ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
1
CURRENT LOGGING IN PROTECTED AREAS AND NATURA 2000 AREAS IN ESTONIA
2
Analysis summary table by Foundation of Environmental Information (data from 11.06.2021 / 17.09.2021)
3
RAIED LOODUSKAITSEALADEL JA NATURA 2000 ALADEL
4
Sihtasutus Keskkonnteabe Ühendus analüüsi kokkuvõte tabelid 2021
5
6
7
Metsateatistega 11.06.2021 lubatud raied kaitstavatel aladel (hektarites / tihumeetrites)
8
Riigimets (ha)
Eramets (ha)
HEKTARID KOKKU
TIHUMEETRID KOKKU
9
KAITSEALAD / PROTECTED AREAS223660438278635 959
10
NATURA 2000 ALAD / NATURA 2000 SITES168748756563512 487
11
PÜSIELUPAIGAD / PERMANENT HABITATS578611119077 168
12
HOIUALAD / CONSERVATION AREAS28852281050 944
13
NATURA 2000 METSAELUPAIGAD / NATURA 2000 FOREST HABITATS
2531075133394 690
14
VÄÄRISELUPAIGAD (VEP) / KEY HABITATS2021413 136
15
16
Kaitstavate loodusobjektide pindalad ja raied
17
Riigimets (ha)
Eramets (ha)
Kokku (ha)
18
Kaitsealade pindala (LKA, MKA, RP)276 80078 013354 813
19
Kaitsealadel kehtivad raied seisuga 11.06.20212 2366 0428 278
20
Natura 2000 metsaelupaikade pindala (hektarites)
146 72629 118175 844
21
Metsaelupaikades kehtivad raied seisuga 11.06.2021
2531 0751 333
22
Metsaelupaikades kehtivad raied seisuga 17.09.2021
21211391351
23
Natura 2000 metsaelupaikades raiutud aastail 2011-2020
u. 15 000 ha
24
25
26
Metsateatistega lubatud raied looduskaitsealadel
27
28
Raieliik
Riigimets (ha)
Eramets (ha)
Kokku
29
raadamine (RD) 53.30 121.10174,4
30
trassiraie (TR) 5.24 6.3211,56
31
lageraie (LR) 69.06 740.50809,56
32
veerraie (VE) 7.60 298.28305,88
33
aegjärkne raie (AR) 58.27 1 397.241455,51
34
häilraie (HL) 0.00 42.7042,7
35
harvendusraie (HR) 826.65 1 876.902703,55
36
valikraie (VR) 0.00 54.3954,39
37
sanitaarraie (SR) 370.22 1 218.311588,53
38
kujundusraie (KR) 845.70 286.991132,69
39
Raiepindala kokku (hektarites)223660428278
40
Raieplaan metsateatiste järgi (tihumeetrites)165 472470 487635 959
41
Allikas: keskkonnateabe ühenduse analüüs EELIS ja Metsaregistri andmete põhjal (11.06.2021)
42
43
UUENDATUD Metsateatistega lubatud raied looduskaitsealadel - Kokku (ha)
217460738248
44
Allikas: KTÜ analüüs EELIS ja Metsaregistri andmete põhjal (17.09.2021)
45
46
Metsateatistega lubatud raied looduskaitsealadel asuvatel Natura 2000 aladel (linnualad ja loodusalad)
47
Raieliik
Riigimets (ha)
Eramets (ha)
Kokku
48
raadamine (RD) 27.54102,36130,43
49
trassiraie (TR) 2.673,265,93
50
lageraie (LR) 47.06553,63600,68
51
veerraie (VE) 4.12250,2254,32
52
aegjärkne raie (AR) 42.411144,821191,43
53
häilraie (HL) 0.0042,742,7
54
harvendusraie (HR) 457.051488,861945,91
55
valikraie (VR) 0.0037,7637,76
56
sanitaarraie (SR) 291.80967,271259,07
57
kujundusraie (KR) 803.01284,431094,4
58
Raiepindala kokku (hektarites)167548756562
59
Raieplaan metsateatiste järgi (tihumeetrites) 129 717382 770512 487
60
Allikas: KTÜ analüüs EELIS ja Metsaregistri andmete põhjal (11.06.2021)
61
62
UUENDATUD: Metsateatistega lubatud raied Natura aladel - Kokku (ha)
162050046624
63
Allikas: KTÜ analüüs EELIS ja Metsaregistri andmete põhjal (17.09.2021)
64
65
66
67
Metsateatistega lubatud raied looduskaitsealal Natura 2000 metsaelupaikades
68
69
Raieliik
Riigimets (ha)
Eramets (ha)
Kokku
70
raadamine (RD) 5.89 0.39 6.28
71
trassiraie (TR) 0.16 0.70 0.86
72
lageraie (LR) 2.68 55.15 57.83
73
veerraie (VE) 0.06 111.65 111.71
74
aegjärkne raie (AR) 3.32 255.02 258.34
75
häilraie (HL) 0.00 7.65 7.65
76
harvendusraie (HR) 7.64 254.05 261.69
77
valikraie (VR) 0.00 9.43 9.43
78
sanitaarraie (SR) 50.48 304.68 355.16
79
kujundusraie (KR) 184.43 76.24 260.67
80
Raiepindala kokku (hektarites) 254.66 1 074.96 1 329.62
81
Raieplaan metsateatiste järgi (tihumeetrites) 18 015 76 448 94 463
82
Allikas: KTÜ analüüs EELIS ja Metsaregistri andmete põhjal (11.06.2021)
83
UUENDATUD: Metsateatistega lubatud raied Natura metsaelupaikades - Kokku (ha)
84
21211391351
85
Allikas: KTÜ analüüs EELIS ja Metsaregistri andmete põhjal (17.09.2021)
86
87
88
Raied kaitsealuste liikide leiukohtadesHEKTARIDTIHUMEETRID
89
90
Liik I118.207,780.78
91
Liik II2,146.44152,362.68
92
Liik III716.4453,067.17
93
Kokku2,981.08213,210.63
94
95
96
Metsateatistega lubatud raied Natura 2000 aladel (riigimets, eraomand, kokku)
97
98
Raieliik
Natura linnuala
Natura loodusala
Riigimets kokku (ha)
Eraomand kokku
RIIK/ERA KOKKU
99
raadamine (RD)26.0414.9427.54102.36130.43
100
trassiraie (TR)2.672.112.673.265.93