Lich thi lien thong 8-2018 30.8
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEHIKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
LớpKhốiHọc phầnKhoaNgàyGiờ
Hình thức
Số lượng
Điểm KT và Danh sách thi
Nơi thi
2
C3SC3BHCSNội08/0913h30PM55Xem điểm tổng kết
Sinh viên xem tại đây
11
S3S1S3BHCSNội08/0913h30PM51Xem điểm tổng kết
Sinh viên xem tại đây
12
S3S2S3BHCSNội08/0913h30PM48Xem điểm tổng kết
Sinh viên xem tại đây
13
S3T1S3BHCSNội08/0913h30PM52Xem điểm tổng kết
Sinh viên xem tại đây
14
S3T2S3BHCSNội08/0913h30PM54Xem điểm tổng kết
Sinh viên xem tại đây
22
H3SH3BHCSNội08/097h00PM60Xem điểm tổng kết
Sinh viên xem tại đây
43
X2SX2SLBNội09/0913h30PM25Xem điểm tổng kết
Sinh viên xem tại đây
44
X3SX3SLBNội09/0913h30PM13Xem điểm tổng kết
Sinh viên xem tại đây
77
D2SD2LAOKHOANội15/097h00GD39Đã có điểm kiểm tra
Sinh viên xem tại đây
78
D2TD2LAOKHOANội15/097h00GD77Đã có điểm kiểm tra
Sinh viên xem tại đây
93
D3SD3NOI1Nội16/0913h30PM45Xem điểm tổng kết
Sinh viên xem tại đây
94
D3TD3NOI1Nội16/0913h30PM55Xem điểm tổng kết
Sinh viên xem tại đây
131
D3SD3SLBNội23/097h00PM45Đã có điểm kiểm tra
Sinh viên xem tại đây
132
D3TD3SLBNội23/097h00PM55Đã có điểm kiểm tra
Sinh viên xem tại đây
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
Loading...
 
 
 
Lich thi
Hoc phan
Ngay
HP
Lich hoc
Ca thi
SL
TK
 
 
Main menu