คะแนนพฤติกรรมม.5
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
คะแนนพฤติกรรม ม.5
2
คะแนนพฤติกรรม(ถ้าเพิ่มพิมพ์คะแนน ถ้าหักคะแนนพิมพ์ -ตัวอักษรสีแดง)
3
ลำดับที่
เลขประจำตัว
ชื่อนามสกุลชั้น
คะแนนเดิม
มาสาย
หนีเรียน
ทะเลาะ
เสพติด
ชู้สาว
แต่งกาย
ทรงผม
โซเชียล
อื่นๆพัฒนา
คงเหลือ
ระบุเหตุกรณีเพิ่มคะแนนหรืออื่นๆ
4
17848นายธนพลสนธิธรรมม.5/110020120
5
27849นายธนาพงษ์พานิชม.5/1100-5-510100
6
37850นายธีรภัทร์มีเครือรอดม.5/110020120
7
47851นายนครินทร์โตชาวนาม.5/110020120
8
57853นายนพรัตน์แซ่ลิ้มม.5/1100-171093
9
67854นายพัฒนพงศ์ดาบุตสะม.5/110020120
10
77855นายภาณุพงศ์สีฉิมม.5/1100-5-202095
11
87856นายภาณุพงศ์มากทรัพย์ม.5/1100-2080
12
97860นายอดิศรแรงโสมม.5/110020120
13
107861นายอดิศักดิ์กลั่นคุ้มขังม.5/110010110
14
117862นายอริโยหมื่นพาลีม.5/110020120
15
127896นายพัลลภสวนนิ่มม.5/110020120
16
137924นายเฉลิมเกียรติแสงศรีม.5/110020120
17
147970นายพชรพงษ์จิตรทองม.5/1100-252095
18
157867นางสาวจุฑารัตน์ภูมิผลม.5/110020120
19
167868นางสาวชลธิชาพละโชติม.5/110020120
20
177873นางสาวนัฐปรียาแซ่ลี้ม.5/110020120
21
187874นางสาวบุษราสีสลับม.5/110020120
22
197875นางสาวปาณิศาบุญรอดม.5/110020120
23
207878นางสาววิมลรัตน์บุตรนุชม.5/110030130
24
217879นางสาววิรดาศรีคงม.5/110020120
25
227883นางสาวเสาวลักษณ์มากจุ้ยม.5/110030130
26
237884นางสาวอภิศราลี้ลักษณ์ม.5/110030130
27
247913นางสาวศิตรายอดบุตรดีม.5/1100100
28
257945นางสาวธารารัตน์กูลเล็กม.5/110020120
29
267990นางสาวพวงบุปผาศักดิ์ขุนทดม.5/1100100
30
277991นางสาวไพลินอ้วนวิจิตรม.5/110020120
31
288015นางสาวกุลธิดาพระภักดีม.5/110020120
32
298016นางสาวจิราวรรณมากบางแก้วม.5/110020120
33
308017นางสาวนันท์ชพรลีวังม.5/1100-320117
34
318021นางสาวรัญชนายุรมาตย์ม.5/110020120
35
328022นางสาวเรือนขวัญพันธ์มณีม.5/110020120
36
338032นางสาวทิพย์สุดาสุดวังยางม.5/110020120
37
348056นางสาวณัฐพรเกษพรหมม.5/110020120
38
358423นางสาวณัชชารักศักดิ์สยามม.5/110020120
39
368633นางสาวณัฐฐาทันนิเทศม.5/1100-10-20-202070
40
378634นางสาวณัฐวรรณแสงเดือนม.5/1100-1620104
41
17686นายคมสันเอี่ยมคำม.5/2100-5-1630109
42
27852นายนพพลเรือนดาราม.5/210020120
43
37857นายธีรวัฒน์โพธิ์เงินม.5/2100-20-5-5-2050
44
47889นายธนาวัฒน์แสงสำลีม.5/210020120
45
57894นายพงศกรกล่อมบางม.5/2100-520115
46
67934นายมงคลอู่ไทยม.5/210020120
47
78000นายจิรวัฒน์สุปะคะม.5/2100-15-520100
48
88005นายธราสุตพลอยระย้าม.5/2100-5-202095
49
98014นายอานนท์แย้มมีม.5/210020120
50
108031นายนวพลรองกลิ่นม.5/210020120
51
118233นายณรงค์ศักดิ์ฉัตรเงินม.5/210020120
52
128432นายณัฐศิลป์บัวประชุมม.5/2100-302090สูบบุหรี่
53
138635นายสิทธิพรแก้วกำเหนิดม.5/2100-15-5-263084สููบบุหรี่
54
147864นางสาวเกตุชนกชอนบุรีม.5/210020120
55
157871นางสาวทิพย์วรรณอินทกะม.5/2100100
56
167907นางสาวณัฐธิดาม่วงแท้ม.5/210020120
57
177910นางสาวปวันรัตน์หลอดทองม.5/210020120
58
187914นางสาวสิรินทิพย์โคกทองม.5/210020120
59
197915นางสาวสิริวรรณเมฆทับม.5/210020120
60
207916นางสาวสุทาทิพย์ศรีสอาดม.5/210020120
61
217919นางสาวอรรัมภาบัวบุญม.5/210020120
62
227920นางสาวอรวัลย์ทับปะนานนท์ม.5/2100-5-520110
63
237921นางสาวอาภัสราไรยวงษ์ม.5/210020120
64
247943นางสาวดวงพรเกตุทะจักร์ม.5/210020120
65
257948นางสาวนิตยาทองย้อยม.5/210020120
66
267952นางสาวศกลวรรณคำแผ่นม.5/210020120
67
277953นางสาวศิรประภาขำรักษ์ม.5/210020120
68
287993นางสาวศิริวรรณอุปถัมภ์ม.5/210020120
69
298025นางสาวศิริญญาปาละศิริม.5/210020120
70
308029นางสาวอริษาโชตินอกม.5/210020120
71
318636นางสาวสุธิดาแก่นนาคำม.5/210020120
72
328637นางสาวฐิติรัตน์แป้นทองม.5/2100-1620104
73
338832นางสาวพิยะดาทับพันธ์ม.5/210020120
74
17887นายณัฐพงษ์พุ่มสุวรรณ์ม.5/310020120
75
27891นายธีรภัทรทับปะนานนท์ม.5/3100-20-5-20-102065
76
37931นายปิยะวัฒน์สังข์นวลม.5/3100-1620104
77
47960นายจักรพงษ์ตะโกภู่ม.5/3100-10-20-162074
78
57962นายณัฐพงษ์คล้ายท่าโรงม.5/310020120
79
67964นายธรรมรัตน์มากสลุดม.5/3100-520115
80
77966นายธีรศักดิ์มีภูเขียวม.5/3100-1020110
81
87967นายธีรศักดิ์สอนชาวเรือม.5/3100-1620104
82
97969นายนันทพงษ์จำปาทองม.5/3100-520115
83
107972นายภูธเนศภู่เรืองม.5/310020120
84
117974นายวัลลภแก้วเขียวเหลืองม.5/3100-520115
85
127975นายวีรวิชญ์วิมลม.5/3100-520115
86
137979นายสหวุฒิศรีสอาดม.5/310020120
87
148234นายพงศกรสุขจิตรม.5/310020120
88
158639นายคเชนทร์รอดเพชรม.5/3100-2020100
89
168834นายคงคาสิงหลักษณ์ม.5/3100-15-30-1-20-529ถุงเท้า
90
177711นางสาวมิตราลิช้ำม.5/310030130
91
187737นางสาวณัฐฐานามพุดซาม.5/310020120
92
197791นางสาวกนกวรรณแก้วทองโตม.5/3100-520115
93
207955นางสาวสาวิตรีสุขสวัสดิ์ม.5/3100-520115
94
217956นางสาวเสาวลักษณ์ลาธิม.5/3100-520115
95
227987นางสาวณิชกุลกล่อมบางม.5/310020120
96
237988นางสาวธัญวรรณพรชาวนาม.5/310020120
97
247989นางสาวนฤมลคนคล่องม.5/3100-5-202095
98
257992นางสาวศิริลักษณ์กลิ่นแย้มม.5/3100-10-202090
99
268028นางสาวอมรรัตน์กรองแก้วม.5/3100-5-2030105
100
278640นางสาวธมนวรรณใจบำรุงม.5/310020120
Loading...