Plant Database for Forest Garden
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
AEFGKLPQSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBN
1
לאילו אזורים בארץ מתאים? שפלה וחוף/הר/בקעה וערבה/נגב בית גידולשכבה (עץ גבוה, עץ בינוני, עץ נמוך, שיח, בן-שיח, עשבוני, כיסוי קרקע, גיאופיט, מטפס)קוטרגובהשימושים ישיריםשימושים עקיפיםדרישת השקייה: חייב השקייה/ בעל/ חסכן 2/ חסכן1/ חסכן 0השקיה-הערותצלחצי צלשמש
הערות-תנאי הארהדרישות קרקעעמידות לגירדרישות הזנהרגישות לקרה ודרישות צינוןרגישות למזיקיםרגישות לרוחפריחה - מתי? (לפי חודשים 1 - 12)מתי מעניק יבול (לפי חודשים 1 - 12)זימון מאביקים/בע"חהערות כלליותמידע על כנותרעיונות לגילדותכמויות יבולערך תזונתיתפוקת קלוריות, חלבונים, שומנים לדונםמערכת שורשיםכמות לזריעה/ שתילהריבוימקורות - מאיפה אפשר להשיג? צפיפות הצמרתגדל בבר באקלים...חד-ביתי/ דו ביתיהפריה עצמית, מומלץ הפרייה מזן נוסף להגברת יבול, זקוק לזכר ונקבהנשיר (חורף/קיץ) /נשיר מותנה/ירוק עדצמח מקומי/ מיובא/ גידול תרבותזנים מתאים לקדרוןמתאים ספציפית לאיזור קידרון? משגשג באיזור?234הערות על מיקומיםחלק עליוןחלק תחתוןswaleשלולית חורףאזור יבשכמה לגדל בקדרוןעצים ששווה לקחת מהם ייחורים/זרעיםהערותמקורות מידעלינקים
2
אבוקדו רידגבוה5-6 מ'10 מ' מרץ- יוני. "הזן ריד מחזיק מעמד על העצים כל הקיץ, ובממשק נכון ניתן לשמור עליו על העץ עד חודש ספטמבר"http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%95
3
אבוקדו אטינגרסוב- טרופיעץ גבוה 5-6 מ'10-12 מ'פירות. ככל שהקטיף מאוחר יותר כך הפרי יהיה טעים יותררגיש למליחותשמש מלאהניקוז טובתלוי בכנהheavy feederעלווה וענפים עמידים עד מינוס שבע מעלות (צימוח צעיר ופרי עד מינוס 1 בכל הזנים)פברואר- מרץספט'- דצמברדבוריםבאופן כללי, לא ספציפי לזן: עץ בוגר יניב 70-80 ק"גאבוקדו יעבוד גם ללא כוורות, היעילות תהיה יותר נמוכה אבל אם אין כוונות מסחריות זה לא קריטיhttp://www.edugal.org.il/hokrim/library/ma095.htmוגרף מועדי הבשלה של זני אבוקדו, לפתוח באקספלורר: http://ads.metatron.co.il/avocado/types.php
4
אבוקדו גלילעץ בינוני6פירות לא כל כל טעימיםהכי עמיד מכולםבאופן כללי, לא ספציפי לזן: עץ בוגר יניב 70-80 ק"ג
5
אבוקדו האסעץ בינוני86עלווה וענפים עמידים עד מינוס שלוש מעלות (צימוח צעיר ופרי עד מינוס 1 בכל הזנים)מרץ - מאיינואר עד מאיבאופן כללי, לא ספציפי לזן: עץ בוגר יניב 70-80 ק"גמומלץ להרחיק מהדרים שכן הדבורים מעדיפות את פרחי ההדרים ולא הולכות לפרחי האבוקדו!! (ברקן)http://www.hadarnoy.co.il/?CategoryID=120&ArticleID=483
6
אבוקדו פוארטהסוב- טרופיעץ גבוה 8-10 מ'6 מ'פירות. ככל שהקטיף מאוחר יותר כך הפרי יהיה טעים יותררגיש למליחותשמש מלאהניקוז טובתלוי בכנהheavy feederעלווה וענפים עמידים עד מינוס חמש מעלות (צימוח צעיר ופרי עד מינוס 1 בכל הזנים)פברואר- מאי10,11,12,1,2,3באופן כללי, לא ספציפי לזן: עץ בוגר יניב 70-80 ק"ג
7
אבוקדו נאבאלעץ גבוה1010פירותחייב השקיהשמש מלאהעלווה וענפים- עד מינוס 2.5אפריל-מאי2,3,4,5קבוצת פריחה ב'
8
אבוקדו פינקרטון עץ בינוני"משך המצאות הפרי על העץ אינו ארוך ולפיכך נעדיף לגינה הביתית זני אבוקדו המחזיקים את הפרי למשך תקופה ארוכה יותר כגון האס."באופן כללי, לא ספציפי לזן: עץ בוגר יניב 70-80 ק"ג
9
אגוז מלבראיזורים שאינם קרים במיוחדבמקום מדרום אפריקה5-6 מצר, אולי 2-3 מטרגבוהמכונה עץ הכסף במזרח. משמש לנוי ולמאכל.חצי צלשמשקרקע בינונית מנוקזתרגיש לקורחלבון 16% ו40-50% שומןמזרעים, אפשר יחורחקסלברגדליל, צל קל
10
אגוז מלך קליפורניאזורים קרים- הרי ירושלים, גליל עליון, רמת הגולןעץ גבוה8-10 מ12-15מאכלעצה לבנייהזקוק לקרקע עמוקה שאינה מלוחהאביב, חד-מינית, האבקת רוחself fertile
11
אגוז מלך שחוראקלים ממוזג. גבעות, הר, הר גבוהקרקע ניטרלית עמוקה פוריה, לחה ומנוקזת, שמש מלאה עד צל חלקיעץ גבוהתלוי בזן/תנאים -"כתר" עד 44 מ' ולפי מקור אחר 10-12מ' , 20+ ע"פ מרטין קרופורדתלוי בזן/תנאים - עד 34 מ' או במקור אחר 15מ', 20+ לפי מרטין קרופורדמאכל, עץ, שמן, צמח מרפאשמן, קוטל עשבים טבעי (הפרשת ג'גולון מעלים/שורשים)חסכן 0 (אוהב מים)עד 600מ"מ לדונםיחסית לאגוז מלך 'רגיל' בעל דרישות צינון פחותות. צריך עוד פרט , עדיף מזן אחרש
12
אגסמגדלים בעיקר עמק החולה ואזורים הרריים(1) מטעים מסחריים של אגס תרבותי נפוצים מאוד בישראל (2)שמש מלאה (מפנה-צפוני)עץ בינוני עד גבוה5 עד 15 מטרמאכל, עצהחייב השקייהבעונת פריחת הפרי יש לתגבר את כמות ההשקיה להשקיה מרובהשמשאדמה כבדהדורש קור, וקשה לו לגדול בחום - אינו מתפתח כמו שצריךסס הנמר, כנימת הפרלטוריה, פילוקסרת האגס, עש התפוח, זבוב הפירות, גרב ומין בקטריה שקיבלה את השם חירכון (Fire blight) התוקפת גם את האגס הסורי.ינואר - פברואר או באביב, לפי הזןממאי עד הסתיו המאוחר (תלוי בזן)דבורים וחיפושיותאם הינכם מתכוונים לשתול באיזור המרכז, רצוי לבחור עץ יחסית מפותח כי אחרת יהיה לאגס קשה להתפתח והוא יכול להישאר במצב לא מפותח שנים רבות.
סטנדרטיתהאבקה הדדית הכרחית, רוב האגס דורש שני עצים להפריה ורצוי משני זנים שונים, כי אז כמות היבול עולה באופן משמעותי.מיובא
13
אגס סורישפלה וחוף, הר*, נגב עץ7 מ'מאכל-הפירות, רק כשבשלים מאוד;קנה לאגס תרבותיהעצה נחשבת למשובחת לגילוףחסכן 2שמשעמיד לגיר וליובשאביב מוקדם-פריחה קצרהדבוריםים תיכונינשיר חורף
14
אוג הבורסקאים (סומקשפלה וחוף, הר*, נגב מתאים למפנים דרומייםעץ נמוך2-5 מ2.5 מ מאכל, מרפא, תבלין. עיבוד עורות (מכיל דבעון רב), הפירות משמשים כתחליף לימוןחסכן 1חצי צלשמשעמיד לגירמתרבה בכמות רבה לאחר שרפה, מגיב טוב לגיזוםים תיכוני, הרבר מקומי/תרבות מקומיכנראה שכן4עליוןתחתוןיבשהרבה
15
אורגנוכיסוי קרקעתבלין ומרפאחייב השקייהצלחצי צלשמש5,6מיובא23
16
אורן אפורעץ גדולצנוברים למאכל, ערך תזונתי דומה מאוד לאורן הסלע. מאוד גדולים! אולי כגודל שקדשמשאחרי שלב השתיל- ממש לא אוהב צל deep taproot where soil depth permits. However, hardpan soils causes trees to have spreading but shallow root systems with weak taproots extending through duripans. Large trees growing on such sites are windthrown easily during the winter if windstorms coincide with waterlogged soil conditions.http://na.fs.fed.us/pubs/silvics_manual/Volume_1/pinus/sabiniana.htm
17
אורן הצנוברכל הארץ למעט איזורים עם קרקע גירניתעץ גבוה10-15 מעץ גדול מאוד. נוף כדורי ורחב, גובה מקסימלי 15-25 מ רוחב מקסימלי 10-15 ממאכלחסכן 0שמשקרקע כבדה בינונית, רגיש לגיר.עמיד לקרה עמיד למחלות ולמזיקים, לא נתקף על ידי תוואי התהלוכהמאי-יוניאפרילמיצר הרבה חומר אורגני לחיפוי, חי בסמביוזה עם פטריות כגון אורניותאורן הצנובר בשילוב אורניות ורקפות, אולי גם אשחר, רוזמריןנמוך מאוד, בספרד ובפורטוגל- 10-20 ק"ג לדונםעמוקהזרעיםחורשיםגבוההים תיכוניחד ביתיירוק עדגדל בר בטורקיה ובלבנוןכנראה שכן4http://www.pinuspinea.com/literature-review.html
18
אזדרכת מצויהעץ בינוני7-12 מעץ לבנייה, עמיד למזיקיםהדברת חרקים, הכנת תכשיטים (הפירות הם אחלה חרוזים), הפריחה ריחנית
שמש3,4הפירות אהובים ע"י ציפוריםרעיל לבני אדםעם חיטה/דגניים אחרים/ הצלה על קנה סוכר, קפה ו"אבקה" abaka(לפי הלינק המצורףזרעיםסובטרופי, ים תיכוני (פולש)נשירמיובא4http://www.worldagroforestrycentre.org/sea/Products/AFDbases/af/asp/SpeciesInfo.asp?SpID=1141
19
אזוב מצוישפלה וחוף, הר*, נגב בן שיח0.6 מ0.6 ממאכל תבלין ומרפאזימון מאביקים, מזון לדבורים. חסכן 0חצי צלשמשעמיד לתנאי קרקע קשים לגיר וליובש, רגיש לחוסר ניקוז 5,6,7צרעות טפיליות; מאביקים רביםהמון מאביקים!!, מומלץ לגזום 1-2 פעמים בשנה לחידוש הנוףאזוב + מרוונ יכולים לעבוד יחד בחצי צל ובשמש מלאה ולעתים גם בצל כמעט מלאייחוריםצמח בר234הרבה מאוד
20
אחירותם החורששפלה וחוף, הר*, בקעה וערבה, נגב שיח2-3 מ'פריחה ריחניתחסכן 0חצי צלשמשמזריע עצמונשיר קיץ
21
איקליפטוס אדום מצנפתעץ קטןעץ מדהים ביופיו כחומר גלם לנגרות
22
איקליפטוס בהיר קליפה גדול פירותשפלה וחוף, הר, בקעה וערבה, נגב עץ בינונימזמן ציפורים, מרעה דבוריםבעלשמשגדל בכל הקרקעותעמידעמיד למחלות ולמזיקים 9,10,11עמוקהזרעים חורשיםחד ביתיירוק עדמיובאמתאיםwww.horasim.co.il
23
אכילאה ריחניתבן-שיחצמח חבר. ריח חזק מגן ממזיקים.
24
אלו-וורה (אלווי אמיתי)כל הארץפליט תרבות בארץ ובשכנותיה,אין החוקרים יכולים לומר בוודאות מהי ארץ מוצאו של האלווי האמיתי, אולם קרוב לוודאי(אבי שמידע) שמוצאו מאחת מארצות ים סוף: אתיופיה, סומלי,תימן או סוקוטרהכיסוי קרקע / בן שיח, סקולנט0.5 - 0.2 מ'צמח נוי- גדר חיה,צמח מרפא - סגולתו העיקית בהגברת קצב התחדשותם של תאים חדשים ברקמות, נפוץ בצורת משחות +קוסמטיקה, מרפא כוויות שמש, בעודו טרי מהשיח - המיץ מרפא פצעים טריים (ברמת שריטות חצי רציניות) , טוב למאכל - אם לקלף בזהירות את הקליפה החיצונית של העלה אפשא להשתמש בג'לי שבפנים למשקאות (כמו לימוננווורה למשל - למתכון מדוייק מומלץ לפנות לאתר של 0-בית או בידיים) מאד מומלץ!חסכן 0רגיש לעודף מיםחצי צלשמשעמיד בפני קרהאפריל - מאי, (זקוק לחום ושמש לשם פריחה) עולה מתוך שושנת העלים עמוד תפרחת גבוה ומסועף, ובראשו שפע של פרחים צהובים/כתומים, המשתלשלים כלפי מטה.ייתכן מאוד,ששיירות סחר בקטורת ובצמחי מרפא במזרח הקדום(שמסחרם היה בעצומו מן המאה ה2 לפנה"ס ועד המאה ה4 לספירה)- העבירו את האלווי ממעוזיו באפריקה או בהרי ערב למזרח התיכון, וגם לפטרה. בפטרה התאזרח האלווי האמתי במעונות המתאימים לו-כיסי סלעים במפנים דרומיים ומזרחיים שטופי שמש- ושם הוא גדל כפליט תרבות עד עצם היום הזה.ככלל הסוקולנטים - בעיקר ריבוי וגטטיבי.צמח בוגר יכול להיתפתח מעלה בודד (בוגר יחסית) שהושם באדמה, או מ"גוש גדילה" צעיר של מספר עלים, כמובן הכי מומלץ לקטוף את שני המקרים מנקודת הצמיחה של השיח הגדול.מהשכנים/שכונה,גדל בשפעפליט תרבות הגדל ברפרחים דו-מיניים בלבדירוק עדפליט תרבותאזור יבש."גן ונוף" ספ'-אוק' 95, ידע אישי
25
אלון ארוך העוקציםשפלה, מישור החוף, הרי יהודה ושומרון, צפוןעץ גבוהחסכן 0שמשמעדיף אדמה כבדה אבל מסתגל לכל קרקע רגיש למליחות, עמיד לגיררגיש לקימחון עמיד למחלות ולמזיקים3,4גבוההעמוקהזרעיםחורשיםחד ביתינשיר אמיתימאיזור אירופהמתאים4אם הם באמת טעימים אז הרבה
26
אלון השעםכל הארץעץ בינוניבעליכול לגדול מ 400 מ"מ גשם כגידול בעלשמשעמיד לקור ולקרהעמידעמידות בינונית3,4נמוכהעמוקהזרעים, הרכבהחורשיםים תיכוניחד ביתיירוק עדצמח מיובא(פורטוגל)מתאים, לאחר ליווי של שנתיים4לא יודע http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A6%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C#.D7.90.D7.9C.D7.95.D7.9F_.D7.94.D7.A9.D7.A2.D7.9D
27
אלון התבורשפלה וחוף*, הר*, נגב . העץ נפוץ בארץ בעיקר לאורך פס אלכסוני מצפון-צפון-מזרח לדרום-דרום-מערב, סמוך לקו-המעבר מצומח ימתיכוני לצומח ערבתי. כך היא נמצאת בעמק החולה ביער-פארק ימתיכוני שיוצרת חברת אלון תבור, ואילו בהר הנגב – בתחום האירנו-טורני והמדברי – היא גדלה במרומי הרים, בנחלי-אכזב ובסדקי-סלעים. תפוצתה העולמית משתרעת מהרי האטלס במערב (מכאן שם המין) עד מרכז אסיה במזרח. עץ גבוה12-2010-15 מ'בלוטים ניתנים לאכילה לאחר עיבוד, ניתן להפיק קמח בלוטיםחסכן 0 נוראישמשעמיד לגיר וליובש, מעדיף אדמה כבדה אבל מסתגל לכל קרקעעמיד לקור ולקרהנתקף על ידי כנימות שונות, חי איתן ללא בעיה, בתנאי בעל עמיד יותר מאשר בתנאי גינון.עמיד3,4סתיועמיד לחום, רוח, לחות אוויר נמוכה. ניתן לגדלו מזרעיםמצויין בטקסט אמריקאי על אלונים אמריקאים שאלונים מבוססים היטב יכולים להניב 500 ק"ג לדונםנתונים אמריקאיים כנראה על בלוטים אמריקאים- ל100 גרם: 30 גרם שומן, 4-8 גרם חלבון, 54 גרם פחמימות, 509 קק"ל, איכות חלבון גבוההעמוקהזרעים חורשיםים תיכוניחד ביתינשיר חורףמקומימתאים4לא יודעכדאי לבדוק על Quercus ilex ballotawww.horashim.co.il, http://en.wikipedia.org/wiki/Acorn#Use_and_management_by_Native_Americans http://www.tacticalintelligence.net/blog/how-to-make-acorn-flour.htm http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=Bainbridge%252C%2B1986%2Bacorn&source=web&cd=1&ved=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ecocomposite.org%2Fnative%2FUseOfAcornsForFoodInCalifornia.doc&ei=-ECrTos5y4eFB9vQ6fAP&usg=AFQjCNHIGWBQcByACRbB9Q-lncY2RFSSlw&sig2=kSqnO5ar3tCanSScEPeNXw
28
אלון מצוישפלה וחוף, הר*, נגב עץ בינוני10 מטרחסכן 0חצי צלשמשרגיש לשריפה, כריתה ורעייה, ורוחות חזקותרגיש למליחות, עמיד לגיר, יובש ולחות אוויר נמוכהאביבמקומי
29
אנונה מכלואעץ קטןמאכל
30
אספסתקשירת חנקןלזרוע 2.5 ק"ג זרעים לדונםhttp://shaham.moag.gov.il/ProfessionalInformation/Documents/growth_alfalfa.pdf
31
אספרג החורשגולן, חרמון, גליל, חוף הים התיכון, עמק ירדן עליון, עמקים, גלבוע, כרמל, הרי שומרון, מדבר שומרון, הרי יהודה, מדבר יהודה ובקעת ים המלח, שרון, שפלה, נגב צפוני, בקעת הירדןמטפסמאכלבעלבעלצלחצי צל"כיסוח" בתחילת הקיץ ירבה את כמות הנצרים ויאפשר קטיף פשוט ונוחמקומי?
32
אפרסמון אמריקאישפלה וחוף, נגבעץ בינוני-גדול8 מ'12-25 מ'מאכלקנה להרכבת אפרסמון תרבותי, עצה משובחתחצי צלשמשבכל הקרקעות, כולל גיריות, לא מלוחותסתיו++מפיץ את עצמוזרעים-בחוות עולש שפע שרשים"
33
אפרסמון אסייתיעץ קטן-בינוני4-6 מ'4-6 מ'פירות נפלאים!מיץ האפרסמון הפראי (שאינו אכיל) משמש על פרחיו וזרעיו, למריחה על נייר או אריג, לדחיית לחות וחרקים.ייתכן שישרוד אך סביר שיניב מעט בבעלחצי צלשמשאדמה כבדה. עמיד לקרקע לא מנוקזתעמידות לקור"בדרך כלל אין צורך בשברוחים- פר לעמקים הפנימיים"צל כבד23תחתוןswaleשולייםאם מניב טוב בצל זה יכול להיות גידול מרכזי באיזור 3השכן שמגדל אפרסמוניםhttp://www.growables.org/information/TropicalFruit/persimmonvarieties.htm
34
אצרולהעץ קטן/שיחMalpighia punicifolia
35
ארז אטלנטיהארזים משגשגים גם בתנאים שאינם זהים לאלו של בית גידולם הטבעי כך למשל מהווים הארזים יסוד מרכזי בגנים רבים בדרום קליפורניה, דרום אפריקה, צרפת, אנגליה. עיקר תפוצתם בארץ: כרמל, גליל, גולן.האזורים הממוזגים-חמימים באגן הים התיכון, הרי האטלס שבאלג'יר ובמרוקו. שם הוא גדל בגבהים בין 1500 – 2500עץ גבוה10מ'כ-25 מ'עצהעצים בוגרים בני כל המינים עמידים בפני יובשמטיב להתפתח אם ב3-4 השנים הראשונות לאחר נטיעתו נמצא במקום מוצלשמש מסוגל לגדול בקרקעות שונות עדיפות לאדמה כבדה פוריה ומנוקזת היטב. משגשג גם על אדמות נארי רך שהן גירניות מאודדרישת קור : בינוניתנמנה עם העצים העמידים ביותר בפני מחלות ומזיקים,הסיבה לכך היא בתכולת השרף הגבוה בעצתם 2.5% ממשקלם (ו 6% בארז הלבנון) רגיש ביותר לזיהום אוויר וביוחד לאדי הגזים: כלור וגפרית.הפרי הוא אצטרובל משך הבשלת מחזור אצטרובלים אורך כשנתיים עד שלוש, זמן ההבשלה נוב'-דצ'יש המונים את הארז האטלנטי כתת־מין של הארז הלבנוני + עצי בר של ארז גדלו בעבר הרחוק בגליל העליון המזרחי (אזור צפת והרי מירון) זרעים הרי האטלסחד-ביתיירוק עד
36
ארז הימלאי כל האזורים למעט הבקעה והערבהמורדות הרי ההימלאיה והודו הצפונית - מערביתעץ גבוה10 מ'כ- 25מ'עצהתצרוכת מים מרובה.עצים בוגרים בני כל המינים עמידים בפני יובשמטיב להתפתח אם ב3-4 השנים הראשונות לאחר נטיעתו נמצא במקום מוצלשמש מסוגל לגדול בקרקעות שונות עדיפות לאדמה כבדה פוריה ומנוקזת היטב, (גדל היטב גם בקרקע חמרה חולית)דרישת קור: נמוכה יחסית והנמוכה מבין שאר מיני הארזיםהפרי הוא אצטרובל משך הבשלת מחזור אצטרובלים אורך כשנתיים עד שלוש, זמן ההבשלה נוב'-דצ'מואבק ע"י הרוחעצי בר של ארז גדלו בעבר הרחוק בגליל העליון המזרחי (אזור צפת והרי מירון) זרעים פירמידה רחבהמורדות הרי ההימלאיה/הודו צפון-מערב (גשמי-קיץ)עץ חד-ביתיהאבקה מתבצעת ע"י הרוחירוק עדאינו דורש תנאי קור להתפתחות טובה ,
37
ארטישוקעשבוני?
38
אשחר רחב עליםשפלה וחוף, הר*, נגב עץ נמוך 2 מ'4-10 מ'פרי למאכל, ריבותמזון לציפוריםחסכן 1צלחצי צלשמשעמיד לגיראביבירוק עד
39
בוטיה דרומיתדקל נמוך2-5 מטר, קוטר גזע עד חצי מטר5-7 מטראוכלים אותו טרי, רוקחים ממנו ריבות ומכינים ליקרים נהדרים.
הפרי צהוב-כתום, ארומטי, בגודל שסק בעל ניחוח נפלא ומגרה, פירותיו מופיעים באשכולות והוא עסיסי וטעים מאוד.
משיכת ציפוריםחסכן 2שמשhttp://www.fruit.co.il/fruit/forms/Item.aspx?id=uCC0u0NZF7A%3D
40
בוטניםכיסוי קרקעמאכלקושר חנקןחייב השקיהשמש(זרעים - 2קג)23swaleשלולית חורף
41
בטטהכיסוי קרקעמאכל (עלים+שורש)חייב השקיהחצי צל23swaleשלולית חורףקצת
42
בננהעל שולי גופי מים, סולים ושלוליות חורף, זאי הולס או בור גזם (mulch basin)עץ בינונימאכלשימוש במים אפוריםחייב השקיהמרובהחצי צלשמשsuckersבחוות מעון אצל יששכר מן גדלות בננות עמידות לקור, גם במשתלת שתילי הר בנטף
43
גאופראה מקור העץ במדבריות צ'ילה וארגנטינה כך שכנראה תסתדר בתנאי מדבר, אך ייתכן ותשגשג ברוב אזורי הארץ. עץ מדבריעץ בינוני3-5 מ'8 מ'מאכל, עץ דקורטיבי לפיסול, מרפאבעלשמש עמיד בקרה עד 13- מעלות צלזיוסצהובה שופעתעלול להתרבות בצורה רודרלית- העץ שולח שורשים הנובטים בקרבת העץ. ניתן למונע זאת ע"י גיזום והימנעות מהשקיית יתר. suckers בשטח, במשתלה ע"י זרעיםמשתלת יער מאכל בקדרון, משתלה באדמאמא, קק"למדברינשיר מותנה- קור או יובש קיצונימיובאייתכן ויסבול מעודף מיםפינת ויצמן, סוקולוב ואוסישקין. יש גם בכניסה למשרדים בבי"ס שדה עין גדי , גן בוטני ירושלים, משתלת גילת http://www.aridzonetrees.com/AZT%20Interactive%20Buttons/Tree%20Index/Cut%20sheets/Geoffroea/Geoffroea%20decorticans.htm
44
גדילןעשבונימאכלחיפויבעלזריעה עצמיתמקומי
45
גואדלופהעד 9 מטרמאכללבבות דקל, משיכת ציפורים ועל-כן דישון הקרקע מסביבשמשעמיד עד מינוס 6עמידדליל400-100 מ' מעל פני היםhttp://www.tradewindsfruit.com/guadalupe_palm.htm
46
גוג'ברישיח2-3 מ'2-3 מ'חסכן בגלל מערכת שורשים מעמיקהשמש מלאהיגדל טוב גם בחצי צל , רק יתן פחות פרייגדל במגוון סוגי קרקעות, אך מעדיף קרקע מנוקזת היטב
47
גויאבהעץ קטן3-4 מ'עד4 מ'זבוב ים תיכון, נמטודותבן דוב באוקטובר, מצרית שבועיים לפני בן דוב, בלדי באוגוסט. באמצעות טכניקות גיזום ודישון ניתן להאריך את העונה לתוך החורףלשתול ליד הגיואבות צמחים דוחי נמטודות בשל רגישותן לנמטודותבהשקייה ובהזנה של מטע מסחרי 6-7 טון לדונם. את הזן בן דב ניתן להרבות מזרעים, נוטה לשמור על תכונותיוהפריה עצמיתירוק עדhttp://www.perot.org.il/Alon/0609/10.pdf
48
גויאבה תותיתעץ קטן/שיח
49
געדה מצויהכל הארץבן שיחתבלין ומרפאבעלחצי צלשמש
50
גפןכל הארץמטפסמאכל /יין /חומץ /עליםדשן אורגני / תמציותבעל / תלוי סוגחצי צלשמשעמידקמחון - ניתן לקצץ כשהפירות כאפון, זה מגדיל את הפירות ומקטין את הסיכון לקמחון. עש האשכול, ציפורים, נמלים ועוד..אביב2-4 שנים ליבול ראשון. פירות: 6-10, עלים: 4-6דבוריםיש כ60 זנים של גפן וכל אחד רוצה יחס אישי ושונה. בזנים רגישים מומלץ לעטוף את הפרינשיר חורף
51
גת שיחעליםחצי צלשמשגור
52
דודא רפואי - דודאים
שפלה וחוף*, הר*, נגב*כיסוי קרקע0.3-0.5 מ'0.2 ממרפאקסםחסכן 1צלחצי צלשמשעמידות לתנאי קרקע קשים12,1,2,3בשימוש לא נכון עשוי לגרום נזק רפואיhttp://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=10
53
דלעתכיסוי קרקעמאכלשמש
54
וושינגטוניה חוטיתעץ גבוה10-20Edible Uses
Edible Parts: Fruit; Leaves; Seed.
Edible Uses:

Fruit - raw or cooked or dried for later use[2, 46, 161, 177, 257]. It can be made into jellies and drinks or dried and ground into a meal[46, 183]. The seed can be ground up with the dried fruit and then both are eaten as a porridge[246]. The fruit is small and hard[213], but has a thin sweet pulp that tastes somewhat like dates[183, 213]. The ovoid fruit is about 6mm long and 4mm wide[200]. Young central bud - roasted[46, 177, 183]. Harvesting this central bud will kill the tree since it is unable to make side branches[K]. Young leaf bases - raw or cooked[161, 177]. Seed - cooked. It can be ground into a powder and used for making bread or porridge[161, 183].
A fibre from the leaves is used in basket making and for cordage[46, 169]. The whole leaves are woven and used as the side walls and roofs of huts and temporary dwellings[46, 257]. The seeds have been used as the rattle in gourd rattles[257]. Wood - light and soft[82]. It has been used for making cooking implements, spoons etc[257]. hardy to zone 9http://www.pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Washingtonia+filifera
55
וושינגטוניה חסונהעץ גבוהקוטר נוף- 2-5 מטר. גזע מאוד צר המתרחב בבסיסו20-30 מטר The small fruits are harvested when ripe and eaten fresh or dried, or made into jellies and drinks. The seeds are also edible and were widely used by Native Americans who ground them into meal for making bread or porridge.מרעה דבש מעולה במאי עד יולי. מסתור מצוין ובית גידול לציפורים (לדוגמא לילית), מכרסמים, לטאות, תיקנים ואפילו נחשים. בשל כך- מקור לאספקת חנקן מבע"חשמשReputed to survive temperatures down to -8C (18F), but I have found that temps lower than -5C (23F) damage the leaves.לא רגיש לרוח
56
וטיברעשבוניניקוי קרקע מזוהמת בדלק, אוחז קרקע, מרפא, בשםמספוא, מניעת עשביה, הגנה ממזיקים, קליעה, הכנת חבלים, שחרור קרקע דחוסה, קש ללבני אדמהבעלשמשיכול לשרוד תחת מים כחודשיים, לא אגרסיבישורשים שיפודיים עמוקים 1-4 ממכון וולקני, פרופ' נתיב דודאיטרופי, סוב-טרופימיובא http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2009/EGU2009-14064-1.pdf תנאי גידול הוטיבר באקלים ים תיכוני: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479705003440
57
ורד הכלבשפלה וחוף, הר*, נגבשיח1-2 מ'2-3 מ'מאכל ותה, אבל יש לא גם חלקים רעילים כדאי לברר בקישור המצורף חצי צלשמשעמיד לגיר, רגיש למליחותאביב
58
זוטה לבנהשפלה וחוף, הר*, בקעה וערבה, נגבבן שיח0.4 מ'0.6 מ'תבליןריח, משיכת מאביקיםצלחצי צלשמשעמידות גבוהה, כולל קרקעות גירניות וסלעיות. רגיש לחוסר ניקוזגיזום קיצי גורם לחידוש ענפים ועלווה
59
זית ארופאיכל הארץעץ בינוני7 עד 10מאכלזימון מאביקיםבעלחצי צלשמשמעדיף אדמה כבדה יגדל בכל סוג קרקעעמידנתקף על ידי מספר קבוצות מזיקים אולם באופן כללי עמיד מאוד3,4היבול סירוגי. בבעל, 80-100 ק"ג שמן לדונם. סורי, ברנע, פישולין ייתנו ביצועים טובים והינם עצים עמידים- כל עץ ייתן כמות של כ-40 ק"ג פרי שהם כ-7 ליטרים שמן.ביבול של 80 ק"ג שמן לדונם: 720K קלוריות לדונםזרעים, יחוריםחד ביתיירוק עדמתאים מאודwww.horashim.co.il
60
זקום מצרישפלה וחוף, בקעה וערבה*, נגבעץ נמוך5 מ'7 מ'מרפאחסכן 1חצי צלשמשעמידות לאדמות דלות, יבשות, מלוחות וגם לחוסר ניקוזרגיש לקרהאביבנשיר חורף, נשיר קיץ (כן!)
61
חבושכל הארץעץ נמוך4-6 מ'5-8 מ'מאכל / ריבהטוב לשילשולים :)בעל / במקורות רבים הופיע כי יש צורך בהשקייה מועטהבמשק הערבי גידלו חבושים, בעיקר מזנים מקומיים, בתנאי בעל, אך השיגו יבולים קטנים- 800 עד 1000 ק"ג לדונם של פרי קטןשמשמתאים לקרקעות כבדות ובלתי חדירות. באדמות אלו מתרכזים שורשיו סמוך לפני השטח אך הוא מתפתח היטב. אפשר לגדל גם בחול-חמרה. בדרך כלל משתדלים לנצל לגידול החבוש אדמות טיט כבדות שאינן מתאימות לרוב סוגי המטע. פרט לאדמה גירית.עמיד לקרה, דורש פרק זמן ארוך מספיק מתחת 7 מעלות כדי לפרוח טוב(ויקיפדיה-אנג),תולעים וכנימות, זחלי הסס, עש התפוח וזבוב הים התיכוןלפרי קמחוןאפריל - מאי, פרח לבן מומלץ שנים ראשונות לדלל פריחהאחרי 3-4שנים יוני-אוגוסטדבוריםבגדול לא ממש מומלץ , בגלל עודפי פרי וחוסר שימוש.מפרה את עצמונשיר חורףהאינציקלופדיה החקלאית, כרך מטעים
62
חובזהעשבונימאכלחיפויבעלשמשזריעה עצמיתמקומי
63
חוחובהמדברי, אך מתפתח יפה בכל אזורי הארץצחיח \ צחיח למחצה מגובה פני הים ועד ל-1500 מטרשיח1-2 מ'הפקת שמן לקוסמטיקהמניב אגוזים המשמשים לקוסמטיקהדו ביתי
64
חוטמית זיפניתשפלה וחוף, הר*, בקעה וערבה, נגבעשבוני0.3-0.5 מ'3 מ'עלים אכילים חיים ובבישול, פרחים אכיליםנוי, מושך מאביקים, צוףשמשעמידות גבוהה, כולל לגיר. אוהבת קרקעות כבדות.אביב מאוחר ותחילת הקיץרגישה לרוח
65
חומוס מאכלקושר חנקןאביב2 ק"ג זרעים
66
חסת בר(יש מינים שונים)עשבוניצל
67
חרדלעשבונימאכלחיפויבעלשמשזריעה עצמיתמקומי
68
חרובשפלה וחוף*, הר*, בקעה וערבה, נגב. חרוב מצוי גדל בר בחורש הים תיכוני ברום של עד 400 מטר, בעיקר במפנים דרומיים, יחד עם אלת מסטיק. חרובים גדלים גם ברכס הכורכר מצפון לנתניה ביער פארק יחד עם אלת מסטיק. בבר גדל באיזורים שעד גובה 600 מ'עץ גבוה10 מ'10 מ'מאכלצלחסכן 1זקוק ל350 מ"מ על מנת להניב פרי, ולמעל 500-550 מ"מ על מנת להניב כמות מסחריתחצי צלשמשעמיד ליובש וגיר, רגיש לחוסר ניקוזרגיש לקרה של מינוס 4 מעלות ומטהעמיד יחסית, סובל מעט מרקבונות בשלד העץ, בתנאי בעל עמיד יותר מאשר בתנאי השקיהעמיד מאוד9,10סוף הקיץ, סתיועמיד לרסס ים(קו 2), לזיהום אוויר, לרוח, ללחות אוויר נמוכה. תרמילים בשלים כשהעוקץ משחיר.ייתכן שעצים גדולים ומבודדים יכולים להניב יותר פירות (בדומה לאלון). חרוב ומתחתיו מרווה ירושלמית. חרוב ואלת המסטיק (אולי יש תחליף דומה אך שימושי יותר מאלת המסטיק?)בבעל- 0.5-0.75 טון לדונם, בשלחין-כפול מזה. בתנאים גרועים- 0.25 טון לדונםל100 גרם: 220 קק"ל, 5 גרם חלבון, 56 גרם פחמימותבתנובה של 0.75 לדונם: 1.65 מיליון קלוריות, 37 ק"ג חלבוןעמוקהזרעיםבחורשים יש חרוב זריע סנדלאווי מתל חדידים תיכונידו ביתיירוק עדמקומימתאים מאודwww.horashim.co.il
69
טמוסגולן, חרמון, גליל, חוף הים התיכון, עמק ירדן עליון, גלבוע, כרמל, הרי שומרון, הרי יהודה, שפלהמטפס מאכלבעלצלחצי צלנעלם בקיץמקומי?http://www.ginkgo.biloba.online.fr/caroubier/caroubier.pdf
70
ינבוט הדבשעץ גבוהכמו הגובה5-12 מטרמאכל (קמח) ומרעה, 13 אחוז חלבון בקמחקושר חנקן"עד מינוס 9 מעלות"?באופן כללי לפרוסופיס- משתנה מאוד, בין 100 ל1000 ק"ג לדונם. על פי the plight and promise of arid land agriculture, 750 ק"גזרעיםגור/סער/יש כמה עצים בחלקת הניסוי מול עומרצל קל? לשאול את גורבר במדבריות צפון אמריקה4אולי עדיף בעליון כי הוא צריך מעט מים ורגיש לעודף מיםעליוןהרבהhttp://www.desertharvesters.org/mesquite-in-the-kitchen/harvesting-processing/ http://www.ajol.info/index.php/wsa/article/viewFile/49162/35505
71
ינבוט לבןעץ גבוה12-20, במקומות מסויימים מצויין אף 30 מטר12 ממאכל(קמח, סירופ ועוד) ומרעה, תחליף דלק [נעשה בתהליך עם התססה].קושר חנקןחסכן 0רגיש לעודף מיםאביבדבוריםהפריטים הלא קוצניים חלשים יותר, שורשים שטחיים פרושים למרחוק, עצה שבירהhttp://www.ajol.info/index.php/wsa/article/viewfile/49162/35505http://www.ajol.info/index.php/wsa/article/viewfile/49162/35505שטחיתגורצל קל? לשאול את גורנשירבר בדרום אמריקה4אולי עדיף בעליון כי הוא צריך מעט מים ורגיש לעודף מיםבנגב קקל שותלים אותו בתוך הלימניםhttp://www.desertharvesters.org/native-plant-food-guides-the-desert-can-feed-you/mesquite/
72
יקוןגיאופיטפקעת אכילה טעימה מאודחסכן 0צלחצי צלשמשאולי רגיש לעודף מיםעמיד ל-zone 8
73
כליל החורשנפוץ באזור ההרים של צפון הארץ ומרכזה. בתי גידול לחים ומוצלים או ערוציםעץ בינוני5 מ'7 מ'פרחים למאכל, עצה לבנייהבעלחצי צלשמשעמיד לגיר וליובש, רגיש לקרקע מלוחהרגישות בינונית לסס הנמר ולתריפס אדוםאביבדבוריםבדרך כלל מלווה חורשי אלון מצוי ואלה א"י או אלון התבור ולבנה רפואי.נשיר חורףמקומי
74
כסית האבובהעץ מתאים לאזורים חמים, ללא אירועי קרה, למישור החוף, שפלה, נגב צפוניבינוני6מ'-8מ'5-6
75
לבלבמטפסשעועית אכילהקושר חנקןשמשרגיש לקרה, גדלה מהר, דורשת סוכה חזקה, או עץ מת, או משתרע (זרעים - 0.5קג)גורירוק עד
76
לבנדר שיחתבלין ומרפאבעלצלחצי צלשמש
77
לוףכל הארץגיאופיטמאכלבעלצלקרקע כבדהאביבמקומי
78
לחךעשבוני20 ס"ממאכל ומרפאבעלצלחצי צלשמשזריעה עצמית
79
לימוןעץ קטןעד 4'5-4 מ'חייב השקייהחצי צלשמשסמי וסער מכירים עצי לימון שמניבים בחצי צל.רוחביים ולא אלימים
80
ליצ'יעץ קטןשמשרגיש לאדמה גירניתרגיש מאוד לקרה-עמיד עד מינוס 3זקוק לצמחים מושכי דבורים בסביבה כמו בזיליקום מג'יק מאונטיין/גרניום לימוניhttp://www.perot.org.il/Alon/0710/3.pdf
81
לונגןעץ610-20 מ'שמשיכול לגדול באדמות קלות עד כבדותפחות רגיש מהליצ'יחנקן600-500 גר' לעץ מפוזר על פני השנה, אשלגן 800-1000 גר' לעץ . אין לשדן בין נובמבר ומרץ.רגיש אביבספט-נוביש לדלל פרי, פחות רגיש לחמסין מהליצ'י. באופן כללי עץ יותר עמיד מהליצ'יhttp://www.perot.org.il/Alon/0710/3.pdf
82
לימון יוריקהירוק עד
83
לענהשיחתבלין ומרפאשמש
84
מגלון אפריקני
85
מורינגה אוליפרהשפלה, מישור החוף, נגבעץ קטן10 מ'כל חלקי הצמח אכילים. עלים, תרמילים ירוקים, זרעים, שורשים. עשיר מאוד בויטמינים ובמינרלים, מכיל את כל חומצות האמינו החיוניות. צמח מרפאלא מקבע חנקן בניגוד למה שחשבו עליועמידה ליובש אבל כנראה שצריך השקייה כדי להניב יפה באיזור קדרוןשמשיש מין מזרח אפריקאי של מורינגה ננסית שגדלה בצל, אך קשה מאוד להשיגו. דוד מנקין מכיר עץ מוצל בכפר ויתקין, צר מאוד, בקושי פורח או מניב פירות. שואף לגובה, צר.רגישה לעודפי מים. בקרקע כבדה יש להגן עליה בתלוליות מהצטברות שלוליות. אצלנו מתאימה כנראה לאיזור החולי יותררגישה לקרהעמידסתיו ואביבמזין ביותר, גיזום כל שנה לגובה 1מ'כמויות גדולות מאודעמוקה ושיטחיתחורשיםדלילחד ביתיבארץ נשירה בחורףמתאים23עליון, מפאת חלחול הקרקע והשיפוע שמונע שלוליותעליוןדוד מקיןhttp://www.miracletrees.org/growing_moringa.html, http://www.winrock.org/fnrm/factnet/factpub/FACTSH/moringa.htm
86
מורינגה סטלפטלהלא אוהב קורעץעמידה יותר ליובש מאשר האוליפרהעמידה יותר בקרה מאשר האוליפרהעמיד לרוחות חזקותעמיד לזיהום אווירמניבה פחות מאשר האוליפרהמקור המין- דרום אתיופיה"http://www.worldagroforestrycentre.org/sea/Products/AFDbases/af/asp/SpeciesInfo.asp?SpID=1648
87
מיש דרומישפלה וחוף, הר*, נגבעץ גבוה8 מ'12 מ'מאכל מגרש רוחות רעותחסכן 2
חצי צל
שמשעמיד ליובש ולגיר, רגיש לחוסר ניקוזאביבפרק ב"גן הפורה"/שלמה אילןנשיר
88
מכנף נאהכל הארץ חוץ מההר והערבהעץ גבוה12-1512בנייה (עמודים),בעירהקושר חנקן, מרעה דבורים, משבר רוחותשטחייםמשתלת חורשים
89
מלוח קיפחשפלה וחוף*, הר, בקעה וערבה*, נגב*שיח2 מ'1.5-2 מ'מאכל ותבליןהפקת מלח. המלחים מופרשים מחוץ לעלה ולכן אם שוטפים אותו המלחים נשטפים. לוקח מהאדמה בעיקר סודיום כלורידחסכן 0חצי צל-איילשמשאדמות דלות, יבשות ומלוחות ומאידך לחוסר ניקוזקיץעמיד לרסס ים (קו 1), לזיהום אוויר, למרעהמקומיציון שמר, מנהל תחנת ניסיונות מופ רמת נגב
90
מלוחיהעשבוני2 מ'מאכלזרעים-מחיים פלדמן
91
מלפיגיה גלברה Dwarf Barbados Cherryלכל איזורי הארץשיח0.7 מ'מאכל
חצי צל
שמשמנוקזתאביב-סתיועשיר בויטמין Cייחורים ממכון וולקני/משתלת מלצרמיובאhttp://www.agri.gov.il/he/pages/230.aspx
92
מנגועץ קטן-גדולרגיש לגיר. יש קנה עמידה יותר, אבל גם לה יש גבול עמידות לגיר.מנגו יותר רגיש לקורה מאבוקדו. טומי אטקינס הוא הזן הכי עמיד.לא זקוק להאבקה
93
מנגו זריעעץיש זנים הגדלים בבר באיזורים בעלי 250 מ"מ ומעלה!שמשובהעד גיל עשר כל שנה ומגיל זה תנובה סירוגית - מלא/חלקיעש, עטלפים, צרעות, זבובים, חרקים נוספים (דבורים פחות)מתי סיפר לי שקיימים ברחובות עצי ענק של מנגו זריע ללא השקיה שנותנים יבול טובזריע - שורש שיפודימנגו+תמר מנגו+בטטה+לבלבפרי בשל נופל על הקרקע. תופעה מתעצמת שיש פרות בשלים על הקרקעhttp://www.fruitipedia.com/Mango.htm http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-CDXU200304016.htm http://www.yagurgan.co.il/htmls/%D7%9E%D7%A0%D7%92%D7%95.aspx?c0=17262
94
מרווה משולשתשפלה וחוף, הר*, נגבשיח1 מ'1.2 מ'תבלין ומרפא. ניתן לאכול את העפצים.חסכן 1
חצי צל
שמשקיימים מיני מרוות אוהבי צל, למשל מרוות ירושלים שגדלה מתחת לחרוביםעמידות גבוהה, גם לגיר, רגישה לחוסר ניקוזאביברגישות לעודפי מים; כדאי לקטום את הפריחה
95
מרוות ירושליםשפלה וחוף, הר*עשבוני 0.5 מ'0.3-1 מ'עלי מאכל חי ובבישולחסכן 1צל
חצי צל
שמשעמידות גבוהה, גם לגיר, רגישה לחוסר ניקוזאורך חיים עד 5 שנים, אך עשוי להתחדש מזרעים
96
נענעכיסוי קרקעתבלין ומרפאדיינאמיק אקומולייטורחייב השקיה
חצי צל
שמש
97
סברסשיח גדול3 מטר4 מטר (נופאל קצת יותר נמוך, 2-3 מטר)מאכל - פרי, עליםגדר חיה, מחסום אשבעלצל
חצי צל
שמששמש, אך ישנם זנים הגדלים בצל חלקי או מלאגור, ניר משה, בכביש הראשי של המושב לפני היציאה, צביקה תל-אור-פרי נחמדhttp://www.desertharvesters.org/native-plant-food-guides-the-desert-can-feed-you/prickly-pear/ http://www.shaham.moag.gov.il/Pages_Files/1161335zabar.pdf http://www.shaham.moag.gov.il/Pages_Files/10141127zabar.htm
98
סלק מצוילן, חרמון, גליל, עמק ירדן עליון, עמקים, גלבוע, כרמל, הרי שומרון, הרי יהודה, מדבר יהודה ובקעת ים המלח, שפלה, נגב צפוני,עשבוניקרקע כבדה
99
סמבוק שחורעץ בינוני57רגיש למליחות
100
סרפד כדוריעשבוניUrtica piluliferaמאכל זרעים ועליםבעלצל
חצי צל
שמשזרעים, זריעה עצמיתמקומי
Loading...