8/2017ปณ.
37
คุณพรทิพย์ET575663758TH25/8/2017ปณ.
38
คุณวัลภาET575663761TH25/8/2017ปณ.
39
คุณขวัญชนกSEC200005265525/8/2017kerry
40
คุณพริมSEC200005265725/8/2017kerry
41
คุณพรรนิสาSEC200005265825/8/2017kerry
42
คุณสุธีราSEC200005266025/8/2017kerry
43
คุณเบญจมาศET575683718TH24/8/2017ปณ.
44
คุณปิยะนันท์SEC200005202724/8/2017kerry
45
คุณกิ่งแก้วSEC200005203024/8/2017kerry
46
คุณกรณิกาSEC200005203224/8/2017kerry
47
คุณสุนทรีย์SEC200005203524/8/2017kerry
48
คุณภธิราSEC200005203824/8/2017kerry
49
คุณเจิมสิริSEC200005204024/8/2017kerry
50
คุณยุพินET578348556TH24/8/2017ปณ.
51
คุณณิชกานต์ET578348560TH24/8/2017ปณ.
52
คุณณิชกมลET578348573TH24/8/2017ปณ.
53
คุณจิตภินันท์ET575673327TH23/8/2017ปณ.
54
คุณราชนารีKE0000014561323/8/2017kerry
55
คุณวรรณกมลET575672370TH KE0000014562022/8/2017kerry + ปณ
56
คุณพัชรีET575672366TH22/8/2017kerry
57
คุณฐิตารีย์SEC200005071622/8/2017kerry
58
คุณมณีรัตน์SEC200005071822/8/2017kerry
59
คุณสกุณาSEC200005072022/8/2017kerry
60
คุณรพีพรรณSEC200005072222/8/2017kerry
61
คุณวราภรณ์KE0000017273721/8/2017kerry
62
คุณอัจฉราวรรณET575660592TH21/8/2017ปณ.
63
คุณภัทรภรONNUT00035894721/8/2017kerry
64
คุณฐิตาภรณ์ จ.ลำปางONNUT00035895021/8/2017kerry
65
คุณชัยศักดิ์ONNUT00035895221/8/2017kerry
66
คุณอภิรดีONNUT00035895421/8/2017kerry
67
คุณสุวรรณาONUTQ0000152721/8/2017kerry
68
คุณเวียงนาONUTQ0000152821/8/2017kerry
69
คุณวันวิสาข์ONUTQ0000152921/8/2017kerry
70
คุณพรรณทิพย์ONUTQ0000153721/8/2017kerry
71
คุณสมจิตONUTQ0000153821/8/2017kerry
72
คุณอุมาพรONUTQ0000153921/8/2017kerry
73
คุณสุพิชชาONUTQ0000154021/8/2017kerry
74
คุณนริศราKE0000014562319/8/2017kerry
75
คุณดารารัตน์ER966964702TH ET575656584TH18/8/2017ปณ.
76
คุณภัสสรKE0000017274518/8/2017kerry
77
คุณสคราญนิตย์SEC200004869518/8/2017kerry
78
คุณจริยาSEC200004869618/8/2017kerry
79
คุณอภิรดีSEC200004869818/8/2017kerry
80
คุณวัฒนาSEC200004869918/8/2017kerry
81
คุณพรรนิสาSEC200004870118/8/2017kerry
82
คุณณัฐวรรณET575668959TH17/8/2017ปณ.
83
คุณสุพรรษาET575668945TH17/8/2017ปณ.
84
คุณลภัสรดาET575668980TH17/8/2017ปณ.
85
คุณณัฐพรSEC200004816617/8/2017kerry
86
คุณภัทรสุดาSEC200004816917/8/2017kerry
87
คุณพัชรีSEC200004817417/8/2017kerry
88
คุณดวงสวรรค์SEC200004817917/8/2017kerry
89
คุณศุภิตาSEC200004818117/8/2017kerry
90
คุณกชวรรณSEC200004691615/8/2017kerry
91
คุณปาณิสราSEC200004691915/8/2017kerry
92
คุณอุณากรณ์SEC200004692115/8/2017kerry
93
คุณณัฐรดาSEC200004692315/8/2017kerry
94
คุณอรุณรัตน์SEC200004692715/8/2017kerry
95
คุณเลขาSEC200004692915/8/2017kerry
96
คุณธันยพัฒน์SEC200004693215/8/2017kerry
97
คุณกุลฉัตรSEC200004693315/8/2017kerry
98
คุณเขมจิราSEC200004693615/8/2017kerry
99
คุณจันทร์รัตน์SEC200004693915/8/2017kerry
100
คุณอภิญญาSEC200004694115/8/2017kerry
Loading...
 
 
 
แจ้งเลขพัสประจำวัน