สถิตินักเรียนประจำวัน เดือนสิงหาคม
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ระดับชั้น
ม.1/1
ม.1/2
ม.2/1
ม.2/2
ม.3/1
ม.3/2
ม.4/1
ม.5/1
ม.5/2
ม.6/1
ม.6/2
จำนวน นร ที่มา(คน)
2
ว/ด/ป
นร. 23
นร. 22
นร.23
นร.24
นร.25
นร.25
นร.21
นร.13
นร.12
นร.19
นร.8รวม 215
คิดเป็นร้อยละ
3
1/ส.ค./6223212324212518121119720494.88
4
2/ส.ค./6223222324212517111019620193.49
5
5/ส.ค./62232020232124219912618887.44
6
6/ส.ค./6223202324212417101014719389.77
7
7/ส.ค./62
แข่งกีฬาสหวิทยาเขต
8
8/ส.ค./62
แข่งกีฬาสหวิทยาเขต
9
9/ส.ค./6223201820923178113615873.49
10
12/ส.ค./62
วันหยุดราชการ
11
13/ส.ค./622320232020251911814618987.91
12
14/ส.ค./622220212323241711918819691.16
13
15/ส.ค./62232023212011818815270.70
14
16/ส.ค./622220212125159910715973.95
15
17/ส.ค./622320182319241771011617882.79
16
19/ส.ค./62ทัศนศึกษา
17
20/ส.ค./622221192120255918616677.21
18
21/ส.ค./62222020252051216814868.84
19
22/ส.ค./622320222319251781218819590.70
20
23/ส.ค./6223202118241941216716476.28
21
26/ส.ค./6222202221212220138817782.33
22
27/ส.ค./6222192022202051114816174.88
23
28/ส.ค./62
24
29/ส.ค./62
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...