ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
РЕЄСТР РИЗИКІВ ДЕРЖМИСТЕЦТВ
3
4
5
Функція, процес Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освітиКорупційний ризикЗміст корупційного ризикуДжерело(а) корупційного ризикуІснуючі заходи контролюАналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризикуЗаходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконанняТерміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризикВідповідальні виконавціНеобхідні ресурсиІндикатори виконання заходів впливу на корупційний ризикМоніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики
6
Рівень імовірності реалізації корупційного ризику (бал "х")Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "у")Рівень корупційного ризику (бал "х"ґ бал "у")
7
Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризикСтан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
8
1234567891011121314151617
9
1Організаційна діяльність ДержмистецтвМожливе використання інформації, що стала відома посадовій особі Держмистецтв, у зв’язку з виконанням службових повноважень.Можливість використання посадовими особами Держмистецтв у своїх власних інтересах службової інформації, що стала їм відомою під час виконання ними службових повноважень.Неврегульованість процедури щодо визначення прав доступу до інформації працівників ДержмистецтвЗаконодавством заборонено розголошувати конфіденційну інформацію, інформацію з обмеженим доступом.
Наказом Держмистецтв затверджено списки працівників Держмистецтв, допущених до роботи із службовою інформацією, визначено відповидальних за організацію ведення діловодства документів, що містять службову інформацію.
низький -
1 бал
низький -
1 бал
(1*1) 1 низькийРозробка та поширення серед працівників Держмистецтв пам’ятки щодо заборони використання службової інформації у своїх інтересах та встановленої за такі дії відповідальності.липень
2023 року
Головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними органамиУ межах наявних ресурсівПам’ятку розроблено та поширено серед 100% працівників Держмистецтв
10
2Організаційна діяльність Держмистецтв: розгляд в установленому порядку звернень фізичних осіб з питань, пов’язаних з діяльністю Держмистецтв, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управлінняМожливість порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів під час розгляду звернень (скарг, заяв, пропозицій) громадян тощоНеповідомлення посадовою особою апарату Держмистецтв, яка здійснює розгляд звернень (скарг, заяв, пропозицій) громадян про наявність приватного інтересу, а також вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересівНедостатній рівень знань працівниками апарату Держмистецтв процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Законодавством визначено заходи щодо недопущення виникнення та врегулювання конфлікту інтересівнизький -
1 бал
низький -
1 бал
(1*1) 1 низькийРозроблення та прийняття внутрішньої процедури (алгоритму) повідомлення посадовими особами апарату Держмистецтв про потенційний чи реальний конфлікт інтересів і подальші дії у зв’язку з таким конфліктом інтересів, а також поширення його серед працівників.
липень
2023 року
Головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними органамиНе потребуєРозроблено та наказом Держмистецтв затверджено внутрішній алгоритм повідомлення посадовими особами Держмистецтв про конфлікт інтересів і подальші дії у зв’язку з таким конфліктом інтересів.
11
3Добір персоналу.
Призначення на посади державної служби без конкурсного
відбору у період дії воєнного стану
Можливість задоволення особистого інтересу та/або інтересу сторонніх
осіб шляхом призначення відповідної особи на посаду державної служби у період дії воєнного стану
Можливість посадової особи
Держмистецтв у період дії воєнного
стану призначити відповідну особу на посаду державної служби в апараті Держмистецтв з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб.
Можлива недоброчесність посадових
осіб Держмистецтв, які приймають рішення про призначення відповідної особи
на посаду державної служби у період дії воєнного стану.
Спрощений порядок призначення на вакантні посади у період дії воєнного стану.
Розміщення інформації про
вакантні посади на офіційному вебсайті Держмистецтв.
Погодження наказів про
призначення на посади в Держмистецтв уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції.
низький -
1 бал
середній -
2 бали
(1*2) 2
низький
Надання особової картки претендента на посаду державної служби в апараті Держмистецтв разом з проектом наказу на призначення до головного спеціаліста з питань запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними органами для здійснення перевірки на виявлення конфлікту інтересів.

Погодження наказів про призначення на посади в Держмистецтв головним спеціалістом з питань запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними органами.
щоразу під час надання на погодження проекту наказу про призначення особи на посадуСектор управління перссоналом,
Головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними органами
не потребуєНазази про призначення завізовано головним спеціалістом з питань запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними органами
У разі виявлених під час проведення аналізу підстав, які можуть завадити призначенню на посади державної служби, до проекту наказу на призначення висловлено застереження.
12
4Розроблення проектів нормативно правових актівЙмовірність включення до проектів нормативно-правових актів, норм, що мають ризики вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушеньМожливість включення посадовими особами Держмистецтв до проектів нормативно-правових актів норм, які самостійно чи у поєднанні з іншими можуть сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушенняВідсутність процедури погодження проектів нормативно-правових актів уповноваженою особою з питань запобігання і виявлення корупції в Держмистецтв. Нормативно визначено порядок проведення антикорупційної експертизи Національним агентством з питань запобігання корупції.
Проведення антикорупційної експертизи Міністерством юстиції України.
низький -
1 бал
низький -
1 бал
(1*1) 1
низький
Участь у візуванні проектів нормативно-правових актів з метою виявлення чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.Під час підготовки проектів нормативно-правових актівГоловний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними органами не потребуєПроект завізовано - за відсутності норм, які можуть сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення.
Надано зауваження та пропозиції - при виявленні норм, які можуть сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення
13
5Забезпечення діяльності атестаційної комісії.Ймовірність наявності конфликту интересів членів атестаційної комісії Держмистецтв на відповідний навчальний рік, можливість втручання третіх осіб у діяльність комісії при проведенні атестації та/або розгляду апеляції з метою впливу на прийняття рішення.Неповідомлення членом комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів приймати те чи інше рішення. Втручання у діяльність атестаційної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень.Відсутність алгоритму дій у разі наявності у члена атестаційної комісії конфлікту інтересів.
Відсутність аналізу інформації щодо конфлікту інтересів у членів атестаційної комісії.
Законодавчо визначено порядок утворення та діяльності атестаційної комісії Держмистецтв.
Законодавчо визначено заходи щодо недопущення виникнення та врегулювання конфлікту інтересів
низький -
1 бал
середній -
2 бали
(1*2) 2
низький
Розробка та прийняття організаційно-розпорядчого документа щодо порядку повідомлення про наявність конфлікту інтересів членами атестаційної комісій Держмистецтв.IV квартал
2023 року
Головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними органами,
Сектор правового забезпечення
не потребуєПорядок повідомлення про наявність конфлікту інтересів членами атестаційної комісії Держмистецтв затверджено.
14
6Публічні закупівлі.Можливий фаворитизм при укладенні прямих договорів з конкретним постачальникомЗмова посадових осіб Держмистецтв та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг при укладенні прямих договорів.Недоброчесність посадових осіб Держмистецтв. Неконкурентний характер процедури відбору постачальників.
Дискреційні повноваження щодо вибору постачальників товарів, робіт та послуг.

Законодавчо визначено процедуру здійснення закупівель за державні кошти.низький -
1 бал
середній -
2 бали
(1*2) 2
низький
Моніторинг ринкових цін при виборі постачальника робіт, товарів та послуг за прямими договорами відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю, з обов’язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану.
Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org).
щоразу,
під час планування закупівлі
Структурний підрозділ, який ініціює закупівлю,
Відділ фінансово-економічної діяльності та господарського забезпечення
не потребуєМоніторинг проведено.
Його результати викладено в обґрунтуванні необхідності закупівлі.
15
16
17
18
19
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102