Ispit_okt2_2019
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
1
Subject
Start Date
Start Time
End Date
End Time
semestar
nastavnik
par/nepar
napomena
vreme trajanja ispita
broj dana
broj studenata
školska godina
2
Sportsko-rekreativne aktivnosti - 120416J; 20812J Marković B. Miloslav7.10.2019.09:007.10.2019.10:001
Marković B. Milosav
101:0002017/18
3
Sportsko-rekreativne aktivnosti - 11112D Marković B. Miloslav7.10.2019.09:007.10.2019.10:003
Marković B. Milosav
101:0002017/18
4
Elementarne igre-412216D - Marković B. Miloslav7.10.2019.09:007.10.2019.10:004
Marković B. Milosav
201:000
5
Sportsko-rekreativne aktivnosti; 120416J;- Marković B. Miloslav7.10.2019.09:007.10.2019.10:001
Marković B. Miloslav
101:00022018/19
6
Organizacija kulturnih aktivnosti u domu; 13112D- Marković B. Miloslav7.10.2019.09:007.10.2019.10:005
Marković B. Miloslav
101:00092018/19
7
Korektivna gimnastika - 20412P Marković B. Miloslav7.10.2019.09:007.10.2019.10:001
Marković B. Miloslav
101:0002017/18
8
Razvojna i korektivna gimnastika-120416P-Marković B. Miloslav7.10.2019.09:007.10.2019.10:001
Marković B. Miloslav
101:0002017/18
9
Razvojna i korektivna gimnastika; 120416P- Marković B. Miloslav7.10.2019.09:007.10.2019.10:001
Marković B. Miloslav
101:000112018/19
10
Motoričke igre dece jaslenog uzrasta - 20412J Marković B. Miloslav7.10.2019.09:007.10.2019.10:002
Marković B. Miloslav
201:0002017/18
11
Telesni razvoj i zdravstveno vaspitanje - 10812P;10812J;11212D Marković B. Miloslav
7.10.2019.09:007.10.2019.10:002
Marković B. Miloslav
201:0002017/18
12
Telesni razvoj i zdravstveno vaspitanje; 210816P; 210816J; 211016D; Marković B. Miloslav
7.10.2019.09:007.10.2019.10:002Marković B. Miloslav201:0002017/18
13
Stručna praksa 3; 13412D-7.10.2019.09:007.10.2019.17:005Tomić N. Katarina108:00092018/19
14
Metodika upoznavanja okoline 1; 12312P;12312J; Mihajlović K. Nevenka7.10.2019.16:007.10.2019.18:004Mihajlović K. Nevenka202:0002017/18
15
Metodika upoznavanja okoline 2 - 12912P Mihajlović K. Nevenka7.10.2019.16:007.10.2019.16:305
Mihajlović K. Nevenka
100:3002017/18
16
Metodika upoznavanja okoline 2; 12912P- Mihajlović K. Nevenka7.10.2019.16:007.10.2019.16:305
Mihajlović K. Nevenka
100:3001002018/19
17
Osnove prirodnih nauka - 11012D Mihajlović K. Nevenka7.10.2019.16:007.10.2019.17:002
Mihajlović K. Nevenka
201:0002017/18
18
Osnove prirodnih nauka; 210816D; Mihajlović K. Nevenka7.10.2019.16:007.10.2019.17:002Mihajlović K. Nevenka201:0002017/18
19
Inkluzivno vaspitanje i obrazovanje; 13512D; Tomić N. Katarina7.10.2019.16:007.10.2019.17:004Tomić N. Katarina201:0002017/18
20
Rad sa darovitima; 21012D; Tomić N. Katarina7.10.2019.16:007.10.2019.17:004Tomić N. Katarina201:0002017/18
21
Prevencija poremećaja u ponašanju; 13612D; Tomić N. Katarina7.10.2019.16:007.10.2019.17:006Tomić N. Katarina201:0002017/18
22
Rad sa darovitima; 21512P; Tomić N. Katarina7.10.2019.16:007.10.2019.17:006Tomić N. Katarina201:0002017/18
23
Rad sa decom sa posebnim potrebama; 13412J; Tomić N. Katarina7.10.2019.16:007.10.2019.17:006Tomić N. Katarina201:0002017/18
24
Uvod u specijalnu pedagogiju-110516P; 110516J;110516D-Tomić N. Katarina
7.10.2019.16:007.10.2019.17:001Tomić N. Katarina101:0002017/18
25
Uvod u specijalnu pedagogiju; 110516P; 110516J;110516D- Tomić N. Katarina
7.10.2019.16:007.10.2019.17:001Tomić N. Katarina101:000
63+7+10
2018/19
26
Inkluzivno vaspitanje i obrazovanje; 13912P; Tomić N. Katarina7.10.2019.16:307.10.2019.17:306Tomić N. Katarina201:0002017/18
27
Inkluzivno vaspitanje i obrazovanje; 13912P; Tomić N. Katarina7.10.2019.16:307.10.2019.17:306Tomić N. Katarina201:0002017/18
28
Psihologija dečje igre - 20812P Pavličević M. Slavica8.10.2019.14:008.10.2019.16:003
Pavličević M. Slavica
102:0002017/18
29
Psihologija dečje igre; 320916P; 512516J- Pavličević M. Slavica8.10.2019.14:008.10.2019.16:003
Pavličević M. Slavica
102:00032+0+02018/19
30
Psihologija dečije igre; 11112J- Pavličević M. Slavica8.10.2019.14:008.10.2019.16:005
Pavličević M. Slavica
102:00052018/19
31
Psihologija dečije igre - 11112J Pavličević M. Slavica8.10.2019.14:008.10.2019.16:006
Pavličević M. Slavica
202:0002017/18
32
Razvojna psihologija - 11012P;10712J;10712D Pavličević M. Slavica8.10.2019.14:008.10.2019.16:002
Pavličević M. Slavica
202:0002017/18
33
Razvojna psihologija; 311916P; 311416J;311216D- Pavličević M. Slavica8.10.2019.14:008.10.2019.16:003
Pavličević M. Slavica
102:000
71+8+10
2018/19
34
Opšta psihologija -110416P; 110316J; 110316D; 10412P;10312J;10212D Pavličević M. Slavica
8.10.2019.14:008.10.2019.16:001
Pavličević M. Slavica
102:0002017/18
35
Opšta psihologija; 110416P; 110316J; 110316D- Pavličević M. Slavica8.10.2019.14:008.10.2019.16:001
Pavličević M. Slavica
102:000
63+7+10
2018/19
36
Pedagoška psihologija; 211016P; Pavličević M. Slavica8.10.2019.14:008.10.2019.16:002Pavličević M. Slavica202:0002017/18
37
Pedagoška psihologija; 12512D; Pavličević M. Slavica8.10.2019.14:008.10.2019.16:004Pavličević M. Slavica202:0002017/18
38
Sociologija detinjstva - 120216P; 120216J;120416D;10512D;20212P;20212J Manić S. Ivana
8.10.2019.16:008.10.2019.17:001Manić S. Ivana101:0002017/18
39
Sociologija detinjstva; 120216P; 120216J;120416D- Manić S. Ivana8.10.2019.16:008.10.2019.17:001Manić S. Ivana101:00044+3+52018/19
40
Vokalno-instrumentalna nastava -Usmeni 11712P;11812J;11612D Tasić D. Nataša
8.10.2019.16:008.10.2019.10:303Tasić D. Nataša118:3002017/18
41
Vokalno-instrumentalna nastava; 311616P;311816J; 311516D- Tasić D. Nataša
8.10.2019.16:008.10.2019.10:303Tasić D. Nataša118:300
71+8+10
2018/19
42
Metodika PMP 1; 12212P; Živanović V. Milan8.10.2019.16:008.10.2019.17:004Živanović V. Milan201:0002017/18
43
Metodika PMP 1pismeni - 12212P Živanović V. Milan8.10.2019.16:008.10.2019.17:004Živanović V. Milan201:0002017/18
44
Vokalno-instrumentalna nastava - 11712P;11812J;11612D Tasić D. Nataša8.10.2019.16:008.10.2019.17:003Tasić D. Nataša101:0002017/18
45
Matematičko-didaktičke igre - 21412P Živanović V. Milan8.10.2019.17:008.10.2019.18:002Živanović V. Milan201:0002017/18
46
Matematičko-didaktičke igre; 220816P; Živanović V. Milan8.10.2019.17:008.10.2019.18:002Živanović V. Milan201:0002017/18
47
Likovno stvaralaštvo; 11812P; Rajković Z. Matija9.10.2019.10:009.10.2019.12:004Rajković Z. Matija202:0002017/18
48
Likovno stvaralaštvo; 11812P; Rajković Z. Matija-usmeni9.10.2019.10:009.10.2019.12:004Rajković Z. Matija202:0002017/18
49
Likovno stvaralaštvo; 21412J; Rajković Z. Matija9.10.2019.10:009.10.2019.12:005Rajković Z. Matija202:0002017/18
50
Grafičko-likovne igre - 21212J Rajković Z. Matija9.10.2019.10:009.10.2019.12:002Rajković Z. Matija202:0002017/18
51
Metodika likovnog vasptanja 2; 13612P; Rajković Z. Matija9.10.2019.10:009.10.2019.12:006Rajković Z. Matija202:0002017/18
52
Likovno stvaralaštvo - 20512D Rajković Z. Matijia9.10.2019.10:009.10.2019.12:002Rajković Z. Matijia202:0002017/18
53
Ritmika i ples; 20312P;20712J;20212D; Stanišić R. Irena9.10.2019.10:009.10.2019.11:001Stanišić R. Irena201:0002017/18
54
Metodika fizičkog vaspitanja 1 - 13212P;12912J Stanišić R. Irena9.10.2019.10:009.10.2019.12:005Stanišić R. Irena102:0002017/18
55
Metodika fizičkog vaspitanja 2; 13712P; Stanišić R. Irena9.10.2019.10:009.10.2019.12:006Stanišić R. Irena202:0002017/18
56
Metodika fizičkog vaspitanja 1; 13212P; 12912J- Stanišić R. Irena9.10.2019.10:009.10.2019.11:005Stanišić R. Irena101:000100+52018/19
57
Metodika muzičkog vaspitanja 1 - 13012P;13012J Vasić D. Aleksandar9.10.2019.10:009.10.2019.12:005
Vasić D. Aleksandar
102:0002017/18
58
Metodika muzičkog vaspitanja 1; 13012P; 13012J- Vasić D. Aleksandar9.10.2019.10:009.10.2019.12:005
Vasić D. Aleksandar
102:000100+52018/19
59
Metodika muzičkog vaspitanja 2; 13512P; Vasić D. Aleksandar9.10.2019.10:009.10.2019.12:006Vasić D. Aleksandar202:0002017/18
60
Radionica za igru i igračke; 321016P; 320916J- Panić S. Nemanja9.10.2019.16:009.10.2019.12:003Panić S. Nemanja120:00038+6+02018/19
61
Radionica za igru i igračke - 21012P;21512J Panić S. Nemanja9.10.2019.16:009.10.2019.12:004Panić S. Nemanja220:0002017/18
62
Metodika likovnog vaspitanja 1 - 13112P;12812J Panić S. Nemanja9.10.2019.16:009.10.2019.13:005Panić S. Nemanja121:0002017/18
63
Metodika likovnog vaspitanja 1; 13112P; 12812J- Panić S. Nemanja9.10.2019.16:009.10.2019.13:005Panić S. Nemanja121:000100+52018/19
64
Vaspitanje i tolerancija; 320916D- Radovanović Ž. Saša10.10.2019.10:0010.10.2019.17:305
Radovanović Ž. Saša
107:30052018/19
65
Srpski jezik -pismeni 110116P; 110216J;110116D;10112P;10212J;10112D Marković S. Ana
10.10.2019.16:0010.10.2019.17:301Marković S. Ana101:3002017/18
66
Srpski jezik -usmeni 110116P; 110216J;110116D;10112P;10212J;10112D Marković S. Ana
10.10.2019.16:0010.10.2019.17:301Marković S. Ana101:3002017/18
67
Interpretacija književnih tekstova za decu - pismeni12412P Marković S. Ana10.10.2019.16:0010.10.2019.17:303Marković S. Ana101:3002017/18
68
Uvod u književnost za decu - 11412P;11612J Marković S. Ana10.10.2019.16:0010.10.2019.17:303Marković S. Ana101:3002017/18
69
Uvod u proučavanje književnosti -pismeni 11812D Marković S. Ana10.10.2019.16:0010.10.2019.17:303Marković S. Ana101:3002017/18
70
Uvod u proučavanje književnosti; 311616D- Marković S. Ana10.10.2019.16:0010.10.2019.17:303Marković S. Ana101:300102018/19
71
Interpretacija književnih tekstova za decu - usmeni12412P Marković S. Ana10.10.2019.16:0010.10.2019.17:303Marković S. Ana101:3002017/18
72
Uvod u proučavanje književnosti - usmeni11812D Marković S. Ana10.10.2019.16:0010.10.2019.17:303Marković S. Ana101:3002017/18
73
Srpski jezik; 110116P; 110216J;110116D- Marković S. Ana10.10.2019.16:0010.10.2019.17:301Marković S. Ana101:300
63+7+10
2018/19
74
Uvod u književnost za decu Usmeni; 311316P; 311316J- Marković S. Ana10.10.2019.16:0010.10.2019.17:303Marković S. Ana101:30071+82018/19
75
Uvod u književnost za decu Usmeni - 11412P;11612J Marković S. Ana10.10.2019.16:0010.10.2019.17:303Marković S. Ana101:3002017/18
76
Moderni oblici u književnosti za decu; 311816P- Marković S. Ana10.10.2019.16:0010.10.2019.17:303Marković S. Ana101:300712018/19
77
Moderni oblici u književnosti za decu Usmeni; 311816P- Marković S. Ana10.10.2019.16:0010.10.2019.17:303Marković S. Ana101:300712018/19
78
Dramatizacija književnih tekstova za decu; 220516J; 220616D; Marković S. Ana10.10.2019.16:0010.10.2019.17:302Marković S. Ana201:3002017/18
79
Uvod u književnost za decu Pismeni; 311316P; 311316J- Marković S. Ana10.10.2019.16:0010.10.2019.17:303Marković S. Ana101:30071+82018/19
80
Metodika PMP 2 - 12812P Najdanović S. Marija10.10.2019.16:0010.10.2019.17:005
Najdanović S. Marija
101:0002017/18
81
Metodika PMP 2; 12812P- Najdanović S. Marija10.10.2019.16:0010.10.2019.17:005
Najdanović S. Marija
101:0001002018/19
82
Kreativna matematika; 220716P; Najdanović S. Marija10.10.2019.16:0010.10.2019.17:002Najdanović S. Marija201:0002017/18
83
Filozofija vaspitanja - 120116P; 120116J;120316D;10412D;20112P;20112J Radovanović Ž. Saša
10.10.2019.16:0010.10.2019.17:301
Radovanović Ž. Saša
101:3002017/18
84
Filozofija vaspitanja; 120116P; 120116J;120316D- Radovanović Ž. Saša10.10.2019.16:0010.10.2019.17:301
Radovanović Ž. Saša
101:30017+2+32018/19
85
Estetika i obrazovanje; 220616P; Radovanović Ž. Saša10.10.2019.16:0010.10.2019.17:302Radovanović Ž. Saša201:3002017/18
86
Etika i vaspitanje - 20612P Radovanović Ž. Saša10.10.2019.16:0010.10.2019.17:302
Radovanović Ž. Saša
201:3002017/18
87
Filozofija igre; 220716J; Radovanović Ž. Saša10.10.2019.16:0010.10.2019.17:302Radovanović Ž. Saša201:3002017/18
88
Multikulturalnost i tolerancija - 20712P;20712D;20512J Radovanović Ž. Saša
10.10.2019.16:0010.10.2019.17:303
Radovanović Ž. Saša
101:3002017/18
89
Kultura mladih; 21112D; Radovanović Ž. Saša10.10.2019.16:0010.10.2019.17:304Radovanović Ž. Saša201:3002017/18
90
Stručna praksa 3; 14412P-10.10.2019.16:3010.10.2019.12:005
Mihajlović K. Nevenka
119:3001002018/19
91
Metodika razvoja govora 2 - 12712P Todorov B. Vesna10.10.2019.16:3010.10.2019.17:305Todorov B. Vesna101:0002017/18
92
Metodika razvoja govora 2; 12712P- Todorov B. Vesna10.10.2019.16:3010.10.2019.17:305Todorov B. Vesna101:0001002018/19
93
Kultura govora - 10712P;20312D Todorov B. Vesna10.10.2019.17:3010.10.2019.19:302Todorov B. Vesna202:0002017/18
94
Kultura govora sa retorikom; 210616P; 210616D; Todorov B. Vesna10.10.2019.17:3010.10.2019.19:302Todorov B. Vesna202:0002017/18
95
Metodika razvoja govora 1; 12112P;12212J; Todorov B. Vesna10.10.2019.16.3010.10.2019.17:304Todorov B. Vesna2#VALUE!02017/18
96
Osnovi domske pedagogije - 11412D Jevtić S. Bisera11.10.2019.16:0011.10.2019.16:153Jevtić S. Bisera100:1502017/18
97
Osnovi domske pedagogije; 311316D- Jevtić S. Bisera11.10.2019.16:0011.10.2019.16:203Jevtić S. Bisera100:200102018/19
98
Pedagogija slobodnog vremena - 12912D Jevtić S. Bisera11.10.2019.16:0011.10.2019.16:205Jevtić S. Bisera100:2002017/18
99
Pedagogija slobodnog vremena; 12912D- Jevtić S. Bisera11.10.2019.16:0011.10.2019.16:205Jevtić S. Bisera100:20092018/19
100
Saradnja porodice i dečjeg vrtića - 11712J;11512P Lipovac M. Vlasta11.10.2019.16:0011.10.2019.17:003Lipovac M. Vlasta101:0002017/18
Loading...