ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
日期主席音樂詩班獻詩 / 讚美小組投影機音響/直播講員經文主題配套/特別安排備註異象分享當值執事當值同工接待員祈禱會
288
402021-10-03珮欣詠詩敏慧、嘉茹、天生、紹康秀敏日昇 / 秋怡
289
韻儀忠榮
290
412021-10-10志揚少珠智盈、劍雲、奮登、國雄素嫻文峰 / 翊謙
291
金鳳魏泳
292
422021-10-17思敏志恒宇瑩、家怡、天生、軍樺翠鳳日昇 / 嘉恒
293
嘉恒忠榮
294
432021-10-24日昇少珠家怡、秀娟、紹康、嘉恒劍雲文峰 / 秋怡
295
韻儀魏泳
296
442021-10-31嘉恒凱尹-秀敏日昇 / 翊謙
297
嘉儀忠榮
298
452021-11-07奮登旨聆智盈、敏慧、冠強、嘉恒素嫻文峰 / 秋怡
299
金鳳魏泳
300
462021-11-14樹康梓茵-翠鳳日昇 / 嘉恒
301
嘉恒忠榮
302
472021-11-21禧納志恒翠嫻、凱尹、軍樺、家傑劍雲文峰 / 秋怡
303
韻儀魏泳
304
482021-11-28珮欣旨聆敏慧、嘉茹、天生、紹康秀敏日昇 / 翊謙
305
嘉儀忠榮
306
492021-12-05志揚少珠智盈、劍雲、奮登、國雄素嫻文峰 / 嘉恒
307
金鳳魏泳
308
502021-12-12少珠志恒詠嫻、家怡、天生、軍樺翠鳳日昇 / 嘉恒
309
嘉恒忠榮
310
512021-12-19奮登旨聆智盈、敏慧、冠強、嘉恒劍雲日昇 / 秋怡
311
韻儀魏泳
312
522021-12-26日昇少珠家怡、秀娟、紹康、嘉恒秀敏文峰 / 翊謙
313
嘉儀忠榮
314
12022-01-02樹康梓茵-素嫻文峰 / 嘉恒
315
金鳳魏泳
316
317
318
341
9月27日更新
342
10月11日更新
343
10月11日更新
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408