Halloween Monopoly
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Hộp thuốc xanh nhỏ+1 lượt đánh bossHộp Linh Thạch (Đi Theo Hướng Xuống)Lùi về sau 1 ôHộp thuốc xanh nhỏHộp thuốc đỏ nhỏ+1 lượt roll (Đi theo hướng xuống)Hộp kẹo bí ngôHộp thuốc đỏ nhỏ
2
Hộp thuốc đỏ nhỏHộp thuốc đỏ nhỏHộp thuốc xanh nhỏHộp thuốc xanh nhỏ
3
+1 lượt roll+1 lượt rollHộp Đá Cường Hóa cấp 5+1 lượt đánh boss
4
Hộp thuốc đỏ nhỏHộp thuốc xanh nhỏHộp thuốc đỏ nhỏHộp Linh Thạch
5
Hộp Linh ThạchHộp kẹo bí ngôHộp kẹo bí ngôHộp thuốc đỏ nhỏ
6
Hộp kẹo bí ngô (Đi theo hướng phải)Hộp thuốc xanh nhỏ+1 lượt đánh boss (Đi theo hướng phải)+1 lượt rollHộp Đá Cường Hóa cấp 5 (Đi theo hướng xuống)Hộp Ngoại Hình Vũ Khí Pocky (Đi theo hướng xuống)Lùi về sau 1 ô
7
Lùi về sau 1 ôHộp kẹo bí ngôHộp thuốc xanh nhỏ+1 lượt đánh boss
8
Hộp Hồn Thạch+1 lượt rollLùi về sau 1 ôHộp Linh Thạch
9
Hộp thuốc đỏ nhỏHộp thuốc đỏ nhỏHộp Linh ThạchHộp Hồn Thạch
10
+1 lượt đánh bossLùi về sau 1 ô+1 lượt rollHộp Whisper Card
11
Hộp thuốc xanh nhỏLùi về sau 1 ôHộp thuốc đỏ nhỏ+1 lượt rollHộp Hồn Thạch (Đi theo hướng phải)Hộp thuốc xanh nhỏHộp kẹo bí ngô (Đi theo hướng phải)Lùi về sau 1 ôBắt đầu (Đi theo hướng lên)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...