Bgi_PA_17-18_3_OK
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
спец. ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ, БАКАЛАВЪР, 1 КУРС, РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
2
ГРАФИК ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ 17/18 г.,
3
за контакт: Анна Иванова (anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg)
4
5
1 курс
6
Дисциплина сграда/ зала № Преподавателдата 2018 г.НачалоКрайФорма на изпитване /писмен, устен, курсова работа/
7
Информатика бл. 3, з. 002доц. д-р Николай Нетов25.08.2018 г.14:0016:00писмен
8
Академично писанебл. 1, к.411проф. д-р Иванка Мавродиева07.09.2018 г.10:0012:00писмен
9
Микроикономикабл. 3, 411доц. д-р Тодор Попов СтФ29.08.2018 г.11:0013:00устен
10
Увод в публичната администрация 500проф. д-р Александър Маринов27.08.2018 г.10:0012:00писмен
11
Статистика530доц. д-р К. Харалампиев05.09.2018 г.10:0017:00писмен
12
Реторикакаб. 126проф. дфн Величко Руменчев04.09.2018 г.12:0014:00устен
13
Политика и публична власт500доц. д-р Албена Танева/ гл. ас. д-р Десислава Валериева07.09.2018 г.14:0016:00писмен
14
Делово общуване500доц. д-р Албена Танева07.09.2018 г.14:0016:00писмен
15
Въведение в правото500доц. д-р Атанас Славов04.09.2018 г.10:0012:00писмен
16
Административно и териториално устройство на Р България каб. 114проф. д-р Йордан Ботев 10.09.2018 г.11:0013:00устен
17
Макоикономически анализ на публичните политики500доц. д-р Красен Станчев11.09.2018 г.11:0013:00писмен
18
Конституционно право500доц. д-р Атанас Славов04.09.2018 г.10:0012:00писмен
19
Количествени изследователски методи в публичната администрация530доц. д-р К. Харалампиев05.09.2018 г.10:0017:00писмен
20
Счетоводство /ИЗБ500доц. д-р Адриан Маринчев - СтФ02.09.2018 г.10:0012:00писмен
21
Етнополитика /ИЗБ514гл. ас. д-р Десислава Валериева05.09.2018 г. 12:0014:00писмен
22
Публична култура и етика /ИЗБ514гл. ас. д-р Десислава Валериева05.09.2018 г. 12:0014:00писмен
23
Курс по политология /ИЗБ
24
-          Модерна българска държавност308доц. д-р Борис Попиванов07.09.2018 г. 12:0013:00писмен
25
-          Политическа етикабл. 4, 526доц. д-р Валентина Кънева, ФФ04.09.2018 г.14:0016:00устен
26
Административно обслужване на гражданите и бизнеса /ИЗБ109хон. д-р Алеко Джилджов - МС20.08.2018 г.18:0021:00писмен
27
Английски език 1во нивохон. преп. П. Милеваписмен
28
Испански език 1во нивохон. преп. Т. Петроваписмен
29
30
2 курс
31
Дисциплина сграда/ зала № Преподавателдата 2018 г.НачалоКрайФорма на изпитване /писмен, устен, курсова работа/
32
Право на ЕС406, бл.2гл. ас. д-р Станислав Костов23.08.2018 г. 9:3011:30Устен
33
Демографиядоц. д-р Климент Найденов ГГФписмен
34
Теория на управлението514проф. дпн Тодор Танев07.09.2018 г.12:0014:00писмен
35
Информационно обществоМудълдоц. д-р Елица Белчева08.09.2018 г.10:0012:00онлайн изпит
36
Статистически база данни и индекси530доц. д-р К. Харалампиев05.09.2018 г.10:0017:00писмен
37
Регионална политика500гл. ас. д-р Елена Калфова07.06.2018 г. 10:0012:00писмен
38
Административно право и административен процес109проф. д-р Мария Славова31.08.2018 г.13:0015:00писмен
39
Администрация и политика по еврейския въпрос в България и на Балканите – история и съвременност /на англ. език/500доц. д-р Албена Танева07.09.2018 г.14:0016:00писмен
40
Политически и икономически взаимодействия в публичния сектор 500доц. д-р Красен Станчев11.09.2018 г.11:0013:00писмен
41
Методология на анализа на публичните политики109гл. ас. д-р Симеон Петров31.08.2018 г.11:0012:00писмен/тест
42
Формиране и осъществяване на публични политики109доц. д-р Татяна Томова03.09.2018 г. 10:0012:00устен
43
Връзки с обществеността /ИЗБ514гл. ас. д-р Десислава Валериева05.09.2018 г. 12:0014:00писмен
44
Техники за вземане на управленски решения /ИЗБ109доц. д-р Александър Вълков - УНСС20.08.2018 г.10:0011:00писмен
45
Оценка на административни дейности и административен капацитет /ИЗБ500проф. д-р Александър Маринов27.08.2018 г.10:0012:00писмен
46
Основни права на човека /ИЗБ500доц. д-р Атанас Славов04.09.2018 г.10:0012:00писмен
47
48
3 курс
49
Дисциплина сграда/ зала № Преподавателдата 2018 г.НачалоКрайФорма на изпитване /писмен, устен, курсова работа/
50
Зелена икономика/изб109гл. ас. д-р Мария Тикова03.09.2018 г. 16:0017:00писмен
51
Институции и процес на вземане на решения в ЕС 500доц. д-р Атанас Славов04.09.2018 г.10:0012:00писмен
52
Организационно поведение 200проф. дпсн Снежана Илиева31.08.2018 г.10:0012:00писмен
53
Държавни помощи и регламенти и мерки за контрол109х. преп. Димитър Кюмюрджиев10.09.2018 г.9:0010:00писмен
54
Политики за национална сигурност109гл. ас. д-р Деница Хинкова08.09.2018 г.13:0015:00писмен
55
Устройство на териториятакаб. 114проф. д-р Йордан Ботев 10.09.2018г.11:0013:00устен
56
Централна администрация109х.д-р Алеко Джилджов20.08.2018 г.18:0021:00писмен
57
Административни практики500доц. д-р Албена Танева07.09.2018 г.14:0016:00писмен
58
Избори, избирателни системи и изборна администрация308ас. Димитър Димитров 10.09.2018 г. 13:0015:00писмен
59
Административно развитие и реформи500проф. д-р Александър Маринов27.08.2018 г.10:0012:00писмен
60
Публични финанси109гл. ас. Мария Коцева- Тикова03.09.2018 г. 16:0017:00писмен
61
Местна власт500доц. д-р Милена Стефанова07.09.2018 г.10:0012:00писмен
62
Електронно правителство /ИЗБМудълдоц. д-р Елица Лозанова-Белчева08.09.2018 г.10:0012:00онлайн изпит
63
Енергетика и добро управление в България /ИЗБ109гл. ас. д-р Любимка Андреева05.09.2018 г.12:0013:00писмен
64
Корупция и противодействие на корупцията/ИЗБ. 300Проф. дпн Николай Найденов10.09.2018 г.10:0011:00писмен
65
Изработване на политики в ЕС109доц. д-р Татяна Томова03.09.2018 г. 10:0012:00устен
66
Учебна практика в централната или местна администрация500доц. д-р Албена Танева07.09.2018 г.14:0016:00писмен
67
68
4 курс
69
Дисциплина сграда/ зала № Преподавателдата 2018 г.НачалоКрайФорма на изпитване /писмен, устен, курсова работа/
70
Проектиране и управление на социални програми 109доц. д-р Татяна Томова03.09.2018 г. 10:0012:00устен
71
Управление на национални и регионални проекти109доц. д-р Татяна Томова03.09.2018 г. 10:0012:00устен
72
Документооборот109проф. д-р Мария Славова31.08.2018 г.13:0015:00писмен
73
Стратегическо управление в публичната сферана имейлпроф. дпн Тодор Таневдо 06.09.2018 г.курсова работа
74
Сравнително местно самоуправление500доц. д-р Милена Стефанова07.09.2018 г.10:0012:00писмен
75
Управление на човешки ресурси109гл. ас. д-р Любимка Андреева05.09.2018 г.12:0013:00писмен
76
Административен елит: селекция и развитие500проф. д-р Александър Маринов27.08.2018 г.10:0012:00писмен
77
Трудово и осигурително правок.303 (Ректорат, Северно крило, ет.4)доц. д-р Н. Гевренова12.09.2018 г.14:30писмен
78
Управление на собствеността /ИЗБкаб. 114проф. д-р Йордан Ботев 10.09.2018г.11:0013:00устен
79
Правна евроинтеграция и правна реформа /ИЗБна имейлгл. ас. Вихър Георгиев, Европеистикадо 06.09.2018 г.курсова работа
80
Данъчна система и данъчна политика /ИЗБ109гл. ас. д-р Мария Коцева – Тикова03.09.2018 г. 16:0017:00писмен
81
Управление на конфликти (Conflict Resolution) /ИЗБ109гл. ас. д-р Деница Хинкова08.09.2018 г.13:0015:00писмен
82
Публично право и гражданско участие /ИЗБ.500доц. д-р Атанас Славов04.09.2018 г.10:0012:00писмен
83
Оценка на въздействие 500гл. ас. д-р Елена Калфова07.09.2018 г. 10:0012:00писмен
84
Банково и кредитно дело500доц. д-р Красен Станчев11.09.2018 г.11:0013:00писмен
85
Умения за въздействиеГеорги Станков
свързване чрез имейл dunyata@gmail.com
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu