Atviro Vilniaus strategija
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKL
1
TikslaiRodikliaiMatmuoSiekiamybė
Reikšmė 01-01
Reikšmė 07-22
09-0110-0110-25
2
1Sutaupyti pinigų1Sutaupytų pinigų sumaPinigaiDidinti???
3
2Padėti miestiečiams priimti gudresnius sprendimus2Atvertų duomenų masyvų kiekisSkaičius vnt.Didinti7193100
4
3Dalytis ir padėti diegti praktiką savivaldybės įstaigose, kitose savivaldybėse ar institucijose3Atvertų automatiškai atnaujinamų duomenų masyvų kiekisSkaičius vnt.Didinti213072
5
PRADINES IDEJOS KITAME SHEET "IDEJOS"4Atspausdintų lapų skaičiusLapų skaičius vnt.Mažinti292349278453200000
6
Uždaviniai ir priemonės5Nubraižytų procesų žemėlapių skaičiusSkaičius vnt.Didinti8810
7
1.01Aptikti nesąžiningai ar neskaidriai dirbančias savivaldybės sritis6Užfiksuotų pasikartojančių problemų skaičiusSkaičius vnt.Didinti110
8
1.02Atlikti duomenų analizes nustatytose prioritetinėse srityse (finansai, švietimas, transportas)7Išspręstų pasikartojančių problemų skaičius Skaičius vnt.Vytis 6 rodiklį000
9
1.03Atverti visus duomenis naudojamus analizei8Parašytos programinės įrangos santykis su programine įranga pateikta atviru koduSantykis100%0%0%0%
10
1.04Braižyti procesų žemėlapius9Nupieštų infografikų kiekisSkaičius vnt.Didinti
11
1.05Atverti duomenis apie procesų grandyse vykstančias veiklas10Spaudoje ar kitose medijose pateiktų įžvalgų kiekisSkaičius vnt.Didinti001
12
1.06Apmokyti viduje dirbančius žmones analitikos ir programavimo11Pateiktų metduomenų santykis su pateiktais duomenų masyvaisSantykis100%81%51%60%
13
1.07Į atvirą kodą išleisti visą viduje gaminamą programinę įrangą12Institucijų, kurioms padėjome atverti duomenis kiekisSkaičius vnt.Didinti033
14
1.08Optimizuoti procesus pagal sukurtus proceso žemėlapius13Prie memorandumo prisijungusių savivaldybių kiekisSkaičius vnt.Didinti006
15
1.09Fiksuoti visas pasikartojančias problemas ir teikti joms ilgalaikius sprendimus14Atvertų kitų institucijų duomenų masyvų kiekisSkaičius vnt.Didinti133
16
1.10Skaitmenizuoti visus savivaldybėje vykstančius procesus15Praeitų analitikos ar programavimo mokymų kiekisSkaičius val.Didinti000
17
1.11Skatinti savanorišką indėlį į savivaldybės IT projektus per Code4Vilnius16Pasirašytų susitarimų dėl partnerystės atvirų duomenų srityje skaičius (GeoPortalas, savivaldybių memorandumas, GovEx, Code for Poland)Skaičius vnt.Didinti013
18
17Code4Vilnius renginių kiekisSkaičius vnt.Didinti51920
19
2.01Piešti infografikus18Code4Vilnius vykdomų projektų skaičiusSkaičius vnt.Didinti766
20
2.02Spaudoje ir kitose medijose publikuoti analizių atradimus lengvai suprantamu formatu19Code4Vilnius įgyvendintų projektų skaičiusSkaičius vnt.Didinti013
21
2.03Užtikrinti pateikiamų duomenų kokybę
22
2.04Aprašyti visų pateikiamų duomenų metaduomenis
23
2.05Užtikrinti galimybę patogiai duomenis naudoti 3 šalių programinėje įrangoje
24
2.06Užtikrinti geografinių duomenų atidavimą į visas įmanomas platformas (pradedant GeoPortalu ir pagal galimybes Regia)
25
2.07Įtraukti programuotojus ir visuomenę į Code4Vilnisu veiklą
26
27
3.01Prašant duomenų iš kitų institucijų, pasiūlyti pagalbą juos atveriant
28
3.02Atverti iš kitų institucijų gautus duomenis, kaip duomenis panaudotus analizėms
29
3.03Sudaryti susitarimą su kitomis savivaldybėmis dėl veiklos siekiant šių tikslų
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Loading...
 
 
 
Tikslai/Uždaviniai/Rodikliai
Sheet3
idejos