"Нанотехнології у фармації та медицині", 19-20 квітня 2018 року (Відповіді)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQR
1
Позначка часу
Прізвище та ініціали першого автора
КраїнаМісто
Місце роботи першого автора
Посада першого автора
Науковий ступінь першого автора
Вчене звання першого автора
Адреса електронної пошти першого автора
Контактний телефон першого автора
Назва тез
Прізвища та ініціали співавторів
2
06.02.2018 11:04:07Домар Н.А.УкраїнаХарків
Національний фармацевтичний університет
старший викладач
кандидат фармацевтичних наук
-
domar1302@gmail.com
+38-066-11-44-042
Розгляд лікарських засобів нового покоління у позааудиторній самостійній роботі слухачів
Пімінов О.Ф., Шульга Л.І., Лукієнко О.В.
3
06.02.2018 11:26:28Шульга Л.І.УкраїнаХарків
Національний фармацевтичний університет
завідувач кафедри загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ
доктор фармацевтичних наук
професор
shulga_ludmila@ukr.net
+38-057-732-27-98
Висвітлення питань нанофармації та наномедицини в післядипломній підготовці фахівців фармації
Пімінов О.Ф., Домар Н.А.
4
14.02.2018 13:13:35Файзуллін О.В.УкраїнаХарків
Національний фармацевтичний університет
доцент кафедри загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ
кандидат фармацевтичних наук
доцент
faizullin.alexandr@gmail.com
+38-098-738-82-77
Проблеми нанобезпечності та оцінки ризиків широкого впровадження нанотехнологій
Шульга Л.І., Огарь С.В., Пімінов О.Ф.
5
19.02.2018 12:25:43Кайкан Л.С.Україна
Івано-Франківськ
Інститут металофізики імені Г.В. Курдюмова НАН України
науковий співробітник
кандидат фізико-математичних наук
larysa.kaykan@gmail.com
+380682348659
Оптимізація умов синтезу нанорозмірних феритівМазуренко Ю.С.
6
03.03.2018 09:23:59Головчак М. І.УкраїнаСамбір
Самбірський медичний коледж
Студент
golovchak.mariya@gmail.com
672669404Клонування - це метод лікування чи знецінення гідності людського ембріону?
7
06.03.2018 19:24:20Пасько М.І.Україна
Краматорськ
Донецький національний медичний університет ім.М.Горького, кафедра біологічної фізики та інформатики
асистент
paskomariia@gmail.com
+380660777697
A ROLE OF CARBON IN FORMATION STRUCTURE OF HYBRID NI-C-FILMSПрудников А.М.
8
10.03.2018 15:02:06Яковенко М.Г.УкраинаХарьков
Харьковский Национальный университет им. В.Н. Каразина
доцент кафедры биохимии
кандидат биологических наук
доцент
m.yakovenko50@ gmail.com
+38-067-169-39-22
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ РАСТВОРОВ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА НА КЛИНИЧЕСКИЕ ШТАММЫ E. СОLI и STAPHYLOCOCCUS AUREUS
Россихин В.В., Блохина В.А.
9
16.03.2018 15:04:42Орел В.Е.УкраїнаКиїв
Національний інститут раку
Завідувач науково-дослідної лабораторії медичної фізики та біоінженерії
доктор біологічних наук
професор
valeriiorel@gmail.com
+380677283605
Магнітно-резонансна дистанційна модуляція протипухлинної активності нанокомплексу
Шевченко А.Д., Рихальський О.Ю., Орел І.В., Бурлака А.П., Лукін С.М.
10
18.03.2018 09:44:28Шевченко І.В.УкраїнаДніпро
Дніпропетровська медична академія
Викладач
Inna.sheva5365602@gmail.com
+380505365602
Кардіотоксична дія ацетату свинцю
11
30.03.2018 11:39:29Колупаєв Б.С.УкраїнаРівне
Рівненський державний гуманітарний університет
Завідувач кафедри фізики
Доктор хімічних наук
Професор
Levchuk_VV@ukr.net
+38-097-705-68-82
ВПЛИВ МЕТАЛОНАНОДИСПЕРСНИХ НАПОВНЮВАЧІВ НА ДИСИПАТИВНІ ПРОЦЕСИ ТА РЕЛАКСАЦІЙНИЙ СПЕКТР В ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИТАХ
Левчук В.В., Рева У.В., Лихочвор І.М.
12
30.03.2018 11:43:10Колупаєв Б.Б.УкраїнаРівне
Рівненський Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С. Дем’янчука
професор
доктор фізико-математичних наук
Boris_Kolupaev@ukr.net
ВПЛИВ НАНОДИСПЕРСНОГО МЕТАЛУ НА ГІСТЕРЕЗИСНІ ЯВИЩА В ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИТАХ
Ляшук Т.Г., Радько В.М., Оверчук Д.В.
13
30.03.2018 11:47:23Сідлецький В.О.УкраїнаРІвне
Рівненський державний гуманітарний університет
доцент кафедри фізики
кандидат фізико-математичних наук
доцент
vsidletsky70@gmail.com
+38-067-362-98-64
ВПЛИВ ФІЗИКО-ХІМІЧНОЇ ПРИРОДИ ПОВЕРХНІ І СПОСОБУ ПАКУВАННЯ НАПОВНЮВАЧА НА МІЖФАЗНУ ВЗАЄМОДІЮ ТА ТЕПЛОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОКОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ ГНУЧКОЛАНЦЮГОВИХ ПОЛІМЕРІВ
Максимцев Ю.Р., Голуб О.С., Головко І.О.
14
05.04.2018 11:23:43Білоус С.Б.УкраїнаЛьвів
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
завідувач кафедри технології ліків і біофармації
кандидат фармацевтичних наук
доцент
svitlana.bilous@gmail.com
679420007Аналіз доказової інформації про лікарські засоби на основі наночастинок металів
15
10.04.2018 13:04:28
Варжапетян С.д.
Україна Запоріжжя
1ДЗ «Запорізька академія післядипломної освіти МОЗ України», м. Запоріжжя
асистент
к.мед.н.
sw050773@gmail.com
+38-0671466814
МОЖЛИВІСТЬ МІСЦЕВОЇ ТЕРАПІЇ СТОМАТОГЕННИХ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНИХ СИНУСИТІВ З ЗАСТОСУВАННЯМ ПРИРОДНИХ НАНОЧАСТИН
16
11.04.2018 21:57:37Шатинська О.А.УкраїнаЛьвів
Інститут біології тварин НААН
мнс
sh_poshta@meta.ua
ПРОФІЛАКТИКА УСКЛАДНЕНЬ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЦИТРАТУ МАГНІЮ ОТРИМАНОГО ЗА АКВАНАНОТЕХНОЛОГІЄЮ
17
12.04.2018 23:59:20Лисенко О.С.УкраїнаКиїв
Інститут післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
Випускник кафедри педагогіки та психології післядипломної освіти
без ступеню
без ступеню
monocolor@meta.ua
939035305ЗАСТОСУВАННЯ НАНОЧАСТИНОК ДЛЯ ЛІКУВАННЯ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНИХ РОЗЛАДІВ
18
13.04.2018 00:57:15Лисенко О.С.УкраїнаКиїв
Випускник кафедри педагогіки та психології післядипломної освіти
Інститут післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
без ступеню
без ступеню
monocolor@meta@ua
380939035305ВИКОРИСТАННЯ НАНОМАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ДОСТАВКИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
19
13.04.2018 14:34:04Стурова К.А.
Украина
Одесса
Одесский национальный политехнический университет
Студент
Karyna.sturova@gmail.com
+380681820525
ИЗУЧЕНИЕ СТРОЕНИЯ НАНОСТРУКТУР ФУЛЛЕРЕНОВ И ИХ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
20
14.04.2018 03:05:47Лисенко О.С.УкраїнаКиїв
Інститут післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
Випускник кафедри педагогіки та психології післядипломної освіти
без ступеню
без ступеню
mocolor@meta.ua
+380939035305
ВИКОРИСТАННЯ НАНОЧАСТИНОК ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ГЛІОБЛАСТОМ
21
14.04.2018 17:27:56
Ничипоренко І.В.
УкраїнаКиїв
Національний університет харчових технологій
Магістр першого року навчання
dominika0607@ukr.net
+38-098-994-75-14
ПОДОЛАННЯ КАРДІОТОКСИЧНОСТІ ДОКСОРУБІЦИНУ ЗАСТОСУВАННЯМ ФУЛЕРЕНІВ
Тетеріна С.М., Сарнацька В.В.
22
16.04.2018 13:10:03Лісовський Р.П.Україна
Івано-Франківськ
Івано-Франківський національний медичний університет
доцент кафедри медичної інформатики, медичної та біологічної фізики
кандидат фізико-математичних наук
rlisovsky@ifnmu.edu.ua
+38-096-296-97-07
Отримання нанопористих вуглецевих матеріалів та їх сорбційні властивості
Мойсеєнко М.І., Коцюбинський В.О., Рачій Б.І.
23
17.04.2018 15:16:03Рахімова М.В.УкраїнаХарків
Національний фармацевтичний університет
асистент кафедри медичної хімії
кандидат фармацевтичних наук
-
RakhimovaMV@gmail.ru
+380505143715
ЗМЕНШЕННЯ ДОЗИ ЛІКАРСЬКИХ РЕЧОВИН ЗА РАХУНОК
ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ НАНОРОЗМІРНИХ ФОРМ
ЛІКАРСЬКИХ РЕЧОВИН ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЕПІЛЕПСІЇ
Бондаренко І.С., Аврунін О.Г. , Сич І.А., Перехода Л.О.
24
17.04.2018 16:15:09Фролова Ю.С.УкраїнаЗапоріжжя
Запорізький державний медичний університет
асистент кафедри фізколоїдної хімії
здобувач
yuliia_hulina@ukr.net
+380637931986
ТОКСИКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 5-(1H-ТЕТРАЗОЛ-1-ІЛ)-4-R-1,2,4-ТРІАЗОЛ-3-ТІОЛІВ ТА ЙОГО ПОХІДНИХ
25
18.04.2018 10:50:59
Матвєєва Олена Валеріївна
УкраїнаКиїв
Департамент фармаконагляду ДЕЦ МОЗ України
Директор Департаменту фармаконагляду ДЕЦ МОЗ України
Кандидат медичних наук
Кандидат медичних наук
monocolor@meta.ua
380939035305Інтраназальний спосіб застосування наночастинок для лікування неврологічних захворювань
Лисенко О.С., Гайдук К.С., Євтушенко Н.В., Лисенко Т.І.
26
18.04.2018 11:13:19Матвєєва О.В.УкраїнаКиїв
Державний експертний центр МОЗ України, м. Київ, Україна
Директор департаменту фармаконагляду
Кандидат медичних наук
carolina23932@gmail.com
638641433НАНОТЕХНОЛОГІЇ У МЕДИЦИНІ ТА РИЗИКИ, ЩО З НИМИ ПОВ’ЯЗАНІ
Матвєєва О.В., Гайдук К.С., Лисенко Т.І.
27
18.04.2018 11:38:03Матвєєва О.В.УкраїнаКиїв
Державний екпертний центр МОЗ
Директор департаменту фармаконагляду
Кандидат медичних наук
carolina23932@gmail.com
638641433ПОТЕНЦІАЛ ТОКСИЧНОЇ ДІЇ НАНОМЕТАЛІВ
Матвєєва О.В., Гайдук К.С., Лисенко Т.І.
28
18.04.2018 11:41:52Матвєєва О.В.УкраїнаКиїв
Державний експертний центр МОЗ України
Директор департаменту фармаконагляду
Кандидат медичних наук
carolina23932@gmail.com
638641433ТОКСИКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОЧАСТИНОК ТИТАНУ
Матвєєва О.В., Гайдук К.С., Лисенко Т.І.
29
18.04.2018 12:54:16Бойко А.І.УкраїнаЛьвів
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
доцент кафедри організації і економіки фармації, технології ліків та фармакоекономіки
кандидат фармацевтичних наук
доцент
abojko71@yahoo.com
+38-066-3868187
ФОРМУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ БАЗИ ЗНАНЬ (БЛОК “ЗАСТОСУВАННЯ НАНОТЕХНОЛОГІЙ У ДІАБЕТОЛОГІЇ”) ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
30
18.04.2018 18:47:33
Мендеретський А.М
УкраїнаЧернівц
Буковинський державний медичний університет
студент 4 курсу
студент
sithinska@ukr.net
+380990155103
THE INFLUENCE OF QUADRUPLE THERAPY AND QUADRUPLE THERAPY COMBINED WITH PROBIOTIC ON THE STATE OF OXIDATIVE-ANTIOXIDATIVE HOMEOSTASIS OF PATIENTS WITH THE STOMACH AND DUODENUM PEPTIC ULCER COUPLED WITH THE DIABETES MELLITUS TYPE II
Сіцінська І.О.
31
18.04.2018 19:46:49Сіцінська І.О.УкраїнаЧернівці
Буковинський державний медичний університет
асистент кафедри внутрішньо медицини та інфекційних хвороб
кандидат медичних наук
асистент
sithinska@ukr.net
+38-099-015-51-03
ГЕНОТИПИ ТОКСИГЕННИОГО ШТАМУ VACA (S,M) У ХВОРИХ НА ПЕПТИЧНУ ВИРАЗКУ ШЛУНКА ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ У ПОЄДНАНІ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ І ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ТИПУ 2
32
18.04.2018 20:36:22Сіцінська І.О.УкраїнаЧернівці
Буковинський державний медичний університет
асистент кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб
кандидат медичних наук
асистент
sithinska@ukr.net
+380990155103
ВПЛИВ НАНОЧАСТИН ФІТОЗАСОБІВ НА СТАН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ У ХВОРИХ НА ПЕПТИЧНУ ВИРАЗКУ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ І ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ТИПУ 2
33
18.04.2018 23:16:23Батюк Л.В.УкраїнаХарків
Харківський національний медичний університет
доцент кафедри Медичної та біологічної фізики і медичної інформатики
кандидат біологічних наук
доцент
liliya-batyuk@ukr.net
+38-067-796-00-54
NANODIAMONDS AND RBCs MEMBRANE IN ISCHEMIC STROKE
Кізілова Н. М., Муравєйник О.А.
34
18.04.2018 23:40:05Кобилінська Л.І.УкраїнаЛьвів
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
доцент кафедри біологічної хімії
кандидат медичних наук
доцент
lesya8@gmail.com
+38-067-722-38-96
IMMOBILIZATION OF ANTICANCER 4-THIAZOLIDINONE DERIVATIVES ON PEG-CONTAINING NANOCARRIER ENHANCES THEIR TREATMENT EFFECT AND PROTECTS OF GENERAL TOXICITY
Kоbylinska L., Skorohyd N., Klyuchivska O., Finiyuk N., Panchuk R., Gudz N., Mitina N., Zaichenko A., Stoika R., Lesyk R., Zіmenkovsky B.
35
19.04.2018 00:14:22Алтуніна Д.Д.УкраїнаКиїв
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
студент
marinaromanenko15@gmail.com
+380950134113
Мултані мітті як основа косметичних засобів
Паєнтко В.В., Оранська О.І.
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu