ABCEFGHIKLMNOP
1
Dấu thời gianĐịa chỉ email
Nhập một TÊN MIỀN DANH HIỆU / THẺ THÀNH VIÊN của bạn yourcvname.domain.vn phù hợp với lần bình chọn này
Hãy chọn một danh hiệu hoặc giải thưởng mà bạn muốn bình chọn cho thành viên này
Hãy nhập số điểm (nguyên dương) từ 0 đến 10 cho bình chọn của bạn
Nhập nội dung bình chọn của bạn (dưới 3000 ký tự)Bạn có mối quan hệ như thế nào với người này?Bạn đã quen biết người này trong đời thực bao nhiêu năm ?
2
YourCVname.voteCV.com Tổng:10Điểm
3
1Người đã bình chọnĐiểm trung bình:10,00Điểm/người bình chọn
4
10/05/2024 16:45:34admin@vietnamuni.comYourCVname.cvname.comUAH.designer.vn10Rất xuất sắcThầy giáo dạy trực tiếp
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100