Danh sách học sinh Tiểu học dự thi IOE cấp tỉnh khóa ngày 07/3/2015
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJK
1
UBND TỈNH KHÁNH HÒA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
2
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
3
-------------------
----------------------------------------
4
5
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3 DỰ THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP TỈNH
6
Tại Hội đồng coi thi THCS Lê Hồng Phong - Ngày thi: 07/3/2015
7
8
SttHọ và tênNgày sinhSố IDTrườngHuyện, ĐiểmThời gianChữ kíGhi chú
9
tiểu họcTX,TPthithi
10
1Ngô Lê HữuChiến1/1/20061210460825Cam LợiCam Ranh
11
2Nguyễn ThànhĐạt13/11/20061211588454Cam Lộc 2Cam Ranh
12
3Ngô Vũ KhánhHòa9/9/20061211884590Cam Phúc Bắc 1Cam Ranh
13
4ĐặngHùng8/12/20061214283320Cam Phúc Bắc 2Cam Ranh
14
5Phạm Thị KhánhHuyền23/09/20061211102370Cam Phúc Bắc 2Cam Ranh
15
6Thái Hoàng KhánhHuyền23/02/20061209463256Cam Lộc 2Cam Ranh
16
7Nguyễn KhangHy6/8/20061210729171Cam Lộc 2Cam Ranh
17
8Nguyễn Trần Đan1/8/20061214394639Cam Nghĩa 1Cam Ranh
18
9Nguyễn Tôn ThiềnNgân25/02/20061211628028Cam Phúc Bắc 2Cam Ranh
19
10Trịnh ThanhNhật2/8/20061211003042Cam Lộc 1Cam Ranh
20
21
Tổng cộng danh sách này có 10 thí sinh.
Số thí sinh có mặt thi: ........
Số thí sinh vắng mặt: ..........
22
23
GIÁM THỊ
CHỦ TỊCH
Khánh Hòa, ngày 02 tháng 3 năm 2015
24
HỘI ĐỒNG COI THI
KT.GIÁM ĐỐC
25
PHÓ GIÁM ĐỐC
Loading...
 
 
 
lop 3 - P1
lop 3 - P2
lop 4
lop 5 - P1
lop 5 - P2
 
 
Main menu