AI RẢNH ĐỂ LUYỆN SPEAKING NHỈ_
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
Dấu thời gian
Account Google Hangouts
Account Skype
Có thể online để luyện Speaking
2
27/08/2015 16:03:07vu.frontendTối - 7 pm tới 12 pm
3
27/08/2015 22:20:55
kisstherain_phannguyen@yahoo.com.vn
4
27/08/2015 22:35:59Nguyễn Oanhmyhaon1996Sáng - 8 am tới 12 pm
5
28/08/2015 0:10:36Đỗ Như NgọcTối - 7 pm tới 12 pm
6
28/08/2015 6:03:35quynhvyvySáng - 8 am tới 12 pm
7
28/08/2015 10:21:02crystal21793Sáng - 8 am tới 12 pm
8
28/08/2015 13:31:51
nguyenthile0708@gmail.com
lent1991Tối - 7 pm tới 12 pm
9
28/08/2015 15:08:16Phương Uyên
tuthiphuonguyen@gmail.com
10
28/08/2015 16:52:47hung.nguyen32191Chiều - 2 pm tới 5 pm
11
28/08/2015 16:54:27hung.nguyen32191Tối - 7 pm tới 12 pm
12
29/08/2015 0:01:02nguyen.uyen2711Tối - 7 pm tới 12 pm
13
29/08/2015 22:16:16
cucnguyen481@gmail.com
cucnguyen481@gmail.com
Tối - 7 pm tới 12 pm
14
31/08/2015 15:21:58ngvanvietTối - 7 pm tới 12 pm
15
31/08/2015 21:36:12
ngovc.nguyen.k1sba3@eiu.edu.vn
Tào Đình SingTối - 7 pm tới 12 pm
16
02/09/2015 7:59:13nguyễn hoàng trinhSáng - 8 am tới 12 pm
17
02/09/2015 8:03:14hoàng trinhnguyen hoang trinhSáng - 8 am tới 12 pm
18
03/09/2015 9:53:45jellyfish12355Tối - 7 pm tới 12 pm
19
03/09/2015 15:03:20danvittroi@yahoo.comDiepthuank12Tối - 7 pm tới 12 pm
20
06/09/2015 23:10:18shinichikd19Tối - 7 pm tới 12 pm
21
11/09/2015 16:21:51
trangphung93@gmail.com
trang_phetTối - 7 pm tới 12 pm
22
14/09/2015 17:42:13Shally.bb97
23
19/09/2015 23:17:59
huyenlicca0605@gmail.com
Sáng - 8 am tới 12 pm
24
24/09/2015 22:44:46
hokynhan2204@gmail.com
hokynhan2204Tối - 7 pm tới 12 pm
25
11/11/2015 23:11:28
mimosadlat@gmail.com
mimosadlatTối - 7 pm tới 12 pm
26
04/12/2015 13:12:01
Hoangvanchuong@hotmail.com
Tối - 7 pm tới 12 pm
27
04/12/2015 23:11:13
hoangphuong.md@outlook.com
Tối - 7 pm tới 12 pm
28
05/12/2015 9:20:01hoanghp93Tối - 7 pm tới 12 pm
29
06/12/2015 14:25:03lamngoc230922h đến khuya
30
06/12/2015 22:56:33
vanloc0190@gmail.com
Tối - 7 pm tới 12 pm
31
22/12/2015 20:32:31
quocbaoong51@gmail.com
Bao Ong Tối - 7 pm tới 12 pm
32
25/12/2015 22:16:56Honhiminh
T2,3,5 tớ đi học đếm muộn mí về :)
33
05/01/2016 17:52:26ttmhuagmail.comTối - 7 pm tới 12 pm
34
05/01/2016 19:49:29
thuanlevan.dhnh@gmail.com
loyaltyplusChiều - 2 pm tới 5 pm
35
08/01/2016 22:47:26nnguyentramyy
36
02/02/2016 22:50:03ngocnhatdoan
Cả ngày luôn-mình thi 27th Feb
37
02/02/2016 22:50:36ngocnhatdoan
Cả ngày luôn-mình thi 27th Feb
38
17/02/2016 20:22:00nguyenphuongptc15pm-7pm
39
19/02/2016 14:10:51hong.thy.nguyenmọi lúc
40
27/02/2016 5:06:24
levanhungqtkd05neu@gmail.com
le_van_hung_nickTối - 7 pm tới 12 pm
41
02/03/2016 22:29:56thanhhai1412Tối - 7 pm tới 12 pm
42
08/03/2016 13:05:05Vuthisao1997
43
08/03/2016 13:05:44
Vuthisao1997@gmail.com
Tối - 7 pm tới 12 pm
44
18/03/2016 12:25:04
emilyuyenpham@gmail.com
uyencong274Tối - 7 pm tới 12 pm
45
18/03/2016 17:55:10dreamng190393Tối - 7 pm tới 12 pm
46
03/04/2016 15:48:55liennt0511@gmail.comliennt0511Sáng+Tối
47
21/04/2016 17:01:39zonzon7928Tối - 7 pm tới 12 pm
48
03/06/2016 8:30:29anhquan183Tối - 7 pm tới 12 pm
49
04/06/2016 16:36:18arttrung@gmail.comarttrungTối - 7 pm tới 12 pm
50
08/07/2016 10:02:57nupanda13Tối - 7 pm tới 12 pm
51
03/08/2016 21:50:45bobaoboiTối - 7 pm tới 12 pm
52
10/08/2016 16:36:18
nguyenha.ize.2011@gmail.com
nguyenhadkfTối - 7 pm tới 12 pm
53
24/08/2016 16:34:59Đinh Nguyệtdinhnguyet1101
54
29/08/2016 6:27:55
buioanh593@gmail.com
buioanh593@gmail.com
55
03/09/2016 18:14:25dinhquykienndTối - 7 pm tới 12 pm
56
05/09/2016 9:23:20ngocnctnguyenchautuyetngocChiều - 2 pm tới 5 pm
57
12/09/2016 6:58:06
tranhanhdung1234@gmail.com
hanh050795Tối - 7 pm tới 12 pm
58
15/09/2016 16:36:54nha.chau1Tối - 7 pm tới 12 pm
59
20/09/2016 5:44:35Tam NgoTối - 7 pm tới 12 pm
60
25/09/2016 22:24:56bemitcute1992Tối - 7 pm tới 12 pm
61
27/09/2016 9:59:31
leanhthu1126@gmail.com
leanhthu0311Tối - 7 pm tới 12 pm
62
30/09/2016 21:46:51
Trungkp972@gmail.com
Trungkp1633Tối - 7 pm tới 12 pm
63
07/10/2016 0:01:39nhuzt2412@gmail.comChiều - 2 pm tới 5 pm
64
09/10/2016 23:19:16ttttuyen92Tối - 7 pm tới 12 pm
65
19/10/2016 13:20:47ThangtpvThangtpv
66
24/10/2016 9:55:36sliverwestlife21Tối - 7 pm tới 12 pm
67
24/10/2016 22:15:45
thuyhuyen2608@gmail.com
thuyhuyen2608@gmail.com
Tối - 7 pm tới 12 pm
68
25/10/2016 15:23:54
phuc.hoangminhhcm@hotmail.com.vn
69
25/10/2016 15:26:08
phuc.hoangminhhcm@gmail.com
phuc.hoangminhhcm@hotmail.com.vn
70
01/11/2016 16:29:59buian411@gmail.comSáng - 8 am tới 12 pm
71
01/11/2016 16:36:15buian411@gmail.com
bat ky luc nao trong ngay
72
02/11/2016 20:30:26pnpt410Tối - 7 pm tới 12 pm
73
05/11/2016 20:22:01lichxuyenTối - 7 pm tới 12 pm
74
05/11/2016 23:38:27loan9202ntl0212Tối - 7 pm tới 12 pm
75
14/11/2016 2:30:24atunio.83Tối - 7 pm tới 12 pm
76
23/11/2016 10:37:46vokimnga2310vokimnga2310Sáng - 8 am tới 12 pm
77
15/12/2016 22:13:28
thuongnguyenthanh95@gmail.com
tối từ 7pm đến 9pm
78
26/12/2016 20:45:42theboongbeauty
79
29/12/2016 9:07:06MaihangsmileTối - 7 pm tới 12 pm
80
29/12/2016 9:16:30MaihangsmileTối - 7 pm tới 12 pm
81
03/01/2017 17:27:08vobaloc@gmail.comvobalocTối - 7 pm tới 12 pm
82
05/01/2017 15:02:14
hangialoi1803@gmail.com
hangialoi@outlook.com.vn
Tối - 7 pm tới 12 pm
83
31/01/2017 4:46:21+44791262737Tối - 7 pm tới 12 pm
84
31/01/2017 19:26:40
hangnguyen170900@gmail.com
sau 9 pm
85
31/01/2017 22:32:32chipbui997Chiều - 2 pm tới 5 pm
86
06/02/2017 13:32:48lookme9xTối - 7 pm tới 12 pm
87
06/02/2017 15:18:15leminh9x98Tối - 7 pm tới 12 pm
88
06/02/2017 16:19:48
baotramdo.mina@gmail.com
mina.do22Tối - 7 pm tới 12 pm
89
06/02/2017 22:21:32uyenphuong.psych
90
09/02/2017 15:32:32
hanhmy122@gmail.com
suphirehanhTối - 7 pm tới 12 pm
91
10/02/2017 0:45:22
nguyenlinhwind@gmail.com
Thuỳ Linh
Sáng: 8am-11am. Tối: 8pm-11pm
92
28/02/2017 10:26:59van.tran0503Tối - 7 pm tới 12 pm
93
07/03/2017 15:45:14hachau05megau2005Chiều - 2 pm tới 5 pm
94
07/03/2017 15:45:34hachau05megau2005Sáng - 8 am tới 12 pm
95
12/03/2017 23:39:31live:tungvu.vgSáng - 8 am tới 12 pm
96
29/03/2017 10:10:211222492712Chiều - 2 pm tới 5 pm
97
16/04/2017 14:44:47minhhanh512Tối - 7 pm tới 12 pm
98
18/04/2017 15:33:12Khanhnhu0509Tối - 7 pm tới 12 pm
99
18/04/2017 15:33:20Khanhnhu0509Tối - 7 pm tới 12 pm
100
19/04/2017 23:22:20
ngocthanh97.hue@gmail.com
ngocthanh97.hue@gmail.com
Tối - 7 pm tới 12 pm
Loading...
 
 
 
Câu trả lời biểu mẫu 1
 
 
Main menu