ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
DAYDATEVARSITYFR / JVSTRENGTH TRAININGMATTJESSWHITEMILYBRI
82
Mon26-JulPRACTICE 9:00-12:1511:15-12:15AM5:305:306:00
83
Tue27-JulPRACTICE 9:00-11:15PRACTICE 5:45-7:45AM5:305:305:306:00
84
Wed28-Jul
PRAC 9:00-12:15 (SN 5:30-7:30)
SPORTS NIGHT 6:00-7:1511:15-12:15AM5:305:306:00
85
Thu29-JulPRACTICE 10:15-1:00PRACTICE 5:45-7:4512:00-1:00AM5:305:305:30NO
86
Fri30-Jul
87
Sat31-Jul
88
Sun1-Aug
89
DAYDATEVARSITYJV TEAMFR TEAMSTRENGTH TRAININGMATTJESSWHITEMILYBRI
90
Mon2-Aug
VARSITY TRYOUTS 4:00-7:00
PRACTICE 6:00-8:00PRACTICE 6:00-8:003:305:305:304:303:30
91
Tue3-AugPRACTICE 3:30-6:00PRACTICE 5:30-7:30PRACTICE 5:30-7:30Var 3:00-3:30 3:305:305:304:303:30
92
Wed4-AugPRACTICE 3:30-6:00PRACTICE 5:30-7:30PRACTICE 5:30-7:30Var 3:00-3:303:305:305:304:303:30
93
Thu5-AugPRACTICE 3:30-6:00JV TRYOUTS 5:30-7:30PRACTICE 5:30-7:30Var 3:00-3:303:305:305:304:303:30
94
Fri6-AugPRACTICE 6:00-8:00PRACTICE 5:30-7:30PRACTICE 5:30-7:306:005:305:304:303:30
95
Sat7-AugPRACTICE 8:00-10:00PRACTICE 10:00-12:00PRACTICE 10:00-12:00
96
Sun8-Aug
97
DAYDATEVARSITYJV TEAMFR TEAMSTRENGTH TRAININGMATTJESSWHITEMILYBRI
98
Mon9-AugPRACTICE 3:30-6:00PRACTICE 5:30-7:30PRACTICE 5:30-7:30
Var 3:00-3:30 / JV 5:00- 5:30
3:305:305:304:303:30
99
Tue10-AugPRACTICE 3:30-6:00PRACTICE 5:30-7:30PRACTICE 5:30-7:303:305:305:304:303:30
100
Wed11-AugPRACTICE 3:30-6:00PRACTICE 5:30-7:30PRACTICE 5:30-7:30
Var 3:00-3:30 / JV 5:00- 5:30
3:305:305:304:303:30
101
Thu12-AugPRACTICE 3:30-6:00PRACTICE 5:30-7:30FR TRYOUTS 5:30-7:30
Var 3:00-3:30 / JV 5:00- 5:30
3:305:305:304:303:30
102
Fri13-AugPRACTICE 3:30-6:00PRACTICE 5:30-7:30PRACTICE 5:30-7:303:305:305:304:303:30
103
Sat14-AugPRACTICE 8:00-10:00PRACTICE 10:00-12:00PRACTICE 10:00-12:00
104
Sun15-Aug
105
DAYDATEVARSITYJV TEAMFR TEAMSTRENGTH TRAININGMATTJESSWHITEMILYBRI
106
Mon16-AugPRACTICE 3:30-6:00PRACTICE 5:30-8:00PRACTICE 5:30-8:00
Var 3:00-3:30 / JV 5:00- 5:30
107
Tue17-AugPRESEASON TOURNAMENTWORK PRESEASONWORK PRESEASON
108
Wed18-AugPRACTICE 3:30-6:00PRACTICE 5:30-8:00PRACTICE 5:30-8:00
Var 3:00-3:30 / JV 5:00- 5:30
109
Thu19-AugPRESEASON TOURNAMENTWORK PRESEASONWORK PRESEASONJV 3:00-3:30
110
Fri20-AugOFFPRACTICE TBDPRACTICE TBD
111
Sat21-AugPRACTICE 8:00-10:00PRACTICE 10:00-12:00PRACTICE 10:00-12:00
112
Sun22-Aug
113
DAYDATEVARSITYJV TEAMFR TEAMSTRENGTH TRAINING
114
Mon23-AugPRACTICE 3:30-6:00PRACTICE 5:30-8:00
Var 3:00-3:30 / JV 5:00- 5:30
115
Tue24-Aug@ RIVERVIEW@ RIVERVIEW@ RIVERVIEW
116
Wed25-AugPRACTICE 3:30-6:00PRACTICE 5:30-8:00
Var 3:00-3:30 / JV 5:00- 5:30
117
Thu26-Aug@ PARRISH COMMUNITY@ PARRISH COMMUNITY@ PARRISH COMMUNITYJV 3:00-3:30
118
Fri27-AugOFFPRACTICE TBD
119
Sat28-AugPRACTICE 8:00-10:00PRACTICE 10:00-12:00PRACTICE 10:00-12:00
120
Sun29-Aug
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180