Hanzi Readings
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEF
1
FrequencySimplifiedTraditionalSyllable
2
1de
3
4
5
6
4
7
8
5le
9
liǎo
10
liào
11
liāo
12
liáo
13
9yǒu
14
yòu
15
zhòng
16
11zhè
17
zhèi
18
12
19
dài
20
14shàng
21
shǎng
22
shang
23
15
24
ge
25
26
16lái
27
lai
28
18wèi
29
wéi
30
20
31
de
32
21
33
huo
34
35
huó
36
huò
37
hàn
38
39
40
huō
41
26huì
42
kuài
43
huǐ
44
29
45
zi
46
30yào
47
yāo
48
31
49
33shuō
50
shuì
51
35de
52
53
děi
54
38
55
nèi
56
nuó
57
nuò
58
59
něi
60
39
61
62
44zhe
63
zháo
64
zhuó
65
zhāo
66
53jiā
67
jie
68
58zuò
69
zuó
70
zuō
71
59fēn
72
fèn
73
63dōu
74
75
66hǎo
76
hào
77
hāo
78
68hái
79
huán
80
70méi
81
82
75
83
qi
84
77xíng
85
háng
86
hàng
87
héng
88
87kāi
89
kai
90
89zhǒng
91
zhòng
92
95dào
93
dǎo
94
dāo
95
96cóng
96
cōng
97
98kàn
98
kān
99
104
100
Loading...
 
 
 
Hanzi with multiple pronounciations
Hanzi with 1 pronounciation
1 simplified hanzi, multiple traditional